TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17, 11-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN  

 •   06/10/2022 12:52:00 AM
 •   Đã xem: 23
Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 28).
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 •   05/10/2022 12:37:00 AM
 •   Đã xem: 47
“Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.” (Lc 1, 37)
t5 t27 TN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 •   04/10/2022 12:29:00 AM
 •   Đã xem: 33
“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11, 13)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 •   03/10/2022 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 49
“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” (Lc 11, 4)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 •   01/10/2022 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 54
“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 21, 25)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 •   01/10/2022 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 47
“Ông (Sa-ma-ri) ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10, 34)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C

 •   30/09/2022 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 44
“Nếu các con có lòng tin”. (Lc 17, 5-10)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   29/09/2022 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 62
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,3)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 •   28/09/2022 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 74
“…thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10, 13)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 •   27/09/2022 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 67
Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. ” (Ga 1, 51)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 •   26/09/2022 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 76
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” (Lc 9, 57)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 •   25/09/2022 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 74
“Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9, 54)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 •   24/09/2022 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 69
“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 9, 48)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

 •   22/09/2022 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 69
“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16, 26)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   20/09/2022 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 88
Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy. (Lc 9, 45)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   20/09/2022 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 94
“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9, 20)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   19/09/2022 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 76
Vua Hê-rô-đê nói: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm gặp Chúa Giê-su.” (Lc 9, 7-9)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   18/09/2022 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 90
“Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quan tội lỗi?” (Mt 9, 11)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   17/09/2022 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 76
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8, 21)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây