TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. (Ga 14, 23-29)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C

22/01/2022 09:23:34 |   365

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
 

cn t4tnC

Lc 4, 21-30


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin…

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Loan báo Tin Mừng cho thời đại hôm nay, một thời đại đang bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực dụng, đánh giá mọi sự theo lợi nhuận thì quả là không dễ, nhưng cho dù có khó khăn, thì mỗi người chúng ta vẫn phải loan báo cho mọi người biết về Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu đã làm khi Người trở lại quê hương Nagiareth.

Sứ mạng rao giảng không chỉ được trao cho các Tồng Đồ, nhưng còn cho cả chúng ta, những người đã chịu phép Rửa Tội. Được trở nên sứ giả Tin Mừng, đòi hỏi chúng ta phải biết vâng phục, can đảm, bác ái, hầu chúng ta có thể can trường, làm được như Chúa Giêsu đã làm khi Người nói sự thật, bị người ta trục xuất, đưa ra đồi cao, tìm cách xô Người xuống vực thẳm, nhưng Người đã rẽ qua mặt họ mà đi. Bởi vì vinh quang chỉ thuộc về những ai chịu đau khổ với Người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gr 1, 4-5, 17-19

“Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.

Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cậy cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17

Ðáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a).

Xướng: Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.

Xướng: Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đứa ác. 

Xướng: Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con, con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. 

Xướng: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của Ngài. 

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 31 – 13, 13 (bài dài)

“Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 13, 4-13

“Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biết mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có lời ban sự sống. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 4, 21-30

“Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”. Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến làm sứ giả của Chúa, chính Người đã đem đến cho chúng ta Tin Mừng, và đã trao cho chúng ra tiếp tục sứ mệnh đó, vì Thiên Chúa muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1. “Ta truyền dậy cho ngươi đừng run sợ trước mặt họ” Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa được tràn đầy ơn sủng của Chúa, để các ngài mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng, không sợ những lời đe dọa hay bắt bớ, nhưng nhiệt thành với sứ vụ.

2. “Tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất”,— Xin cho mọi người đang dấn thân rao giảng Tin Mừng, theo gương các vị thừa sai tiền bối, yêu thương các linh hồn, luôn kiên vững trong ơn gọi và sẵn sàng đương đầu với mọi thách đố của thời đại.

3. “Không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình”.- Xin cho các Kitô hữu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nên nhân chứng cho Chúa Kitô cả nhũng khi bị ngược đãi tại môi trường sinh sống của mình.

4. “Mọi người căm phẫn trục xuất Người ra khỏi hội đường. ” -Xin cho các người làm việc tông đồ giáo dân, can đảm chấp nhận những phản trắc trong khi thi hành nhiệm vụ trong giáo xứ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để từ đáy tâm hồn chúng con tuân phục và say mê Lời Chúa, nhờ đó chúng con trở thành những sứ giả can đảm loan báo tin vui của Chúa, Đấng hằng sống và hiển tri muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ tôi theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để tôi phải hổ ngươi vì đã kêu cầu Chúa.

Hoặc đọc:

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con; xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Ma quỷ thời đại mới
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Từ ngàn xưa, ma quỷ luôn luôn là một mối bất hạnh cho con người. Ma quỷ luôn tìm cách làm hại con người không những bằng xúi giục con người làm điều tội lỗi mà còn hành hạ, khống chế, trói buộc, bắt con người làm nô lệ cho chúng. Trong cuộc chiến với ma quỷ, con người không phải là địch thủ ngang tài đồng sức, nên thường thua cuộc. Ngay trong trận chiến đầu tiên, hai ông bà nguyên tổ đã thua mưu chước ma quỷ. Từ đó, con người chẳng thể nào tự mình thoát được nanh vuốt ma quỷ giam hãm.

Đức Giêsu đến mở đầu một kỷ nguyên mới: Nước Thiên Chúa đến chiến thắng nước ma quỷ. Ngay khi Đức Giêsu xuất hiện, ma quỷ mở lại bài cũ cám dỗ Đức Giêsu đi vào con đường kiêu ngạo, phô trương, cậy sức mình, ham hố danh, lợi, thú. Nhưng ngay trong lần đầu tiên giáp chiến, ma quỷ thất bại nặng nề. Đức Giêsu đã toàn thắng vì Người cương quyết đi theo con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, sống khiêm tốn, đơn sơ, khiêm nhường, phó thác. Từ đó, Đức Giêsu đi đến đâu là khuất phục ma quỷ, giải thoát con người đến đấy.

Đọc trong Tin Mừng, ta thấy Đức Giêsu giải thoát con người ở các khía cạnh sau đây.

Người trực tiếp giải thoát con người khỏi bàn tay hung ác của satan. Hôm nay, Người xua đuổi thần ô uế công khai trước mặt mọi người trong hội đường. Lần khác, Người xua đuổi cả một đạo quân quỷ dữ. Chúng đã xin nhập vào đàn heo đang ăn bên bờ biển, và cả đàn heo lăn xuống biển chết hết.

Người gián tiếp giải thoát con người khỏi ách thống trị của satan qua việc chữa bệnh. Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật là dấu chỉ của tội lỗi. Vì thế, người bệnh là người sống dưới ách satan. Đức Giêsu đã chữa lành rất nhiều người bệnh. Nhiều lần Người nói với người bệnh: “Tội con đã được tha”.

Người tha thiết với việc cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, nên Người thường lui tới với những người thu thuế. Người không chỉ nói lời tha thứ bên ngoài, nhưng thực sự hoán cải họ từ bên trong. Nhất là Người giải thoát họ khỏi những mặc cảm và giúp họ tái hội nhập vào đời sống cộng đoàn.

Qua những việc làm của Đức Giêsu, ta thấy Người không chỉ giải thoát con người khỏi bàn tay hung ác của ma quỷ mà còn quan tâm cứu chữa con người khỏi những thế lực đen tối của chúng.

Cuộc chiến giữa con cái Thiên Chúa và ma quỷ vẫn tiếp tục, nên Đức Giêsu khi sai các Tông đồ đi rao giảng, vẫn luôn kèm theo mệnh lệnh xua đuổi ma quỷ. Hôm nay, Người sai chúng ta tiếp bước các Tông đồ, đi chiến đấu chống lại ma quỷ. Ma quỷ không hiện hình cho ta thấy, nhưng chúng ẩn nấp trong các sự dữ, sự ác còn tồn tại trên thế giới.

Có thứ quỷ nghèo đang trói buộc con người, không cho họ sống một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm con người. Có thứ quỷ đói đang giết chết nhân loại dần mòn. Có thứ quỷ dốt giam cầm những người thất học trong tù ngục tối tăm. Có thứ quỷ bệnh không ngừng hành hạ và đẩy con người vào hố sâu tuyệt vọng.

Ngày nay, ma quỷ rất tinh khôn nên thường xuất hiện dưới những hình dáng bên ngoài xinh đẹp, hấp dẫn. Chúng xuất hiện dưới những đồng tiền bất chính và hứa hẹn cho ta một cuộc sống thoải mái. Chúng xuất hiện dưới chiêu bài tự do hưởng thụ để xúi giục ta lao mình vào những nơi ăn chơi độc hại. Chúng kích thích sự tò mò của thanh niên muốn thử sức với ma túy.

Với bàn tay nham hiểm, ma quỷ âm thầm len lỏi vào tận đáy tâm hồn, khơi lên những làn sóng chia rẽ, ganh ghét, thù hận, bất hòa. Chúng kích thích lòng tham lam vô đáy, đưa ta đến chỗ trộm cắp, kiện cáo và tranh giành. Chúng khơi dậy thói kiêu căng, lòng tự ái để ta ham hố vinh danh và quyền lực. Chúng vuốt ve thói ích kỷ để xui giục ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm ngơ trước những nhu cầu của người khác. Chúng lừa gạt ta để ta coi thường tội lỗi, mất ý thức về tội.

Hôm nay, Chúa muốn ta tiếp tục công việc của Chúa, xua trừ ma quỷ ra khỏi đời sống chúng ta. Hãy cùng nhau xua đuổi quỷ đói, quỷ nghèo ra khỏi thế giới. Hãy góp phần tích cực diệt trừ quỷ dốt, quỷ bệnh ra khỏi xã hội con người.

Hãy tỉnh táo nhận ra ma quỷ dưới những khuôn mặt đẹp đẽ của vật chất, tiền bạc, hưởng thụ, cám dỗ.

Nhất là, hãy trục xuất khỏi tâm hồn ta những con quỷ gây chia rẽ, bất hòa, tham lam, kiêu căng, tự mãn, gian trá, giả hình, hám danh, ích kỷ, dửng dưng.

Tự sức riêng, ta khó mà chiến thắng được ma quỷ. Muốn chiến thắng ma quỷ, ta phải nhờ ơn Chúa giúp. Ta múc lấy sức mạnh nơi Chúa bằng ăn chay và cầu nguyện. Ta rèn luyện tinh thần bằng khiêm nhường từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con, xin cứu con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
(Lc. 4:21-30) Lm. Lã Mộng Thường

Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe chứa đựng nhiều vấn đề cần được suy nghiệm hầu đem lại lợi ích cho hành trình đức tin nơi mỗi người. Điểm đầu tiên, bài Phúc Âm được viết,  “Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: ‘Người nầy không phải là con ông Giuse sao?’ Và Người nói với họ, ‘Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta câu ngạn ngữ nầy: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình; điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông”.

Có thể rằng sự dịch thuật từ văn bản Phúc Âm phần nào đó đã không diễn giải được ý nghĩa minh xác của câu nói thế nên đã khiến chúng ta phải ngỡ ngàng khi câu nhận định của Đức Giêsu về tâm ý của những người nơi hội đường không những đầy vẻ quá quắt mà còn chất chứa sự minh chứng thâm trầm bao hàm ý nghĩa cho rằng họ là những người không đáng được hưởng hồng ân của Thiên Chúa. Lời Phúc Âm vừa nêu lên, “Mọi người đều làm chứng và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: ‘Người nầy không phải là con ông Giuse sao’” và thế là Phúc Âm đặt nơi miệng Đức Giêsu cả loạt những lời trách móc đồng thời dùng điển chứng Kinh Thánh ngụ ý chứng tỏ họ không đáng được Ngài dạy dỗ hoặc không đáng được hưởng những sự lạ Ngài đã thực hiện ở những nơi khác.

Thêm vào sự kiện này, điều khiến chúng ta ngạc nhiên đó là câu, “Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình”. Không hiểu câu ngạn ngữ được xếp đặt nơi trường hợp này mang ý nghĩa gì? Hoặc Phúc Âm muốn ám chỉ về dân chúng nơi sinh quán của Đức Giêsu, bởi họ đã cố chấp không biết mở rộng lòng đón nhận những lời Ngài giảng dạy nên Ngài đã không thực hiện được những điều mong ước cho họ, hoặc vì thái độ dân chúng chỉ đua đòi cổ võ, ồn ào bàn tán về những sự lạ đây đó một cách thiếu suy nghĩ, nhận định nên khi đối diện với những lời giảng dạy của Đức Giêsu họ đã không để tâm nhận thức?
Điểm thứ hai đó là câu, “Người nói tiếp: Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”. Câu nói này cũng đồng một nghĩa với câu ngạn ngữ, “bụt nhà không thiêng” chỉ về tâm trạng của những con người không chịu tìm hiểu, nhận biết về chính mình để thăng tiến mà chỉ hướng lòng mơ tưởng về những viễn ảnh mông lung hầu có được nỗi an bình giả tạo ru ngủ cho qua kiếp người. Những người như thế sẽ không thể nào lãnh hội được Tin Mừng Nước Trời bởi họ còn mơ ước những phép lạ không tốn công sức nên tâm hồn chất chứa nặng nề tâm tình “chờ sung rụng”, “đợi Chúa cứu” do đó không để ý đến những lời Phúc Âm đã hai ngàn năm nhắc nhở, “Đức tin con chữa con, đức tin con cứu con”.

Hai điển chứng Thánh Kinh, Eâlia được sai đến giúp bà góa tại Sarepta thuộc xứ Siđon và tiên tri Elisêô với người cùi Naaman thuộc xứ Syria phần nào ám định lý lẽ huyền nhiệm nào đó mà ít khi hoặc không bao giờ chúng ta dám nghĩ tới. Lời Phúc Âm minh định rõ ràng, “Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà góa trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà góa tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Đọc nơi Kinh Thánh chúng ta biết, người Do Thái thời Chúa Giêsu coi dân thuộc xứ
Siđon và người Syria là dân ngoại vì họ không biết, cũng như không tuân theo luật Môisen. Người Do Thái tuyên dương và hãnh diện vì cho rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa độc nhất, bảo vệ và đứng về phe họ. Bất cứ dân tộc nào khác không tuyên dương hoặc phụng thờ Thiên Chúa theo lề thói, nghi thức giống họ hoặc gọi tên chỉ về Thiên Chúa theo ngôn từ khác đều bị người Do Thái cho là dân ngoại và đều bị họ kết án là không được cứu rỗi chẳng khác gìchúng ta đã bao lâu nay.

Đức Giêsu dùng lời Kinh Thánh dẫn chứng sự thể đối nghịch với niềm tin của họ nên họ căm phẫn, cả hội đường hùa nhau trục xuất và muốn giết Ngài bằng cách xô xuống vực thẳm. Phỏng có ai trong chúng ta dám tưởng tượng, giả sử Đức Giêsu hiện thân đứng trước mặt chúng ta ngay giờ lúc này. Ngài sẽ có những lời nói như thế nào về mỗi người chúng ta? Và chúng ta sẽ có thái độ nào đối với Ngài?

Chúa nhật tuần thứ tư mùa thường niên -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 4, 21-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?” Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông’“. Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Suy niệm

Khi những ngày cuối của năm âm lịch đang lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho một năm mới đi vào ngôi nhà nhân loại, cũng là lúc con người cần có những khoảng lặng để nhìn lại một năm qua trong cuộc đời mình, có những đổi thay, những thăng trầm, những cố gắng nào, để khi bước vào năm mới, có nhiều khởi sắc, có nhiều niềm vui dù có những khó khăn nhất định. Hành trình của niềm tin cũng vậy, đã bao lần con người đặt Thiên Chúa vào thế giới ảo của niềm tin, đã bao lần con người sống trong vùng đệm an toàn của sự giả dối dù tâm hồn vẫn mong được Thiên Chúa dạy bảo và chở che. Phụng vụ Lời Chúa tuần thứ tư mùa thường niên cho chúng ta thấy bức tranh với những gam màu tương phản giữa sáng tối, giữa sự thật và giả dối, để chúng ta có những chọn lựa cho năm mới, có những quyết định cho riêng mình khi bước vào năm Nhâm Dần đầy sức mạnh và quyết liệt hơn.

Để thực hiện chương trình cứu độ con người, Thiên Chúa đã chuẩn bị một dân riêng, qua việc chăm sóc và bảo vệ dân đó, nhân loại thấy tình yêu thương của Thiên Chúa như thế nào. Dù có bao lần phản bội, Ngài vẫn tín trung, vẫn mời gọi họ trở nên nhịp cầu của tình yêu thương đó. Lời tiên tri Giê-rê-mi-a trình bày ý định của Thiên Chúa đối với con người đầy tình Cha: “Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cậy cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này”. Dù chỉ là một dân tộc nhỏ bé, nhưng có bàn tay Thiên Chúa, dân riêng của Ngài không lo sợ, không nhát đảm trước mọi gian dối của thế gian. Nhưng để tất cả được hiện thực, con người có cộng tác với Thiên Chúa để tình thương chiến thắng hận thù, sự tha thứ được trân trọng hơn bạo lực.

Chứng kiến những lối sống vụ hình thức và thiếu tôn trọng nhau trong đời sống tôn giáo, thánh Phaolô đã nhắc nhở con cái thành Cô-rin-tô của ngài, hãy loại trừ những thói xấu như thế trong đời sống đạo, thay vào đó là tình thương mến thương, con người sẽ thấy sức mạnh của tình thương như thế nào trong cộng đoàn, trong gia đình: “Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi”. Những tiếng ồn ào của các nhạc cụ không thể che dấu những lầm lỗi của con người, những tiếng kêu đó cũng không che dấu được những cách sống vụ hình thức của con người, chỉ có đức ái mới có thể làm vơi đi những lầm lỗi của nhân loại, chỉ có đức ái mới có thể gắn bó con người với nhau và với Thiên Chúa tình yêu.

Khởi đầu sứ vụ của mình, Đức Giêsu đã gặp những khó khăn khi gặp gỡ cộng đoàn. Sứ điệp Ngài đem tới cho nhân loại là ơn cứu độ, là tình yêu thương của Thiên Chúa, nhưng con người đón nhận với thái độ thờ ơ, hững hờ: “Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”. Có thể là ngạc nhiên nhưng cũng có thể là thiếu tôn trọng. giáo huấn của Ngài cách nào đó vô tình đã đụng chạm đến những toan tính của nhiều người. Sự hiện diện của Ngài ảnh hưởng đến uy tín và danh dự trong cộng đoàn, do đó, bao nhiêu hiểu lầm và chống đối đã xuất hiện: “Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi”. Hiện diện giữa cộng đoàn trong đời sống tôn giáo, Đức Giêsu mong muốn họ hãy thực hiện những gì Kinh thánh đã nói, bởi lâu nay, dù đọc và nghe Kinh thánh thường xuyên, nhưng thái độ sống của họ không đi đôi với những gì họ nghe hàng ngày.

Buổi đầu của sứ vụ, nhiều người trong cộng đoàn đón nhận như một luồng gió mới trong đời sống tôn giáo, nhưng cũng không ít người hoài nghi về giáo huấn của Con Thiên Chúa, rồi đi xa hơn là sự chống đối xuất hiện, thái độ căm phẫn ngày càng lộ diện, để rồi cuối cùng là ý định loại trừ nhân vật dám nói sự thật được bàn định. Đức Giêsu đã chỉ cho họ thấy thái độ vụ hình thức, những mối tương quan hàng ngày giữa con người với con người, đặc biệt giữa con người với Thiên Chúa đang trở nên méo mó và thiếu tích cực. Ngài đã và đang cố gắng sửa dạy họ từng ngày, Ngài muốn họ hãy sống xứng với tên gọi là dân riêng của Thiên Chúa, thế nhưng, họ đã để cho những yếu tố thế gian, những tính toán hơn thiệt giết chết lòng bao dung cùng với tình liên đới cộng đoàn. Vô tình, Con Thiên Chúa đã đụng chạm đến tham vọng của con người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tôn giáo, do đó, những kế hoạch, những âm mưu loại trừ Ngài đã được tính toán và đặt lên bàn.

Sự thật thường làm mất lòng, đó là kinh nghiệm bao đời của nhân loại, dù biết sự thật là chân lý, là điều thiện hảo, nhưng con người thích tìm kiếm sự an toàn trong vùng trũng của hình thức, của giả dối. Khao khát vẫn là điều con người mong có được, nhưng để làm việc có được những niềm vui, những sự thiện hảo, thì con người tìm cách lãng tránh. Dân Do-thái ngày xưa và nhân loại hôm nay cũng không khác xa bao nhiêu, sự phát triển của khoa học và mọi lãnh vực khác của cuộc sống không thể xóa đi những vết xe cũ của con người. Giáo huấn của Thiên Chúa đem đến cho con người nhằm giúp họ sống đúng với giá trị một con người, làm những việc đầy tính nhân văn, đối xử với nhau cách chân thành và trân trọng, thế nhưng, con người vẫn luôn viện dẫn lý do đối với họ là chính đáng, chúng tôi là con người yếu đuối, để rồi chấp nhận dừng chân trong sự an phận của hình thức, thậm chí giả dối nữa. Thiên Chúa không chấp nhận sự giả dối và hình thức tồn tại trong ngôi nhà tình yêu của Ngài, do đó, mỗi ngày, Ngài muốn con người hãy lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống, lấy Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho con người.

Ước muốn của Thiên Chúa là con người mỗi ngày gần gũi với Ngài hơn, nên thánh thiện và tốt lành hơn, Ngài đang cố gắng tìm mọi phương thế để thay đổi suy nghĩ và ý thức hệ của con người. Nền tảng căn bản của cuộc sống là tình yêu thương chứ không phải là hình thức, là những kế hoạch của Satan. Đức Giêsu đã đem lửa từ trời xuống, đó là lửa tình yêu, lửa tình người, lửa tha thứ và bao dung, ước mong của Ngài là làm sao cho ngọn lửa đó cháy lên và cháy mãi. Còn con người có ước muốn bước ra khỏi thế giới của bóng tối đau khổ và sự chết, để đi vào thế giới sự sống và hạnh phúc không? Nếu con người mong ước, hãy cố gắng đổi thay suy nghĩ của mình, sự đổi thay đó phải đến từ trong trái tim, trong tâm hồn, chứ đừng dừng lại nơi môi miệng, nơi những công thức bên ngoài. Thiên Chúa cần những tấm lòng chứ không mong những hình thức. Mọi ước mong của Thiên Chúa không có gì khó khăn đối với con người, Ngài chỉ muốn con người đứng dậy, can đảm bước ra khỏi vị trí hiện tại của mình, đi theo ánh sáng của Lời Chúa, để từng ngày họ được ngụp lặn trong hạnh phúc và bình an của Thiên Chúa tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đem ngọn lửa tình yêu thương từ trời đến cho con người, Chúa muốn con người chung tay với Ngài làm cho ngọn lửa đó cháy lên mỗi ngày và mọi ngày, xin cho chúng con hiểu được chiều sâu của tình yêu thương đến từ Thiên Chúa, để cố gắng đứng lên trong sự khiêm tốn, cộng tác với Ngài làm cho ngọn lửa đó cháy mãi. Chúa muốn con người hãy sống với nhau bằng sự chân thành, không giả dối, để đem lại cho nhau sự bình an và hạnh phúc, xin cho chúng con biết lắng nghe lời dạy đó, để từng ngày chúng con được ở trong vòng tay yêu thương của người Cha nhân lành, đầy lòng tha thứ. Amen.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây