TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thống kê Giáo hội Công giáo 2012

Thứ bảy - 29/05/2021 03:36 |   1042
Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.
Thống kê Giáo hội Công giáo 2012

Thống kê Giáo hội Công giáo 2012
 

WHĐ (16.10.2012) / Fides – Chúa nhật 21-10-2012 được Giáo hội ấn định là Ngày Thế giới Truyền giáo 2012.

Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides đăng tải (WHĐ lập thành bảng) dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến 31-12-2010). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

Thống kê năm nay được công bố trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa và thông truyền Tin Mừng đang diễn ra tại Rôma từ ngày 7 đến 28-10-2012, tiếp tục đặt ra cho Giáo hội, nhất là các nghị phụ Thượng Hội đồng, quyết tâm đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc âm hóa, Tái Phúc âm hóa và Truyền giáo của Giáo hội trên khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu khi con số thống kê về tỉ lệ tăng trưởng vẫn tiếp tục giảm sút, tuy có cải thiện đôi chút trên một vài lĩnh vực nhưng vẫn chưa thật khả quan.

Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo

Châu lục

Dân số

Tín hữu Công giáo

Tỉ lệ

Châu Phi

1.015.544.000 (+22.144.000)

185.620.000 (+ 6.140.000)

18,28 % (+0,21)

Châu Mỹ

927.121.000 (+5.197.000)

586.998.000 (+3.986.000)

63,31 % (+0,07)

Châu Á

4.155.096.000 (+40.510.000)

129.661.000 (+ 3.801.000)

3,12 % (+ 0,06)

Châu Âu

713.397.000 (+2.438.000)

284.924.000 (+ 894.000)

39,93 % (- 0,01)

Châu Đại dương

36.492.000 (+662.000)

9.468.000 (+ 185.000).

25,94 % (+ 0,03 )

TỔNG CỘNG

6.848.550.000 (+70.951.000)

1.195.671.000 (+15.006.000)

17,46% (+ 0,04)

Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục

Châu lục

Số dân
trên một linh mục
Số tín hữu Công giáo
trên một linh mục

Châu Phi

27.362 (+40)

4.946 (+64)

Châu Mỹ

7.561 (+40)

4.779 (+30)

Châu Á

48.672 (-730)

2.269 (-1)

Châu Âu

3.752 (+31)

1.498 (+11)

Châu Đại dương

7.578 (+57)

1.965 (+17)

TỔNG CỘNG

13.277 (+123)

2.900 (+24)

Giáo khu – Điểm truyền giáo
Châu lục
Giáo khu
Điểm truyền giáo
có linh mục
 
Điểm truyền giáo
không có linh mục
 

Châu Phi

525 (+4)

360 (-204)

73.695 (+2.143)

Châu Mỹ

1.081 (+3)

239 (+26)

18.245 (+4.109)

Châu Á

531 (+1)

1388 (+391)

42.727 (+685)

Châu Âu

750 (+2)

45 (+8)

158 (+79)

Châu Đại dương

79 (=)

25 (-14)

843 (+47)

TỔNG CỘNG

2.966 (+10)

2.057 (+207)

133.682 (+2.734)

Giám mục

Châu lục

Tổng số giám mục

Giám mục giáo phận

Giám mục dòng

Châu Phi

694 (+13)

490 (+2)

194 (+3)

Châu Mỹ

1.921 (+22)

1.329 (+19)

563 (-7)

Châu Á

757 (+11)

548 (+1)

199 (+1)

Châu Âu

1.608 (+1)

1.373 (+17)

232 (-2)

Châu Đại dương

128 (-4)

88 (+3)

45 (+1)

TỔNG CỘNG

5.104 (+39)

3.871 (+43)

1.233 (-4)

Linh mục

Châu lục

Tổng số linh mục

Linh mục giáo phận

Linh mục dòng

Châu Phi

37.527 (+761)

25.431 (+571)

12.093 (+190)

Châu Mỹ

122.607 (+40)

81.913 (+502)

40.694 (-462)

Châu Á

57.136 (+1695)

33.318 (+801)

23.818 (+894)

Châu Âu

190.150 (-905)

133.540 (-460)

56.613 (-445)

Châu Đại dương

4.816 (+52)

2.807 (+53)

2.009 (-1)

TỔNG CỘNG

412.236 (+ 1.643)

277.009 (+1.467)

135.227 (-176)

Phó tế vĩnh viễn

Châu lục

Tổng số
Phó tế vĩnh viễn
Phó tế vĩnh viễn
giáo phận
Phó tế vĩnh viễn
dòng tu

Châu Phi

401 (-5)

378 (-6)

23 (+1)

Châu Mỹ

25.441 (+859)

25.235 (+863)

206 (-4)

Châu Á

224 (+58)

190 (+60)

34 (-2)

Châu Âu

13.151 (+496)

12.857 (+495)

294 (+1)

Châu Đại dương

347 (+1)

344 (=)

3 (+1)

TỔNG CỘNG

39.564 (+1.409)

39.004 (1.412)

560 (-3)

Tu sĩ nam nữ

Châu lục

Nam

Nữ

Châu Phi

8.564 (+254)

66.375 (+1.395)

Châu Mỹ

16.531 (-261)

195.198 (-3.178)

Châu Á

10.461 (+411)

165.308 (+3.047)

Châu Âu

17.669 (+17)

286.012 (-8.491)

Châu Đại dương

1.440 (+15)

9.012 (-239)

TỔNG CỘNG

54.665 (+436)

721.935 (-7.436)

Hội viên Tu hội đời

Châu lục

Nam

Nữ

Châu Phi

84 (+3)

782 (+14)

Châu Mỹ

244 (-9)

5.782 (-84)

Châu Á

43 (-1)

1.881 (+32)

Châu Âu

377 (+17)

17.560 (-174)

Châu Đại dương

1 (=)

48 (+5)

TỔNG CỘNG

747 (+10)

26.053 (-207)

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục

Thừa sai giáo dân

Giáo lý viên

Châu Phi

6.372 (+1.135)

397.383 (-29.405)

Châu Mỹ

300.718 (+14.655)

1.886.068 (+43.619)

Châu Á

21.726 (-1.819)

313.774 (-10.133)

Châu Âu

6.334 (+1.243)

556.528 (+5.077)

Châu Đại dương

352 (+62)

15.875 (+393)

TỔNG CỘNG

335.502 (+15.276)

3.160.628 (+9.551)

Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số
Đại chủng sinh
Đại chủng sinh
(giáo phận)
Đại chủng sinh
(dòng tu)

Châu Phi

26.924 (+752)

18.094 (+545)

8.830 (+207)

Châu Mỹ

35.963 (-29)

24.350 (+136)

12.228 (+293)

Châu Á

33.971 (+513)

16.037 (+538)

17.889 (+660)

Châu Âu

21.564 (-282)

12.821 (-442)

7.743 (+160)

Châu Đại dương

1.056 (=)

672 (-22)

388 (+22)

TỔNG CỘNG

118.990 (+1.012)

71.974 (+755)

47.016 (+257)

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số
Tiểu chủng sinh
Tiểu chủng sinh
(giáo phận)
Tiểu chủng sinh
(dòng tu)

Châu Phi

52.140 (+213)

45.713 (+75)

6.427 (+138)

Châu Mỹ

14.021 (-1.033)

9.869 (-704)

4.152 (-329)

Châu Á

24.930 (+400)

15.761 (+416)

9.169 (-16)

Châu Âu

10.968 (-1.206)

6.468 (-855)

4.500 (-351)

Châu Đại dương

249 (-57)

196 (-67)

53 (+10)

TỔNG CỘNG

102.308 (+1.683)

78.007 (-1135)

24.301 (-548)

Trường học và học sinh

Nhà trẻ
& mẫu giáo
Số trẻ
Trường
Tiểu học
Sĩ số
Trường
Trung học
Sĩ số
Sinh viên
cao đẳng
Sinh viên
đại học

70.544

(+2.425)

6.478.627

92.847

(-124)

31.151.170

(+178.056)

43.591

(+1.096)

17.793.559

(+678.822)

2.304.171

(+15.913)

3.338.455

(+63.015)

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện
Bệnh
viện
Dưỡng
đường
Trung tâm
chăm sóc
bệnh nhân
phong
Nhà cho
người già và người
khuyết tật
Cô nhi viện
Trường
Đào tạo
Y tá
Trung tâm
tư vấn
hôn nhân
Trung tâm
giáo dục & phục hồi
Các
cơ sở khác

5.305

18.179

547

17.223

9.882

11.379

15.327

34.331

9.391

Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau:

Châu lục

Số địa hạt

Châu Phi

502

Châu Mỹ

79

Châu Á

476

Châu Đại dương

46

TỔNG CỘNG

1103

(Theo www.fides.org, 13-10-2012)

 

Đức Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây