TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ BÙ NHO

Thứ bảy - 03/04/2021 00:39 |   1445
GIÁO XỨ BÙ NHO

GIÁO XỨ BÙ NHO

Thành lập ngày: 1995
Bổn mạng: Thánh Tâm
Địa chỉ: Xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 1325
Số Gia đình: 330

Giờ lễ:
Ngày thường: 18g00
Chiều thứ Bảy: 18g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 17g00

Giáo họ LONG HƯNG
Thành lập ngày: T3.1979
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ: Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Số Giáo dân: 280
Số Gia đình: 81

Giờ lễ:
Ngày thường: 5g00
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 6g00, 15g30

 

Giáo họ LONG TÂN
Thành lập ngày: 10.3.2006
Bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô
Địa chỉ: Xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Số Giáo dân: 800
Số Gia đình: 190


Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 3,6) 17g00
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 7g15

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM


* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.


- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.

 


* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.


* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.


- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)

 


GIÁO XỨ BÙ NHO
LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ BÙ NHO
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ
1. Tên Giáo xứ: Bù Nho – Giáo Hạt Phước Long
Bổn mạng, ngày kính: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mừng Lễ Bổn Mạng vào Thứ Sáu đầu tháng của tháng sáu.
Địa Chỉ: Thôn Tân Long, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước.
2. Ngày Thành Lập Giáo xứ: 29/03/1996
Ngày xây dựng Nhà thờ đầu tiên: 11/03/2003
Số Giáo dân khi thành lập Giáo xứ: khoảng 850
3. Linh mục sáng lập: Cha Micae Trần Thế Hải
4. Linh mục Quản xứ tiên Khởi: Cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh
5. Giáo xứ hiện nay:
- Xây dựng Nhà thờ: ngày 11/03/2003 đặt viên đá đầu tiên, do Cha Micae Trần Thế Hải.
- Tháng 03//2009 tái khởi công, do Cha GB. Hà Văn Ánh
- Ngày 20/07/2012 tiếp tục hoàn thiện Nhà thờ, do Cha Giuse Phan Văn Phúc
- Ngày 09/12/2014 khánh thành Nhà thờ do Đức Cha Vinh Nguyễn Văn Bản – Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Linh Mục Quản xứ đương nhiệm: Cha Giuse Phan Văn Phúc.
Số giáo dân năm 2015: 1350
Số tu sỹ: 02 Nữ Tu
6. Tên và số Giáo họ Biệt Lập
- Giáo họ Long Hà – Xã Long Hà và xã Long Bình, H. Phú Riềng, Bình Phước
Thành Lập: 09/12/1992; Bổn mạng Thánh Anrê Dũng Lạc (24/11);
Số Giáo Dân 2015: 1415 (Khoảng 300 giáo dân sắc tộc Stiêng)
Giáo họ Long Hưng: Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng, Bình Phước
Thành Lập: năm 1982
Bổn Mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12)
Số Giáo Dân 2015: 220
Giáo họ Long Tân: Xã Long Tân, Phú Riềng, Bình Phước
Thành Lập: 10/03/2006
Bổn Mạng: Thánh Phêrô và Phaolô (29/06)
Số Giáo Dân năm 2015: 713 (Khoảng 70 giáo dân sắc tộc Stiêng)
PHẦN II: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
A. BỐI CẢNH VÀ ĐỊA LÝ
+ Xã Bù Nho trước đây nằm trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé cũ. Có thể nói, trước năm 1975 là một vùng đất rừng cây và lồ ô. Con đường giao thông chính là đường đất đỏ ĐT741, lầy lội, dân cư không có mấy nên không có cơ sở thờ tự, không có cộng đoàn giáo dân sinh hoạt.
 + Sau năm 1975, có một số gia đình Việt kiều từ Campuchia hồi hương và các gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh đến xây dựng vùng kinh tế mới. Năm 1980 có mấy chục gia đình từ miền Bắc vào lập nghiệp.
 + Đến năm 1981, Nông trường 7 thuộc công ty cao su Phú Riềng về đóng trên địa bàn khai thác và trồng cao su.
B. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
BƯỚC ĐẦU KHAI SINH
+ Qua tình hình thực tế, suốt thời gian từ 1980-1990, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần. Phương tiện giao thông hiếm hoi, thậm chí không có chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển, đường sá hư hỏng nặng, mưa lầy, nắng bụi.
+ Trong số gia đình này có một số gia đình công giáo ở chen lẫn, thưa thớt nên khó quy tụ, hơn nữa không có Nhà thờ, nhà nguyện, nên các gia đình này chỉ đọc kinh tại nhà. Các ngày lễ trọng thì đi lễ ở nơi nào có Linh mục từ giáo phận Phú Cường lên cử hành mục vụ. Tuy nhiên được một số có điều kiện mà thôi.
+ Năm 1986 khu kinh tế Bầu Lách (nay thuộc Giáo xứ Giuse) với nguyện vọng của giáo dân đã làm đơn thỉnh nguyện lên chính quyền các cấp, xin làm nhà nguyện để có nơi đọc kinh cầu nguyện. Thỉnh nguyện này đã được tỉnh Sông Bé cho phép xây dựng tạm thời với diện tích 100 mét vuông. Nhà nguyện được hoàn tất năm 1990 cách trung tâm xã 06 Km. Vì không có Linh mục chăm sóc nên hội đồng hạt Phước Long tạm thời cử Ban Điều hành 03 người, nhân sự cử ra từ khu vực Bầu Lách. Hạt Phước Long thời điểm này không có Linh mục, cho nên giáo dân phải tự khắc phục hoàn cảnh để giữ Đức Tin và sống đạo, con em không được học giáo lý vì không có lớp.
+ Trong thời gian cử hành phụng vụ tại nhà nguyện, số giáo dân tham gia rất ít vì nhà nguyện ở xa trung tâm xã Bù Nho.
+ Năm 1991, Giáo Hạt Phước Long được Giáo phận bổ nhiệm 02 Linh mục là: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ và Cha Micae Trần Thế Hải về cai quản và chăm sóc mục vụ các Giáo xứ, các Giáo họ trong Giáo Hạt.
+ Ngay sau ngày nhậm chức Cha Micae Trần Thế Hải đã có sự quan tâm, ưu ái đặc biệt đến khu vực Bù Nho, trong đó có Giáo họ Tam Hiệp (Giáo họ Long Hà ngày nay) và Giáo họ Long Hưng. Cha đã gặp gỡ, nhóm họp để nắm bắt tình hình và sắp xếp việc sinh hoạt cộng đoàn, chia thành 04 khu:
Khu 01: Bầu Lách
Khu 02: Tân Bình (Đội 04 cao su)
Khu 03: Trung tâm xã Bù Nho
Khu 04: Xã Long Tân (thời điểm này Long Tân còn thuộc xã Bù Nho, chưa tách xã). Cử Ban hành giáo 03 người; cử 04 vị khu để phụ giúp Cha một số công việc.
+ Từ năm 1992-1994, vì Cha phải chăm sóc mục vụ nhiều nơi, nên lúc đầu hai tháng mới có Thánh lễ ngày Chúa nhật tại nhà nguyện, toàn khu vực về dự lễ, số giáo dân về dự lễ cũng thưa thớt. Các ngày Chúa nhật khác, Cha cho cử hành phụng vụ, phần sinh hoạt cộng đoàn Cha Micae cho phép thành lập 02 hội đoàn: Gia trưởng và Hiền mẫu (có nội quy rõ ràng). Các lớp giáo lý được mở dành cho các em Xưng Tội Rước Lễ lần đầu và Thêm sức. Vì hoàn cảnh khó khăn nên việc tập trung gặp trở ngại, nên phải tổ chức học tại các khu. Riêng các đôi học giáo lý Hôn nhân thì phải về Giáo xứ Phước Vĩnh học vào buổi tối, kể cả các đôi xin hợp thức hóa hôn nhân, việc này gặp nhiều khó khăn.
THÀNH LẬP GIÁO XỨ
+ Do bối cảnh và điều kiện sinh hoạt thực tế như đã trình bày ở phần A. Qua khảo sát địa hình, với nhiều ngăn trở, Cha Micae cùng Ban Hành giáo tìm đất xây dựng Nhà thờ xứ gần trung tâm xã Bù Nho để đáp ứng nhu cầu cho các xã lân cận và các đội công nhân cao su nông trường.
+ Đến tháng 08/1992, được gia đình ông Antôn Nguyễn Văn Qua hiến dâng 1378 mét vuông đất chưa có sổ.
+ Năm 1994, Cha Micae chỉ thị cho Ban Hành giáo huy động một số nhân lực tìm kiếm một số cây gỗ để dựng một căn nhà tạm trên phần đất ông Qua dâng hiến. Diện tích 140 mét vuông, lợp tôn, để có thể làm nơi cho giáo dân tập trung đọc kinh cầu nguyện, cử hành phụng vụ và dâng Lễ. Căn nhà này sau khi dựng lên thì có quyết định đình chỉ của chính quyền vì lí do chưa phù hợp pháp lý.
Đến tháng 04/1996, căn cứ vào công văn công nhận Bù Nho là Giáo xứ và được phép xây dựng Nhà thờ xứ trên phần đất này, UBND huyện Phước Long cho phép Cha Micae về dâng Lễ và tập trung cử hành Phụng vụ. Từ đây khu vực Bầu Lách trở thành Giáo họ nay là Giáo xứ Giuse. Ngôi nhà này được hợp thức hóa từ tháng 11/1998.
+ Đến tháng 05/1995, phần đất ông Qua dâng hiến mới được cấp sổ QSDĐ. Tháng 06/1995, lập thủ tục xin xây dựng Nhà thờ (lần 01). Tháng 11/1995, làm đơn lần 02 mới được các cấp chính quyền xem xét. Tháng 03/1996, được UBND tỉnh Sông Bé chấp thuận bằng văn bản số 403/CV/UB ngày 29/03/1996 cho phép xây dựng Nhà thờ xứ Bù Nho với diện tích 205 mét vuông, nhà cấp 04, để đáp ứng nhu cầu tôn giáo cho 05 xã (Xã Bù Nho + Xã Long Hà + Xã Long Hưng + xã Long Tân và Xã Long Bình). Căn cứ công văn này, Ban Hành Giáo liên hệ với Sở Địa Chính và Sở Xây Dựng để được hướng dẫn lập thủ tục. Hồ sơ được chuyển đến các cấp và trải qua một thời gian đi lại nhiều lần, kể cả các văn bản bổ sung phải trình chính quyền xã, huyện ký đi, ký lại 2-3 lần. Thời gian kéo dài đến 01/07/1997 vẫn chưa được phê duyệt thì có việc tách tỉnh Sông Bé thành 02 tỉnh: Tỉnh Bình Dương và Tỉnh Bình Phước, như vậy, hồ sơ được lập biên bản chuyển về tỉnh Bình Phước giải quyết. Do đó hồ sơ lại phải làm lại từ đầu.
+ Đến tháng 04/1997, mới được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho Giáo xứ với diện tích 1348 mét vuông.
+ Đến tháng 06/1997, lập thủ tục ngay sau khi có giấy chứng nhận QSDĐ. Mãi đến tháng 09/08/2002 mới có giấy phép xây dựng Nhà thờ với diện tích: 211 mét vuông, nhà cấp 04 (tính thời gian là 05 năm).
+ Với số vốn nhỏ nhoi thu được qua hộp tiết kiệm của một số giáo dân có tham gia sinh hoạt và một số tự nguyện đóng góp cộng với các nguồn khác do Cha Micae vận động được. Cha đã lo toan mọi bề và tổ chức Lễ Đặt viên đá xây dựng do Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức chủ sự vào ngày 11/03/2003.
+ Trong thời gian xây dựng, với sự khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Cha thấy phần đất này quá nhỏ hẹp, khó phát triển trong tương lai nên đã sang nhượng của giáo dân mảnh vườn phía sau và một phần đất bên cạnh để mở rộng chiều ngang, với tổng diện tích là: 4.000 mét vuông.
+ Công trình đã thi công gần xong phần cơ bản thì Cha Micae được Tòa Giám Mục bổ nhiệm về nhiệm sở mới. Do đó, công trình xây dựng Nhà thờ phải tạm dừng, Giáo xứ được giao về cho Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ, Quản xứ Phước Quả, quản nhiệm từ 15/08/2004 đến 01/03/2006. Từ 01/03/2006, được giao về cho Cha Giuse Vũ Đức Hướng, Quản xứ Thuận Lợi, quản nhiệm chăm sóc phụng vụ. Trong thời gian này Giáo xứ vẫn sinh hoạt theo nề nếp do Cha Micae đã gầy dựng.
+ Tháng 07/2006, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh làm Quản xứ tiên khởi, tiếp tục công trình của Cha Micae để lại.
+ Vì nhu cầu mục vụ của cộng đoàn dân Chúa, đầu năm 2008, Cha Gioan đã bàn bạc cùng với hội đồng Giáo xứ để xin xây dựng lại Nhà thờ mà Cha Micae đang xây dựng còn dang dở; đồng thời hợp thức hóa sổ đất Cha Micae để lại. Khi nhận được hồ sơ, thủ tục xây dựng, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước đã đến khảo sát Ngôi Nhà thờ và nhận thấy, Nhà thờ khó cơi nới do nền móng chưa đạt tiêu chuẩn lâu dài và một số sắt đã bị hoen rỉ. Do đó, Sở Xây Dựng và chính quyền đã cho phép xây dựng lại Nhà thờ mới hoàn toàn.
+ Đến 11/03/2008, Giáo xứ được cấp giấy QSDĐ là: 5000,6 mét vuông.
+ Đến 18/11/2008, được cấp giấy phép xây dựng Nhà thờ, nhà xứ. Công trình được tái khởi công xây dựng vào tháng 03/2009. Với nguồn nhân lực và tự nguyện đóng góp của dân Chúa cùng sự giúp sức của ân nhân xa gần, Cha Gioan B. đã xây dựng xong nhà xứ và Nhà thờ xong phần cơ bản.
+ Vì lý do mục vụ, ngày 20/07/2012, Tòa Giám Mục thuyên chuyển Cha Gioan đến nhiệm sở mới. Việc quản lý Giáo xứ và phần hoàn thiện công trình Nhà thờ được giao lại cho Cha phó Giuse Phan Văn Phúc quản nhiệm.
+ Từ đó Cha Giuse đã tiếp tục công trình xây dựng mà Cha Gioan B. để lại. Sau 02 năm Nhà thờ đã hoàn thành. Và ngày 09/12/2014 cộng đoàn Giáo xứ vinh dự, hân hoan được Đức Giám mục Giáo phận về khánh thành và làm phép ngôi Thánh đường của Giáo xứ.
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
+ Vượt qua mọi thăng trầm khó khăn, trong khoảng thời gian 25 năm, với tinh thần đoàn kết, hiệp thông của cộng đoàn dân Chúa nên từ một mảnh đất hoang sơ, từ một căn nhà gỗ tạm, một Nhà thờ nhỏ hẹp, đến nay Giáo xứ đã có:
- 01 Thánh đường với diện tích: 820 mét vuông
- 01 Nhà xứ: 301 mét vuông
- 01 Nhà Giáo lý: 520 mét vuông
- Đài Đức Mẹ, Đền Thánh Giuse, Nhà Hài Cốt và những công trình phụ khác.
 + Với số giáo dân quy tụ từ mọi miền đất nước đến đây lập nghiệp, làm đủ mọi ngành nghề: Làm vườn, công nhân cao su, buôn bán…
Năm 1994: 101 gia đình/ 414 nhân danh
Năm 1998: 175 gia đình/ 650 nhân danh
Năm 2002: 203 gia đình/ 971 nhân danh
Năm 2006: 246 gia đình/ 1060 nhân danh
Năm 2010: 262 gia đình/ 1152 nhân danh
Năm 2014: 313 gia đình/ 1320 nhân danh
Năm 3015: 330 gia đình/ 1350 nhân danh
Giáo xứ hiện nay:
+ Địa chỉ: Xã Bù Nho – Huyện Phú Riềng – Tỉnh Bình Phước
+ Lễ Bổn Mạng: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
+ Số Giáo Dân năm 2015: 1350
+ Giáo xứ gồm 02 Họ trực thuộc: Họ Đức Mẹ Mân Côi và Họ Thánh Phêrô, cùng 04 Giáo họ biệt Lập: Long Hà – Long Hưng – Long Tân – Long Bình và 5 Giáo sóc dân tộc Stiêng nằm trên địa bàn 4 xã: Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân và xã Long Bình.
PHẦN III: DANH SÁCH CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO XỨ
Cha Micae Trần thế Hải (1991-2004)
Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (2004-2005)
Cha Giuse Vũ Đức Hướng (2005-2006)
Cha Gioan Baotixita Hà văn Ánh (Cha Quản xứ tiên khởi 2006-2012)
Cha Giuse Phan Văn Phúc (từ ngày 20/07/2012 đến nay)
 @ Linh mục ĐƯƠNG NHIỆM:
Cha Giuse Phan Văn Phúc
Sinh ngày: 27/06/1970 tại Phước Long, Bình Phước
Thuộc Giáo xứ: Long Điền, Giáo phận Ban Mê Thuột
Học Tiểu Chủng Viện: Ứng sinh từ năm 1995-2001
Học Đại Chủng Viện: Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 2001-2007
Linh Mục: 15/07/2009
Linh mục Giáo Phận Ban Mê Thuột: 15/07/2009
Mục vụ tại Giáo xứ: từ 01/03/2012 đến nay (Linh Mục Quản xứ Bù Nho 24/11/2014 đến nay)
Địa chỉ: Thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Phêrô Vương Tiên Hoàng

 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ BÙ NHO

Giáo xứ Bù Nho nằm trên địa bàn xã Bù Nho thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Từ năm 1975 trở về trước không có cộng đoàn công giáo sinh hoạt. Mãi đến năm 1989, người dân từ các nơi đến xây dựng vùng kinh tế mới Bàu Lách đã dựng tạm một nhà nguyện bằng gỗ, lợp ngói, vách tre với diện tích 100m2 để giáo dân tập trung sinh hoạt tôn giáo.

Năm 1993, cả giáo hạt Phước Long mới có được hai linh mục chăm sóc mục vụ là cha Phaolo Võ Quốc Ngữ và cha Micae Trần Thế Hải. Hồi đó, Giáo điểm Bàu Lách do cha Micae quản nhiệm, khoảng từ 1 đến 2 tháng mới có thánh lễ ngày Chúa Nhật một lần. Những ngày Chúa nhật cha không về cử hành thánh lễ được thì giáo dân cử hành phụng vụ cho và rước Mình Thánh Chúa.

Nhà nguyện tạm Bàu Lách nằm cách xa trung tâm xã Bù Nho trên dưới 7km, giáo dân lúc này ở rải rác trong nương rẫy và một số là công nhân cao su. Do đó, việc đi dự Thánh Lễ và tham gia sinh hoạt gặp nhiều khó khăn vì phương tiện đi lại hiếm hoi.

Trong hoàn cảnh khó khăn này cha Micae Trần Thế Hải đã có ý định mở thêm một điểm sinh hoạt gần trung tâm xã Bù Nho để tạo điều kiện cho giáo dân 4 xã: Bù Nho, Long Hà, Long Hưng và Long Tân có thể về tham dự Thành Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng trong năm.

Với ý định này cha Micae cùng Ban hành giáo đã tìm kiếm đất để thực hiện, và được giáo dân ủng hộ. Trên phần đất này cha đã xây dựng một ngôi nhà tạm bằng gỗ, lợp tôn với diện tích 120m2. Vì chưa được cấp phép chính thức nên vẫn chỉ gọi là điểm sinh hoạt tôn giáo.

Năm 1992, Giáo điểm Bù Nho được chính thức nâng lên hàng Giáo Xứ nhưng do khó khăn về nhiều mặt, mãi đến năm 2003, Nhà thờ Giáo xứ mới được khởi công xây dựng. Công trình đang còn dang dở thì cha Micae nhận được bài sai về Tòa Giám Mục BanMêThuột.

Từ năm 2004-2006, Giáo xứ được sự chăm sóc của 2 cha quản nhiệm là cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (GX Phước Quả) và cha Giuse Phạm Đức Hướng (GX Thuận Lợi).

Tháng 8/2006, cha J.B. Hà Văn Ánh được bề trên cử về Quản xứ Giáo Xứ Bù Nho. Ngoài công việc mục vụ, ngài tiếp tục xây dựng hoàn tất các công trình Nhà thờ, Nhà xứ, Tượng đài Trái Tim Đức Mẹ, Tượng đài Thánh Giuse. Hiện nay, Giáo xứ vẫn đang tiếp tục xây dựng Nhà Giáo lý, rộng 320m2 và Tượng đài Đức Mẹ.

Tổng số giáo dân ban đầu khi mới thành lập Giáo xứ là 780 nhân danh (bao gồm cả Giáo xứ Giuse ngày nay). Tính đến ngày 01.01.2011, tổng số giáo dân là 1.125 nhân danh (không kể Giáo xứ Giuse). Giáo xứ Bù Nho hiện nay có 2 giáo xóm: Giáo xóm Thánh Tâm và Giáo xóm Phêrô.

Nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria cùng các thánh đã soi đường dẫn bước cho Giáo xứ Bù Nho, nên Giáo xứ mỗi ngày một phát triển và thăng tiến trong đời sống Đức Tin.

 Tags: Bù Nho

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây