TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”. (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
VHTK 14 Ô CHỮ TÂN ƯỚC DPF

VHTK 14 Ô CHỮ TÂN ƯỚC DPF

 •   07/11/2021 09:53:39 AM
 •   Đã xem: 101
VHTK 1 PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH DPF

VHTK 1 PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH DPF

 •   07/11/2021 08:58:02 AM
 •   Đã xem: 123
01.  Người phụ nữ được Kinh Thánh nhắc tới lần đầu tiên là ai ? (St 3,20)
Advent Purple Candles Crop jpg

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG C 11-14

 •   05/11/2021 08:56:32 AM
 •   Đã xem: 139
VHTK MÙA VỌNG C 41 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

VHTK MÙA VỌNG C 41 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

 •   04/11/2021 11:02:02 AM
 •   Đã xem: 159
VHTK Tháng 11

VHTK Tháng 11

 •   27/10/2021 10:23:51 AM
 •   Đã xem: 83
Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và theo Thánh Kinh, ông Giuđa Macabê là người đầu tiên đã quyên tiền gởi về Thánh đô để xin dâng lễ cầu nguyện cho những người đã chết. Chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Macabê.
VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Trắc nghiệm (1100-1210)

VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Trắc nghiệm (1100-1210)

 •   09/10/2021 02:05:24 AM
 •   Đã xem: 90
91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
VHTK THÁNG 12

VHTK THÁNG 12

 •   09/10/2021 02:01:49 AM
 •   Đã xem: 84
VHTK Tháng 11

VHTK Tháng 11

 •   09/10/2021 01:56:05 AM
 •   Đã xem: 83
Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và theo Thánh Kinh, ông Giuđa Macabê là người đầu tiên đã quyên tiền gởi về Thánh đô để xin dâng lễ cầu nguyện cho những người đã chết. Chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Macabê.
VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1210)

VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1210)

 •   09/10/2021 01:46:08 AM
 •   Đã xem: 85
91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10

VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10

 •   05/10/2021 10:33:37 AM
 •   Đã xem: 142
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Trắc Nghiệm

 •   23/09/2021 12:54:19 AM
 •   Đã xem: 194
72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu), 76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu). 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu), 80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu), 84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng - xấu), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng - xấu), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua  Pecác (737-732 - xấu), 90. Vua Hôsê (732-724- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Hỏi Thưa

 •   15/09/2021 10:09:32 AM
 •   Đã xem: 151
72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu)76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu), 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu)80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu)84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua  Pecác (737-732 - xấu),90. Vua Hôsê (732-724 –xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Trắc Nghiệm

 •   07/09/2021 10:37:57 AM
 •   Đã xem: 187
59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt), 63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu), 67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu), 70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

 •   05/09/2021 10:44:35 AM
 •   Đã xem: 110
59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt)
63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu), 67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu), 70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Trắc Nghiệm

 •   03/09/2021 05:26:09 AM
 •   Đã xem: 154
49. Vua Saun, 50. Vua Đavít, 51. Vua Salomon, 52. Vua Rơkhápam, 53. Vua Avigiam (913-911- xấu), 54. Vua Axa (911-870), 55. Vua Giơhôsaphát (870-848), 56. Vua Giôhôram (848-841), 57. Vua Akhátgiahu (841), 58. Nữ Hoàng Athangiahu (841-835)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Hỏi Thưa

 •   01/09/2021 12:40:14 AM
 •   Đã xem: 194
49. Vua Saun, 50. Vua Đavít, 51. Vua Salomon, 52. Vua Rơkhápam, 53. Vua Avigiam (913-911- xấu), 54. Vua Axa (911-870 ), 55. Vua Giơhôsaphát (870-848), 56. Vua Giôhôram (848-841), 57. Vua Akhátgiahu (841), 58. Nữ Hoàng Athangiahu (841-835)
VHTK HỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 5 Câu Trắc Nghiệm

VHTK HỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 5 Câu Trắc Nghiệm

 •   30/08/2021 10:27:06 AM
 •   Đã xem: 117
37. Ngôn sứ Hôsê, 38. Ngôn sứ Amốt, 39. Ngôn sứ Giôna, 40. Ngôn sứ Dacaria,
​​​​​​​41. Ngôn sứ Giôen, 42. Ngôn Sứ Ôvađia, 43. Ngôn Sứ Mikha, 44. Ngôn Sứ Nakhum,
45. Ngôn Sứ Khabacúc, 46. Ngôn Sứ Xôphônia,
47. Ngôn Sứ Khácgai, 48. Ngôn Sứ Malakhi.
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 5 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 5 Câu Hỏi Thưa

 •   22/08/2021 09:50:23 AM
 •   Đã xem: 114
(37. Ngôn sứ Hôsê, 38. Ngôn sứ Amốt, 39. Ngôn sứ Giôna, 40. Ngôn sứ Dacaria, 41. Ngôn sứ Giôen, 42. Ngôn Sứ Ôvađia, 43. Ngôn Sứ Mikha, 44. Ngôn Sứ Nakhum, 45. Ngôn Sứ Khabacúc, 46. Ngôn Sứ Xôphônia, 47. Ngôn Sứ Khácgai, 48. Ngôn Sứ Malakhi.)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 4 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 4 Câu Trắc Nghiệm

 •   19/08/2021 09:15:13 AM
 •   Đã xem: 123
27. Ngôn sứ Samuen, 28. Ngôn sứ Êlia, 29. Ngôn sứ Êlisa, 30. Ngôn sứ Nathan, 31. Tư tế Xađốc, 32. Ngôn sứ Isaia, 33. Ngôn sứ Giêrêmia, 34. Thư ký Barúc, 35. Ngôn sứ Êdêkien, 36. Ngôn sứ Đanien.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây