TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28.8

Thứ sáu - 30/04/2021 09:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   25
"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
VHTK THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28.8
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AUGUSTINÔ
Ngày 28 tháng 8

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

 
Tin Mừng

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.
15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.
16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu  5,14a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men.
b. Muối.
c. Ánh sáng.
d. Sự an ủi.


a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi.
b. Để xây tường.
c. Làm phân bón cho cây.
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp.


a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian.
b. Con người.
c. Mọi người.
d. Những người tin Chúa.


a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế.
b. Sau bức vách.
c. Dưới đáy thùng.
d. Trong phòng kín.


a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
b. Thiên Chúa của anh em.
c. Anh em là người công chính.
d. Đấng giải thoát anh em.


B. Thánh Augustinô

b1. Thánh Âu-Tinh sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ ở đâu?
a. Phi Châu.
b. Trung Đông.
c. Châu Âu.
d. Châu Á.


b2. Thời tuổi trẻ thánh Augustinô sống một cuộc đời xa Chúa, nhưng ngài gặp được ai và đã trở lại với Chúa và Hội Thánh?
a. Thánh Albertô.
b. Thánh Irênê.
c. Thánh Ambrôsiô.
d. Thánh Tôma Aquinô.


b3. Thánh Augustinô được đề cử làm Giám Mục  thành nào?
a. Thành Hyppone.
b. Thành Êphêxô.
c. Thành Carthage.
d. Thành Giêrusalem.


b4. Tác phẩm được biết nhiều nhất của thánh Augustinô là gì?
a.  Luân lý Kitô giáo.
b. Tự Thuật.
c. Lịch sử Kitô giáo.
d. Bản dịch Thánh Kinh.


b5. trong cuộc đời của thánh Augustinô, ngài luôn dấn thân vào việc bênh vực Giáo Hội chống lại các người theo lạc giáo như những người theo phái nào?
a. Phái Manichêô.
b. Phái Dônatô.
c. Phái Pêlagiô.
d. Cả a, b và c đúng.

  
III. Ô CHỮ

 
Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)

02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà làm gì cha của anh em, Đấng ngự trên trời? (Mt 5,16)

03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)

04. "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì làm cho nó cho mặn lại? (Mt 5,13)

05. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)

06. Muối mà nhạt đi thì trở thành gì? (Mt 5,13)

07. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AUGUSTINÔ
Ngày 28 tháng 8
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Augustino và Mẹ Monica

* Tin Mừng thánh Mátthêu  5,14a  :
"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)


B. Thánh Augustinô

b1. a. Phi Châu.
b2. c. Thánh Ambrôsiô.
b3. a. Thành Hyppone.
b4. b. Tự Thuật.
b5. d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ
01. Trần gian (Mt 5,14)
02. Tôn vinh (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Muối (Mt 5,13)
05. Muối (Mt 5,13)
06. Vô dụng (Mt 5,13)
07. Soi chiếu (Mt 5,15)


Hàng dọc : Giám mục

NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH ÂU-TINH, (St. Augustine)
GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mỗi vị thánh đều có phong cách, lối sống đặc thù, riêng biệt.Thánh vì được Chúa dọi chiếu xuyên suốt toàn con người, được Chúa biến đổi không ngừng con người ấy trở nên giống hệt như Chúa qua những nhân đức Người đã sống,đã truyền dậy. Nói như Thánh Phaolô tông đồ : “Hãy mặc lấy Đức Kitô”. Thánh Augustinô đã cởi bỏ con người cũ, đã mặc lấy chính Đức Kitô. Cuộc đời của Ngài đã hoàn toàn thay đổi .

THÁNH ÂU-TINH LÀ AI ?

Đọc lại tiểu sử của thánh nhân. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Ngạc nhiên vì một con người xem ra đã hư hỏng. Bỡ ngỡ vì không ngờ Âu-Tinh đã biến đổi mau lẹ, không ai có thể biết trước được.

Âu-Tinh sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ bên Phi Châu. Cha của Ngài là người ngoại giáo, thuộc dòng quí phái, danh giá. Mẹ của Ngài là thánh nữ Monica. Âu-Tinh là một đứa bé thông minh, tài trí, nên cha mẹ của Ngài rất kỳ vọng vào Ngài. Ông bà quyết chí cho con theo học tới cùng. Nhưng tại kinh thành Carthage, Âu-Tinh bị lôi cuốn vào đường sa đoạ, trụy lạc, chạy theo những tư tưởng lạc giáo, chạy theo bè rối Manikê chống lại Giáo Hội. Thánh nữ Monica, mẹ Ngài rất đau buồn, bà khóc lóc, van lơn, cầu nguyện cho người con đầu lòng yêu dấu của bà. Chúa đã nhậm lời bà cầu xin vì sau khi đắm chìm vào những lạc thú, Âu-Tinh rơi vào trạng thái cô đơn, mẫn cảm tột độ. Chính giây phút chán nản, tuyệt vọng ấy của Âu-Tinh,  Chúa đã nhậm lời thánh nữ Monica cầu xin cho con bà. Chúa can thiệp và đánh động lòng Âu-Tinh bằng một câu Thánh Kinh: “Đừng sống theo xác thịt, dục vọng nữa mà hãy mặc lấy Đức Kitô”. Chính câu Thánh Kinh đó đã làm đảo lộn đời Âu-Tinh. Ngài đã tìm tòi, học hỏi giáo lý theo sự chỉ dẫn của Đức Cha Ambrosiô. Âu-Tinh đã lãnh nhận Bí Tích rửa tội trong đêm phục sinh năm 387 do chính tay Đức Cha Ambrosiô, lúc đó thánh nhân đã 33 tuổi.

Thánh Âu-Tinh đã trở lại Phi Châu sau khi người mẹ của Ngài đã chứng kiến con bà lãnh nhận phép rửa tội làm con Chúa và làm con Giáo Hội. Thánh Âu-Tinh đã sống nhiệm nhặt, ăn năn, sám hối trong một dòng tu. Thánh nhân được đề cử làm Giám Mục thành Hyppone. Lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan, sáng suốt và sự thánh thiện của thánh nhân đã làm cho Giáo Hội Phi Châu tiến triển rất nhiều. Thánh nhân đã viết rất nhiều và để lại các pho sách về Thần Học, Minh Giáo và Chú Giải Thánh Kinh rất có giá trị và nổi tiếng. Suốt cuộc đời làm Giám Mục của Ngài, thánh Âu-Tinh đã sống khiêm tốn, hiền lành và thực thi đức ái huynh đệ rất chân tình đối với các linh mục dưới quyền của Ngài.

MỘT CUỘC ĐỜI , MỘT CON NGƯỜI

Thánh Âu-Tinh đã được Chúa biến đổi hoàn toàn.Từ một chàng thanh niên hư hỏng, trụy lạc, coi như là đã bị loại ra khỏi xã hội. Thánh nhân đã mặc lất tâm tình của Chúa Kitô. Thánh nhân đã làm một cuộc trở lại tận căn,  sám hối, ăn năn như Phêrô đã chối Chúa 3 lần,Chúa nhìn Phêrô, Phêrô nhìn Chúa, Chúa đã thứ tha cho Phêrô tội tầy đình ông đã phạm. Còn Âu-Tinh là người ngoại, đã được ơn hoán cải do lời cầu nguyện tha thiết và do những giọt lệ của bà thánh Monica, Âu-Tinh đã gặp Chúa, đã thay đổi nếp sống của mình, đã lột bỏ con người cũ và mặc lấy Đức Kitô. Âu-tinh đã trở nên con người mới hoàn toàn. Âu-tinh đã làm lại con người của mình ngay từ đầu. Giờ phút Đức Cha Ambrosiô ban phép rửa tội, thêm sức cho Ngài đã trở nên giờ cứu độ cho Ngài. Giờ ấy là giờ Đức Kitô được tôn vinh qua cái chết và sống lại của Chúa.

Âu-Tinh về với Chúa năm 430, hưởng thọ 76 tuổi. Thánh nhân đã được Chúa rước về trời để mãi mãi cùng với các thánh và các Thiên Thần diện kiến và ca tụng Chúa không ngơi.

Lạy Thánh Âu-Tinh xin cầu bầu cho chúng con để chúng con luôn biết trở về với Chúa.
Xin cho chúng con ơn bình an và ơn cứu độ để chúng con luôn làm chứng cho Chúa phục sinh.
Xin cho chúng con ơn khôn ngoan như thánh nhân để chúng con chỉ làm tôi Chúa và tin tưởng cậy trông vào Chúa.


http://tinmung.net/CACTHANH/_CacThanh/_Thang08/Augustino/SuyNiem/T

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây