TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CHÚA NHẬT 21 TN B

Thứ năm - 12/08/2021 21:04 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   132
“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
VHTK CHÚA NHẬT 21 TN B
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 59a-69


Tải về VHTK CN 21 TNB file DPF tại đây

TIN MỪNG

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
 
59 These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum.
60  Then many of his disciples who were listening said, "This saying is hard; who can accept it?"
61 Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you?62 What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? 63 It is the spirit that gives life, while the flesh  is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.
64 But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him.
65 And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father."
66 As a result of this, many (of) his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.
67 Jesus then said to the Twelve, "Do you also want to leave?"
68 Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.
69 We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."


I. HÌNH TÔ MÀU


 
 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,68a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Thần Khí mới làm cho thế nào? (Ga 6,63)
a. Chết.
b. Vinh hiển.
c. Sống.
d. Hạnh phúc.


02. Đức Giêsu nói: lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là … ? (Ga 6,63)
a. Sự thật.
b. Sự sống.
c. Lời Thiên Chúa.
d. Chân lý.


03. Ông Simon Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu mới có những lời đem lại điều gì? (Ga 6,68)
a. An bình.
b. Sự sống đời đời.
c. Hạnh phúc.
d. Yêu thương mọi người.


04. Ai đã thay mặt nhóm Mười Hai đáp: “Thưa thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? (Ga 6,68)
a. Ông Simon Phêrô.
b. Ông Tôma.
c. Ông Gioan.
d. Ông Giacôbê.


05. Các môn đệ tin và nhận biết rằng chính Đức Giêsu là ai? (Ga 6,69)
a. Đấng Thánh của Thiên Chúa.
b. Sứ giả của Thiên Chúa.
c. Người giải phóng dân tộc Ítraen.
d. Vua Ítraen.

 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý   

01. Đức Giêsu nói: lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là … ? (Ga 6,63)

02. Đức Giêsu hỏi Nhóm nào “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67)

03. Ông Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Thánh của Thiên Chúa ? (Ga 6,67-69)

04. Ai đã thay mặt nhóm Mười Hai đáp: “Thưa thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? (Ga 6,68)

05. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Thánh của ai? (Ga 6,69)

06. Các môn đệ tin và nhận biết rằng chính Đức Giêsu là gì của Thiên Chúa ? (Ga 6,69)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Gioan 6,69
 
 Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 59a-69

 
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Tin vào Thầy

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,68a
"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?"


II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Sống (Ga 6,63)
02. b. Sự sống (Ga 6,63)
03. b. Sự sống đời đời (Ga 6,68)
04. a. Ông Simon Phêrô (Ga 6,68)
05. a. Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6,69)


III. Ô CHỮ

01. Sự sống  (Ga 6,63)
02. Mười Hai (Ga 6,67)
03. Đức Giêsu (Ga 6,67-69)
04. Simon Phêrô (Ga 6,68)
05. Thiên Chúa (Ga 6,69)
06. Đấng Thánh (Ga 6,69)


Hàng dọc : SỰ SỐNG

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


 
 Tags: pvb tn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây