TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG BẢY - 2024

18/11/2023 04:39:09 |   444

THÁNG BẢY - 2024
 

LPV T7 2024

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho mục vụ bệnh nhân:
Xin cho bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân mang lại cho những người lãnh nhận bí tích này cũng như thân nhân của họ, sức mạnh của Chúa, để trước mặt mọi người, họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót và niềm hy vọng.

01 26.05  X       Thứ Hai.
Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22.

02   27   X       Thứ Ba.
Am 3,1-8;4,11-12;  Mt 8, 23-27.

03   28   Đ       Thứ Tư.
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22;  Tv 116,1.2 ; Ga 20,24-29.

GHVN: Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1853), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo họ: Sơn Thành (Giáo xứ Phú Sơn - Đồng Xoài).
* Quý cha: Ai Sóng Sa Lứng; Nguyễn Quốc Thịnh.

04   29   X       Thứ Năm đầu tháng.
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
Am 7, 10-17;  Mt 9, 1-8.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (1838) OP, thầy giảng, tử đạo.

05   30   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).
Am 8, 4-9.9-12;  Mt 9, 9-13.

06 01.06  X       Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17.

Tiết khí: Tiểu thử (nóng nhẹ).

07   2     X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Ed 2, 2-5; Tv 122,1-2a.2bcd.3-4.; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm);
Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài);
Vinh Tân (hạt Buôn Hô).

* Giáo họ Vinh Đức (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil).

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Giuse Lê Đức Triệu (Hoài Đức) (+2007).

GIÁO HUẤN SỐ 32
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ

Việc rước lễ làm tăng trưởng sự hiệp thông của chúng ta với Đức Kitô. Lãnh nhận bí tích Thánh Thể khi rước lễ mang lại hiệu quả chính yếu là kết hợp thân mật với Đức Kitô Giêsu. Thật vậy, Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Sự sống trong Đức Kitô có nền tảng nơi bàn tiệc Thánh Thể: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).

“Trong các ngày lễ của Chúa, khi lãnh nhận Mình của Chúa Con, các tín hữu công bố cho nhau Tin Mừng: bảo chứng của sự sống đã được trao ban, cũng như xưa kia Thiên thần báo cho bà Maria Mađalêna: ‘Đức Kitô đã phục sinh!’ Giờ đây cũng vậy, sự sống và sự phục sinh cũng được trao ban cho ai lãnh nhận Đức Kitô.”
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1391)

08   3     X       Thứ Hai.
Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

09   4     X       Thứ Ba.
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
 
(Thánh FRANCOIS RÉGIS CLET)

Bổn mạng: cộng đoàn Hương Sơn - Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

10   5     X       Thứ Tư.
Hs 10,1-3.7-8. 12; Mt 10,1-7.

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1840), thầy giảng và thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (1840), tử đạo.

11   6     Tr      Thứ Năm.
Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - Mẫu Tâm Nha Trang (Giáo xứ Bác Ái).

Kỷ niệm 5 năm linh mục:
Cha Bernarđô Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (+2020).

12   7     X       Thứ Sáu.
Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

GHVN: Thánh Ignaxiô Delgado Y (1838), OP, gm; thánh Phêrô Hoàng Khanh (1842), lm và thánh Anê Lê Thị Thành (1841), tđ.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).
* Giáo họ Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập - Đồng Xoài).
* Cộng đoàn An Thành - Mẫu TâmG Tân Lập (Giáo xứ Nghi Lập)

13   8     X       Thứ Bảy.
Thánh Henricô (Tr).
Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

14   9     X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Am 7, 12-15; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10); Mc 6,7-13.
(Không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, lm).

CMTC:

* Các giáo xứ:
Buôn Hô (hạt Buôn Hô);
Phú Long (hạt Chính Tòa).

* Các giáo họ:
Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc - Gia Nghĩa);
Long Tân (Giáo xứ Bù Nho - Phước Long);
Thọ Sơn (Giáo xứ Bù Đăng - Đồng Xoài).

GIÁO HUẤN SỐ 33
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Những gì lương thực vật chất mang lại cho sự sống thể xác, thì việc rước lễ thực hiện điều này cách kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Việc hiệp thông với thân mình Đức Kitô Phục Sinh, một thân mình “nhờ Chúa Thánh Thần, đã được sống và có sức ban sự sống”, bảo toàn, phát triển và canh tân đời sống ân sủng đã nhận được trong bí tích Rửa Tội. Sự tăng trưởng như vậy của đời sống Kitô hữu cần được nuôi dưỡng bằng việc rước Thánh Thể, là Bánh cho cuộc lữ hành của chúng ta, mãi cho đến giờ chết lúc đó Bánh sẽ được ban cho chúng ta như của ăn đàng. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1392).

15   10   Tr      Thứ Hai.
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (1838), linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (1855), tử đạo.

Kỷ niệm 15 năm linh mục quý cha:
Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Giuse Phan Văn Phúc; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang.

16   11   X       Thứ Ba.
Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
(hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Bổn mạng:
* Dòng kín nữ Carmel BMT (Giáo xứ Kim Mai).
* Cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể  (Giáo xứ Tân Lợi).

17   12   X       Thứ Tư.
Is 10,5-7.13-16;  Mt 11,25-27.

Kỷ niệm:

* 17 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng; Phêrô Phạm Bá Huỳnh; GB Nguyễn Quốc Hưng; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo Ninh; GB Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.

* 5 năm linh mục:
Cha Giuse Lưu Quốc Toàn, SMV.

18   13   X       Thứ Năm.
Is 26,7-9.12.16-19;  Mt 11,28-30.

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (1839), tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)

19   14   X       Thứ Sáu.
Is 38,1-6.21-22.7-8;  Mt 12,1-8.

20   15   X       Thứ Bảy.
Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
Mk 2,1-5;  Mt 12,14-21.

GHVN: Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (1857), giám mục OP, tử đạo..

(THÁNH NGÔN SỨ ÊLIA)
Bổn mạng cộng đoàn Thánh Êlia - Cát Minh (Gh. Hra Êa Hning, Giáo xứ Kim Phát).

21   16   X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 23,1-6; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34
(Không cử hành lễ thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:

* Các giáo xứ:
Thiên Đăng (hạt Buôn Hô);
Êa Kmar (hạt Giang Sơn).

* Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

GIÁO HUẤN SỐ 34
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Việc rước lễ ngăn cách chúng ta khỏi tội lỗi. Mình Đức Kitô chúng ta lãnh nhận khi rước lễ, là thân mình “bị nộp vì chúng ta” và Máu chúng ta uống, là máu “đổ ra cho nhiều người được tha tội”. Vì vậy, bí tích Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Đức Kitô, nếu đồng thời không thanh tẩy chúng ta khỏi các tội đã phạm và gìn giữ chúng ta khỏi các tội trong tương lai: “Mỗi lần chúng ta rước lễ chúng ta loan truyền Chúa đã chịu chết. Nếu chúng ta loan truyền cái chết của Chúa, thì cũng loan truyền ơn tha tội. Nếu mỗi lần Máu Người đổ ra, là đổ ra để tha tội, thì tôi phải luôn lãnh nhận Máu Người, để Người luôn tha tội cho tôi. Tôi là kẻ luôn phạm tội, nên tôi luôn phải có một phương dược.” (Giáo lý HTCG, số 1393)

22   17   Tr      Thứ Hai.
THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA, Lễ kính.
Dc 3,1-4a [2Cr 5,14-17]; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.

Bổn mạng: cộng đoàn Công Chính - Mẫu TâmG Nha Trang.

Tiết khí: Đại thử (nóng oi).

23   18   X       Thứ Ba.
Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).
Mk 7,14-15.18-20;  Mt 12,46-50.

24   19   X       Thứ Tư.
Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

GHVN: Thánh Giuse Fernander Hiền (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25   20   Đ       Thứ Năm.
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20,20-28.

Bổn mạng: cha Phạm Xuân Lương.

26   21   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.
Gr 3,14-17;  Mt 13,18-23.
(hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.9-15; Mt 13,16-17).

GHVN: Chân phước Anrê Phú Yên (1644), thầy giảng: người chứng thứ I, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. 

Bổn mạng:

* Giáo xứ Êa Tân (hạt Buôn Hô).

* Cộng đoàn Anna - Mẫu Tâm Đà Lạt (Giáo xứ Kim Phát).

* Cha Phạm Oanh Thắng, O.CIST

Kỷ niệm 19 năm linh mục quý cha:
FX Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Giuse Phùng Quốc Hiếu; Vinh Sơn Mai Văn Hòa; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB Nguyễn Văn Liêm; FX Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế; Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; GB Trần Thượng Uyển; Giuse Huỳnh Ngọc Vũ.

27   22   X       Thứ Bảy.
Gr 7, 1-11; Mt 13, 24-30.

28   23   X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI.
Thánh vịnh tuần I.
2V 4,42-44; Tv 144,10-11.15-16.17-18; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Tình Thương (hạt Chính Tòa);
Phước Sơn (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:
Vô Nhiễm (Giáo xứ Kim Mai - Mẫu Tâm);
Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình - Phước Long);
Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân – GN);
Nghĩa Thiên (Giáo xứ Quảng Nhiêu – BH).

GHVN: Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên (1858), OP, giám mục, tử đạo.

Kỷ niệm 17 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm.

GIÁO HUẤN SỐ 35
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ (tt)

Như lương thực vật chất dùng để phục hồi sức lực bị tiêu hao, thì bí tích Thánh Thể cũng tăng sức mạnh cho đức mến của chúng ta, vốn có xu hướng bị suy yếu trong đời sống hằng ngày; và đức mến sống động này xóa bỏ các tội nhẹ. Khi tự hiến cho chúng ta, Đức Kitô một lần nữa ban sự sống cho tình yêu của chúng ta và ban cho chúng ta khả năng phá huỷ những đam mê vô trật tự của chúng ta đối với các thụ tạo và khả năng gắn bó với Người:

“Vì yêu thương. Đức Kitô đã chết cho chúng ta, nên mỗi khi tưởng niệm cuộc tử nạn của Người trong thánh lễ, chúng ta xin Người ban tình yêu cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần ngự đến; chúng ta khiêm tốn khẩn nguyện rằng, nhờ tình yêu mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, và nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta có thể coi thế gian như đã bị đóng đinh, và chúng ta bị đóng đinh cho thế gian; ... khi đã lãnh nhận hồng ân tình yêu, chúng ta hãy chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa.”  (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1394).

29   24   Tr      Thứ Hai. 
Thánh Nữ Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 [Lc 10,38-42].

Bổn mạng:
Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Đăk Ha; Bêtania Nha Trang.

30   25   X       Thứ Ba.
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).  
Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.             

31   26   Tr      Thứ Tư.
Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (1859), linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1859), tử đạo.

Kỷ niệm 20 năm linh mục:
Cha GB Hồ Quang Lâm, CSsR.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây