TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”. (Mc 9, 43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN  

 •   21/09/2021 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 9
Vua Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. (Lc 9, 9)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   20/09/2021 05:52:00 PM
 •   Đã xem: 26
“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân.” (Lc 9,2)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   19/09/2021 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 14
“…Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Ta đến để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   18/09/2021 05:57:00 PM
 •   Đã xem: 16
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế…” (Lc 8,16)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – B

 •   17/09/2021 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 17
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   16/09/2021 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 17
“Hạt giống là Lời Thiên Chúa.” (Lc 8,11)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   15/09/2021 06:03:00 PM
 •   Đã xem: 22
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,1.3)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   14/09/2021 06:17:00 PM
 •   Đã xem: 24
“Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7, 47)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   13/09/2021 06:29:00 PM
 •   Đã xem: 23
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. (Lc 2, 33-35)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   12/09/2021 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 21
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   11/09/2021 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 20
“Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7, 7)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – B

 •   10/09/2021 05:58:00 PM
 •   Đã xem: 22
Đức Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 29)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   09/09/2021 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 21
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng không có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt.” (Lc 6,43-45)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   08/09/2021 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 27
“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6,39)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   07/09/2021 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 24
“Anh em có hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   06/09/2021 05:49:00 PM
 •   Đã xem: 43
“Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần”. (Mt 1, 1-16. 18-23)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   05/09/2021 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 22
Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. (Lc 6,19)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   04/09/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 36
Các kinh sư và những người pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sabat không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B

 •   03/09/2021 06:27:00 PM
 •   Đã xem: 27
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. (Mc 7, 31-37)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây