TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa CHÚA NHẬT IX TNb - Mình Máu Thánh

Lời Chúa CHÚA NHẬT IX TNb - Mình Máu Thánh

 •   19/05/2024 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 104
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy!” (Mc 14,22)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 •   19/05/2024 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 117
Đức Giê-su nói: “Phép rửa của Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời tôi đi!”… Họ trả lời: “Chúng tôi không biết.” (Mc 11,30.33)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 •   19/05/2024 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 113
“Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,39-56)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 •   19/05/2024 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 148
“Anh muốn tôi làm gì cho anh? Thưa Thầy xin cho tôi nhìn thấy được”... “Cứ về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh...” Tức khắc anh ta nhìn thấy được và theo Người lên đường. (Mc 10,46-52)
DANH MỤC Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

DANH MỤC Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

 •   18/01/2023 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 1131
Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
DANH MỤC Lời Chúa Mỗi Ngày

DANH MỤC Lời Chúa Mỗi Ngày

 •   20/01/2023 01:44:00 AM
 •   Đã xem: 1156
Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày
SNTM Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô -B

SNTM Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô -B

 •   27/05/2024 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 63
“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 •   19/05/2024 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 181
“Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông.” (Mc 10,32-45)
Bài giảng Chúa nhật -LỄ CHÚA BA NGÔI

Bài giảng Chúa nhật -LỄ CHÚA BA NGÔI

 •   25/05/2024 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 76
“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 •   19/05/2024 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 124
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” (Mc 10,28-31)
Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN -B

Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN -B  

 •   28/05/2024 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 25
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi.” (Mc 3,20-35)

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  

 •   28/05/2024 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 19
Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,41-51)
Lời ChúaTHỨ SÁU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời ChúaTHỨ SÁU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  

 •   28/05/2024 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 15
Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,34)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  

 •   28/05/2024 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 19
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  

 •   28/05/2024 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 19
“Người phán: ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!” (Mc 12, 26-27)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  

 •   28/05/2024 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 15
Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” (Mc 12,15)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  

 •   28/05/2024 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 20
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!” (Mc 12,10-11)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 •   19/05/2024 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 144
“Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mc 10,17-27)
Lời Chúa CHÚA NHẬT VIII TNb - Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa CHÚA NHẬT VIII TNb - Chúa Ba Ngôi

 •   13/05/2024 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 188
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.” (Mt 28,16-20)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây