TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Chúa Nhật 3 MC B

Thứ tư - 02/06/2021 21:22 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   862
“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.
VHTK Chúa Nhật 3 MC B
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MC B

Tin Mừng thánh Gioan 2,13-25


TIN MỪNG 

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? "19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm.24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy,25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

13 Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem.
14  He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money-changers seated there.
15 He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables,16 and to those who sold doves he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace."
17 His disciples recalled the words of scripture, "Zeal for your house will consume me."
18 At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?"
19 Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in three days I will raise it up."
20 The Jews said, "This temple has been under construction for forty-six years, 16 and you will raise it up in three days?"
21 But he was speaking about the temple of his body.
22 Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken.
23 While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing.
24 But Jesus would not trust himself to them because he knew them all,25 and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well.

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Đâu là những vật ngưởi ta bán trong Đền thờ? (Ga 2,14)
a.  Chiên.
b. Bò.
c. Bồ câu.
d. Cả a, b và c đúng.


02. Những người đổi tiền bạc, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 2,15)
a. Lấy dây làm roi và xua đuổi họ ra khỏi Đền thờ.
b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.
c. Yêu cầu họ cứ tiếp tục làm việc
d. Nghiêm cấm họ không được đổi tiền.


03. Đức Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem vào dịp lễ nào? (Ga 2,13)
a. Lễ Lều.
b. Lễ Cung Hiến Đền Thờ.
c. Lễ Ngũ Tuần.
d. Lễ Vượt Qua.


04. Đền thờ Giêrusalem được người Do thái xây dựng trong bao nhiêu năm? (Ga 2,20)
a. 9 năm.
b. 12 năm.
c. 25 năm.
d. 46 năm.


05. Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì? (Ga 2,21)
a. Đền thờ tại thành Giêrusalem.
b. Chính thân thể Người.
c. Đạo Do thái.
d. Đền thờ do vua Salomon xây dựng.


III. Ô CHỮ

 
 
 

Những gợi ý

01. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhờ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)

02. Con vật được bán trong Đền thờ là  gì? (Ga 2,14)

03. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

04. “Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” được trích từ đâu? (Ga 2,17)

05. Người nào đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2,18)

06. Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)

07. Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,13-25)

08. Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.
Tin Mừng thánh Gioan 2,16b.
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT III MC B
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu trước Đền thờ Giêrusalem
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 2,19
"Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2,14)
02. b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ (Ga 2,15)
03. d. Lễ Vượt Qua (Ga 2,13)
04. d. 46 năm (Ga 2,20)
05. b. Chính thân thể Người (Ga 2,21)


III. Ô CHỮ

01. Kinh Thánh (Ga 2,22)
02. Chiên (Ga 2,14)
03. Vượt Qua (Ga 2,12)
04. Thánh Kinh (Ga 2,17)
05. Do thái (Ga 2,18)
06. Đền thờ (Ga 2,15)
07. Giêrusalem (Ga 2,13-25)
08. Ba ngày (Ga 2,19)


Hàng dọc : Thanh Tẩy

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây