TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

BAN PHỤNG TỰ

Thứ năm - 29/04/2021 02:23 |   1103
BAN PHỤNG TỰ

BAN PHỤNG TỰ

BAN PHỤNG TỰ

LƯỢC SỬ
Hiến chế về Phụng Vụ Thánh của Công đồng Vaticanô số 45 đã hướng dẫn: “Trong mỗi giáo phận phải có một Ủy ban Phụng Vụ Thánh để phát huy hoạt động phụng vụ, dưới quyền điều khiển của Giám mục”.
Chiếu theo qui tắc trên, ngay từ những ngày đầu thành lập Giáo phận, Đức Giám mục tiên khởi cũng như những Đấng kế vị đã cho thành lập Ban Phụng Tự cấp Giáo phận để hỗ trợ Đức Giám mục trong việc điều hành các sinh hoạt phụng tự của Giáo phận.
Ban Phụng tự Giáo phận Ban Mê Thuột được chính thức thành lập từ ngày 15. 08. 1990, do Đức Cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm trưởng ban Phụng Tự bằng văn thư:
- Linh mục Trưởng Ban tiên khởi: Gioan Bùi Quang Đạo.
- Linh mục Trưởng Ban đương nhiệm: Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền.

I. CÁC SINH HOẠT CỦA BAN

1. Nhiệm vụ đảm trách của Ban

Đặc trách về phụng vụ trong Giáo phận dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận.
Biên soạn, dẫn lễ và chịu trách nhiệm về nghi lễ phụng vụ chung của Giáo phận.
Góp ý các bản dịch Sách Lễ Rôma 2002 và Sách Các Bài Đọc của Ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Namgửi về.
Giúp Đấng Bản Quyền trong những vấn đề liên quan đến Phụng vụ.
Tổ chức thường huấn cho Thừa tác viên Phụng vụ Giáo xứ thuộc Giáo phận.

2. Sinh hoạt định kỳ

Ban họp nhau làm việc vào mỗi sáng thứ 5 hằng tuần, từ 08 giờ đến 11 giờ, tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột. Sinh hoạt diễn ra đều đặn từ 2003 cho đến nay.

3. Quá trình sinh hoạt
Đọc và góp ý chỉnh sửa những tài liệu như: Sách Bài Đọc theo các mùa, sách các nghi thức: an táng, hôn phối, bản dịch Sách Lễ Rôma 2000, Sách Bài Đọc dùng trong thánh lễ, do Ủy Ban Phụng Tự Toàn Quốc cung cấp.
Đúc kết thành những Văn bản góp ý để gửi về Ủy Ban Phụng Tự toàn quốc.
Hàng năm, Cha trưởng ban Phụng Tự Giáo phận được mời tham dự những buổi họp của Ủy Ban Phụng Tự toàn quốc tại Trung Tâm Công Giáo, Tổng giáo phận Sàigòn, góp ý biểu quyết thống nhất ý kiến đệ trình Hội đồng Giám Mục Việt Nam để xin Bộ Phụng Tự Tòa Thánh phê chuẩn.

Giúp Đấng Bản Quyền Giáo phận trong những vấn đề liên quan đến phụng vụ. Cụ thể như việc giúp soạn thảo Thông cáo về việc sử dụng Bản dịch mới, phần Nghi Thức Thánh Lễ (Ordo Missae) để yêu cầu các Giáo xứ, Giáo họ và các cộng đoàn tu sĩ trong Giáo phận chấp hành nghiêm túc những qui định của Hội Đồng Giám Mục (theo Thông Cáo ngày 09-09-2005); đồng thời xin các Vị hữu trách dành khoảng thời gian từ ngày 19-3-2006 đến Lễ Phục Sinh 16-04-2006 để hướng dẫn, tập dượt … cho các cộng đoàn, hầu chuẩn bị chu đáo trước khi sử dụng bản văn mới này thay thế những bản văn trước đây. Nhờ đó, việc sử dụng bản dịch mới của Nghi Thức Thánh Lễ đã diễn ra trong toàn Giáo phận Ban Mê Thuột diễn ra một cách thuận lợi, chính xác và đúng kỳ hạn trong toàn Giáo phận Ban Mê Thuột.

4. Ban đã đảm trách công việc soạn thảo lại các nghi thức

Đặt Viên đá đầu tiên, làm phép Nhà thờ và Bàn thờ, làm phép Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ, Cung hiến Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ.
Nghi thức truyền chức Phó tế; Nghi thức truyền chức Linh mục; Nghi thức tấn phong Giám mục.
Biên soạn, dẫn lễ và chịu trách nhiệm về Nghi lễ: Ban Phụng Tự chịu trách nhiện biên soạn, dẫn lễ và tập Nghi thức cho các buổi lễ chung của Giáo phận, các lễ trọng đại qua các biến cố theo sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận. Biên soạn Nghi thức làm phép Nghĩa trang. Nhất là trong những năm gần đây, Giáo phận nhà luôn thường xuyên tổ chức các Thánh lễ đại triều. 
Cung cấp các Nghi thức về cho các Giáo hạt khi cần thiết.
Trợ giúp các Đại hội cấp Giáo phận về mảng Phụng vụ thánh.
Tổ chức thường huấn cho Ban Phụng tự và Thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ cấp Giáo phận.

II. BAN PHỤNG TỰ QUA CÁC NHIỆM KỲ

Sinh hoạt phụng tự luôn gắn liền với sinh hoạt Giáo phận. Vào ngày 22-6-1967, Ðức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập Giáo phận Ban Mê Thuột và đặt Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm Giám mục tiên khởi của Giáo phận. Cũng từ mốc điểm thời gian này, Ban Phụng Tự bắt đầu thời kỳ phôi thai và 4 nhiệm kỳ sinh hoạt.

* THỜI KỲ PHÔI THAI: 1967–1990

Thời Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai.
Bước đầu, có sự hiện diện tham gia của quý Cha:
+ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa
+ Lm. Gioan Bùi Quang Đạo
+ Lm. Giuse Lê Đức Triệu
Nhằm giúp Đức Giám mục Giáo phận trong các nghi lễ và các vấn đề liên quan đến sinh hoạt phụng tự trong Giáo phận.
 
* NHIỆM KỲ I (1990–2000)
Văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực vào ngày 15.8.1990:
 + Lm. Gioan Bùi Quang Đạo: Trưởng ban Phụng tự Giáo phận.
Thành viên mới tham gia:
 + Lm. Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền (từ 1999)
 
* NHIỆM KỲ II (2000–2009)
Nhằm đáp ứng kịp thời hơn về việc duyệt xét lại bản văn dịch thuật Sách Lễ Rôma, Ban Phụng Tự Giáo phận củng cố thêm nhân sự qua việc mời mỗi Hội Dòng một đại diện và một vị giáo dân tham gia sinh hoạt trong Ban Phụng Tự của Giáo phận. Ban đã quy tụ được một số thành viên, vừa có khả năng chuyên môn, vừa ở gần nhau trong địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, nên thuận lợi cho việc đi lại và tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ II này được chỉa làm 2 thời kỳ:
- Thời Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức (2000–2006)
Các thành viên trong Ban gồm:
1. Lm. Gioan Bùi Quang Đạo: Trưởng Ban.
2. Lm. PX Nguyễn Kim Long: Phó Ban.
3. Lm. GB Phạm Thế Truyền: Thư Ký.
4. Lm. Irênê Nguyễn Bình Tĩnh,
5. Sr Mai Anh Đinh Thị Huệ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
6. Sr Anne Marie Phạm Thị Kim Huệ, Dòng Thánh Phaolô thànhChartres.
7. Sr M Modesta Phạm Thị Kim Hương, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
8. Ông Đamianô Lê Văn Triều, Giáo xứ Thánh Tâm.

- Thời Đức Cha Giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa (2006–2009)
Nhận thấy việc liên kết giữa Thánh Nhạc và Nghệ Thuật Thánh thật cần thiết trong sinh hoạt phụng tự, vì thế Ban đã mở rộng thêm các thành viên:

a. Ủy viên thường trực:
1. Lm. Gioan Bùi Quang Đạo: Trưởng Ban.
2. Lm. PX Nguyễn Kim Long: Phó Ban.
3. Lm. GB Phạm Thế Truyền: Thư Ký.
4. Lm. Irênê Nguyễn Bình Tĩnh,
5. Sr M Modesta Phạm Thị Kim Hương, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
6. Sr Anne Marie Phạm Thị Kim Huệ, Dòng Thánh Phaolô thànhChartres
 (tham gia từ năm 2004 đến 2010)
7. Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Điệp, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
(tham gia từ năm 2007 đến năm 2010)
8. Ông Đamianô Lê Văn Triều, Giáo xứ Thánh Tâm.

b. Ủy viên không thường trực:

1. Lm. Phêrô Nguyễn Thành Thiện: Trưởng ban Thánh nhạc.
2. Lm. GB Nguyễn Minh Hảo: Trưởng ban Loan báo Tin Mừng & Đặc trách Sắc tộc. 
Trong giai đoạn này chủ yếu là dịch và góp ý bản văn dịch thuật Sách Lễ Rôma 2000 do Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam điều hành và chủ xướng, bên cạnh đó là tham gia các nghi lễ đại triều trong Giáo phận.
- Ngày 06. 06. 2004, Ông Đamianô Lê Văn Triều, một thành viên đã ra đi về với Chúa, Ban Phụng tự mất đi một chuyên viên dịch thuật về Latinh.
- Cha già Irênê Nguyễn Bình Tĩnh, thêm một chuyên viên Latinh nữa, xin nghỉ vì tuổi cao sức yếu.

* NHIỆM KỲ III (2009–2015)
- Thời Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

Ban Thánh Nhạc tách riêng khỏi Ban Phụng Tự.
1. Lm. Gioan Bùi Quang Đạo: Trưởng Ban.
2. Lm. PX Nguyễn Kim Long: Phó Ban.
3. Lm. GB Phạm Thế Truyền: Thư Ký.
4. Sr M Modesta Phạm Thị Kim Hương, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Thủ Quỹ.
5. Sr Anna Nguyễn Thị Thu Mai, Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn
(tham gia từ năm 2010 đến 2012)
6. Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Cậy, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres (tham gia từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 9 năm 2013)
7. Sr Anna Phạm Thị Bích Nga, Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn
 (tham gia từ năm 2012)
8. Sr Anê Trần Thị Bích Liên, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres 
(tham gia từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 7 năm 2015)
9. Ông GB Nguyễn Ngọc Minh, Giáo xứ Châu Sơn BMT
(tham gia từ năm 2013).

NHIỆM KỲ IV (từ năm 2015 đến nay)

Tiến hành góp ý sửa bản dịch phần còn lại của Sách lễ Rôma, và bắt đầu nghiên cứu và sắp xếp lại trình tự Sách Lễ nghi Giám mục (Caeremoniale Episcoporum), nhằm soạn thảo các Nghi lễ đại triều trong Giáo phận. Ngày 22. 01. 2015, Cha PX Nguyễn Kim Long, Phó ban xin tạm nghỉ vì công việc văn phòng của Ngài quá bận rộn. Cha Gioan Bùi Quang Đạo, Trưởng ban, xin được nghỉ vì lớn tuổi và vì bận bịu công việc mục vụ nơi Giáo xứ mới. Vì thế, Đức Cha Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền làm Trưởng Ban, cùng với các thành viên sau đây:

a. Ủy viên thường trực:
1. Lm. GB Phạm Thế Truyền: Trưởng Ban.
2. Lm. Micae Phạm Tiến Thành, Dòng Thánh Thể (2015…)
3. Ông GB Nguyễn Ngọc Minh, Giáo xứ Châu Sơn: Thư Ký
4. Sr M Modesta Phạm Thị Kim Hương, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình:
 Thủ Quỹ
5. Sr Anna Phạm Thị Bích Nga, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
6. Sr Marie Trần Thị Ánh Dương, Dòng Thánh Phaolô thànhChartres
(tham gia từ háng 9 năm 2015…)

b. Ủy viên không thường trực:
1. Lm. Giuse Bùi Văn Trường: đặc trách miền ĐăkNông.
2. Lm. Giuse Trịnh Minh Thanh: đặc trách miền Phước Long
 
Qua các thời kỳ của Ban và với ơn Chúa giúp, Ban Phụng Tự đã đóng góp và gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Ban đã giúp các sinh hoạt phụng vụ của Giáo phận từng bước đi vào nề nếp, các buổi lễ thêm phần long trọng và sốt sắng hơn. Đó là nhờ sự cộng tác giúp đỡ của mọi thành phân Dân Chúa trong Giáo phận.
 
VIDEO GIỚI THIỆU BAN PHỤNG TỰ
https://youtu.be/9FmgMDVjr2s
https://youtu.be/9FmgMDVjr2s       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây