TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2021

16/04/2021 08:58:06 |   1465

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2021

 

tháng Mười

 
 Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho các nhà truyền giáo: Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

01 25.08 Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
Bổn mạng các xứ truyền giáo.
Lễ kính.
Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.

02   26   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03   27   X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần III.  
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
Cv 1,12-14;
Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.

04   28   Tr      Thứ Hai. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37.

05   29   X       Thứ Ba. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ. Lễ nhớ
(ĐTC Phanxicô ra sắc lệnh vào ngày 18.05.2020)
Gn 3,1-10;  Lc 10,38-42.

06 01.09  X       Thứ Tư.
Thánh Brunô linh mục (Tr).
Gn 4,1-11;  Lc 11,1-4.

GHVN: Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung (1858), tử đạo.

07   02   Tr      Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13. (hay lễ về Đức Mẹ: Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7);  Lc 1,26-38). 
 
08   03   X       Thứ Sáu.
Ge 1,13-15; 2,1-2;  Lc 11,15-26.

09   04   X       Thứ Bảy.
Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).
Ge 4,12-21;  Lc 11,27-28.

10   05   X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần IV.
Kn 7,7-11; Tv 89,12-13.14-15.16-17; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay 10,17-27).

 

11   06   X       Thứ Hai.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
Rm 1,1-7;  Lc 11,29-32.

GHVN: Thánh Phêrô Lê Tùy (1833), linh mục, tử đạo.

12   07   X       Thứ Ba.
Rm 1,16-25;  Lc 11,37-41.

13   08   X       Thứ Tư.
Rm 2,1-11;  Lc 11,42-46.

14   09   X       Thứ Năm.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Rm 3,21-30;  Lc 11,47-54

15   10   Tr      Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

16   11   X       Thứ Bảy.
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr).
Rm 4,13.16-18;  Lc 12,8-12.

17   12   X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần I.
Is 53,10-11; Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay 10,42-45).

(Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo).

GHVN: Thánh Phanxicô Isidore Gagelin – Kính (1833), MEP, linh mục, tử đạo.

18   13   Đ       Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính
2Tm 4, 10-17b; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10,1-9.

19   14   X       Thứ Ba.
Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21;  Lc 12,35-38.

20   15   X       Thứ Tư.
Rm 6,12-18;  Lc 12,39-48.

21   16   X       Thứ Năm.
Rm 6,19-23;  Lc 12,49-53.
 
22   17   X       Thứ Sáu.
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). (Được tuyên thánh ngày 27.04.2014)
Rm 7,18-25a;  Lc 12,54-59.

 

23   18   X       Thứ Bảy. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
Rm 8,1-11;  Lc 13,1-9.

GHVN: Thánh Phaolô Tống Viết Bường (1833), tử đạo.

24   19   X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Thánh Vịnh tuần II.
Gr 31,7-9; Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).
Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Is 2,1-5 (hay Gn 3,10–4,11); Tv 18,2-3.4-5; Rm 10,9-18 (hay Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8);  Mc 16,15-20.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.
(Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục).

 

GHVN: Thánh Giuse Lê Đăng Thị (1860), tử đạo.

25   20   X       Thứ Hai.
Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

26   21   X       Thứ Ba.
Rm 8,18-25;  Lc 13,18-21.

27   22   X       Thứ Tư.
Rm 8,26-30;  Lc 13,22-30.       
 
28   23   Đ       Thứ Năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.

 

GHVN: Thánh Gioan Đoàn Viết  Đạt (1798), linh mục, tử đạo.                                  
 
29   24   X       Thứ Sáu.
Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

30   25   X       Thứ Bảy.
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

31   26   X       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Vịnh tuần III.
Đnl 6,2-6; Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây