TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Ambrôsiô Giám Mục Tiến Sĩ, ngày 07.12

Thứ bảy - 12/06/2021 06:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   618
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
VHTK Thánh Ambrôsiô Giám Mục Tiến Sĩ, ngày 07.12

07.12 Thánh Ambrôsiô Giám Mục, Tiến Sĩ

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AMBROSIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ
Ngày 7 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
 
 
Tin Mừng
 
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
 
13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
 
14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.
 
15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.
 
16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men.
b. Muối.
c. Ánh sáng.
d. Sự an ủi.
 
a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi.
b. Để xây tường.
c. Làm phân bón cho cây.
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp.
 
a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian.
b. Con người.
c. Mọi người.
d. Những người tin Chúa.
 
a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế.
b. Sau bức vách.
c. Dưới đáy thùng.
d. Trong phòng kín.
 
a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
b. Thiên Chúa của anh em.
c. Anh em là người công chính.
d. Đấng giải thoát anh em.
 
B. Thánh Ambrôsiô
 
b1. Thánh Ambrôsiô sinh khoảng năm 340 tại đâu?
a. Nước Đức.
b. Nước Ý.
c. Nước Pháp.
d. Nước Syri.
 
b2. Thánh Ambrôsiô đã làm linh mục và rồi được chon làm giám mục của thành nào?
a. Giám mục của thành Milan.
b. Giám mục của thành Lyon.
c. Giám mục của thành Cologne.
d. Giám mục của thành Rôma.
 
b3. Thánh Ambrôsiô chống lại điều xấu với một lòng can đảm hiếm có. Có lần hoàng đế nào  ra lệnh tàn sát 7000 người dân thành Thessalônica, Đức giám mục Ambrôsiô đã không ngần ngại đối đầu với ông. Thánh nhân đã bắt hoàng đế phải công khai đền tội. Đó là hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Contantinô.
b. Hoàng đế Thêôđôsiô.
c. Hoàng đế Damitiô.
d. Hoàng đế Trajanô.
 
b4. Khi bắt hoàng đế đền tội công khai, hoàng đế có thái độ nào?
a. Không tức giận.
b. Chẳng trả thù.
c. Chém đầu thánh Ambrôsiô.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Ðức Giám Mục Ambrôsiô luôn luôn lưu tâm đến việc gì?
a. Người nghèo hơn là quyền lực.
b. Cuộc chiến chống lại lạc giáo Arian.
c. Chuộc kẻ tù đầy.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
 
02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)
 
03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)
 
04. "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì làm cho nó cho mặn lại?  (Mt 5,13)
 
05. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
 
06. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)
 
07. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AMBROSIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ
Ngày 7 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Ambrôsiô
* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a :
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)
 
B.
b1. a. Nước Đức
b2. a. Giám mục của thành Milan.
b3. b. Hoàng đế Thêôđôsiô
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. d. Cả a, b và c đúng
 
III. Ô CHỮ
 
01. Trần gian (Mt 5,14)
02. Thiên hạ (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Muối (Mt 5,13)
05. Muối (Mt 5,13)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)
07. Soi chiếu (Mt 5,15)
 
Hàng dọc : Giám Mục
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
pvct 12
 Tags: pvct 12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây