TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch Phụng vụ THÁNG SÁU - 2021

16/04/2021 07:41:51 |   2068

Lịch Phụng vụ THÁNG SÁU - 2021


 

 

 

Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân: Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân với sự giúp đỡ của một cộng đoàn Kitô hữu, và mong họ lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, chung thủy và kiên trì.
 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 21.04  Đ      Thứ Ba. Thánh Justinô, Tử đạo. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần I.

Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

GHVN: Thánh Giuse Phạm Quang Túc (1862), tử đạo.

 

02   22   X       Thứ Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).
Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

GHVN: Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh (1862), tử đạo.
                  
03   23   Đ       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9a; Mc 12,28b-34.

GHVN:  Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (1862), tử đạo.

04   24   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

05   25   Đ       Thứ Bảy đầu tháng.

Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

GHVN: Thánh Luca Vũ Bá Loan (1840), linh mục, tử đạo; Thánh Đa Minh Trần Văn Toại (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên (1862), tử đạo.

06   26   Tr      CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Xh 24, 3-8; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.  
(Không cử hành lễ thánh Norbertô, gm).

 

GHVN: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (1862); Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (1862) và Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (1862), tử đạo.    
                  
07   27   X       Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

 

GHVN: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (1862), tử đạo;

08   28   X       Thứ Ba.
2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

09   29   X       Thứ Tư.
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

10 01.05  X       Thứ Năm.
2Cr 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26.
 
11   02   Tr      Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.
Hs 11,1b.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

12   03   Tr      Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

13   04   X       CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16;
2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

(Không cử hành lễ thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

GHVN: Thánh Nicola Bùi Đức Thể (1839) và Thánh Aug. Phan Viết Huy (1839), Tđ.

14   05   X       Thứ Hai.
2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

15   06   X       Thứ Ba.
2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

16   07   X       Thứ Tư.
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

 

GHVN: Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường (1862); Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên (1862), tử đạo.

17   08   X       Thứ Năm.
2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

 

GHVN: Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (1862), tử đạo.

18   09   X       Thứ Sáu.
2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

19   10   X       Thứ Bảy.
Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.

20   11   X       CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2Cr 5,14-17;  Mc 4,35-41.

21   12   Tr      Thứ Hai. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
St 12,1-9; Mt 7,1-5.

22   13   X       Thứ Ba.
Lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr).
Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

 

54 năm THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Tại giáo phận Ban Mê Thuột mừng kính
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
(Xin quý cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận nhà)

23   14   X       Thứ Tư.
St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr)
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24   15   Tr      Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6;  Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26;  Lc 1,57-66.80.
 
25   16   X       Thứ Sáu.
St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

26   17   X       Thứ Bảy.
St 18,1-15; Mt 8,5-17.

 

GHVN: Thánh Dom. Henares - Minh (1838), Giám mục OP. và Thánh Px. Đỗ Văn Chiểu (1838), Thầy giảng, tử đạo.

27   18   X       CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. 
Kn 1, 13-15; 2, 23-24; Tv 29,2.4.5-6.11-12a.13b; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5, 21-43 (hay Mc 5, 21-24.35b-43).
(Không cử hành lễ thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ HT; Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp).

 

GHVN: Thánh Tôma Vũ Quang Toán (1840), Thầy giảng OP, tử đạo.

28   19   Đ       Thứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
St 18,16-33;  Mt 8,18-22.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ)
Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29   20   Đ       Thứ Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11;  Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30   21   X       Thứ Tư. Các thánh tử dạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

 

GHVN: Thánh Vinh sơn Đỗ Yến (1838) Linh mục OP, tử đạo.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây