TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI -2021

06/11/2021 08:14:53 |   1181

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI -2021

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI HAI - 2021

 
Ý cầu nguyện:


Cầu cho các giáo lý viên: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
 
NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 2021-2022


THÁNG 11.2021
    
28 24.10  Tm   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần I.
Bài đọc Chúa nhật: NĂM C.

Gr 33,14-16; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; 1Tx 3,12–4,2;  Lc 21,25-28.34-36.                       

CMTC:


* Các giáo xứ:
- Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm);

- Phúc Bình (hạt Đăk Mil);
- Đăk Ân (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:
- Đăng Hà (Giáo xứ Thống Nhất
- hạt Đồng Xoài);
- Lạc Thiện (Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn).


Kỷ niệm 02 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh, O.Carm.
Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

GIÁO HUẤN SỐ 1

SỰ ĐA DẠNG CỦA PHỤNG VỤ
VÀ SỰ DUY NHẤT CỦA MẦU NHIỆM
CÁC TRUYỀN THỐNG PHỤNG VỤ
VÀ TÍNH CÔNG GIÁO CỦA HỘI THÁNH

Từ cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem cho đến ngày Đức Kitô ngự đến, các Giáo Hội của Thiên Chúa, trung thành với đức tin tông truyền, đều cử hành ở mọi nơi cùng một mầu nhiệm Vượt Qua. Mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ, chỉ là một, nhưng những hình thức của việc cử hành mầu nhiệm đó thì khác nhau.
Mầu nhiệm Đức Kitô phong phú khôn lường đến nỗi không một truyền thống phụng vụ nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Lịch sử hình thành và phát triển các nghi lễ này cho thấy chúng bổ túc cho nhau một cách kỳ diệu. Khi các Giáo Hội sống những truyền thống phụng vụ này trong sự hiệp thông đức tin và hiệp thông các bí tích của đức tin, các Giáo Hội đó đã làm phong phú cho nhau và lớn lên trong sự trung thành với Thánh Truyền và với sứ vụ chung của toàn thể Hội Thánh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1200, 1201).

29   25   Tm     Thứ Hai.
Is 2,1-5 [Is 4,2-6]; Mt 8,5-11.
Kỷ niệm 20 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Thế, OP.

30   26   Đ       Thứ Ba.
THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ.
Lễ kính.
Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.
 
GHVN:

Thánh Giuse Marchand-Du (1838), MEP, linh mục,tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa).
* Quý cha:
  Trần Xuân Cương; Trần Thế Minh, Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST 

Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha:
Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

 

THÁNG 12.2021

01   27   Tm    Thứ .
Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.


02   28   Tm     Thứ Năm đầu tháng.
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

03   29   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c).
1Cr 9,16-19.22-23;  Tv 116,1.2; Mc 16,15-20.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm); Kim Mai (hạt Mẫu Tâm); Tân Hòa (hạt Giang Sơn); Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài).
* Các giáo họ:  Bù Ha (Gx. An Bình - hạt Phước Long);  Suối Minh (Gx. Long Điền - hạt Phước Long); Lạc Thiện (Gx. Giang Sơn - hạt Giang Sơn); Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - hạt Chính Tòa); Phanxicô (Gx. Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm); Hòa Thuận (Gx.Thiên Hoa - hạt Gia Nghĩa); Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa); Thuận Khánh (Gx. Thuận Tâm - hạt Chính Tòa); Khắc Khoan (Đức Hạnh - hạt Phước Long)
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn NVHB: Đăk Nia (Đăk Nông); Emmanuel (Đồng Xoài); Khuyết tật Bình Minh (Đồng Xoài); Phan Sinh (Nam Thiên); Trường Xuân (Đăk Nông).
+ Thuận Hòa - Khiết Tâm Đức Mẹ NT.
+ P.X. Tân Lập - Tân Lập Tu Đoàn nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR).
* Quý cha: Hoàng Văn Chương; Trần Văn Đoàn; Nguyễn Ngọc Hoàng; Phạm Bá Lễ; Trần Hồng Linh; Vũ Văn Luân; Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

Kỷ niệm 28 năm linh mục quý cha:
GB Hà Văn Ánh; Giuse Bùi Công Chính; Giuse Nguyễn Văn Khánh.

04 01.11  Tm    Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 30,19-21.23-26;  Mt 9, 35–10,1.6-8.    

05   2     Tm    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần II.  
Br 5,1-9;  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Pl 1,4-6.8-11;  Lc 3,1-6.

CMTC:

* Các giáo xứ:
- Phúc Thành (hạt Đăk Mil);
- Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Đăk Nia (Giáo xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).

GIÁO HUẤN SỐ 2

CÁC TRUYỀN THỐNG PHỤNG VỤ
VÀ TÍNH CÔNG GIÁO CỦA HỘI THÁNH (tt)

Các truyền thống phụng vụ khác nhau đã được khai sinh vì chính sứ vụ của Hội Thánh. Các Giáo Hội trong cùng một khu vực địa dư và văn hóa đã cử hành mầu nhiệm Đức Kitô bằng những cách diễn tả đặc biệt, đặc trưng về văn hoá: trong việc lưu truyền “kho tàng Đức Tin”, trong các biểu tượng phụng vụ, trong việc tổ chức hiệp thông huynh đệ, trong sự hiểu biết thần học về các mầu nhiệm và trong các điển hình của sự thánh thiện. Như vậy, nhờ đời sống phụng vụ của từng Giáo Hội, Đức Kitô, Đấng là Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ cho muôn dân, được biểu lộ cho dân tộc và nền văn hóa mà Hội Thánh được sai đến và đã bén rễ vào đó. Hội Thánh có đặc tính Công giáo: Hội Thánh có thể hội nhập vào sự duy nhất của mình tất cả những sự phong phú đích thực của các nền văn hóa, sau khi đã thanh tẩy chúng.    (Giáo lý HTCG, số 1202).

06   3     Tm    Thứ Hai.
Thánh Nicôla, giám mục (Tr)
Is 35,1-10;  Lc 5,17-26.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (1861), OP, thầy giảng, tử đạo.

Bổn mạng: Cha Lưu Nhất Tâm.

07   4     Tr      Thứ Ba.
Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
.
Is 40,1-11;  Mt 18,12-14. 

Bổn mạng: Cha Trần Đức Trạng.

Kỷ niệm 16 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR.
Tiết khí: Đại tuyết (tuyết dày).

08   5     Tr      Thứ Tư.
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
 
St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.
KẾT THÚC NĂM VỀ THÁNH GIU SE

Bổn mạng:
* Đài Đức Mẹ Thác Mơ (Bổn mạng giáo hạt Phước Long) - Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Vinh Đức (hạt Buôn Hô); Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm); Kim Châu (hạt Giang Sơn); Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa); Vinh An (hạt Đăk Mil); Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa); Êa H’leo (hạt Buôn Hô); Bình Minh (hạt Đồng Xoài).
*  Các giáo họ: Đăng Hà (Gx. Thống Nhất - hạt Đồng Xoài); Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc - hạt Chính Tòa); Long Hưng (Gx. Bù Nho - hạt Phước Long); Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - hạt Mẫu Tâm); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - hạt Mẫu Tâm); Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - hạt Mẫu Tâm); Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình – hạt Đăk Mil); An Hòa (Gx Thiên Hoa - hạt Gia Nghĩa); Tân Lập (Gx. Kitô Vua - hạt Đăk Mil)
* Các cộng đoàn: Đan Viện Thiên Hòa; Xuân Hòa - Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (Đăk Nông); Phước Tín - Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm; Thiên Ân - NVHB (Thiên Ân); Mẫu Tâm - NVHB (Mẫu Tâm); Đức Ân - MTG Khiết Tâm (Kim Mai);  Duy Hòa - Thánh Phaolô Thành Chartres (Duy Hòa); Đăk Som - Thánh Phaolô Thành Chartres ; Xã Đoài - MTG Quy Nhơn (Xã Đoài).

09   6     Tm     Thứ Năm.
Thánh Gioan Điđacô (Tr).
Is 41,13-20;  Mt 11,11-15.

10   7     Tm    Thứ Sáu.
Đức Mẹ Loreto (Tr).

Is 48,17-19;  Mt 11,16-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10 ; Lc 1,26-38)

Xin cầu nguyện cho:
Cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+1978).

11   8     Tm    Thứ Bảy.
Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Hc 48,1-4.9-11;  Mt 17,10-13.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phaolô Lê Thanh Thiên (+2010).

12   9     Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần III.
Xp 3,14-18a;  Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6; Pl 4,4-7;  Lc 3,10-18.
(Không cử hành lễ Đức Mẹ Guađalupê)
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.

CMTC:

* Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm).

* Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn - hạt Giang Sơn); Hòa Thuận (Gx Thiên Hoa - hạt Gia Nghĩa).

GHVN:
Thánh Simon Phan Đắc Hòa (1840), tử đạo.

GIÁO HUẤN SỐ 3

CÁC TRUYỀN THỐNG PHỤNG VỤ
VÀ TÍNH CÔNG GIÁO CỦA HỘI THÁNH (tt)

Các truyền thống phụng vụ, hoặc các nghi lễ, ngày nay đang được sử dụng trong Hội Thánh là nghi lễ La tinh (chủ yếu là nghi lễ Rôma, nhưng cũng có các nghi lễ của một số Giáo Hội địa phương như nghi lễ thánh Ambrôsiô, hoặc nghi lễ của một số dòng tu), và các nghi lễ Byzantinô, Alexandrinô hoặc Copticô, Syriacô, Armêniô, Marônita và Chalđêô. “Trung thành vâng theo truyền thống, thánh Công đồng tuyên bố rằng Mẹ Hội Thánh coi tất cả các nghi lễ đã được chính thức công nhận đều bình đẳng trên pháp lý và được tôn trọng như nhau, lại muốn các nghi lễ ấy được duy trì trong tương lai và được cổ võ bằng mọi cách”. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1203).

13   10   Đ       Thứ Hai.
Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 
Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

Bổn mạng:
Cộng đoàn Diệu Ân - NVHB (Vinh Hòa).

14   11 Tr      Thứ Ba.
Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

15   12   Tm    Thứ Tư.
Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

16   13   Tm    Thứ Năm.
Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

LƯU Ý:

Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

Các ngày trong tuần từ 17 đến 31-12.
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

2) Thánh Lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

17   14   Tm    Thứ Sáu.
St 49,2.8-10;  Mt 1,1-17.

18   15   Tm    Thứ Bảy.
Gr 23,5-8;  Mt 1,18-24.

GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Đường (1838), thầy giảng; thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (1838), thầy giảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật (1838), thầy giảng, tử đạo.

19   16   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần IV.
Mk 5,1-4a; Tv 79,2ac và 3bc.15-16.18-19; Dt 10,5-10;  Lc 1,39-45.

GHVN: Thánh Fx. Hà Trọng Mậu (1839), OP, thầy giảng; thánh Đa Minh Bùi Văn Úy (1839), OP, thầy giảng; thánh Aug. Nguyễn Văn Mới (1839), giáo dân Đa Minh; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ (1839), giáo dân; thánh Steph. Nguyễn Văn Vinh (1839), giáo dân Đa Minh, tử đạo.

Kỷ niệm:
* 52 năm linh mục:
   Cha Aug. Hoàng Đức Toàn.
* 50 năm linh mục:
   Cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu.

GIÁO HUẤN SỐ 4

PHỤNG VỤ VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA

Vì vậy việc cử hành phụng vụ phải phù hợp với tinh thần và văn hóa của các dân tộc khác nhau. Để mầu nhiệm của Đức Kitô được loan báo “cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa” (Rm 16,26), thì mầu nhiệm đó phải được loan báo, cử hành và sống trong tất cả các nền văn hóa, sao cho mầu nhiệm Đức Kitô không xoá bỏ, nhưng cứu chuộc và kiện toàn các nền văn hoá đó. Đông đảo các con cái Thiên Chúa cùng với nền văn hoá nhân loại riêng của họ và nhờ nền văn hoá đó, một nền văn hoá đã được Đức Kitô đón nhận và biến đổi, đã đến với Chúa Cha, để tôn vinh Ngài trong một Thần Khí duy nhất. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1204).

20   17   Tm    Thứ Hai.
Is 7,10-14;  Lc 1,26-38.

21   18   Tm    Thứ Ba.
Thánh Phêrô Canisiô, lm, tiến sĩ HT.
Dc 2,8-14 [Xp 3,14-18a]; Lc 1,39-45.

GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Thi (1839), linh mục và thánh Anrê Trần An Dũng (1839), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng các giáo xứ:
Dũng Lạc (hạt Chính Tòa); Phước Long (hạt Phước Long)
Tiết khí: Đông chí (giữa đông).

22   19   Tm    Thứ Tư.
1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23   20   Tm    Thứ Năm.
Thánh Gioan Kêty, linh mục.
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

GHVN: Thánh Jean Théophane Vénard Ven (1860), MEP, linh mục, tử đạo.
Bổn mạng:
Giáo họ Bom Bo 1 (Giáo xứ Bình Minh – hạt Đồng Xoài).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu (+2017).

24   21   Tm    Thứ Sáu.
Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;  Lc 1,67-79.
Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. (Tr) 
Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29. Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25 [Mt 1,18-25].

LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

MÙA GIÁNG SINH 2021

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

LƯU Ý:
Lễ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Các Linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951, 1).  Không được cử hành thánh lễ an táng.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh: được cử hành lễ an táng.

Cử hành lễ nhớ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ ghi trong lịch chung, thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.

25   22   Tr      Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:
Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông:
Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12;Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày:
Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.
(Đọc kinh chiều II lễ Giáng Sinh).

26   23   Tr      CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE.
Lễ kính.
1 Sm 1,20-22.24-28; Tv 83, 2-3.5-6.9-10. 1 Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52.
(Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi.)                        

 

CMTC:

*  Các giáo xứ:  
- Kim Hòa (hạt Giang Sơn);

- Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài).

Bổn mạng:
*  Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long).
*  Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn – hạt Giang Sơn); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – hạt Đăk Mil).
* Các cộng đoàn: Bình Phước - Thánh Gia Phước Tín; Nazaret - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Duy Hòa); Phúc Lộc - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương.
(T. STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI).

Bổn mạng:
Cha Tổng đại diện Steph. Nguyễn Văn Đậu.

Xin cầu nguyện cho:           
Cha Phanxicô Phan Đình Cư (+1962).

GIÁO HUẤN SỐ 5

PHỤNG VỤ VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA (tt)

“Phải lưu ý rằng trong phụng vụ, nhất là trong phụng vụ các bí tích, có một phần bất biến, vì do Chúa thiết lập, mà Hội Thánh là người canh giữ, và những phần có thể thay đổi, mà Hội Thánh có quyền, và đôi khi có bổn phận thích nghi với các nền văn hóa của các dân tộc mới đón nhận Tin Mừng”.
“Sự đa dạng của phụng vụ có thể là nguồn mạch của sự phong phú, nhưng cũng có thể gây ra những căng thẳng, những hiểu lầm lẫn nhau và thậm chí những vụ ly giáo. Trong lãnh vực này, hiển nhiên là sự đa dạng không được làm tổn thương sự hợp nhất, và sự đa dạng đó chỉ có thể được diễn tả nhờ lòng trung thành đối với đức tin chung, đối với các dấu chỉ bí tích mà Hội Thánh đã nhận từ Đức Kitô, và đối với sự hiệp thông phẩm trật. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1205, 1206).

27   24   Tr      Thứ Hai. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 
THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Ga 1,1-4;  Tv 96,1-2.5-6.11-12; Ga 20,2-8.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn Châu Sơn - NVHB (GX. Châu Sơn).
* Quý cha: Bùi Quang Đạo; Nguyễn Hoàng Tâm; Y Xuất Luka; Đinh Quốc Tĩnh, SVD.

Kỷ niệm 03 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hán Huy Hạp, SVD;
Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD.

28   25   Đ       Thứ Ba. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7cd-8;  Mt 2,13-18.

Xin cầu nguyện cho:           
ha Giuse Đỗ Văn Tháp (+2011).

29   26   Tr      Thứ . NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,22-35.

30   27   Tr      Thứ Năm. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
1Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; Lc 2,36-40.

31   28   Tr    Thứ Sáu. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 
Thánh Silvester I, giáo hoàng.
1Ga 2,18-21;  Ga 1,1-18.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây