TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”. (Mc 4, 35-40)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Năm Đời sống thánh hiến. 70 Câu Trắc Nghiệm và Ô Chữ

Thứ ba - 25/05/2021 20:38 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   55
Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến.
Năm Đời sống thánh hiến. 70 Câu Trắc Nghiệm và Ô Chữ

 

Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến.
70 Câu Trắc Nghiệm và Ô Chữ


Kính Dâng Mẹ Tình Yêu
Xin Mẹ chúc lành cho tình yêu của chúng con
Hôm Nay và Mãi Mãi


Kỷ Niệm
25 Năm Hôn Phối
4.1.1991- 4.1.2015

 
 
I.  Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến.
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
*  NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
 
01. Năm Sống Đời Thánh Hiến (Year of Consecrated Life) lần đầu tiên của Giáo Hội hoàn vũ được thực hiện theo ý của Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Phanxicô
b. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI
c. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI.


02. Năm Sống Đời Thánh Hiến kéo dài 14 tháng, từ ngày 30/11/2014, Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng, mở đầu cho một tân phụng niên, và kết thúc vào ngày lễ gì ?
a. Ngày lễ Thánh Gia
b. Ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
c. Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
d. Ngày lễ Truyền Tin.


03. Ngày 2/2/2016, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, gọi là ngày gì đối với những người tận hiến?
a. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi
b. Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục
c. Ngày Thế Giới Sống Đời Thánh Hiến
d. Ngày Thế Giới Hòa Bình.


04. Ngày Thế Giới Sống Đời Thánh Hiến (World Day of Consecrated Life) truyền thống hằng năm của Đời Thánh Hiến, một biến cố được Đức Giáo Hoàng nào thiết lập ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI
b. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
c. Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI
d. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.


05. Ngày Thế Giới Đời Thánh Hiến (World Day of Consecrated Life) truyền thống hằng năm của Đời Thánh Hiến, một biến cố được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập từ năm nào?
a. 1987
b. 1997
c. 2000
d. 2007.


06. Năm Sống Đời Thánh Hiến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh gì được Công Đồng Chung Vaticanô II ban hành ngày 28/10/1965, 50 năm trước?
a. Sắc Lệnh Canh Tân Đổi Mới Đời Sống Tu Trì   (Perfectae Caritatis)
b. Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục  (Optatam Totius)
c. Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)
d. Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio).


07. Công Đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào khai mạc?
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI.


08. Công Đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào bế mạc?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.


09. Công Đồng Vatican II được khai mạc vào ngày nào?
a. 11.10.1960  
b. 11.10.1962
c. 25.12.1962  
d. 01.01.2013.


10. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican II, bằng văn kiện nào?
a. Tông huấn "Humanae Salutis" (Ơn Cứu Ðộ Loài Người).
b. Tông thư tự sức “Porta Fedei” (Năm Đức Tin).
c. Thông điệp Redemptor Homilis  (Đấng Cứu Chuộc nhân thế).
d. Thông điệp Deus caritas est (Thiên Chúa là tình yêu).


11. Công Đồng Vatican II có bao nhiêu văn kiện?
a. 10    
b. 12
c. 14    
d. 16


12. Hiến chế là gì?
a. Bản văn của Công Đồng chung về Tín lý hay Mục vụ. Hiến chế có hiệu lực như một sắc luật cho cả thế giới.
b. Văn kiện của Tòa Thánh giải thích một đạo luật ban hành hay quãng diễn một vấn đề.
c. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng quãng diễn một vấn đề, đặc biệt một vấn đề do Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới bàn thảo.
d. Văn kiện do Đức Giáo Hoàng kí và công bố, thường được viết do chính ngài đọc, kí tên, không có ấn triện.


13. Công Đồng Vatican II có những Hiến Chế nào?
a. Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium).
b. Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium).

c. Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa  (Dei Verbum).
d. Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et Spes).
e. Cả a, b, c và d đúng.


14. Sắc lệnh là gì?
a. Văn kiện tập hợp những quyết định có tính chất thực hành, mục vụ hay kỷ luật dành cho thời đại chúng ta.
b.Văn kiện do Đức Giáo Hoàng kí và công bố, thường được viết do chính ngài đọc, kí tên, không có ấn triện
c. Văn kiện có hiệu lực như sắc lệnh cho cả thế giới.
d. Văn thư của Đức Giáo Hoàng Giáo huấn và khuyến khích can đảm thi hành trong một lãnh vực nhất định.


15.  Công Đồng Vatican II có những Sắc Lệnh nào?
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16. Tuyên ngôn là gì?
a. Văn kiện của Tòa Thánh giải thích một đạo luật ban hành hay quãng diễn một vấn đề.
b. Văn kiện do Đức Giáo Hoàng kí và công bố, thường được viết do chính ngài đọc, kí tên, không có ấn triện
c. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về một vấn đề, gởi cho cả thế giới, dưới một bức thư chung.
d. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng quãng diễn một vấn đề, đặc biệt một vấn đề do Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới bàn thảo.


17. Công Đồng Vatican II có những Tuyên ngôn nào?
a. Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo (Gravissimum Educationis).
b.Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate).
c.Tuyên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis Humanae).
d. Cả a, b và c đúng.


18. Năm Sống Đời Thánh Hiến lần đầu tiên này của Giáo Hội, cũng được Đức Giáo Hoàng ban cho hưởng Ơn Toàn Xá cũng gọi là Ơn Đại Xá (plenary indulgences) trong suốt thời khoảng 14 tháng của năm này, với các điều kiện bình thường là xưng tội + rước lễ + cầu theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, và có thể chỉ cho ai?
a. Cho các bênh nhân
b. Cho các tù nhân
c. Cho các linh hồn trong luyện ngục
d. Cho những người chưa biết Chúa.


19. Những dịp và những nơi nào có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá hay Ơn Đại Xá trong Năm Sống Đời Thánh Hiến ?
a. Ở Rôma, bằng việc tham dự các cuộc họp quốc tế và cử hành quốc tế theo lịch trình của Thánh Bộ Các Dòng Tu Sống Đời Thánh Hiến và Các Hội Sống Đời Tông Đồ
b. Ở tất cả các Thánh Đường đặc biệt hay các nơi thánh được ấn định bởi Đấng Bản Quyền địa phương
c. Các tu sĩ bị bệnh hay có những lý do trầm trọng cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá cũng là Ơn Đại Xá, bằng việc viếng thăm thiêng liêng (the spiritual visit)
d. Cả a, b và c đúng.


20. Ở Rôma, ngoài việc tham dự các cuộc họp quốc tế và cử hành quốc tế theo lịch trình của Thánh Bộ Các Dòng Tu Sống Đời Thánh Hiến và Các Hội Sống Đời Tông Đồ (the Congregation for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life), các tu sĩ còn phải làm gì nữa ?
a. Suy niệm đạo đức trong một thời khoảng thích hợp
b. Lời Nguyện Cầu Trinh Nữ Maria.
c. Kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Tin Kính
d. Cả a, b và c đúng.


21. Ở tất cả các Thánh Đường đặc biệt, trong những ngày được giáo phận địa phương dành cho đời tận hiến và trong các cuộc cử hành của giáo phận cho Năm Sống Đời Thánh Hiến, đến thăm viếng vương cung thánh đường của giáo phận hay các nơi thánh được ấn định bởi Đấng Bản Quyền địa phương, hoặc một nhà thờ tu viện (a convent church) hay một nguyện đường đan viện (oratory of a cloistered monastery) người tín hữu còn phải làm gì nữa ?
a. Nguyện Kinh Thần Vụ chung (publicly reciting the Liturgy of the Hours) hay bằng việc suy niệm đạo đức một thời khoảng thích hợp
b. Kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Tin Kính
c. Lời Nguyện Cầu Trinh Nữ Maria.
d. Cả a, b và c đúng.


22. Các tu sĩ bị bệnh hay có những lý do trầm trọng, (nhưng sạch tội và có ý hoàn tất các điều kiện xưng tội rước lễ sớm bao nhiêu có thể), không thể viếng thăm các nơi thánh này cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá cũng là Ơn Đại Xá, bằng việc viếng thăm thiêng liêng (the spiritual visit) và phải làm gì nữa ?
a. Nhờ Mẹ Maria hiến dâng bệnh hoạn cùng khốn khó của mình cho Thiên Chúa nhân hậu
b. kết thúc bằng 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Tin Kính
c. Lời Nguyện Cầu Trinh Nữ Maria. 
d. Cả a, b và c đúng.


23. Tại Giáo phận Ban Mê Thuột, ĐGM công bố ơn toàn xá cho những ai tham dự Thánh Lễ hoặc đọc kinh Phụng Vụ công khai vào những ngày nào?
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô
gửi tất cả Các người Tận hiến
nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến


Các người nam nữ tận hiến thân mến,
Tôi viết cho anh chị em với tư cách là Người Kế vị thánh Phêrô, đã được Chúa Giêsu uỷ thác nhiệm vụ củng cố anh em trong đức tin (x. Lc 22,32), và tôi cũng viết cho anh chị em như một người tận hiến giống như anh chị em.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Cha, Đấng đã kêu gọi chúng ta đi theo Đức Giêsu trong việc gắn bó trọn vẹn với Tin mừng và trong việc phục vụ Giáo hội, Đấng đã đổ xuống tâm hồn chúng ta Thánh Linh mang lại niềm vui và biến chúng ta thành những chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trước mặt thế giới.
 


(Sau đây là phần Học hỏi Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô
gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến)

 

24. Đáp lại ước nguyện của nhiều anh chị em và của Bộ Đời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ, nhân dịp kỷ niệm việc gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định mở ra một Năm Đời Sống Thánh Hiến, bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 năm nay, Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, và kết thúc vào lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ, ngày 2 tháng 2 năm 2016 ?
a. Hiến chế tín lý Lumen gentium về Giáo Hội
b. Sắc lệnh Perfectae caritatis về việc canh tân đời sống tu trì.
c. Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo (Gravissimum Educationis).
d. Chỉ có a và b đúng.


25.  Mục tiêu Năm Đời Sống Thánh Hiến như đã đề ra cho Giáo hội vào lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba, phần nào lấy lại điều đã đề cập trong Tông huấn hậu thượng hội đồng Vita consecrata : “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết nên! Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa” (số 110). Câu này là của ai?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI
b. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
c. Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI
d. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.


26. Mỗi Dòng của chúng ta đều đến từ một lịch sử phong phú của đặc sủng. Khởi đầu là tác động của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi trong Thánh Linh một số người đi theo sát gót Đức Kitô, để làm gì ? (I,1)
a. Để chuyển dịch Tin Mừng ra một lối sống đặc thù
b. Để đọc các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin
c. Để đáp ứng với những nhu cầu của Giáo Hội một cách sáng tạo
d. Cả a, b và c đúng.


27. Trong Năm nay, mỗi gia đình đặc sủng hãy nhớ lại buổi khởi đầu của mình và những chặng phát triển trải qua lịch sử, để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Hội Thánh biết bao hồng ân để trang điểm cho Hội Thánh và chuẩn bị sẵn sàng để làm gì? (I,1)
a. Để Loan Báo Tin Mừng.
b. Để thi hành mọi công cuộc tốt lành.
c. Để giúp đỡ những người nghèo khổ.
d. Để giúp mọi người có cuộc sống ấm no.


28. Ước chi Năm Đời Sống Thánh Hiến cũng là một cơ hội để làm gì ? (I,1)
a. Để thú nhận sự mỏng dòn của mình, với lòng khiêm tốn  cùng với lòng tín thác vào Thiên Chúa Tình yêu
b. Để sống kinh nghiệm về tình thương lân tuất của Chúa
c. Để thôi thúc mạnh mẽ và vui vẻ làm chứng về sự thánh thiện và sức sống đang hiện diện nơi phần lớn những kẻ được kêu gọi đi theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến.
d. Cả a, b và c đúng.


29. Việc ôn lại quá khứ thúc đẩy chúng ta hãy thể hiện những khía cạnh cấu tạo đời sống thánh hiến của mình, nhờ điều gì ? (I,2)
a. Chú ý lắng nghe điều mà Thần khí nói với Hội thánh ngày hôm nay.
b. Sống chứng tá Tin Mừng
c. Luôn vâng phục Giáo Hội
d. Luôn suy gẫm Lời Chúa.


30. Từ những buổi khai nguyên của đời đan tu cho đến những “cộng đoàn mới” thời nay, mỗi hình thức tu trì được nảy sinh do tiếng gọi của Thánh Linh hãy đi theo Đức Kitô theo như Tin Mừng đã dạy (x. Perfectae caritatis, 2). Đối với các vị sáng lập, Tin Mừng luôn là quy luật tuyệt đối, những luật lệ khác chỉ là gì ? (I,2)
a. Thói quen của đời sống thiêng liêng
b. Giúp cho các tu sĩ sống trọn hảo
c. Tạo sự khác biệt trong lối sống tu trì
d. Cách thức diễn đạt Tin Mừng và dụng cụ để sống Tin Mừng cách súc tích.


31. Câu hỏi mà chúng ta được mời hãy đặt lên trong Năm nay là : chúng ta có để cho Tin Mừng làm gì ? (I,2)
a. Tin Mừng chất vấn không
b. Tin Mừng có phải là “sổ tuỳ thân” cho cuộc sống hằng ngày
c. Cho những lựa chọn của mình không.
d. Cả a, b và c đúng.


32. Tin Mừng thật là nghiêm khắc và đòi hỏi phải sống triệt để và chân thực. Đọc Tin Mừng thì chưa đủ (mặc dù việc đọc và học luôn cần thiết), suy gẫm cũng chưa đủ (và chúng ta cần thích thú suy gẫm mỗi ngày). Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy làm gì ? (I,2)
a. Hãy làm cho Tin Mừng hiện thực
b. Hãy sống lời của Chúa.
c. Hãy làm cho mọi người biết yêu Chúa
d. Chỉ có a và b đúng.


33. Chúng ta hãy tự hỏi: Ai có còn là tình yêu thứ nhất và độc nhất, như chúng ta đã quyết tâm khi tuyên khấn không? Chỉ khi nào được như vậy, thì chúng ta mới có thể và buộc phải thương yêu trong sự thật và lòng lân tuất hết mọi người mà ta gặp trên đường, bởi vì chúng ta đã học biết nơi Người tình yêu là gì và yêu như thế nào: chúng ta sẽ biết yêu bởi vì chúng ta có chính trái tìm của Người.
a. Thiên Chúa
b. Chúa Giêsu
c. Mẹ Maria
d. Thánh Tổ phụ.


34. Cũng như Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn đã trao ban lời của mình, đã chữa lành những kẻ bệnh tật, đã phát bánh cho ăn, thì các vị sáng lập cũng đặt mình phục vụ nhân loại mà Thánh Linh đã sai họ đến, dưới những thể thức đa dạng nào ? (I,2)
a. Rao giảng Tin Mừng
b. Phục vụ người nghèo và người bệnh...
c. Chuyển cầu, huấn giáo, giáo dục
d. Cả a, b và c đúng.


35. Óc tưởng tượng của điều gì không có giới hạn và luôn mở ra vô vàn con đường mới để mang sinh khí của Tin Mừng vào các nền văn hóa và các môi trường xã hội khác nhau ? (I,2)
a. Lòng bác ái
b. Niềm hy vọng
c. Tình yêu
d. Lòng thương xót.


36. “Lòng quảng đại và hy sinh đã thúc đẩy các vị sáng lập cũng phải thúc đẩy các con, là những người con cái tinh thần của họ, hãy duy trì các đặc sủng cách sinh động để cho chúng được phong phú và thích nghi mà không giảm bớt tính cách độc đáo, với cùng một sức mạnh mà Thánh Linh đã gợi lên, để phục vụ Giáo Hội và góp phần vào việc thiết lập Nước Thiên Chúa”. Đây là lời của ai? (I,2)
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI
b. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
c. Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI
d. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.


37. Việc tưởng nhớ nguồn gốc cũng làm sáng tỏ một yếu tố khác của dự án đời sống thánh hiến. Các vị sáng lập đã bị thu hút bởi sự đoàn kết của nhóm Mười Hai chung quanh Chúa Giêsu, bởi sự hiệp thông độc đáo của cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem. Khi gầy dựng nên cộng đoàn, mỗi vị sáng lập đều nhằm điều gì? (I,2)
a. Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc
b. Sống chứng tá Tin Mừng Nước Trời
c. Họa lại những khuôn mẫu Tin Mừng, đó là sống một trái tim và một linh hồn, vui hưởng sự hiện diện của Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.


38. Sống hiện tại cách say mê có nghĩa là gì? (I,2)
a. Trở nên những chuyên viên hiệp thông
b. Những kẻ làm chứng và kiến tạo dự án hiệp thông
c. Những người tốt
d. Chỉ có a và b đúng.


39. Trong một xã hội thế nào chúng ta được kêu gọi trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn có khả năng sống tương quan huynh đệ, nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh được ? (I,2)
a. Một xã hội xung đột
b. Một xã hội khó chung sống giữa những nền văn hóa với nhau
c. Một xã hội chèn ép những kẻ cô thế, xã hội bất bình đẳng
d. Cả a, b và c đúng.


40. Vì thế anh chị em hãy là gì của sự hiện diện của Thánh Linh, Đấng đổ tràn xuống các tâm hồn niềm say mê cho hết mọi người được trở nên một ? (I,2)
a. Những con người của sự hiệp thông
b. Can đảm hiện diện tại những nơi có đố kị và tranh chấp
c. Hãy trở nên dấu chỉ khả tín
d. Cả a, b và c đúng.


41. Chúng ta biết rằng đời sống thánh hiến đang gặp nhiều khó khăn dưới mọi hình thức... Giữa những hoang mang mà chúng ta cùng chia sẻ với bao nhiêu người đương thời, bừng lên niềm hy vọng của chúng ta, là hoa trái của đức tin vào Đấng làm chủ lịch sử và không ngừng lặp lại với chúng ta điều gì ? (I,3)
a. "Đừng sợ ! Thầy đây."(Mt14,27)
b. “Đừng sợ ... Ta đang ở với con” (Gr 1,8).
c. "Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)
d. "Hãy tin vào Thầy" (Ga 14,1...)


42. Niềm hy vọng nói đây không dựa trên số lượng hoặc các cơ sở, nhưng ở đâu ? (I,3)
a. Đấng mà chúng ta đã đặt lòng tín thác (x. 2 Tm 1,12)
b. Đấng mà “không có gì mà không thể làm được” (Lc 1,37).
c. Đấng là Tình Yêu (1Ga 4,8)
d. Chỉ có a và b đúng.


43. Cùng với Đức Bênêđictô XVI, tôi xin lặp lại : “Anh chị em đừng liên minh với những ngôn sứ yếm thế dự đoán sự chấm dứt đời sống thánh hiến vì mất ý nghĩa ở thời đại này. Trái lại, anh chị em hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô và khoác vào binh giáp của ánh sáng – như thánh Phaolô đã khuyên nhủ – trong thái độ tỉnh thức mong chờ”. Chúng ta hãy làm gì? (I,3)
a. Tìm lại nguồn cội của chính mình.
b. Tìm lại sứ điệp Tin Mừng đã thúc đẩy thánh tổ phụ sống
c. Cùng với mọi người sống chứng tá Tin Mừng
d. Chúng ta hãy tiếp tục và luôn luôn tiến bước với niềm tín thác vào Chúa.


44.  Tôi muốn ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ. Trong tình hiệp thông huynh đệ, các bạn có thể học hỏi kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ để trau dồi hiểu biết, và đồng thời, các bạn có thể đề nghị với họ lý tưởng của Dòng thuở ban đầu, mang lại sức năng động tươi trẻ nhờ lòng phấn khởi của các bạn, ngõ hầu thảo ra những phương hướng mới để sống Tin Mừng, và mang lại điều gì ? (I,3)
a. Mang lại sự hiêp thông giữa các dộng đoàn.
b. Mang lại niềm vui chia sẻ giữa những người ận hiến.
c. Mang lại những giải đáp cân xứng cho nghĩa vụ phải làm chứng và loan báo.
d. Mang lại niềm hy vọng chứng tá Nước Trời giữa một thế giới tục hóa.


45. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ước mong rằng luôn luôn thực hiện được điều mà ngài đã có lần nói : “Đâu có các tu sĩ thì có niềm vui”. Chúng ta được mời gọi cảm nghiệm và chứng tỏ điều gì ? (II,1)
a. Chứng tỏ rằng Thiên Chúa có khả năng lấp đầy con tim của chúng ta và làm cho chúng ta được hạnh phúc
b. Chứng tỏ rằng tình huynh đệ chân chính sống trong các cộng đoàn của chúng ta nuôi dưỡng niềm vui
c. Chứng tỏ rằng sự tận hiến để phục vụ Giáo hội, các gia đình, các người trẻ, các người già, các người nghèo giúp cho chúng ta đạt được sự thành tựu bản thân và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời.
d. Cả a, b và c đúng.


46. Cũng như bao sinh linh khác, chúng ta cũng trải nghiệm những khó khăn, những đêm tối tinh thần, những thất vọng, bệnh tật, kiệt sức do tuổi tác. Chính trong hoàn cảnh đó mà chúng ta cần phải khám phá “sự hoan hỉ hoàn hảo”, học cho biết cách nhận ra khuôn mặt của ai, Đấng đã trở nên giống như chúng ta mọi đàng, và vì thế cảm nghiệm sự vui mừng vì biết rằng mình được nên giống kẻ vì yêu thương ta đã không khước từ thập giá? (II,1)
a. Khuôn mặt của Thiên Chúa
b. Khuôn mặt của thánh tổ phụ
c. Khuôn mặt của Đức Kitô
d. Khuôn mặt của Giáo Hội.


47. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói : “Giáo Hội tăng gia không bởi chiêu mộ nhưng bởi thu hút” (Tông huấn Evangelii gaudium số 14)... Phải làm sao cho chính cuộc đời của anh chị em trở thành tiếng nói, cuộc đời chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc gì? (II,1)
a. Của việc sống Tin Mừng
b. Của việc đi theo Đức Kitô
c. Của việc sống vâng phục
d. Chỉ có a và b đúng.


48. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại cho anh em chị em điều ngài đã nói với các Phong trào giáo hội vào lễ Vọng lễ Chúa Hiện Xuống: Giá trị căn bản của Giáo Hội nằm ở chỗ sống Tin Mừng và làm chứng cho đức tin. Giáo Hội là muối của đất, là ánh sáng của đời, Giáo Hội được kêu gọi làm cho men của Vương quốc Thiên Chúa hiện diện trong xã hội, và Giáo Hội thực hiện ơn gọi này tiên vàn bằng sự chứng tá nào ? (II,1)
a. Chứng tá của tình yêu huynh đệ
b. Chứng tá của tình liên đới
c. Chứng tá của sự chia sẻ
d. Cả a, b và c đúng.


49. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ước mong rằng anh chị em sẽ “đánh thức thế giới”, bởi vì đặc trưng của đời sống thánh hiến là gì? (II,2)
a. Niềm hy vọng
b. Sự chứng tá
c. Tính ngôn sứ
d. Sự liên đới.


50. Ngôn sứ được Chúa ban khả năng truy tầm lịch sử mình đang sống và giải thích những biến cố, tựa hồ người lính canh ban đêm và biết được khi nào hừng đông đến (x. Is 21,11-12). Hiểu biết Thiên Chúa và hiểu biết những người anh chị em của mình. Ngôn sứ có khả năng gì? (II,2)
a. Ngôn sứ có khả năng phân định và tố giác tội ác
b. Ngôn sứ có khả năng phân định và tố giác những bất công
c. Ngôn sứ có khả năng hiệp nhất với mọi người
d. Chỉ có a và b đúng.


51. Ngôn sứ thường đứng về phía những người nghèo và những người cô thân cô thế, bởi vì ông biết điều gì ? (II,2)
a. Họ bị xã hội bỏ rơi
b. Chính Thiên Chúa đứng về phía họ
c. Chính Thiên Chúa yêu thương họ
d. Nước Trời là của họ.


52. Đôi khi ngôn sứ cũng cảm thấy sự cám dỗ, giống như ai, muốn bỏ trốn, thoái thác trách nhiệm, bởi vì thấy quá nặng nề, bởi vì mình đã mệt mỏi, chán nản vì không được kết quả ? Nhưng ngôn sứ biết rằng mình không cô đơn. Thiên Chúa trấn an chúng ta cũng tựa như với ông Giêrêmia: “Đừng sợ, Ta ở với con để che chở con” (Gr 1,8). (II,2)
a. Ngôn sứ Êlia
b. Ngôn sứ Giôna
c. Ngôn sứ Isaia
d. Chỉ có a và b đúng.


53. Các tu sĩ và những người tận hiến được mời gọi trở nên những ai? (II,3)
a. Những nhà cầu nguyện
b. Những chuyên viên hiệp thông
c. Những người năng động
d. Những chuyên viên truyền thông.


54. Tiên vàn sự hiệp thông được thực hành ngay tại các cộng đoàn trong Dòng. Tôi mời anh chị em hãy đọc lại điều mà tôi không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng những điều gì không được phép cư ngụ ở trong nhà của anh chị em ? (II,3)
a. Lời chỉ trích
b. Đàm tiếu, ghen tương
c. Tị hiềm, đố kị
d. Cả a, b và c đúng.


55. Chính “huyền nhiệm chung sống với nhau” làm cho cuộc đời trở nên gì ? (II,3)
a. Một cộng đoàn yêu thương
b. Một mẫu gương hoàn hảo của đức ái
c. Một hình ảnh của Nước Trời
d. Một cuộc “lữ hành thánh thiện”.


56. Sự hiệp thông và gặp gỡ giữa các đặc sủng và ơn gọi khác nhau là một con đường hy vọng. Không ai xây dựng tương lai một cách biệt lập, hoặc với sức lực riêng của mình, nhưng cần biết nhận ra chân lý của sự thông hiệp khiến ta mở rộng đến gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, giúp đỡ lẫn nhau, và như vậy giúp chúng ta phòng ngừa khỏi điều gì? (II,3)
a. Sự ích kỷ
b. Sự cô đơn
c. Bệnh tự kỷ
d. Bệnh háo danh.


57. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng mong đợi nơi anh chị em điều mà ngài yêu cầu tất cả mọi thành phần của Giáo Hội : đó là gì ? (II,4)
a. Ra khỏi chính mình.
b. Đi về những vùng ngoại ô của cuộc đời.
c. Yêu thương hết mọi người.
d. Chỉ có a và b đúng.


58. Anh chị em sẽ tìm thấy sự sống khi trao ban sự sống, tìm thấy hy vọng khi trao ban hy vọng, tìm thấy tình thương bằng cách nào ? (II,4)
a. Bằng cách chia sẻ mọi sự
b. Bằng cách yêu thương
c. Hiện diện cùng tha nhân
d. Nâng đỡ vật chất.


59. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong đợi nơi anh chị em những điều gì ? (II,4)
a. Những cử chỉ cụ thể của việc đón tiếp người di dân
b. Gần gũi những người nghèo
c. Những cử chỉ sáng tạo trong việc huấn giáo, rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn cầu nguyện.
d. Cả a, b và c đúng.


60. Các đan viện và những nhóm có khuynh hướng chiêm niệm có thể gặp gỡ nhau, hoặc liên kết với nhau để trao đổi những kinh nghiệm về những điều gì? (II,5)
a. Về đời cầu nguyện, về cách thức tăng trưởng sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội
b. Về cách thức nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại
c. Về cách thức đón tiếp và đồng hành với những ai đang tìm kiếm một đời sống thiêng liêng sâu xa ...
d. Cả a, b và c đúng.


61. Các Dòng tu chuyên lo việc bác ái, giáo dục, cổ động văn hóa cũng có thể làm như vậy, cũng như những Dòng dấn thân vào việc loan báo Tin Mừng, hay thi hành những tác vụ mục vụ chuyên biệt, những tu hội đời đang hoạt động bằng sự hiện diện trong các cơ cấu xã hội... Tuy vậy, trong Năm nay, đừng ai tránh né việc kiểm tra nghiêm túc về sự hiện diện của mình trong Giáo Hội và về điều gì nữa ? (II,5)
a. Về cách thức đáp ứng với tiếng kêu của người nghèo.
b. Về cách thức đáp ứng những yêu cầu liên tục và mới mẻ đang vang lên chung quanh chúng ta
c. Về sự hiện diện của cộng đoàn trong giáo xứ
d. Chỉ có a và b đúng.


62. Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích các anh chị em, những giáo dân, hãy sống Năm Đời Sống Thánh Hiến như thế nào ? (III,1)
a. Như là một hồng ân có thể giúp cho mình ý thức hơn về ân huệ đã lãnh nhận.
b. Như một cơ hội đáp lại tình yêu của Thiên Chúa
c. Như điều kiện lúc gia nhập cộng đoàn
d. Cả a, b và c đúng.


63. Năm Đời Sống Thánh Hiến không chỉ liên quan đến những người tận hiến mà còn đến toàn thể Giáo Hội. Vì thế tôi ngỏ lời với toàn dân Kitô giáo để ý thức hơn điều gì ? (III,2)
a. Ân huệ của sự hiện diện của biết bao người tận hiến
b. Thừa kế của những đại thánh đã làm nên lịch sử của Kitô giáo
c. Sự truyền bá Tin Mừng cho mọi người
d. Chỉ có a và b đúng.


64. Giáo Hội sẽ ra thế nào nếu không có các thánh nào? (III,2)
a. Thánh Angela Merici và thánh Vinhsơn Phaolô
b. Thánh Bênêđictô và thánh Basiliô
c. Thánh Inhaxiô Loyola và thánh Têrêsa Avila ...
d. Cả a, b và c đúng.


65. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hết mọi người hãy kề sát những người tận hiến, để làm gì? (III,2)
a. Để chia vui
b. Để san sẻ
c. Để hợp tác trong tầm mức có thể được
d. Cả a, b và c đúng.


66. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chúc tụng Chúa vì sự trùng hợp may mắn giữa Năm Đời Sống Thánh Hiến với Thượng hội đồng về gia đình. Gia đình và đời sống thánh hiến là gì ? (III,2)
a. Những ơn gọi mang lại sự phong phú và ân điển cho  mọi người
b. Những không gian kiến thiết các tương quan nhân bản
c. Những nơi loan truyền Tin Mừng.
d. Cả a, b và c đúng.


67. Bộ các Hội dòng tận hiến và Tu đoàn tông đồ đã phác thảo chương trình gặp gỡ giữa các phần tử thuộc đời sống thánh hiến và huynh đệ thuộc về các Giáo Hội khác nhau. Đức Giáo Hoàng Phanxicô hết lòng khuyến khích những cuộc gặp gỡ này, ngõ hầu điều gì xảy ra ? (III,3)
a. Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
b. Sự quý trọng và hợp tác hỗ tương
c. Nhờ vậy sự đại kết của đời sống thánh hiến sẽ giúp cho con đường hợp nhất giữa tất cả các Giáo Hội.
d. Cả a, b và c đúng.


68. Chúng tôi không thể quên rằng hiện tượng tu trì cũng hiện hữu trong tất cả các tôn giáo lớn. Không thiếu những kinh nghiệm đối thoại liên tôn về đời đan tu giữa Giáo hội Công giáo và một vài truyền thống tôn giáo lớn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu chúc cho Năm Đời Sống Thánh Hiến trở thành cơ hội để làm gì ? (III,4)
a. Để lượng định con đường đã đi
b. Để gây ý thức nơi các người tận hiến về lĩnh vực này
c. Để tự vấn về những bước kế tiếp phải làm ngõ hầu tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn, và hợp tác trong khá nhiều môi trường chung nhằm phục vụ đời sống nhân loại.
d. Cả a, b và c đúng.


69. Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng mời hàng giám mục, những mục tử của các Giáo Hội địa phương, hãy ân cần cổ động trong cộng đồng của anh em, các đặc sủng khác nhau, dù cũ hay mới, bằng cách nào ? (III,5)
a. Bằng cách nâng đỡ, linh hoạt, giúp đỡ trong việc phân định,
b. Âu yếm gần gũi họ trong những hoàn cảnh đau đớn và yếu đuối mà một vài người tận hiến có thể gặp phải,
c. Bằng cách dạy dỗ để soi sáng cho dân Chúa biết giá trị của đời sống thánh hiến nhờ vậy làm nổi bật vẻ đẹp và sự thánh thiện của  Giáo Hội.
d. Cả a, b và c đúng.


70. Đức Giáo Hoàng ký thác Năm Đời Sống Thánh Hiến cho ai? (III,5)
a. Giáo Hội
b. Chúa Cha
c. Mẹ Maria
d. Chúa Thánh Linh.
 
Ngày 1.1.2015
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
  
 

Ô Ch

 
 


 

 
Ô Chữ
Năm Sống Đời Thánh Hiến 1
 
II. Ô CHỮ
 Những gợi ý từ

01. Sống hiện tại cách say mê có nghĩa là trở nên “những chuyên viên hiệp thông”, “những kẻ làm chứng và kiến tạo “dự án hiệp thông” là chóp đỉnh của lịch sử loài người theo ý định của ai ? (Số I,2)

02. “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”, đó là những lời cuối cùng của ai ngỏ với các môn đệ và hôm nay vẫn còn ngỏ cho tất cả mỗi người chúng ta ? (Số II,4)

03. Mỗi Dòng của chúng ta đều đến từ một lịch sử phong phú của đặc sủng. Khởi đầu là tác động của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi trong Thánh Linh một số người đi theo sát gót Đức Kitô, để chuyển dịch điều gì ra một lối sống đặc thù, để đọc các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin, để đáp ứng với những nhu cầu của Giáo Hội một cách sáng tạo ? (Số I,1)

04. Đức Giáo Hoàng ước mong rằng anh chị em sẽ “đánh thức thế giới”, bởi vì đặc trưng của đời sống thánh hiến là tính gì ? (Số II,2)

05. Đức Giáo Hoàng mời gọi cộng đồng Kitô giúp họ cảm nhận được sự thiện cảm và điều gì của toàn thể dân Chúa ? (Số III,2)

06. “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết nên! Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa”. Đây là lời của Đức Giáo Hoàng nào?

07. Hiến Chế Tín Lý 'Ánh Sáng Muôn Dân'.

08. Một vị thánh được Đức Giáo Hoàng nhắc tới. (Số III,2)

09. Đức Giáo Hoàng mong đợi rằng mỗi hình thức đời sống thánh hiến hãy tự vấn về điều mà Thiên Chúa và nhân loại hiện đang làm gì ? (Số II,5)

10. Mỗi Dòng của chúng ta đều đến từ một lịch sử phong phú của đặc sủng. Khởi đầu là tác động của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi trong Thánh Linh một số người đi theo sát gót ai, để chuyển dịch Tin mừng ra một lối sống đặc thù, để đọc các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin, để đáp ứng với những nhu cầu của Giáo Hội một cách sáng tạo ? (Số I,1)

11. Từ những buổi khai nguyên của đời đan tu cho đến những “cộng đoàn mới” thời nay, mỗi hình thức tu trì được nảy sinh do tiếng gọi của Thánh Linh hãy đi theo ai theo như Tin Mừng đã dạy ? (Số I,2)

12.  Mục tiêu thứ ba của Năm Sống Đời Thánh Hiến là nhắm đến tương lai với điều gì ? (Số I,3)

13. Đức Giáo Hoàng ước mong rằng giữa chúng ta không có những khuôn mặt này. (Số II,1)

14. Điều gì thật là nghiêm khắc và đòi hỏi phải sống triệt để và chân thực ? (Số I,2)

15. Giáo Hội là muối của đất, là ánh sáng của đời, Giáo Hội được kêu gọi làm cho men của Vương quốc Thiên Chúa hiện diện trong xã hội, và Giáo Hội thực hiện ơn gọi này tiên vàn bằng sự chứng tá, chứng tá của tình yêu huynh đệ, của tình liên đới, của ... ... ... . (Số II,1)

16.  Các tu sĩ và những người tận hiến được mời gọi trở nên những "chuyên viên" gì ? (Số II,3)

17. Phải làm sao cho chính cuộc đời của anh chị em trở thành tiếng nói, cuộc đời chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống Tin Mừng và của việc đi theo ai ? (Số II,1)

18. Điều Đức Giáo Hoàng không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng không được phép cư ngụ ở trong nhà của anh chị em. (Số II,3)

19. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các anh chị em, những giáo dân, hãy sống Năm Đời Sống Thánh Hiến như là một hồng ân có thể giúp cho mình ý thức hơn về điều gì đã lãnh nhận ? (Số III,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Ô Chữ
Năm Sống Đời Thánh Hiến 2
Năm Sống Đời Thánh Hiến 2Những gợi ý từ Thánh Kinh
 

01. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất điều gì của mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được ? (Mt 10,39)
 

02. "Thiên Chúa là Tình Yêu" Câu này là của thánh nào viết? (1Ga 4,8)
 

03. Đây là người đầu tiên được Chúa Giêsu gọi tại biển hồ Galilê. (Mt 4,18)
 

04. Chúa Giêsu nói chính anh em là gì cho trần gian ? (Mt 5,14)
 

05. Lời ĐỨC CHÚA thể hiện trong cuộc đời của ngôn sứ nào khi ĐỨC CHÚA phán với ông : "Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ ĐỨC CHÚA mà đi làm điếm." ? (Hs 1,2)
 

06. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo điều gì cho kẻ nghèo hèn ? (Lc 4,18)
 

07. Trước khi tuyển chọn mười hai Tông Đồ, Chúa Giêsu đã làm gì ? (Lc 6,12)
 

08. "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng ... ... ...! Thầy đã thắng thế gian". (Ga 16,33b)
 

09. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì điều gì là của họ ? (Mt 5,10)

 
10. "Khi tôi yếu ớt là lúc tôi mạnh". Câu này trích từ thư nào của thánh Phaolô ? (2Cr 12,10)
 
11. Đây là câu Chúa Giêsu nói với Ông Lêvi, con ông Anphê, khi đi ngang qua trạm thu thuế. (Mc 2,14)
 

12. Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là gì ? (Mt 10,2)
 

13. Thần Xêraphim tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói:
"Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội."
Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:
"Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? "
Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Vị ngôn sứ này tên là gì? (Is 6,6-8)

 
14. Có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì điều gì ? (Mt 19,12)
 

15. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu điều gì sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án ? (Mc 16,15-16)
 

16. Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)
 

17. "Đối với tôi, sống là Đức Kitô ". Câu này trích từ thư nào của thánh Phaolô ? (Pl 1,21)
 

18. "Đừng sợ, Ta ở với con để che chở con". Lời Đức Chúa nói với ngôn sứ nào? (Gr 1,8)
 

19. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho ? (Mt 6,33)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Ngày 1.1.2015
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 
 

 
IV. PHẦN GIẢI ĐÁP
* * * * * * *
*  NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
01. a. Đức giáo hoàng Phanxicô
02. c. Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
03. c. Ngày Thế Giới Sống Đời Thánh Hiến
04. b. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
05. b. 1997
06. a. Sắc Lệnh Canh Tân Đổi Mới Đời Sống Tu Trì  (Perfectae Caritatis)
07. b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
08. d. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
09. a. 11.10.1960  
10. a. Tông huấn "Humanae Salutis" (Ơn Cứu Ðộ Loài Người).
11. d. 16
12. a. Bản văn của Công Đồng chung về Tín lý hay Mục  vụ. Hiến chế có  hiệu lực như một sắc luật cho cả  thế giới.
13. e. Cả a, b, c và d đúng.
14. a. Văn kiện tập hợp những quyết định có tính chất  thực hành, mục vụ  hay kỷ luật dành cho thời đại  chúng ta.
15.  Công đồng Vatican II có những Sắc lệnh :
- Một là Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông    Xã Hội (Inter Mirifica)
- Hai là Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum)
- Ba là Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio)
- Bốn là Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)
- Năm là Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống   Dòng Tu  (Perfectae Caritatis)
- Sáu là Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục Optatam Totius)
- Bảy là Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem)
- Tám là Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)
- Chín Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)

16. a. Văn kiện của Tòa Thánh giải thích một đạo luật
  ban hành hay quãng diễn một vấn đề.
17. d. Cả a, b và c đúng.
18. c. Cho các linh hồn trong luyện ngục
19. d. Cả a, b và c đúng.
20. d. Cả a, b và c đúng.
21. d. Cả a, b và c đúng.
22. d. Cả a, b và c đúng.
23. Tại Giáo phận Ban Mê Thuột, ĐGM công bố ơn toàn xá  cho những ai tham dự thánh lễ hoặc đọc kinh phụng vụ  công khai vào những ngày này :
- Một là Ngày 06. 12. 2014 (Nhà thờ Chính Tòa)
-Hai là Ngày 02. 02. 2015 (Nhà thờ Chính tòa; nhà nguyện NVHB; GX. Hòa An và Long Điền)
- Ba là Ngày 26. 04.  2015 
  (TGM, Hòa An & Long Điền)
- Bốn là Ngày họp mặt Ban Tu sỹ nam nữ theo
   cụm giáo hạt.
- Năm là Ngày 02. 02. 2016
  (Bế mạc năm Đời sống Thánh hiến,
tại Nhà thờ Chính tòa)
- Sáu là Ngày bổn mạng của các Dòng Carmel; Thiên Hòa; và Nữ Vương Hòa Bình)* Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả
Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến

24. d. Chỉ có a và b đúng.
25. b. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
26. d. Cả a, b và c đúng. (I,1)
27. b. Để thi hành mọi công cuộc tốt lành. (I,1)
28. d. Cả a, b và c đúng. (I,1)
29. a. Chú ý lắng nghe điều mà Thần khí nói với Hội thánh ngày hôm nay.  (I,2)
30. d. Cách thức diễn đạt Tin mừng và dụng cụ để sống   Tin mừng cách súc tích. (I,2)
31. d. Cả a, b và c đúng. (I,2)
32. d. Chỉ có a và b đúng. (I,2)
33. b. Chúa Giêsu (I,2)
34. d. Cả a, b và c đúng (I,2)
35. a. Lòng bác ái (I,2)
36. b. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (I,2)
37. c. Hoạ lại những khuôn mẫu Tin mừng, đó là sống một trái tim và một linh hồn, vui hưởng sự hiện diện của Chúa. (I,2)
38. d. Chỉ có a và b đúng. (I,2)
39. d. Cả a, b và c đúng. (I,2)
40. d. Cả a, b và c đúng. (I,2)
41. b. “Đừng sợ ... Ta đang ở với con” (Gr 1,8). (I,3)
42. d. Chỉ có a và b đúng. (I,3)
43. d. Chúng ta hãy tiếp tục và luôn luôn tiến bước với  niềm tín thác vào Chúa. (I,3)
44.  c. Mang lại những giải đáp cân xứng cho nghĩa vụ  phải làm chứng và loan báo. (I,3)
45. d. Cả a, b và c đúng.  (II,1)
46. c. Khuôn mặt của Đức Kitô (II,1)
47. d. Chỉ có a và b đúng. (II,1)
48. d. Cả a, b và c đúng. (II,1)
49. c. Tính ngôn sứ  (II,2)
50. d. Chỉ có a và b đúng. (II,2)
51. b. Chính Thiên Chúa đứng về phía họ  (II,2)
20. d. Chỉ có a và b đúng. (II,2)
53. b. Những chuyên viên hiệp thông  (II,3)
54. d. Cả a, b và c đúng. (II,3)
55. d. Một cuộc “lữ hành thánh thiện”. (II,3)
56. c. Bệnh tự kỷ (II,3)
57. d. Chỉ có a và b đúng. (II,4)
58. b. Bằng cách yêu thương (II,4)
59. d. Cả a, b và c đúng. (II,4)
60. d. Cả a, b và c đúng. (II,5)
61. d. Chỉ có a và b đúng. (II,5)
62. a. Như là một hồng ân có thể giúp cho mình ý thức  hơn về ân huệ đã lãnh nhận. (III,1)
63. d. Chỉ có a và b đúng. (III,2)
64. d. Cả a, b và c đúng. (III,2)
65. d. Cả a, b và c đúng. (III,2)
66. d. Cả a, b và c đúng. (III,2)
67. d. Cả a, b và c đúng. (III,3)
68. d. Cả a, b và c đúng. (III,4)
69. d. Cả a, b và c đúng. (III,5)
70. c. Mẹ Maria (III,5)

  +++++++++++++

PHẦN GIẢI ĐÁP Ô CHỮ
Ô Chữ Năm Sống Đời Thánh Hiến 1
 
Những gợi ý từ
Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả
Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến
01. Thiên Chúa (Số I,2)
02. Chúa Giêsu (Số II,4)
03. Tin mừng (Số I,1)
04. Ngôn sứ (Số II,2)
05. Lòng ưu ái (Số III,2)
06. ĐGH Gioan Phaolô II
07. Lumen gentium
08. Bênađô (Số III,2)
09. Đòi hỏi (Số II,5)
10. Đức Kitô (Số I,1)
11. Đức Kitô (Số I,2)
12.  Niềm hy vọng (Số I,3)
13. Buồn rầu (Số II,1)
14. Tin mừng (Số I,2)
15. Sự chia sẻ (Số II,1)
16.  Hiệp thông (Số II,3)
17. Đức Kitô (Số II,1)
18. Ghen tương (Số II,3)
19. Ân huệ (Số III,1)


Hàng dọc : Năm Sống Đời Thánh Hiến


Ô Chữ Năm Sống Đời Thánh Hiến 2
Những gợi ý từ Thánh Kinh

01. Mạng sống (Mt 10,39)
02. Gioan (1Ga 4,8)
03. Simon (Mt 4,18)
04. Ánh sáng (Mt 5,14)
05. Ngôn sứ Hôsê (Hs 1,2)
06. Tin Mừng (Lc 4,18)
07. Cầu nguyện (Lc 6,12)
08. Can đảm lên (Ga 16,33b)
09. Nước Trời (Mt 5,10)
10. Corinto (2Cr 12,10)
11. "Anh hãy theo tôi! " (Mc 2,14)
12. Phêrô (Mt 10,2)
13. Ngôn sứ Isaia (Is 6,6-8)
14. Nước Trời (Mt 19,12)
15. Phép rửa (Mc 16,15-16)
16. Thập giá (Mc 8,34)
17. Philípphê (Pl 1,21)
18. Giêrêmia (Gr 1,8)
19. Đức công chính (Mt 6,33)

Hàng dọc : Năm Sống Đời Thánh Hiến
 


Ngày 1.1.2015
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 Tags: gh, đgh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây