TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

45 Câu Trắc Nghiệm Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.

Thứ sáu - 11/06/2021 08:31 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   921
Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh? 
45 Câu Trắc Nghiệm Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.
 
 
 
 
01.   Tên thật đầy đủ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu là gì? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
02.   Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm nào?
a.     Năm 1870.
b.     Năm 1873.
c.     Năm 1877.
d.     Năm 1897.
 
 
 
03.   Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được sinh ra ở đâu? 
a.     Provence.
b.     Alencon.
c.     Lisieux.
d.     Loudre.
 
 
 
04.   Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu mất năm nào? 
a.     Năm 1873.
b.     Năm 1877.
c.     Năm 1897.
d.     Năm 1899.
 
 
 
05.   Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào? 
a.     Nước Ý.
b.     Nước Bồ Đào Nha.
c.     Nước Pháp.
d.     Nước Tây Ban Nha.
 
 
 
06.   Song thân của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ?   
a.     Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin.
b.     Ông Louis Martin và bà Anna Guérin.
c.     Ông Louis Dacaria và bà Maria Guérin.
d.     Ông Gioan Martin và bà Zélie Guérin.
 
 
 
07.   Ông bà Louis Martin và Zélie Guérin có bao nhiêu người con?   
a.     3 người con.
b.     6 người con.
c.     7 người con.
d.     9 người con.
 
 
 
08.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 
a.     Dòng Phaolô.
b.     Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.
c.     Dòng Cát Minh.
d.     Dòng Tiểu Muội.
 
 
 
09.   Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì? 
a.     Florence.
b.     Fatima.
c.     Lisieux.
d.     Loudre.
 
 
 
10.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?   
       
a.     Ðức Giáo hoàng Piô X.
b.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.     Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
d.     Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
 
 
 
11.   Chị Têrêxa đã vào Dòng Carmêlô ở Lisieux năm nào? 
a.     1878.
b.     1887.
c.     1888.
d.     1928.
 
 
 
12.   Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10 tháng 6 năm 1914? 
a.     Ðức Giáo hoàng Piô X.
b.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.     Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
d.     Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
 
 
 
13.   Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành? 
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XI.
b.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
 
 
 
14.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong chân phước năm nào? 
a.     Năm 1900.
b.     Năm 1915.
c.     Năm 1920.
d.     Năm 1923.
 
 
 
15.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong hiển thánh năm nào? 
a.     Năm 1900.
b.     Năm 1915.
c.     Năm 1920.
d.     Năm 1925.
 
 
 
16.   Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh? 
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XI.
b.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
 
17.   "Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu là Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới". Đây là lời tuyên bố của Ðức Giáo hoàng nào? 
a.     Ðức Giáo hoàng Piô X.
b.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
 
18.   Đức Giáo Hoàng nào đã đặt thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm quan thầy các xứ truyền giáo? 
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XI.
b.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
 
19.   Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh? 
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b.     Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
 
20.   Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những ai?  
a.     Người bệnh AIDS, phi công.
b.     Nguời bán hoa, bệnh hoạn.
c.     Các xứ truyền giáo.
d.     Cả a, b và c đúng.
 
 
 
21.   Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh năm nào? 
a.     Năm 1915.
b.     Năm 1995.
c.     Năm 1997.
d.     Năm 2000.
 
 
 
22. Những nữ tiến sĩ của Hội Thánh là những ai? (đến năm 2012)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
23.   Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách này. Gương Chúa Kitô
a.     Bài ca anh Mặt trời của thánh Phanxicô Assisi.
b.     Tổng Luận Thần Học của thánh Tôma Aquinô.
c.     Gương Chúa Kitô.
d.     Tự Thuật của thánh Âu Tinh.
 
 
 
24.   Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh này. 
a.     Thánh Phanxicô Xaviê.
b.     Thánh Phaolô.
c.     Thánh Gioan Thánh Giá.
d.     Thánh Âu Tinh.
 
 
 
25.   Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai? 
a.     Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b.     Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.     Thánh nữ Catarina Siêna.
d.     Chân phước Têrêxa Calcutta.
 
 
 
26.   “Tình yêu phải được chứng tỏ bằng việc làm, vậy làm sao tôi có thể bày tỏ tình yêu? Những việc lớn lao, tôi không được làm. Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”. Đây là lời của ai? 
a.     Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b.     Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.     Thánh nữ Catarina Siêna.
d.     Chân phước Têrêxa Calcutta.
 
 
 
27.   “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa. Con sẽ sống trên Thiên đàng bằng cách làm điều tốt ở trần gian. Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" hoa hồng”. Đây là lời của ai? 
a.     Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b.     Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.     Thánh nữ Catarina Siêna.
d.     Chân phước Têrêxa Calcutta.
 
 
 
28.   “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai? 
a.     Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b.     Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.     Thánh nữ Catarina Siêna.
d.     Chân phước Têrêxa Calcutta.
 
 
 
29.   Những đức tính nổi bật của chị Têrêxa là gì? 
a.     Lòng đơn sơ,
b.     Khiêm nhượng phó thác vào Chúa,
c.     Bác ái với mọi người và lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn.
d.     Cả a, b và c đúng.
 
 
 
30.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu xin vào dòng kín năm bao nhiêu tuổi? 
a.     Năm 13 tuổi.
b.     Năm 15 tuổi.
c.     Năm 18 tuổi.
d.     Năm 20 tuổi.
 
 
 
31.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu mồ côi mẹ vào lúc mấy tuổi?  
a.     1 tuổi.
b.     4 tuổi.
c.     7 tuổi.
d.     15 tuổi.
 
 
 
32.   Con đường Tu đức của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu được gọi là gì?  
a.     “Cuộc sống trọn lành”.
b.     "Con đường thơ ấu thiêng liêng".
c.     “Sự tín thác trong tay Thiên Chúa”.
d.     “Trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa”.
 
 
 
33.   Tác phẩm “Histoire d’une âme – Truyện Một Tâm Hồn” của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được xuất bản năm nào?  
a.     Năm 1898.
b.     Năm 1915.
c.     Năm 1920.
d.     Năm 1923.
 
 
 
34.   Ông Louis Martin - Thân phụ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì?  
a.     Thợ làm bánh.
b.     Thợ đồng hồ.
c.     Chăn nuôi.
d.     Làm vườn.
 
 
 
35.   Bà Zélie Guérin - Thân mẫu của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì? 
a.     Thợ làm bánh.
b.     Người dệt đăng-ten.
c.     Nội trợ.
d.     Làm vườn.
 
 
 
36.   Đây là những người chị của chị Têrêxa: Marie, Pauline, Léonie, và … …
a.     Anna.
b.     Gioanna.
c.     Céline.
d.     Êlisabét.
 
 
 
37.   Bốn chị em Têrêxa ở tại tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  Léonie, trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng nào? 
a.     Dòng Truyền giáo.
b.     Dòng Nữ Tử Bác Ái.
c.     Dòng Phaolô.
d.     Dòng Đức Bà Thăm viếng.
 
 
 
38.   Bà Zélie Guérin, thân mẫu của chị Têrêxa qua đời năm nào?
a.     Năm 1877.
b.     Năm 1887.
c.     Năm 1888.
d.     Năm 1897.
 
 
 
39.   Ông Martin Louis, thân phụ của chị Têrêxa qua đời năm nào?
a.     Năm 1877.
b.     Năm 1887.
c.     Năm 1888.
d.     Năm 1894.
 
 
 
40.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước "Đáng kính" bởi Đức Giáo hoàng nào?
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b.     Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
41.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong  Đấng đáng kính bởi Đức Giáo hoàng nào?
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b.     Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
42.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong chân phước bởi Đức Giáo hoàng nào?
a.     Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b.     Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
43.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong hiển thánh bởi Đức Giáo hoàng nào?
a.     Ðức Giáo hoàng Phãnicô.
b.     Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.     Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.     Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
 
 
44.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong hiển thánh bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày nào?
a.     Ngày 01 tháng 10 năm 2015.
b.     Ngày 02 tháng 10 năm 2015.
c.     Ngày 15 tháng 10 năm 2015.
d.     Ngày 18 tháng 10 năm 2015.
 
 
 
45.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà được mừng kính vào nào?
a.     Ngày 31 tháng 5.
b.     Ngày 12 tháng 7.
c.     Ngày 01 tháng 10.
d.     Ngày 18 tháng 10.
 
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 
Lời giải đáp
CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU,
Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh
(1873–1897)
 
01.   Marie-Françoise-Thérèse Martin.
02.   b. 1873.
03.   b. Alencon, nướcPháp.
04.   c 1897.
05.   c. Nước Pháp.
06.   a. Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin.
07.   d. 9 người con.
08.   c. Dòng Cát Minh.
09.   c. Lisieux.
10.   c. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
11.   c. 1888.
12.   a. Giáo hoàng Piô X.
13.   d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
14.   d. Năm 1923.
15.   d. Năm 1925.
16.   a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
17.   a. Thánh Piô X, Giáo Hoàng (1903-1914).
18.   a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
19.   c. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
20.   d. Cả a, b và c đúng.
21.   c. Năm 1997.
22.   1.     Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
        2.     Thánh nữ Têrêxa Avila.
        3.     Thánh nữ Catarina Siêna.
             4.    Thánh Hildegard thành Bingen (2012)
23.   c. Gương Chúa Kitô.
24.   c. Thánh Gioan Thánh Giá.
25.   a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
26.   a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
27.   a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
28.   a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
29.   d. Cả a, b và c đúng.
30.   b. Năm 15 tuổi.
31.   b.  4 tuổi.
32.   b.  "Con đường thơ ấu thiêng liêng"
33.   a.  Lisieux, 1898.
34.   b. Ông Louis Martin - thợ đồng hồ.
35.   b. Zélie Guérin - một người dệt đăng-ten.
36.   c. Céline.
37.   d.  Đức Bà Thăm viếng.
38.   a. 28/8/1877.
39.   d. 29/7/1894.
40.   c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ( năm 1994).
41.   c. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1994).
42.    d. Ðức Giáo hoàng Biển Đức XVI (19.10.2008).
43.   a. Ðức Giáo hoàng Phanxicô.
44.   d. Ngày 18 tháng 10 năm 2015.
45.   b. Ngày 12 tháng 7.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây