TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ TÂN LẬP

Thứ bảy - 03/04/2021 04:56 |   853
GIÁO XỨ TÂN LẬP

GIÁO XỨ TÂN LẬP

Thành lập ngày: 21.5.1987
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
Địa chỉ: Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 2107
Số Gia đình: 375

Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2,3,4,6,7) 5g00 - (thứ 5) 18g00
Chiều thứ Bảy: 18g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 6g30, 18g30

Giáo họ TÂN ĐIỀN
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:

Số Giáo dân: 350
Số Gia đình: 76


Giờ lễ:
Ngày thường:
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 7g00


Giáo họ TÂN HÒA
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:

Số Giáo dân: 1206
Số Gia đình: 291


Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2,3,4,5,6) 17g30
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 7g45


Giáo họ TÂN LỢI
Thành lập ngày:
Bổn mạng:
Địa chỉ:

Số Giáo dân: 283
Số Gia đình: 72


Giờ lễ:
Ngày thường:
Chiều thứ Bảy: 18g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 17g00


(cập nhật ngày 31.12.2019)

* Thuyên chuyển Linh mục:                   

- Cha Đaminh Trần Đình Thăng (Quản xứ Giáo xứ Nghĩa Trung - Giáo hạt Đồng Xoài) làm Quản xứ Tân Lập, Giáo hạt Đồng Xoài.      

- Cha Giuse Vũ Đức Hướng (Quản xứ Thuận Lợi - Giáo hạt Đồng Xoài) làm Quản xứ Nghĩa Trung và Quản nhiệm Đức Liễu, Giáo hạt Đồng Xoài.    

- Cha Giuse Nguyễn Đình Chung (Quản xứ Tân Lập - Giáo hạt Đồng Xoài) làm Quản xứ Vinh Đức, Giáo hạt Buôn Hô.    
 
(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) 

THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM


* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.


- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.

 


* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.


* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.


- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)

 

GIÁO XỨ TÂN LẬPGiới thiệu: 
1. Tên gọi: GIÁO XỨ TÂN LẬP
          Xã Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
          Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời. Kính ngày 15/08
2. Ngược dòng thời gian: 
- Vùng đất thuộc Giáo xứ Tân Lập ngày nay là nơi định cư của bà con quận 10 – Sài Gòn đi xây dựng vùng kinh tế mới vào những năm 1976 - 1977. Do hoàn cảnh, điều kiện sống khó khăn phần lớn bà con đã trở lại Sài Gòn.
- Năm 1978, số đông giáo dân gốc từ Giáo phận Thái Bình đến lập nghiệp. Họ quy tụ lại thành một Xóm Đạo, khoảng 25 gia đình, có trên dưới 150 người. Họ quy tụ lại với nhau để đọc kinh cầu nguyện.
- Năm 1980, Cha Giuse Trần Thái Hiến, Quản xứ Phước Vĩnh, Hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường, chăm lo việc mục vụ cho bà con.
- Ngày 05/08/1988, Cha Giuse Trần Thái Hiến công bố thành lập Giáo họ.
- Ngày 27/01/1991, khởi công xây dựng nhà thờ họ Tân Lập và ngày 13/05/1992 khánh thành nhà thờ.
- Ngày 01/01/1994 Giáo họ Tân Lập được trao trả lại cho Giáo phận Ban Mê Thuột
- 1995, Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đã xin Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực nâng Giáo họ Tân Lập lên hàng Giáo xứ.
Lúc đó Tân Lập có khoảng 500 giáo dân.
- Ngày 31/10/1997, cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh làm Cha xứ tiên khởi. Đến ngày 10/08/2004, Cha về hưu dưỡng tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột.
- Từ 13.08.2004 đến 13.08.2006, Cha Micae Trần Thế Hải về nhận xứ.
- Từ 14.09.2006, đến nay Cha Giuse Nguyễn Đình Chung được bổ nhiệm làm Quản xứ.
* Các Linh mục phó xứ.
- 1998 - 2000 Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ
- 2000 - 2002 Cha Phêrô Ngô Anh Tấn
- 9.2005 - nay Cha Vinh Sơn Mai Văn Hoà
3. Số giáo dân hiện nay: 2521 nhân danh
- Nghề nghiệp: làm rẫy, làm thuê mướn.
4. Cộng đoàn dòng tu: 
- Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu thế đến Giáo xứ 1998. Hiện diện giữa bà con lương dân để loan báo Tin Mừng cho họ.
5. Giáo xứ có 3 Giáo họ
1. Tân Hoà: thành lập năm 1989, có 1.172 giáo dân.
2. Tân Lợi: thành lập năm 1992, có 320 giáo dân
3. Tân Điền: thành lập ngày 24.04.1994, có 369 giáo dân.
Cả 03 Giáo họ đều đã có nhà thờ khá kiên cố, ổn định cơ sở vật chất.
6. Các đoàn thể công giáo tiến hành 
- Legio Mariae 1997
- Các bà mẹ Công Giáo: 1997
- Huynh đoàn Đa Minh: 2007
- Tận hiến Đồng Công. Ngày 5.8.2006

Từ năm: 2006
LM Chính xứ: Giuse Nguyễn Đình Chung
Địa chỉ: Xã Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

 Tags: Tân Lập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây