TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG CHÍN - 2024

18/11/2023 05:56:49 |   450

THÁNG CHÍN - 2024
 

LPV T9 2024


Ý cầu nguyện:
Cầu cho tiếng kêu của trái đất được mọi người lắng nghe:
 Xin cho mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe, quan tâm đến tiếng kêu cứu của trái đất cũng như các nạn nhân của những thảm hoạ thiên nhiên và biến đổi khí hậu, đồng thời biết chăm lo cho thế giới chúng ta đang sống.

01 29.07  X      CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Đnl 4,1-2.6-8; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.5; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

- Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.

CMTC:

Giáo xứ Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).

GIÁO HUẤN SỐ 40
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Các Giáo Hội Đông Phương, dù không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, vẫn cử hành bí tích Thánh Thể với một tình yêu cao cả. “Các Giáo Hội ấy, mặc dù ly khai, vẫn có các bí tích đích thực, chủ yếu là chức tư tế và bí tích Thánh Thể, nhờ sự kế nhiệm các Tông Đồ, nên vẫn liên kết rất chặt chẽ với chúng ta.” Vì vậy, “một hiệp thông nào đó trong các sự thánh, trong những trường hợp thuận lợi và với sự chấp thuận của giáo quyền, không những là có thể, mà còn được khuyến khích”.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1399).

02   30   X       Thứ Hai.
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
1Cr 2,1-5;  Lc 4,16-30.

03 01.08  Tr      Thứ Ba.
Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Cr 2,10b-16;   Lc 4,31-37.

Kỷ niệm 16 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD;

04   2     X       Thứ Tư.
1Cr 3,1-9;   Lc 4,38-44.

05   3     X       Thứ Năm đầu tháng
Thánh Têrêsa Calcutta. Nữ tu (Tr).
1Cr 3,18-23;  Lc 5,1-11.
(hoặc bài đọc về Lễ Thánh Têrêsa Calcutta: Is 58,6-11;  Mt 25,31-46)

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1838), OP, linh mục và thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1838), OP, tử đạo.

Bổn mạng:
Các cộng đoàn: Êa Na - NVBH (Giáo xứ Quỳnh Ngọc); Tuy Đức - NVBH (Đăk Nông); Têrêsa Calcutta - Mẫu Tâm Nha Trang (Giáo xứ Vinh Hương.)

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Trần Anh Kim (+1989)

06   4     X       Thứ Sáu đầu tháng.
1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

07   5     X       Thứ Bảy đầu tháng.
1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).

08   6     X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Is 35,4-7a; Tv145,6c-7.8-9a.9bc-10; Gc 2,1-5;  Mc 7,31-37.   
(Không cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria).
     
CMTC:

     
* Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa).

* Các giáo họ:  
Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập - Đồng Xoài);
Suối Minh (Giáo xứ Long Điền - Phước Long);
Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả - Phước Long).

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Bổn mạng:

+ Các cộng đoàn NVHB: Phaolô Kim; Thiên Đăng (Giáo xứ Vinh An). Tiền Tập Viện (BMT)

+  Các cộng đoàn MTG Phan Thiết: Bùi Phát (Giáo xứBùi Phát); Phước Tín (Giáo xứPhước Tín).

+  Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Hòa An); Bác Ái Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Giáo xứ Xuân Hòa); Đa Minh Thánh Tâm (Giáo xứ Thuận Hiếu).

GIÁO HUẤN SỐ 41
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Các Cộng đoàn Giáo Hội phát sinh từ cuộc Cải Cách, đã ly khai khỏi Hội Thánh Công Giáo, “đặc biệt là vì thiếu bí tích Truyền Chức Thánh, nên không còn giữ được bản chất đích thực và nguyên vẹn của mầu nhiệm Thánh Thể”. Vì vậy, đối với Hội Thánh Công Giáo, việc rước lễ chung với những Cộng đoàn này là không thể được. Nhưng khi các Cộng đoàn này “tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa trong Tiệc Thánh, họ tuyên xưng rằng sự sống chỉ có nghĩa trong sự hiệp thông với Đức Kitô và họ mong đợi ngày trở lại vinh quang của Người”.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1400).

09   7     X       Thứ Hai.
Thánh Phêrô Claver, lm (Tr).
1Cr 5,1-8;   Lc 6,6-11.

Bổn mạng:
Cộng đoàn MTG Tân Việt (Giáo xứ Bù Đăng).

10   8     X       Thứ Ba.
1Cr 6,1-11;   Lc 6,12-19

11   9     X       Thứ Tư.
1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

Kỷ niệm 16 năm linh mục:
Cha Phêrô K.M. Phạm Văn Hùng, CMR.

THÁNH JEAN GABRIEL PERBOYRE.lmtđ.
Bổn mạng: cộng đoàn Hòa Nam - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Hòa Nam).
X
in cầu nguyện cho:

Cha Antôn Trương Trọng Tài (+2022).

12   10   X       Thứ Năm.
Danh Thánh Đức Maria (Tr).
1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6.11-12];  Lc 1,39-47).

13   11   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

Kỷ niệm 10 năm linh mục:
Cha Đa Minh Nguyễn Đức Duy, OMI.

14   12   Đ       Thứ Bảy.
SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.  
Ds 21,4b-9 [Pl 2,6-11].
Tv 77,1-2.34-35.36-37.38; Ga 3,13-17.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15   13   X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV
Is 50,5-9a; Tv 114,1-2.3-4.5-6.8-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
(Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi)

CMTC:

* Giáo xứ Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).

* Các giáo họ:  
Sơn Giang (Giáo xứ Nhơn Hòa - Phước Long);
Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil);
Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn - Phước Long).


ĐỨC MẸ SẦU BI
Bổn mạng:

Giáo xứ Châu Ninh (hạt Phước Long).

* Cộng đoàn Bù Đăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Thống Nhất).

GIÁO HUẤN SỐ 42
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Khi có nhu cầu khẩn cấp, theo phán đoán của Đấng Bản Quyền địa phương, các thừa tác viên Công giáo được phép ban các bí tích (Thánh Thể, Hoà Giải, Xức Dầu Bệnh Nhân) cho các Kitô hữu không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công Giáo, nhưng họ phải tự ý xin lãnh nhận các bí tích đó: lúc đó, họ phải tuyên xưng đức tin công giáo về các bí tích này và có sự chuẩn bị đầy đủ.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1401).

16   14   Đ       Thứ Hai.
Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

Kỷ niệm 31 năm linh mục:
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.
Giám Quản Tông Tòa Giáo phận.

17   15   X       Thứ Ba.
Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
Ngày trung thu. Cầu cho thiếu nhi.
(Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).

GHVN: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1798), linh mục, tử đạo.

Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Đa Minh Lê Văn Đức, SVD.

18   16   X       Thứ Tư.
1Cr 12,3113,13; Lc 7,31-35.       

GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (1840), OP, linh mục, tử đạo.

19   17   X       Thứ Năm. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Gioan Nguyễn Sơn (2020).

20   18   Đ       Thứ Sáu.
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

GHVN: Thánh Jean Charles Cornay – Tân (1837), MEP, linh mục, tử đạo.
21   19   Đ         Thứ Bảy.
THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
Ep 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; Mt 9,9-13.

GHVN: Thánh Px. Jaccard - Phan (1838), MEP, linh mục và Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1838), tử đạo.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn Hồng Ân-NVHB (Thánh Tâm)
* Cha Nguyễn Quang Tuấn.

THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN.
Bổn mạng: Cha Nguyễn Quang Vũ.

22   20   X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Kn 2,12.17-20; Tv 53,3-4.5.6 và 8; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.

CMTC:

* Các giáo xứ:  
Công Chính (hạt Buôn Hô);
An Bình (hạt Phước Long).

* Giáo họ Tân Lập (Giáo xứ Kitô Vua - Đăk Mil).

Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

GIÁO HUẤN SỐ 43
BÍ TÍCH THÁNH THỂ -
“BẢO CHỨNG CHO VINH QUANG TƯƠNG LAI”

Trong một kinh nguyện cổ xưa, Hội Thánh tung hô mầu nhiệm Thánh Thể như sau: “Ôi Tiệc Thánh, trong đó Đức Kitô được rước lấy làm lương thực, việc tưởng niệm cuộc khổ nạn của Người được nhắc lại, tâm trí được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho vinh quang mai sau được ban cho chúng ta.” Nếu bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa, nếu nhờ việc rước lễ tại bàn thờ mà chúng ta được “tràn đầy ân phúc bởi trời”, thì bí tích Thánh Thể cũng là sự tham dự trước vào vinh quang thiên quốc. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1402).

23   21   Tr      Thứ Hai.
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:
Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).

24   22   X       Thứ Ba.
Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

25   23   X       Thứ Tư.
Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

Kỷ niệm 10 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Đức Cường; Phêrô Bùi Hãnh Diễn; Giuse Võ Thanh Diệu; Fx. Trần Văn Đoàn; Phêrô Y Krơn; Fx. Vũ Văn Luân; Phaolô Mai Văn Nam; Phaolô Lưu Văn Phan; GB. Nguyễn Công Phi; GB. Phạm Văn Phong; Giuse Nguyễn Văn Quang; GB. Nguyễn Ngọc Sang; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Văn Thiện; Giuse Trần Xuân Thọ; GB. Nguyễn Quốc Thuần; Giuse Hoàng Quang Trí; Phêrô Trần Thanh Truyền; GB. Trần Vinh;

26   24   X       Thứ Năm.
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

27   25   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Vinh Sơn Phaolô, lm. Lễ nhớ.
Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

Bổn mạng:

* Đức Cha Giám Quản Tông Tòa GP.

* Giáo họ Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân - Gia Nghĩa).

* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: Ban Mê Thuột (BMT); Đồng Tâm (Giáo xứ Đồng Xoài).
+ Xã Đoài - Mẫu Tâm Đà Lạt (Giáo xứ Xã Đoài); Xã Đoài - Mẫu Tâm Bà Rịa (Xã Đoài).

* Cha Ngô Văn Hùng.

28   26   X       Thứ Bảy.
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).
Gv 11,912,8; Lc 9,43b-45.

29   27   X       CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Ds 11,25-29; Tv 18,8.10.12-13.14; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
(Không cử hành lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael).

CMTC:

* Các giáo xứ:
Vinh Phước (hạt Buôn Hô);
Phúc Lộc (hạt Đăk Mil);
Thống Nhất (hạt Đồng Xoài);
Thuận Phúc (hạt Chính Tòa).


CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.
Bổn mạng:
* Các cộng đoàn: Lasan - Phan Chu Trinh (BMT); Đồng Tâm (Đồng Xoài).
* Cha Trần Thế Hải.

GIÁO HUẤN SỐ 44
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
“BẢO CHỨNG CHO VINH QUANG TƯƠNG LAI” (tt)

Trong bữa Tiệc Ly, chính Chúa hướng các môn đệ Người đến sự hoàn tất lễ Vượt Qua trong Nước Thiên Chúa: “Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy” (Mt 26,29). Mỗi lần cử hành bí tích Thánh Thể, Hội Thánh nhớ lại lời hứa này và hướng trông “Đấng đang đến” (Kh 1,4). Trong kinh nguyện, Hội Thánh kêu cầu Người ngự đến: “Marana tha” (1 Cr 16,22), “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22,20). “Ước gì ân sủng của Ngài đến và trần gian này qua đi.” 
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1403).

30   28   Tr      Thứ Hai.
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.
G 1,6-22;  Lc 9,46-50.

Bổn mạng:
Cha Nguyễn Đức Tiến, SSS

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây