TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C

“Ai có hai áo, thì chia cho người không có…” (Lc 3, 10-11).
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
VHTK PHỤNG VỤ MÙA VỌNG C DPF

VHTK PHỤNG VỤ MÙA VỌNG C DPF

 •   01/12/2021 10:04:25 AM
 •   Đã xem: 34
04. Hỏi: Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)
VHTK tháng 12

VHTK tháng 12

 •   24/11/2021 08:20:15 PM
 •   Đã xem: 55
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

 •   15/11/2021 08:02:25 AM
 •   Đã xem: 40
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc."
VHTK 16, 17, 18 Rèn Luyện Tư Duy 2, 3, 4 DPF

VHTK 16, 17, 18 Rèn Luyện Tư Duy 2, 3, 4 DPF

 •   11/11/2021 09:07:02 PM
 •   Đã xem: 68
VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy 1 DPF

VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy 1 DPF

 •   10/11/2021 10:17:30 AM
 •   Đã xem: 79
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.”
VHTK 14 Ô CHỮ TÂN ƯỚC DPF

VHTK 14 Ô CHỮ TÂN ƯỚC DPF

 •   07/11/2021 09:53:39 AM
 •   Đã xem: 81
VHTK 1 PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH DPF

VHTK 1 PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH DPF

 •   07/11/2021 08:58:02 AM
 •   Đã xem: 90
01.  Người phụ nữ được Kinh Thánh nhắc tới lần đầu tiên là ai ? (St 3,20)
Advent Purple Candles Crop jpg

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG C 11-14

 •   05/11/2021 08:56:32 AM
 •   Đã xem: 63
VHTK MÙA VỌNG C 41 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

VHTK MÙA VỌNG C 41 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm

 •   04/11/2021 11:02:02 AM
 •   Đã xem: 88
VHTK Tháng 11

VHTK Tháng 11

 •   27/10/2021 10:23:51 AM
 •   Đã xem: 59
Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và theo Thánh Kinh, ông Giuđa Macabê là người đầu tiên đã quyên tiền gởi về Thánh đô để xin dâng lễ cầu nguyện cho những người đã chết. Chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Macabê.
VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Trắc nghiệm (1100-1210)

VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Trắc nghiệm (1100-1210)

 •   09/10/2021 02:05:24 AM
 •   Đã xem: 66
91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
VHTK THÁNG 12

VHTK THÁNG 12

 •   09/10/2021 02:01:49 AM
 •   Đã xem: 59
VHTK Tháng 11

VHTK Tháng 11

 •   09/10/2021 01:56:05 AM
 •   Đã xem: 57
Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và theo Thánh Kinh, ông Giuđa Macabê là người đầu tiên đã quyên tiền gởi về Thánh đô để xin dâng lễ cầu nguyện cho những người đã chết. Chúng ta cùng tìm hiểu về tháng các linh hồn và những điều liên quan đến ông Giuđa Macabê.
VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1210)

VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1210)

 •   09/10/2021 01:46:08 AM
 •   Đã xem: 58
91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10

VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10

 •   05/10/2021 10:33:37 AM
 •   Đã xem: 102
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Trắc Nghiệm

 •   23/09/2021 12:54:19 AM
 •   Đã xem: 128
72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu), 76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu). 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu), 80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu), 84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng - xấu), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng - xấu), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua  Pecác (737-732 - xấu), 90. Vua Hôsê (732-724- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Hỏi Thưa

 •   15/09/2021 10:09:32 AM
 •   Đã xem: 122
72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu)76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu), 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu)80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu)84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua  Pecác (737-732 - xấu),90. Vua Hôsê (732-724 –xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Trắc Nghiệm

 •   07/09/2021 10:37:57 AM
 •   Đã xem: 134
59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt), 63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu), 67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu), 70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

 •   05/09/2021 10:44:35 AM
 •   Đã xem: 80
59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt)
63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu), 67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu), 70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây