TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH  

 •   18/04/2021 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 4
"...bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6,32-33)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH  

 •   18/04/2021 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 4
“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Ngài đã sai đến.” (Ga 7,28)
CHÚA NHẬT III PS B

Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B

 •   16/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 3
“Sao anh em lại hoảng hốt?” (Lc 24,38)
THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

 •   15/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 5
…Biển động vì gió thổi mạnh… Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,18-20)
THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

 •   14/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 7
“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” (Ga 6,9-10)
THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

 •   13/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 4
“Đấng từ trời cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

 •   12/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 7
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ .” (Ga 3,17)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

 •   11/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 6
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

 •   10/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 6
“Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,3)
Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

 •   09/04/2021 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 10
“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,28-29)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

 •   08/04/2021 06:37:00 PM
 •   Đã xem: 9
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,14-15)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

 •   07/04/2021 07:15:00 PM
 •   Đã xem: 30
“Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

 •   06/04/2021 07:31:00 PM
 •   Đã xem: 11
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo : ‘Bình an cho anh em!’… (Lc 24, 36.47-48)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

 •   06/04/2021 07:18:00 PM
 •   Đã xem: 17
“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Lc 24,31)
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

 •   04/04/2021 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 10
“Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.” (Ga 20,17)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

 •   03/04/2021 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 18
“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)
Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B

 •   02/04/2021 05:54:00 PM
 •   Đã xem: 21
Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải chỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,9)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 •   01/04/2021 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 24
“Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.” (Mc 16,6)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 •   31/03/2021 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 23
“Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống mà trao Thần Khí. (Ga 19,30)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây