TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

BAN TU SĨ

Thứ năm - 29/04/2021 02:30 |   1396

BAN TU SĨ

 

BAN TU SĨ
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG
1. Tên ban mục vụ: BAN TU SĨ GIÁO PHẬN
Bổn mạng: Lễ Đức Maria dâng Chúa Chúa Giêsu Trong Đền Thánh 
Ngày kính: Ngày 02 tháng 02
Sứ vụ:
2. Vai trò của BAN TU SĨ GIÁO PHẬN                
Là nhịp cầu nối giữa các Hội dòng và Tu Hội với Giáo xứ, Giáo quyền và Giáo phận.
Tạo sự hiệp nhất, xây dựng tình liên đới trách nhiệm và thăng tiến giữa các Dòng tu.
Cổ vũ cùng giới thiệu ơn gọi tu sĩ và Linh mục cho Giáo Phận, các Hội dòng và Tu hội.
3. Mục đích của BAN TU SĨ GIÁO PHẬN
Giúp các Hội dòng và Tu Hội đang hoạt động trong Giáo phận làm việc đúng đường hướng mục vụ với Đức Giám Mục và Giáo phận, đồng thời kết hợp hài hoà với nhau (các Dòng tu, Tu hội), cùng các cha quản xứ và toàn thể giáo xứ, giáo họ.
Ngày thành lập Ban: 30/8/2006
Số ủy viên:                                                              
Trưởng Ban: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uý
Phó Ban I: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Phó Ban II: Linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thanh, OSB
- Ủy viên: Thầy Phaolô Lê Trọng Bình, TSVN (Hạt Phước Long)   
Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên (NVHB)     
- Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân, SPC
Cha đặc trách tiên khởi: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uý
Cha đặc trách đương nhiệm: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG TU VÀ TU HỘI TRONG GIÁO PHẬN
- Về mục vụ giáo xứ
Các Cộng đoàn dòng nam có chức linh muc giúp mục vụ trong giáo phận tại các giáo xứ. Ngoài ra, đón tiếp khách tĩnh tâm và giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo điểm, phụ trách và sinh hoạt các đoàn thể, hiện diện tại vùng sâu vùng xa, mục vụ cho người nghèo, truyền giáo đặc biệt cho người dân tộc.
Các cộng đoàn nữ phục vụ đa dạng hơn như dạy giáo lý, giúp chia sẻ Lời Chúa, huấn luyện và đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng, tập dâng hoa, phụ trách ca đoàn, phụ trách phòng thánh, đào tạo ca trưởng, giúp hội hiền mẫu, phụ trách hội con Đức Mẹ, dạy cắm hoa, dâng hoa, dạy đàn, dạy hát, trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, thăm viếng những người già yếu neo đơn, bệnh tật, lương dân, làm bánh lễ, gỡ rối, hiện diện như những chứng nhân âm thầm ở vùng sâu vùng xa, sứ vụ cho anh em dân tộc như M’Nông, S’Tiêng, Eđê, Bana, Jarai…
- Về giáo dục:
Phụ trách nội trú, ký túc xá, sinh viên.
Thăng tiến phụ nữ, giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên.
Có 15 nhà lưu trú cho học sinh, sinh viên kinh và dân tộc.
Có 30 trường mầm non, mẫu giáo; Trong đó cỏ một trường mầm non dành cho con em bệnh nhân phong tại trại phong Ea Na.
Nhiều lớp học tình thương, xoá mù chữ.                 
Hai trường khuyết tật dành cho các em khiếm thính khiếm thị và các em thiểu năng - hội chứng Down (Kinh và Dân tộc).
- Về Y tế:
Hiện Cộng đoàn Mai Linh đang phục vụ tại bệnh viện Nhân Ái thuộc Giáo xứ Đức Hạnh hạt Quảng Đức.
Hai nữ tu đang công tác tại bệnh viện tỉnh Đăkak.
Một nữ tu đang công tác tại bệnh viện y học dân tộc.
Các nữ tu đang phục vụ tại trạm xá tình thương. Cùng nhiều trạm xá, điềm chăm sóc, phát thuốc cho những người già yếu, neo đơn tại các trại phong và vùng sâu vùng xa. Lo cho một sô bệnh nhân nghèo có điều kiện nhập viện, chữa trị và phẫu thuật.
- Về bác ái xã hội:
Trợ cấp học phí cho các em học sinh một số Buôn Làng.
Giúp học bổng cho các em dân tộc theo học trung học sư phạm mầm non.        
Giúp đỡ, nuôi nấng miễn phí các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại các trường mầm non và các nhà nội trú.
Tặng quần áo đồng phục cho các cháu mẫu giáo ở một số Buôn, Sóc.
Bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Gia Nghĩa phục vụ các bệnh nhân nghèo miễn phí.
Phát cháo tình thương cho bệnh nhân huyện Krông Kpăk.
Giúp xây nhà tình thương.                                            
Chăm lo cho bệnh nhân HIV - AIDS tại bệnh viện thành phố, bệnh viện tỉnh và tại nhà.
Phục vụ tại nhà dưỡng lão dành cho bệnh nhân phong bị gia đình bỏ rơi tại trại phong EaNa.
Giúp người di dân, phục vụ người phong.
Giúp vốn làm ăn cho những gia đình nghèo, Kinh và dân tộc.
Dạy và giúp vốn cho các gia đình dân tộc nghèo trồng cây công nghiệp và chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò ...
Hiện diện ở giữa và cùng sống, cùng lao động, chia sẻ mọi khó khăn vất vả với anh em vùng sâu vùng xa, anh em di dân.

1. Cha đặc trách tiên khởi: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uý
Cha đặc trách kế nhiệm: Linh mục Đa Minh Phạm Sỹ Hiện
Cha đặc trách đương nhiệm: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái
PHẦN 2: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN BAN
NĂM THÀNH LẬP
Ngày 30/8/2006, trong phiên họp toàn thể Linh mục giáo phận, Đức Giám Mục Giám Quản Giáo Phận, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã bố nhiệm các Linh mục phụ trách các Uỷ ban Giám Mục Giáo phận; Cũng dịp này, Uỷ ban Tu sĩ chính thức được thành lập với trưởng ban là Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uý.
VAI TRÒ VÀ MỤC ĐÍCH
Vai trò của BAN TU SĨ GIÁO PHẬN
Là nhịp cầu nối giữa các Hội dòng và Tu Hội với Giáo xứ, Giáo quyền và Giáo phận.
Tạo sự hiệp nhất, xây dựng tình liên đới trách nhiệm và thăng tiến giữa các Dòng tu.
Cổ vũ cùng giới thiệu ơn gọi tu sĩ và Linh mục cho Giáo Phận, các Hội dòng và Tu hội.
Mục đích của BAN TU SĨ GIÁO PHẬN
Giúp các Hội dòng và Tu Hội đang hoạt động trong Giáo phận làm việc đúng đường hướng mục vụ với Đức Giám Mục và Giáo phận, đồng thời kết hợp hài hoà với nhau (các Dòng tu, Tu hội), cùng các cha quản xứ và toàn thể giáo xứ, giáo họ.

 

 

BAN ĐẠI DIỆN
2006
Trưởng Ban: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uý
Phó trưởng ban I: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Phó trưởng ban II: Linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thanh, OSB
Ủy viên: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh, CM (Hạt Quảng Đức)
Ủy viên: Thầy Phaolô Lê Trọng Bình, TSVN (Hạt Phước Long)
Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên (NVHB)
Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân, SPC
2009
Trưởng Ban: Linh mục Đa Minh Phạm Sỹ Hiện
Phó trưởng ban: Linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thanh, OSB
Ủy viên: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh, CM (Hạt Quảng Đức)
Ủy viên: Thầy Phaolô Lê Trọng Bình, TSVN (Hạt Phước Long)
Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên (NVHB)
Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân, SPC
2013 đến 2014
Trưởng Ban: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái
Phó trưởng ban: Linh mục Phêrô Cao Dương Đình Thời, OSB
Ủy viên tỉnh Đăk Lăk: Linh mục Fx Nguyễn Thanh Phong, OP
Ủy viên tỉnh tỉnh Đăk Nông: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh, CM
Ủy viên tỉnh tỉnh Bình Phước: Linh mục Phaolô Lê Trọng Bình, TSVN.
Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên, NVHB
Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân, SPC
2015 đến nay
Trưởng Ban: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái
Phó trưởng ban: Linh mục Phêrô Cao Dương Đình Thời, OSB
Ủy viên tỉnh Đăk Lăk: Linh mục Fx Nguyễn Thanh Phong, OP
Ủy viên tỉnh tỉnh Đăk Nông: Linh mục Đa Minh Đỗ Thanh Huynh, CM
Ủy viên tỉnh tỉnh Bình Phước: Linh mục Đa Minh Nguyễn văn Lộc, OMI
Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên, NVHB
Ủy viên thủ quỹ: Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Xuân, SPC
Sr. Maria Têrêsa Nguyễn thị Lịch (NVHB)
Sr. Maria Phạm Thị Tuyến (NVHB)
Sr. Maria Phạm Thị Tuyết Mai.
CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU VÀ TU HỘI TRONG GIÁO PHẬN HIỆN NAY:
Dòng tu nam: 11 (17 cộng đoàn)
Dòng tu nữ: 26 (107 cộng đoàn)
DÒNG NAM
1. THIÊN HÒA
1) ĐAN VIỆN:
Thành lập: 08/12/1962;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: T.5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3524 777
Email: thienhoaosb@yahoo.com
2) Cộng đoàn THIÊN HÒA - HÒA NAM (THÁNH LINH)
Địa chỉ: xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3784 552
2. Cộng đoàn ĐAMINH
Địa chỉ: Giáo xứ Giang Sơn, tỉnh Đăk Lăk 2
Xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk
ĐT: 0500.3639 456                                                  
3. HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM - CỘNG ĐOÀN PHƯỚC TÍN
Địa chỉ: Giáo xứ Phước Tín - xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
4. LASAN
1) Cộng đoàn LASAN I
Thành lập: 20/07/1959                                                 
Bổn mạng: Tổng Lãnh Thiên Thần
Địa chỉ: 149 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500. 3854 560                                               
Email: lasanbmt@gmail.com
2) Cộng đoàn LASAN II
Địa chỉ: 127 Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3950 279                                                
Email: lasanbanme2@yahoo.com.vn
3) Cộng đoàn LASAN MỸ YÊN – VINH AN
Thành lập: năm 1996;                                                  
Bổn mạng: Gioan Lasan
Địa chỉ: Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil
– 09 Nhà thờ Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3751 646                                                 
Email: lsdakmil@gmail.com
5. HỘI DÒNG THÁNH GIA – Cộng đoàn PHƯỚC TÍN
Thành lập: năm 1995;                                                  
Bổn mạng: Thánh Gia
Địa chỉ: 293 Thôn Đồng Tâm, xã Phước Tín, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.2213 257                                                

ĐT: 0909. 458 816
Email: minhtamart@gmail.com
6. THÁNH THỂ – CỘNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT
Thành lập: tháng 11/2002;                                     
Bổn mạng: Mẹ La Vang
Địa chỉ: 582 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3868 692
Email: nguyentsss@yahoo.com.vn
7. THÁNH TÂM – HUẾ, CỘNG ĐOÀN ĐĂK ÂN
Thành lập: 31/05/2011;                                                
Bổn mạng: Thánh Tâm
Địa chỉ: Giáo xứ Đăk Ân, hạt Phước Long
- Đội I, T.9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 01689. 694 469 - Email: thaihanhsc@gmail.com
8. TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ
1) TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ - TÂN LẬP
Thành lập: năm 1998;                                                  
Bổn mạng: T. Phanxicô Xaviê
Địa chỉ: Giáo xứ Tân Lập, hạt Phước Long
- Ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0909 612 185
2) TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ - QUẢNG PHÚC
Địa chỉ: Giáo xứ Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa
- 18 Thôn 3, xã Đăk Som, Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông
9. THỪA SAI VIỆT NAM – Cộng đoàn BÙ ĐĂNG
Thành lập: 01/01/2000;                                                
Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: Giáo xứ Bù Đăng, hạt Phước Long
- 167 Thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651. 3504 860
ĐT: 01213 557 337
Email: trongbinhts@yahoo.com
10. TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
1) Cộng đoàn ĐĂK SONG
Thành lập: 23/07/2006;                                                
Bổn mạng: François Régis Clet
Địa chỉ: Giáo xứ Hương Sơn, hạt Gia Nghĩa
- 107 Thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0918 194 153
2) Cộng đoàn XUÂN HÒA
Thành lập: 19/01/2010;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo xứ Xuân Hòa, hạt Đăk Mil
- Thôn Hòa Phong, xã Đăk Sắk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3743 073 - ĐT: 0907 844 440
Email: maihoaithuongcm@yahoo.com
11. XITÔ PHƯỚC SƠN
1) Cộng đoàn RỪNG LẠNH
Địa chỉ: T3. Rừng Lạnh, xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
Email: kolbetuyps@gmail.com
2) Cộng đoàn ĐƯỜNG 10
Địa chỉ: xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Email: binhyencaonguyen@yahoo.com

DÒNG NỮ
1. DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH
Thành lập: 31/05/1969                                                 
Bổn mạng: Đức Maria Nữ Vương
Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500 3855 561 – 0935 314 466
Email: nvhbBMT@gmail.com
CÁC CỘNG ĐOÀN
CỘNG ĐOÀN AN BÌNH
Thành lập: 11/09/2010;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: Thôn 2 – xã Đa Kia – huyện Bù Gia Mập – tỉnh Bình Phước
ĐT: 0909 977 386
Email: cdnvhbanbinh@gmail.com
CỘNG ĐOÀN BÙ ĐĂNG
Thành lập: 11/06/2009;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng
Địa chỉ: 19A Nguyễn Thị Minh Khai – Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0651 3975 800 – 0905 072 837
Email: teresatuyetmai54@gmail.com
CỘNG ĐOÀN BUÔN HẰNG
Thành lập: 05/08/2012;                                                
Bổn mạng: Chân Phước Têrêxa Canculta
Địa chỉ: Thôn 5, xã EaYiêng, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0937 518 686
Email: mattalanh@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN – TÒA GIÁM MỤC
Thành lập: 28/08/1994;                                                
Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ: Toà Giám Mục 104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500 3851 156 – 0122 838 3618
Email: cdtgmhb@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN CÔNG CHÍNH – LONG ĐIỀN
Thành lập: 12/01/1994;                                                
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: 155 Phêrô Thuần
– khu phố Long Điền 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3775358 – 0988986201
Email: letinh690@gmail.com
CỘNG ĐOÀN DIỆU ÂN – VINH HÒA
Thành lập: 13/12/1975;                                                
Bổn mạng: T. Lucia
Địa chỉ: T. 1, xã Êa Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3636 597 – 0934 858 854
Email: bachmaihb@gmail.com
CỘNG ĐOÀN DIỆU SƠN
Thành lập: 19/07/2007;                                                
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: 102/2 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
ĐT: 08.5449 0034 – 0903 709 434
Email: dieusonhb@yahoo.com.au
CỘNG ĐOÀN EMMANUEL – ĐỒNG XOÀI
Thành lập: 09/02/1998;                                                
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê
Địa chỉ: Tổ 2, KP.1, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3870 824 – 0651 3880824
Email: cddongxoai@gmail.com - hientuoingoc2004@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN EMMAU – KIẾN ĐỨC
Thành lập: 16/08/1997;                                                
Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ: 158 QL. 14, Tt. Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3648 664 – 0973 876 443
Email: nvhbbmt@gmail.com
CỘNG ĐOÀN HIỂN LINH – KIM THÀNH
Thành lập: 03/01/2005;                                                
Bổn mạng: Chúa Hiển Linh
Địa chỉ: Nhà thờ Kim Thành,
xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3639 451 – 0976 769 227
Email: ntducvnhb2006@yahoo.com
Cộng đoàn HỒNG ÂN – THÁNH TÂM
Thành lập: 21/09/1995;                                                
Bổn mạng: Lễ Thánh Matthêu tông đồ
Địa chỉ: 02 Phan Chua Trinh, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500 3853161 – 0934 938990
Email: thanhtamhoabinh@gmail.com
CỘNG ĐOÀN HỌC VIỆN SÀI GÒN
Thành lập: 10/04/1990;                                                
Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ: 31/11 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: 08.38456 754
Email: nvhb@gmail.com
13) CỘNG ĐOÀN KIM MAI
Thành lập: 01/07/1972;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: 254 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3813 642 - 0121 8365120
Email: kimmaihb@yahoo.com - mphamtuyennvhb@gmail.com
CỘNG ĐOÀN LƯU TRÚ HÒA BÌNH
Thành lập: 17/06/1991;                                                
Bổn mạng: Gioan Bosco
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3952 343 – 0935 925 943
Email: kimhua_bmt@yahoo.com
15) CỘNG ĐOÀN MÂN CÔI – LONG HÀ
Thành lập: 07/08/2008;                                                
Bổn mạng: ĐM Mân Côi
Địa chỉ: phường 11, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3730 848 – 0169 3257435
Email: hblongha@gmail.com
16) CỘNG ĐOÀN MẪU TÂM
Thành lập: 01/02/1975;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: 70 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3814 654 – 0913 437 237
Email: maiphi2001@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN MAI KHÔI – GIA LAI
Thành lập: 08/09/2009;                                                
Bổn mạng: Mẹ Mân Côi
Địa chỉ: Thôn Puôi A, xã Yale, huyện Chư Pưh, Gia Lai
ĐT: 0932 220 570
Email: sahuonghb@gmail.com
CỘNG ĐOÀN MAI SƠN LÂM – GIANG SƠN
Thành lập: 07/01/1998;                                                
Bổn mạng: T. Martinô Poret
Địa chỉ: T2 xã Yang Réh, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3734 231 – 0169 4224340
Email: nguyenvan5509@yahoo.com.
CỘNG ĐOÀN MAI THIÊN ÂN – EA KMAR
Thành lập: 08/08/2005;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: Giáo xứ Êa Kmar
- xã Êa Bhốc, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3639 281 – 0165 6345788
Email: celhuong@yahoo.com.
CỘNG ĐOÀN NHÀ MẸ HỘI DÒNG
20.1 Cộng đoàn NHÀ MẸ
Thành lập: 15/08/1972;                                                
Bổn mạng: Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3855561 – 0969 721319
Email: nhamenvhb@gmail.com
20.2 GIA ĐÌNH BÌNH MINH
Bổn mạng: T. Martinô Poret
Địa chỉ: 248 D Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3852 179 – 0165 2814 550
Email: huongle_bổn mạng@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN NỘI TRÚ TÊRÊXA
Thành lập: 03/09/2003;                   
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: 29 Trần Nhật Duật, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500. 3953 029 – 0905 414992
Email: thuan_bmt@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN PHAN SINH – NAM THIÊN
Thành lập: 15/04/1990;                                                
Bổn mạng: T. Phanxicô Xaviê
Địa chỉ: 5B đường 16A Thôn III, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3863 178 – 0167 5013567
Email: namthienhb@yahoo.com.au - hoang.tam@gmail.com
23) CỘNG ĐOÀN PHAOLÔ KIM – 151 PHAN CHU TRINH
Thành lập: 01/02/1964;                                                
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
Địa chỉ: 151 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3953 530 – 0500 3955 979
Email: cdphaolokim2009@gmail.com
  Trạm xá Tình Thương
ĐT: 0500.3952 961
CỘNG ĐOÀN PHƯỚC BÌNH
Thành lập: 26/08/2010;                                                
Bổn mạng: Thánh Luca
Địa chỉ: Kp 3 – phường Long Phước - Tx. Phước Long - tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3773 838 - 0126 9551 444
Email: nvhbphuocbinh@gmail.com
CỘNG ĐOÀN SAO BIỂN – TGP. HÀ NỘI
Thành lập: 07/09/2008;                                                
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
Địa chỉ: Giáo xứ Đàn Giản
- Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 04 33 974897 - 01693 5848 348
Email: saobiennvhb@gmail.com
CỘNG ĐOÀN SAO MAI – KONTUM
Thành lập: 06/12/2008;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo họ Kroong, Giáo xứ Măng La, Giáo phận Kom Tum
ĐT: 0163.4656862
Email: saomainvhbkt@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN SƠN MAI – GIA NGHĨA
Thành lập: 29/06/2006;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Đức, Tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0165 2904018 – 0949 354394
Email: nguyenthihue50@yahoo.com
TẬP VIỆN
Thành lập: 01.06.1966;                                                  
Bổn mạng: Đức Mẹ Dâng Mình
Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500. 3844 224 – 0126 2666256
Email: tapvienhb@yahoo.com.au
CỘNG ĐOÀN TÊRÊXA CALCUTTA – EA NA
Thành lập: 26/06/2003;                                                
Bổn mạng: Têrêxa Calculta
Địa chỉ: KĐT phong Êa Na, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3638 175 – 0165 7879209
Email: calcuttaeana@gmail.com
CỘNG ĐOÀN THANH BÌNH – NHÂN CƠ
Thành lập: 03/07/1998;                                                
Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ: T5, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, Tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3649 140 – 0121 5763 839
Email: nhancohb@gmail.com
CỘNG ĐOÀN THANH TUYỂN
31.1 THANH TUYỂN NVHB - BMT
Thành lập: 16.06.1967;                                                  
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500. 3811 326 - 0905 830238
Email: ttvnvhb@yahoo.com.vn - mrluudong@yahoo.com
31.2 THANH TUYỂN NVHB – TP. HCM
Thành lập: 22/08/1999;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: 429/2 Lê Văn Sĩ, P.12, Q.3, Tp.HCM
ĐT: 08. 39317310 – 0128 539 7133
Email: tthbhcm@yahoo.com - tinhthuong9@yahoo.com.vn
31.3 THANH TUYỂN NVHB – NHA TRANG
Thành lập: 22/02/2000;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: 19/4E Hòn Chồng, Nha Trang
ĐT: 058.3837 297 – 0904 036498
Email: tthbnt1972@gmail.com - volenghia76@yahoo.com.vn
CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA – CHÂU SƠN
Thành lập: 11/08/1975;                                                
Bổn mạng: Thánh Gia Thất
Địa chỉ: 64 đường D, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3822 138 – 0973 783 479
Email: loantamloan@gmail.com
CỘNG ĐOÀN THÁC MƠ – PHƯỚC LONG
Thành lập: 13/10/2001;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Avila
Địa chỉ: 17/8 Trần Hưng Đạo, phường Thác Mơ, Phước Long, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3778 003 - 0976 500883
Email: hbphuoclong@gmail.com - ptminhtri@gmail.com
CỘNG ĐOÀN THIÊN ÂN – THIÊN ÂN
Thành lập: 17/09/2013;                                                
Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuột
ĐT: 0500 3709515 – 0127 3962 324                     
CỘNG ĐOÀN THIÊN ĐĂNG – VINH AN
Thành lập: 10/09/1994;                                                
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
Địa chỉ: T. Bình Thuận, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3741 579; 0168 2237 905
Email: vinhanhb@yahoo.com.au
 Trường Tuổi Thơ                                                
ĐT: 0501.3741 093
CỘNG ĐOÀN THIÊN PHÚC – PHÚC LỘC
Thành lập: 15/07/1994;                                                
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: 39 Nguyễn Tất Thành, Tt. Ea T’ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3882 543
Email: elisbai@gmail.com
CỘNG ĐOÀN THIÊN SA – BUÔN HÔ
Thành lập: 11/03/1993;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3872 664 – 0906 620 944
Email: chanminh69@gmail.com
CỘNG ĐOÀN THIÊN THANH – XUÂN LỘC
Thành lập: 15/07/2005;                                                
Bổn mạng: ĐM Lên Trời
Địa chỉ: 92 T. Xuân Lộc 1, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3742 516 - 0166 6299 569
Email: xuanloc.nvhb@gmail.com
TIỀN TẬP
Thành lập: 08/09/2002;                                                
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
Địa chỉ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3855 561
Email: hbbachtuyet@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN TRINH VƯƠNG – THỌ THÀNH
Thành lập: 10/06/1991;                                                
Bổn mạng: Đức Maria Nữ Vương
Địa chỉ: 124 T 6, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3686 144 – 0164 5333809
Email: quyhue60@yahoo.com
CỘNG ĐOÀN TUỔI NGỌC – LONG ĐIỀN
Thành lập: 12/06/2009;                                                
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: Phường Long Phước, Tx. Phước Long, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3775 486 – 0984 998870
Email: hbminhduc@yahoo.com.au - mgtuoingocpl@gmail.com
NHÓM VINH TRUNG
Thành lập: 29.10.2011;                                                
Bổn mạng:
Địa chỉ: T. 1B, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3709515 – 0127 39632324
Email: nvhbvinhtrung@hotmail.com
NHÓM ROSA – GX ĐĂK NHAU
Thành lập: 09/10/2014                                           
Bổn mạng: ĐM Mân Côi
Địa chỉ: Giáo xứ Đăk Nhau - huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0935 817 271
Email: rosadaknhau@gmail.com
NHÓM TRƯỜNG XUÂN – GIA NGHĨA
Thành lập: 29/07/2015                                           
Bổn mạng: Thánh Matta
Địa chỉ: Đăk Ha, Đăk Glong, Đăk Nông
ĐT: 0501 655 2156 – 0167 346 5700
Email: truongxuanhb@gmail.com
NHÓM MATTA – ĐĂK HA
Thành lập: 29/07/2015                                           
Bổn mạng: T. Matta
Địa chỉ: T.1, xã Trường Xuân, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501 627 3668
Email: mattadakha@gmail.com
NHÓM ĐĂK NIA – GIA NGHĨA
Thành lập: 08/12/2008                                           
Bổn mạng: T. Phanxicơ Xaviê
Địa chỉ: T.5, xã Đăk Nia, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0167 244 9371
Email: dakniahb@gmail.com
NHÓM TRUYỀN TIN – ĐĂK ÂN
Thành lập: 17/03/2015                                           
Bổn mạng: Truyền Tin
Địa chỉ: T9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0121 202 3895
2. CARMEL (OCD)
Thành lập: 19/06/1994;                                                
Bổn mạng: Chúa Kitô Vua và ĐMVN
Địa chỉ: Giáo xứ Kim Mai
Đội 2, Buôn M'Đuk, phường EaTam, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
ĐT: 0962 742. 203
Email: carmelbmt@yahoo.com
3. CHÚA QUAN PHÒNG
1) CỘNG ĐOÀN CHÚA QUAN PHÒNG – ĐỨC HẠNH
Địa chỉ: Giáo xứ Đức Hạnh
Hộp thư 45, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3747 079
Email: quanphong_dh@yahoo.com.vn
2) CỘNG ĐOÀN CHÚA QUAN PHÒNG – BMT
Địa chỉ: 123 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3813 205
Email: linanuBMT@yahoo.com
3) CỘNG ĐOÀN CHÚA QUAN PHÒNG – BUÔN HÔ
Thành lập: 01/05/2007;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu
Địa chỉ: Giáo xứ Buôn Hô
- HT12, Bưu điện Pơng Drang, xã Pơng Drang, Tx Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3574 851
Email: providencebh@gmail.com
4) CỘNG ĐOÀN CHÚA QUAN PHÒNG – QUỲNH NGỌC
Thành lập: 05/09/2005;                                                
Bổn mạng: Gioan Martinô Moyê
Địa chỉ: Giáo xứ Quỳnh Ngọc
- Thôn Quỳnh Ngọc, xã Êa Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3638 490
Email: josthulan@yahoo.com
5) CỘNG ĐOÀN CHÚA QUAN PHÒNG – KIM CHÂU
Thành lập: 12/03/2008;                                                
Bổn mạng: Gioan Martinô Moyê
Địa chỉ: Giáo xứ Kim Châu
- 94 A Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3 609 141
Email: lethiduynhon@ymail.com
6) CỘNG ĐOÀN CHÚA QUAN PHÒNG – ĐOÀN KẾT
Thành lập: 24/09/2011;                                                
Bổn mạng: Gioan Martinô Moyê
Địa chỉ: Giáo xứ Đoàn Kết
- Thôn 16, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3887 008
Email: thulancqp@yahoo.com.vn
4. CON ĐỨC MẸ NAM VANG
1) CỘNG ĐOÀN CON ĐỨC MẸ NAM VANG – ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: Giáo xứ Đồng Xoài
- Kp Tân Trà 2, phường Tân Bình, Tx. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3885 655
2) CỘNG ĐOÀN CON ĐỨC MẸ NAM VANG – PHƯỚC VĨNH
Thành lập: 22/06/2010;                                                
Bổn mạng:
Địa chỉ: Giáo xứ Phước Vĩnh
- phường Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước  
ĐT: 0651.3773 500
Email: cdmphuocvinh@yahoo.com.vn
5. CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – PHÚ XUÂN
1) CỘNG ĐOÀN CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – DUY HÒA
Thành lập: 07/10/1998;                                                
Bổn mạng: Mẹ Mân Côi
Địa chỉ: Giáo xứ Duy Hoà
- 155 tổ 8, K.8, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3868 354
Email: cdduyhoapx@gmail.com
2) CỘNG ĐOÀN CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM –THÁNH LINH
Thành lập: 03/10/2009;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo xứ Thánh Linh
- 115 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3930 228                                               
ĐT: 0975 493 246
Email: cdthanhlinhbmtpx@gmail.com
6. ĐAMINH ĐM RẤT THÁNH MÂN CÔI MONTEILS
Thành lập: 20/09/2009;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo họ Cung Kiệm (Giáo xứ Buôn Hô)
- phường An Bình, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3571 174
Email: thuthaohothi@yahoo.com.vn
7. ĐAMINH TAM HIỆP
1) CỘNG ĐOÀN ĐAMINH TAM HIỆP – LỘ ĐỨC
Thành lập: 06/01/1995;                                                
Bổn mạng: 25/01
Địa chỉ: Giáo họ Lộ Đức (Phú Long)
- 587/25 Nguyễn Văn Cừ, Khối 9, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3 866 976
Email: daminhloducop@gmail.com
2) CỘNG ĐOÀN ĐAMINH TAM HIỆP – NGHI HÒA
Địa chỉ: Giáo họ Nghi Hòa (Giáo xứ Nghi Xuân )
- 175 t.4, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3487 922                                                
ĐT: 0973.977 475
3) CỘNG ĐOÀN ĐAMINH TAM HIỆP – BÌNH HÀ
Thành lập: 16/06/2010;                                                
Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Địa chỉ: Giáo xứ Bình Hà
- xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
Email: daminhbinhha@yahoo.com.vn
8. CỘNG ĐOÀN ĐAMINH THÁNH TÂM – THUẬN HIẾU
Địa chỉ: Giáo xứ Thuận Hiếu
- Km 12, Tt. Phước An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 2225 788
Email: barnabauyen@yahoo.com
9. ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO (RNDM)
1) CỘNG ĐOÀN ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO – LONG ĐIỀN
Địa chỉ: Giáo xứ Long Điền
- 57 Đaminh Nguyên, phường Long Phước, Tx. Phước Long, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3775 344                                                
ĐT:0976 915 029
Email: longdienrndm@yahoo.com
2) CỘNG ĐOÀN ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO – MINH HƯNG
Thành lập: 15/08/1994;                                                
Bổn mạng: ĐM Lên Trời
Địa chỉ: Giáo họ Minh Hưng (Giáo xứ Bù Đăng)
- 239 T. 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651. 3971 084
Email: dbtgminhhung@gmail.com
10. KHIẾT TÂM NHA TRANG
1) CỘNG ĐOÀN CHÍNH TÂM – MẪU TÂM
Thành lập: 01/05/1993;                                                
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ: Giáo xứ Mẫu Tâm
- 55 Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3850 514
Email: cdchinhtamBMT@gmail.com
2) CỘNG ĐOÀN THUẬN HÒA
Thành lập: 10/04/2008;                                                
Bổn mạng: T. Phanxicô Xaviê
Địa chỉ: Giáo xứ Thuận Hòa
- T. 2B, xã Hòa Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3528 088
Email: cdthuanhoa@yahoo.com
11. CỘNG ĐOÀN MÂN CÔI – CHÍ HÒA
Thành lập: 01/01/2002;                                                
Bổn mạng: Thánh Mẫu
Địa chỉ: Giáo xứ Kim Mai
- Tổ 2, khối 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0123. 3352 722
Email: fmsrBMT@yahoo.com
12. CỘNG ĐOÀN MẸ NHÂN ÁI
Giáo xứ Vinh An
Địa chỉ: xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3743 708
13. MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA
1) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA – THANH LÂM
Thành lập: năm 1987;                                                  
Bổn mạng: Thánh Giuse thợ
Địa chỉ: Giáo họ Thanh Lâm (Vinh An)
- Thôn Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3741 040
Email: menthanhgiabariadm@gmal.com
2) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA – XUÂN SƠN
Thành lập: năm 1991;                                                  
Bổn mạng: Thánh Têrêxa
Địa chỉ: Giáo họ Xuân Sơn (Giáo xứ Vinh An)
- Thôn Xuân Sơn, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3741 515
Email: menthanhgiadm2@gmail.com
3) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA – NGHI TRUNG
Thành lập: tháng 05/2005;                                     
Bổn mạng: Thánh Giuse thợ
Địa chỉ: Giáo xứ Nghi Trung
- Thôn Đăk Kual 1, xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0902 816 496 - 0987 568 118
Email: menthanhgianghitrung105@yahoo.com
4) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA – HOÀ TIẾN
Địa chỉ: Giáo xứ Hoà Tiến
- Tt. Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông ĐT: 0501.3710 351
14. MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM
1) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM – KIM MAI
Thành lập: 23/08/2003;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo xứ Kim Mai
- 95/7, tổ 8, Khối 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3816 075
Email: ducanmenthanhgia03@gmail.com
2) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM – HƯƠNG SƠN
Thành lập: 23/09/2002;                                                
Bổn mạng: ĐM Lên Trời
Địa chỉ: Giáo xứ Hương Sơn
- Số 9, T.8, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0918 795 672
3) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM – MAI HÒA
Thành lập: 10/10/2008;                                                
Bổn mạng: ĐM Mân Côi
Địa chỉ: Giáo xứ Tân Hòa
- 62 Thôn 1, xã Ea Tiêu, Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3636 423
Email: maihoabmt2010@yahoo.com
15. MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG
1) CỘNG ĐOÀN SUY TÔN THÁNH GIÁ
Thành lập: năm 1983;                                                  
Bổn mạng: Suy Tôn Thánh Giá
Địa chỉ: Giáo xứ Vinh Đức
- phường Thống Nhất, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3573 169
Email: cdhalana@yahoo.com
2) CỘNG ĐOÀN ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
Thành lập: tháng 9/2001;                                             
Bổn mạng: ĐM Nữ Vương
Địa chỉ: Giáo xứ Hoà Bình
- 162 T.1, xã Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3833 188
3) CỘNG ĐOÀN BÊNÊĐICTÔ – BÁC ÁI
Thành lập: 11/07/2005;                                                
Bổn mạng: T. Bênêđictô                                         
Địa chỉ: Giáo xứ Bác Ái
- 33 Đức Thành, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3746 539                                               
ĐT: 0905 154 490
Email: caongoclan2005@yahoo.com
4) CỘNG ĐOÀN GIOAN VIANEY – VINH AN
Thành lập: 04/08/2007;                                                
Bổn mạng: T. Maria Gioan Vianey
Địa chỉ: Giáo xứ Vinh An
- xã Đức Minh, Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3742 317
Email: cdgioanvianey@yahoo.com
16. CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT
1) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT – BÙI PHÁT
Địa chỉ: Giáo xứ Bùi Phát
- xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
2) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT – NHÂN CƠ
Thành lập: 08/08/2010;                                                
Bổn mạng: T. Đaminh
Địa chỉ: Giáo xứ Nhân Cơ
- xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông
3) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT – PHƯỚC TÍN
Thành lập: 08/09/2010;                                                
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
Địa chỉ: Giáo xứ Phước Tín
- Thôn Đồng Tâm, Xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651. 2242986                                                
ĐT: 01643. 032 223  
Email: cdphuoctinmenthanhgiapt@gmail.com       
4) CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT – PHƯỚC SƠN
Thành lập:                                                                                       
Bổn mạng:
Địa chỉ: Giáo xứ Phước Sơn
- P. Phước Bình, Tx Phước Long, tỉnh Bình Phước
17. Cộng đoàn MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT – BÙ ĐĂNG
Địa chỉ: Giáo xứ Bù Đăng
- 29 Thôn 2, ấp Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651. 3974 142
Email: budang.menthanhgiatv@gmail.com             
18. NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN
1) CỘNG ĐOÀN NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN – BMT
Thành lập: năm 1953;                                                  
Bổn mạng: T. Vinh Sơn PhaoLô
Địa chỉ: 05 Phan Bội Châu, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3853 152
Email: ntbavsBMT@yahoo.com
 Lớp Tình Thương Vinh Sơn
Địa chỉ: 75 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3956 665
2) CỘNG ĐOÀN NỮ TỬ BÁC ÁI MAI HẠNH – HÒA AN
Thành lập: 01/08/2001;                                                
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ
Địa chỉ: Giáo xứ Hoà An
- 207 T. 11, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3710 129
Email: maihanhntba@gmail.com
3) CỘNG ĐOÀN NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN – HÒA NAM
Thành lập: 11/09/1999;                                                
Bổn mạng: Gioan Gabriel Perboyer
Địa chỉ: Giáo họ Hòa Nam (Giáo xứ Thánh Linh)
- T. Hòa Nam 1, xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3784 537; 0500.3606 187
Email: cdhoanam@yahoo.com
4) CỘNG ĐOÀN NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN – ĐỒNG TÂM
Thành lập: 13/09/2000;                                                
Bổn mạng: T. Vinh Sơn Phaolô
Địa chỉ: Giáo họ Đồng Tâm (Giáo xứ Đồng Xoài)
375 Ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3825 172
Email: ntbadongtam@yahoo.com
19. NỮ TỲ THÁNH THỂ
1) CỘNG ĐOÀN NỮ TỲ THÁNH THỂ EABAR – MÂN CÔI
Thành lập: 08/02/1999;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Cát Minh
Địa chỉ: Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi)
- 01 Thôn 15, xã Êa Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3785 279
Email: eymard@hcm.vnn.vn
2) CỘNG ĐOÀN NỮ TỲ THÁNH THỂ – THANH SƠN
Địa chỉ: Giáo họ Thanh Sơn (Giáo xứ Vinh An)
- xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3750 462
20. THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES (SPC)
A. TỈNH DÒNG ĐÀ NẴNG:
1) CỘNG ĐOÀN THÁNH PHAOLÔ – BMT
Thành lập: 01/10/1992;                                                
Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở Lại
Địa chỉ: 118 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500. 3954 085
Email: spc118pct@yahoo.com
2) CỘNG ĐOÀN THÁNH PHAOLÔ – CHI LĂNG
Thành lập: 25/03/1977;                                                
Bổn mạng: ĐM Truyền Tin
Địa chỉ: Giáo xứ Chi Lăng
- 12 Săm Brăm, K.1, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3827 234
Email: chilangspc@yahoo.com.vn                          
3) CỘNG ĐOÀN THÁNH PHAOLÔ – DUY HOÀ
Thành lập: năm 1976;                                                  
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Giáo xứ Duy Hòa
- 128 Nguyễn Thị Định, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500.3868 538
Email: duyhoaspc@yahoo.com
4) CỘNG ĐOÀN THÁNH PHAOLÔ – VI NHÂN
Thành lập: 16/03/2003;                                                
Bổn mạng: Thánh Giuse 19.3
Địa chỉ: Trường Vi Nhân,
162 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3955 733
Email: elisexuan@gmail.com
B. TỈNH DÒNG SÀI GÒN:
Cộng đoàn THÁNH PHAOLÔ – QUẢNG PHÚC
Thành lập: 13/12/2010;                                                
Bổn mạng: T. Phaolô trở lại
Địa chỉ: Giáo xứ Quảng Phúc
- xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0976 880 363
Email: srannecucqk@gmail.com
21. THỪA SAI BÁC ÁI
1) CỘNG ĐOÀN THỪA SAI BÁC ÁI – NGUYÊN HÀ
Thành lập: 17/01/2007;                                                
Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: Giáo xứ Buôn Hô
- TDP 10, phường An Bình, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0500.3571 048
Email: cdtsbsnguyenha@yahoo.com
2) CỘNG ĐOÀN THỪA SAI BÁC ÁI – XUÂN HÒA
Địa chỉ: Giáo xứ Xuân Hòa
- xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
22. THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG
Thành lập: 01/01/2011;                                                
Bổn mạng: Thánh Gia
Địa chỉ: Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc)
Thôn 9, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501. 3694 232
Email: tvthanhgia@gmail.com
23. TU ĐOÀN NỮ THỪA SAI THÁNH MẪU CCT
1) TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CCT – ĐỒNG XOÀI
Thành lập: năm 2000;                                                  
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài đồng
Địa chỉ: Giáo xứ Đồng Xoài
107/ 358 khu phố 2, phường Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3880 778  
2) TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CCT – TÂN HƯNG
Thành lập: năm 1999;                                                  
Bổn mạng: ĐM Thăm Viếng
Địa chỉ: Giáo xứ Tân Hưng
- 9/148 Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tx. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3896 204
Email: tstmtanhung@gmail.com
24. MẾN THÁNH GIÁ QUY NHƠN
Cộng đoàn Xã Đoài – Giáo xứ Xã Đoài
Thành lập: 29/08/2015;                                                
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0165 493 5627
Email: cdvonhiem2015@gmail.com
25. MẾN THÁNH GIÁ TÂN LẬP
Cộng đoàn Nghi Lập – Giáo xứ Nghi Lập
Thành lập: 15/05/2014;                                                
Bổn mạng: Thánh Anê Thành
Địa chỉ: Tổ 8, Tt. Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0121 813 9656
Email: cdanthanh2013@gmail.com
26. ĐỨC BÀ (NỮ KINH SĨ THÁNH AUGUSTINÔ):
Giáo xứ Nhân Cơ.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG TU VÀ TU HỘI TRONG GIÁO PHẬN
Hiện có 38 Hội Dòng và Tu Hội với 115 Cộng đoàn phục vụ trong 8 giáo hạt trên nhiều lãnh vực.
Về mục vụ giáo xứ
Các Cộng đoàn dòng nam có chức linh muc giúp mục vụ trong giáo phận tại các giáo xứ. Ngoài ra, đón tiếp khách tĩnh tâm và giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo điểm, phụ trách và sinh hoạt các đoàn thể, hiện diện tại vùng sâu vùng xa, mục vụ cho người nghèo, truyền giáo đặc biệt cho người dân tộc.
Các cộng đoàn nữ phục vụ đa dạng hơn như dạy giáo lý, giúp chia sẻ Lời Chúa, huấn luyện và đào tạo giáo lý viên, huynh trưởng, tập dâng hoa, phụ trách ca đoàn, phụ trách phòng thánh, đào tạo ca trưởng, giúp hội hiền mẫu, phụ trách hội con Đức Mẹ, dạy cắm hoa, dâng hoa, dạy đàn, dạy hát, trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, thăm viếng những người già yếu neo đơn, bệnh tật, lương dân, làm bánh lễ, gỡ rối, hiện diện như những chứng nhân âm thầm ở vùng sâu vùng xa, sứ vụ cho anh em dân tộc như M’Nông, S’Tiêng, Eđê, Bana, Jarai…
Về giáo dục:
Phụ trách nội trú, ký túc xá, sinh viên.
Thăng tiến phụ nữ, giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên.
Có 15 nhà lưu trú cho học sinh, sinh viên kinh và dân tộc.
Có 30 trường mầm non, mẫu giáo; Trong đó cỏ một trường mầm non dành cho con em bệnh nhân phong tại trại phong Ea Na.
Nhiều lớp học tình thương, xoá mù chữ.
Hai trường khuyết tật dành cho các em khiếm thính khiếm thị và các em thiểu năng - hội chứng Down (Kinh và Dân tộc).
Về Y tế:
Hiện Cộng đoàn Mai Linh đang phục vụ tại bệnh viện Nhân Ái thuộc Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Quảng Đức.
Hai nữ tu đang công tác tại bệnh viện tỉnh Đăk Lăk.
Một nữ tu đang công tác tại bệnh viện Y học dân tộc.
Các nữ tu đang phục vụ tại trạm xá tình thương. Cùng nhiều trạm xá, điểm chăm sóc, phát thuốc cho những người già yếu, neo đơn tại các trại phong và vùng sâu vùng xa. Lo cho một sô bệnh nhân nghèo có điều kiện nhập viện, chữa trị và phẫu thuật.
Về bác ái xã hội:
Trợ cấp học phí cho các em học sinh một số Buôn Làng.
Giúp học bổng cho các em dân tộc theo học trung học sư phạm mầm non.        
Giúp đỡ, nuôi nấng miễn phí các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại các trường mầm non và các nhà nội trú.
Tặng quần áo đồng phục cho các cháu mẫu giáo ở một sô Buôn, Sóc.
Bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Gia Nghĩa phục vụ các bệnh nhân nghèo miễn phí.
Phát cháo tình thương cho bệnh nhân huyện Krông Păk.
Giúp xây nhà tình thương.                                            
Chăm lo cho bệnh nhân HIV - AIDS tại bệnh viện thành phố, bệnh viện tỉnh và tại nhà.
Phục vụ tại nhà dưỡng lão dành cho bệnh nhân phong bị gia đình bỏ rơi tại trại phong EaNa.
Giúp người di dân, phục vụ người phong.
Giúp vốn làm ăn cho những gia đình nghèo, Kinh và dân tộc.
Dạy và giúp vốn cho các gia đình dân tộc nghèo trồng cây công nghiệp và chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò,...
Hiện diện ở giữa và cùng sống, cùng lao động, chia sẻ mọi khó khăn vất vả với anh em vùng sâu vùng xa, anh em di dân.
CÁC SINH HOẠT CỦA UỶ BAN TU SĨ GIÁO PHẬN
2006
Ngày 25 tháng 11 năm 2006. Gặp gỡ giao lưu giữa Quý Cha, Quý Bề trên Hội dòng và tu hội đang hiện diện trong thành phố Buôn Ma Thuột (Hạt Buôn Hô, Chính Tòa, Mẫu Tâm và Hạt Giang Sơn) tại Toà Giám Mục BMT.
2007
Ngày 20 tháng 6 năm 2007. Gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi giữa Cha Tổng Đại Diện Giáo phận cùng 50 Bề Trên các Hội Dòng và quý Phụ Trách các Cộng đoàn Dòng tu và tu hội tại Đan viện THIÊN HÒA BMT.
2008
Ngày 14 đến 17 tháng 4 năm 2008, Cha trường Ban và thư ký BAN TU SĨ GIÁO PHẬN dự đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại toà giám mục Giáo phận Bùi Chu.
Ngày 03 tháng 6 năm 2008. Họp mặt, chia sẻ, trao đổi giữa giữa Cha Tổng Đại Diện Giáo phận cùng gần 100 Bề Trên, quý Phụ Trách các cộng đoàn cùng đại diện các Cộng đoàn Dòng tu và tu hội tại Nhà Mẹ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình.
Đã trích 2.000.000 đồng tiền quỹ để ủng hộ quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt trong Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Cha trưởng ban cùng Ban Đại Diện thăm viếng từng cộng đoàn Dòng tu Tu Hội trong khắp Giáo Phận
2009
Ngày 30 tháng 06 năm 2009 Bàn giao giữa Cha Trưởng ban Giuse Nguyễn Văn Uý và Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện.
Các ngày 5,6 và 13 tháng 11 năm 2009, Ban Đại Diện viếng thăm các Cộng đoàn Dòng tu và Tu Hội trong thành phố Buôn Ma Thuột. (hạt Đăk Lăk I và Đăk lăk II)
Ngày 03-02-2010 Đại diện các Cộng đoàn Dòng tu, Tu hội trong Giáo phận gặp gỡ và chúc xuân Cha Trưởng và Phó ban tu sĩ tại Toà Giám mục.
Ngày 09 và 10 tháng 03 năm 2010 Cha trưởng banvà Soeur Uỷ viên Thủ quỹ tham dự Đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ IV tại Bùi Chu.
2014-2015
2013 Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái làm trưởng ban Tu Sĩ Thay Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện.
Ban đại diện thăm viếng các cộng đoàn dòng tu trong Giáo phận
+ Các cộng đoàn Dòng tu trong Tỉnh Đăk Lăk
* Ngày 24/02/2014 Thăm viếng 19 Cộng đoàn
* Ngày 25/02/2014 Thăm viếng 17 cộng đoàn
* Ngày 02/05/2014 Thăm viếng 12 Cộng đoàn còn lại
 + Các Cộng đoàn Dòng tu thuộc tỉnh tỉnh Đăk Nông
 *Ngày 07 và 08/04/2014 Thăm viếng 30 Cộng đoàn
 +Các Cộng đoàn Dòng tu thuộc tỉnh tỉnh Bình Phước
 * Ngày 09 và 10/04/2014 Thăm viếng 20 cộng đoàn
 * Ngày 13/05/2014 Thăm viếng 2 cộng đoàn còn lại tại Phước Sơn và Phước Tín
HỌP MẶT LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN
+ Quý Cha cùng các Cộng Đoàn thuộc Tỉnh Đăk Lăk
Từ 07g30 – 12g30 Thứ ba ngày 06/05/2014
Tại Trung tâm mục vụ Giáo phận.
+ Quý Cha cùng các Cộng Đoàn thuộc Tỉnh tỉnh Đăk Nông
Từ 07g30 – 12g30 Thứ ba ngày 13/05/2014
Tại Hội Trường Giáo xứ Hòa An, Giáo Hạt Gia Nghĩa
+ Quý Cha cùng các Cộng Đoàn thuộc Tỉnh tỉnh Bình Phước
Từ 07g30 – 12g30 Thứ tư ngày 14/05/2014
Tại Hội Trường Giáo xứ Long Điền, Giáo Hạt Phước Long
Cha Trưởng ban dự họp với Ủy Ban Tu Sĩ toàn quốc
 
KHAI MẠC NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
08g00 ngày 06. 12. 2014, khoảng 500 tu sĩ nam nữ đại diện cho gần 117 cộng đoàn thuộc các Tu hội, Hội dòng trong giáo phận Ban Mê Thuột đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa, sinh hoạt và tham dự Thánh lễ khai mạc năm Ðời sống Thánh Hiến cấp giáo phận, do Đức Cha Vinh Sơn, Giám Mục Giáo phận chủ tế, có Đức Ông, một số quý Cha Hạt trưởng, quý cha trưởng các ban và quý cha dòng cùng đồng tế
VIDEO Thánh Lễ Khai mạc năm Ðời sống Thánh Hiến
https://www.youtube.com/watch?v=ZenhjOkWchs
 
LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
Nhân dịp Khai mạc năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức Giám Mục công bố :Tu sĩ trong Giáo phận được lãnh ơn toàn xá khi tham dự thánh lễ hoặc đọc kinh phụng vụ công khai vào những ngày:
- Ngày 06.12.2014 (Khai mạc năm Đời sống Thánh hiến)
- Ngày 02. 02.2015 Lễ Đức dâng Chúa vào đền thờ. (nhà thờ Chính tòa; nhà nguyện NVHB; nhà thờ Giáo xứ Hòa An và nhà thờ Giáo xứ Long Điền)
- Ngày 26. 04. 2015 Chúa nhật Chúa Chiên lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu. (tại Nhà nguyện TGM, Nhà thờ Hòa An & Nhà thờ Long Điền)
- Ngày họp mặt Ban Tu sỹ nam nữ theo cụm giáo hạt.
- Ngày bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến
- Ngày bổn mạng của các Dòng Carmel; Thiên Hòa và Nữ Vương Hòa Bình
HỌP MẶT TU SĨ NAM NỮ THEO CỤM GIÁO HẠT
Các buổi họp mặt nhằm mục đích gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm mục vụ, đặc biệt trong năm ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN. Gồm giảng huấn của Đức Giám Mục Giáo Phận; nghe trình bày tham luận về đời sống Thánh hiến, chia sẻ của đại diện các cộng đoàn, hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và kết thúc với bữa cơm huynh đệ.
- Thứ bảy ngày 12/09/2015
 Từ 07g30 – 12g00 - Tại Trung tâm mục vụ Giáo phận
Quy tụ trên 200 quý Cha dòng cùng quý tu sĩ đang phục vụ tại các cộng đoàn thuộc các giáo hạt Chính Tòa, Mẫu Tâm, Giang Sơn và Buôn Hô.
- Thứ bảy ngày 19/09/2015
Từ 07g30 – 12g00 - Tại Giáo xứ Long Điền, Giáo Hạt Phước Long
Quy tụ khoảng 110 Quý Cha dòng cùng quý tu sĩ thuộc các cộng đoàn đang phục vụ tại 2 giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long.
- Thứ bảy ngày 26/09/2015
Từ 07g30 – 12g00 - Tại Giáo xứ Hòa An, Giáo Hạt Gia Nghĩa
Quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm quý Cha dòng cùng các tu sĩ thuộc các cộng đoàn đang phục vụ tại 2 giáo hạt giáo hạt Dak Mil và Gia Nghĩa
2016
Chiều ngày 26.01.2016, Ban Tu sỹ giáo phận Ban Mê Thuột đã tổ chức lễ bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến tại nhà thờ chính tòa.
Khoảng 600 tu sỹ đại diện cho các dòng tu đang phục vụ tại giáo phận đã qui tụ về nhà thờ chính tòa, và cùng tham dự thánh lễ tạ ơn kết thúc Năm thánh Đời Sống Thánh Hiến.
HỌP MẶT LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN
+ Quý Cha dòng cùng các Cộng Đoàn trong Tỉnh Đăk Lăk
 Từ 07g30 – 12g30 Thứ bảy ngày 03/09/2016
 Tại Trung tâm mục vụ Giáo phận
+ Quý Cha dòng cùng các Cộng Đoàn trong Tỉnh tỉnh Đăk Nông
 Từ 07g30 – 12g30 Thứ bảy ngày 10/09/2016
 Tại Hội Trường Giáo xứ Hoà An, Giáo Hạt Gia Nghĩa
+ Quý Cha dòng cùng các Cộng Đoàn trong Tỉnh tỉnh Bình Phước
Từ 07g30 – 12g30 Thứ bảy ngày 17/09/2016
Tại Hội Trường Giáo xứ Long Điền, Giáo Hạt Phước Long
Hướng về dịp mừng Kim Khánh Giáo phận, mỗi tu sĩ được mời gọi lên đường ra đi, giới thiệu cho mọi người, cách riêng anh em sắc tộc trên vùng Tây nguyên, dung mạo giàu lòng xót thương của Thiên Chúa, bằng cung cách phục vụ trong yêu thương, với lòng bao dung và trái tim nhân hậu của Chúa Cha.

BAN TU SĨ GIÁO PHẬN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây