TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG MƯỜI - 2024

18/11/2023 07:01:53 |   479

THÁNG MƯỜI - 2024
 

LPV T10 2024


Ý cầu nguyện:
Cầu cho việc chia sẻ sứ vụ:
Xin cho Giáo Hội tiếp tục duy trì đời sống hiệp hành của Thượng Hội Đồng, như một dấu chỉ đồng trách nhiệm, để cao sự tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ vụ giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.


THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

01 29.08  Tr      Thứ Ba.
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
Is 66,10-14c [Rm 8,14-17];  Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.

Bổn mạng:

*  Giáo xứ Êa Kmar (hạt Giang Sơn)

*  Cộng đoàn: 

+ Các cộng đoàn NVHB: An Bình (Giáo xứ An Bình); Bù Đăng (Giáo xứ Bù Đăng); Buôn Hằng  (Giáo xứ Buôn Hằng); Lưu trú Buôn Hằng; Thiên Sa (Giáo xứ Buôn Hô); Mai Thiên Ân (Giáo xứ Êa Kmar); Sơn Mai (Giáo xứ Gia Nghĩa);  Kim Mai (Giáo xứ Kim Mai); Lưu trú sắc tộc Têrêxa (BMT); Thanh Tuyển Viện (BMT).

+ Đồng Xoài -  Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Giáo xứ Đồng Xoài);  Tân Hưng - Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Giáo xứ Tân Hưng). Vinh An- Mẫu Tâm Bà Rịa (Giáo xứ Vinh An). 

02   30   Tr      Thứ .
Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.
Xh 23,20-23;  Mt 18,1-5.10

03 01.09  X       Thứ Năm đầu tháng.
G 19,21-27;  Lc 10,1-12.                           

Xin cầu nguyện cho:
+ Cha Giuse Phạm Minh Đức (+1994);
+ Cha Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).
+ Cha FX Nguyễn Đức Hạnh (+2009);

04   2     Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
G 38,1.12-21; 40,3-5;   Lc 10,13-16.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn Phanxicô Assisi - NVHB (Giáo xứ Quảng Nhiêu).
* Cha Trương Hồng Chương.

05   3     X       Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ (Tr).
G 42,1-3.5-6.12-16;  Lc 10,17-24
(hay lễ về Thánh nữ: Ep 3,14-19; Mt 11,25-30).

06   4     X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24; 
Tv 127,1-2.3.4-5.6;   Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hay Mc 10,2-12)

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr)  
[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
Cv 1,12-14; Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38
(Không cử hành lễ thánh Brunô, linh mục).

CMTC:

* Các giáo xứ: 
Dũng Lạc (hạt Chính Tòa);
Phú Riềng (hạt Đồng Xoài);
Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa).  

GHVN: Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung (1858), tử đạo.

GIÁO HUẤN SỐ 45
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
“BẢO CHỨNG CHO VINH QUANG TƯƠNG LAI” (tt)

Hội Thánh biết rằng giờ đây Chúa đã đến trong bí tích Thánh Thể của Người, và Người ở đó giữa chúng ta. Tuy nhiên, sự hiện diện này còn bị che phủ. Chính vì vậy, chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể “đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con”, trong khi chúng ta khẩn nguyện được “cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng”. (Giáo lý HTCG, số 1404).

07   5     Tr      Thứ Hai.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Cv 1, 12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1, 26-38.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài), Đức Liễu (hạt Đồng Xoài); Minh Hưng (hạt Đồng Xoài).

* Các giáo họ: Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang - BH); Duy Linh  (Giáo xứ Thánh Tâm - Chính Tòa); Mân Côi (Giáo xứ Tân  Lợi - Mẫu Tâm); Đăk Nia (Giáo xứ Gia Nghĩa - Gia Nghĩa); Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil); Nghĩa Thiên (Giáo xứ Quảng Nhiêu – BH). 

* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn NVHB: Rosa (Giáo xứ Đăk Nhau); Mân Côi (Giáo xứ Long Hà); Rosa (Giáo xứ Thiên Đăng); Mai Khôi (Giáo xứ Thuận Lợi).
+ Đức Mẹ Mân Côi - Đức Bà (Đăk Nông); Long Điền - XiTô Mỹ Ca; Mai Hòa - Khiết Tâm Nha Trang (Giáo xứ Quảng Nhiêu); Mai Hòa - Mẫu Tâm Khiết Tâm (Giáo xứ Tân Hòa).

08   6     X       Thứ Ba.
Gl 1,13-24;  Lc 10,38-42

Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09   7     X       Thứ Tư.
Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).
Gl 2,1-2.7-14;  Lc 11,1-4.

10   8     X       Thứ Năm.
Gl 3,1-5;  Lc 11,5-13.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11   9     X       Thứ Sáu.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
Gl 3,7-14;  Lc 11,15-26.
(Hay lễ về thánh giáo hoàng Ed 34,11-16; Ga 21,15-17)

GHVN: Thánh Phêrô Lê Tùy (1833), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng: cộng đoàn Long Điền - Thánh Thể (Giáo xứ Long Điền).

12   10   X       Thứ Bảy.
Gl 3,22-29;  Lc 11,27-28.

Xin cầu nguyện cho:
Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường (+2021)

13   11   X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Kn 7,7-11; Tv 89,12-13.14-15.16-17; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay 10,17-27).

CMTC:

* Các giáo xứ: 
Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm);
Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa);
Long Điền (hạt Phước Long);
Đồng Nai (hạt Đồng Xoài); Quảng Phú (hạt Đăk Mil).

* Các giáo họ:  
Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi - Mẫu Tâm);
Duy Linh (Giáo xứ Thánh Tâm - Chính Tòa).

GIÁO HUẤN SỐ 46
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
“BẢO CHỨNG CHO VINH QUANG TƯƠNG LAI” (tt)

Về niềm hy vọng lớn lao này, niềm hy vọng về trời mới đất mới, nơi công lý lưu ngụ cách chắc chắn, chúng ta không có bảo chứng nào vững chắc hơn và dấu chỉ nào được biểu lộ rõ ràng hơn, là bí tích Thánh Thể. Thật vậy, mỗi khi mầu nhiệm này được cử hành, thì “công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện” và “chúng ta bẻ cùng một tấm bánh, là phương dược trường sinh bất tử, và của ăn để chúng ta không chết, nhưng đem lại sự sống muôn đời trong Chúa Giêsu Kitô”. (Giáo lý HTCG, số 1405).

14   12   X       Thứ Hai.
Thánh Callistô I, gh, tử đạo (Đ).
Gl 4,22-24.26-27.315,1; Lc 11,29-32.

15   13   Tr      Thứ Ba.
Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Gl 5,1-6;  Lc 11,37-41.

Bổn mạng:
Cộng đoàn Thác Mơ - NVHB (Giáo xứ Phước Long).

16   14   X       Thứ Tư.
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr).
Gl 5,18-25;  Lc 11,42-46.

17   15   Đ       Thứ Năm.
Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Ep 1,1-10;  Lc 11,47-54.

GHVN: Thánh Phanxicô Isidore Gagelin – Kính (1833), MEP, linh mục, tử đạo.

18   16   Đ       Thứ Sáu.
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
2Tm 4, 10-17b; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10,1-9.

Bổn mạng:
Các cộng đoàn NVHB: Ân Phúc - Phòng khám Hòa Bình (BMT); Phước Bình (Giáo xứ Phước Bình).

19   17   X       Thứ Bảy.
Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, lm (Tr).
Ep 1,15-23;  Lc 12,8-12.

20   18   X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 53,10-11; Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay 10,42-45).
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).
Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng:
Is 2,1-5 [Gn 3,10–4,11]; Tv 18,2-3.4-5; Rm 10,9-18 [Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8];  Mc 16,15-20.

Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Vinh Hòa (hạt Giang Sơn);
Nam Thiên (hạt Buôn Hô);
Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm);
Phước Bình (hạt Phước Long);
Minh Hưng (hạt Đồng Xoài).

Kỷ niệm 14 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

Bổn mạng: cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Thánh Tâm).

GIÁO HUẤN SỐ 47
TÓM LƯỢC VỀ HY TẾ BÍ TÍCH
VÀ BÀN TIỆC VƯỢT QUA

Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời… Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,51.54.56).

Bí tích Thánh Thể là trung tâm và tột đỉnh của đời sống Hội Thánh, vì trong bí tích này. Đức Kitô liên kết Hội Thánh và tất cả các chi thể của Người vào hy tế chúc tụng và tạ ơn được dâng lên Chúa Cha trên thập giá một lần cho mãi mãi. Qua hy tế này. Người tuôn đổ các ân sủng cứu độ trên Thân Thể của Người là Hội Thánh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1406, 1407).

21   19   X       Thứ Hai.
Ep 2,1-10;  Lc 12,13-21.

22   20   X       Thứ Ba.
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).  
Ep 2,12-22;  Lc 12,35-38.
(Hay lễ về thánh giáo hoàng Is 52,7-10; Ga 21,15-17)

Bổn mạng:
Các cộng đoàn: Gioan Phaolô II - NVHB;  Phúc Lộc - Mẫu Tâm Khiết Tâm; Xitô Phước Bình (Giáo xứ Hòa An).

23   21   X       Thứ .
Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
Ep 3,2-12;  Lc 12,39-48.

GHVN: Thánh Phaolô Tống Viết Bường (1833), tử đạo.
Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

24   22   X       Thứ Năm.
Thánh Antôn Maria Claret, gm (Tr).
Ep 3,14-21;  Lc 12,49-53.

GHVN:
Thánh Giuse Lê Đăng Thị (1860), tử đạo.

Bổn mạng:
Cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Thánh Tâm).

25   23   X       Thứ Sáu.
Ep 4,1-6;  Lc 12,54-59.

26   24   X       Thứ Bảy.
Ep 4,7-16;  Lc 13,1-9.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27   25   X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Thánh Vịnh tuần II.
Gr 31,7-9; Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

CMTC:

* Các giáo xứ:
Vinh Quang (hạt Buôn Hô);
Bù Đăng (hạt Đồng Xoài);
Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa);
Chính Tâm (hạt Chính Tòa).

GIÁO HUẤN SỐ 48
TÓM LƯỢC VỀ HY TẾ BÍ TÍCH
VÀ BÀN TIỆC VƯỢT QUA (tt)

Việc cử hành Thánh Lễ luôn bao gồm: việc công bố Lời Chúa; việc tạ ơn Thiên Chúa Cha vì mọi ơn lành, nhất là vì Ngài đã ban Con của Ngài cho chúng ta; việc thánh hiến bánh rượu và việc tham dự vào bàn tiệc phụng vụ nhờ lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Các yếu tố này kết thành một hành vi phụng tự duy nhất.

Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô: nghĩa là công trình cứu độ được thực hiện qua đời sống, cái Chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Công trình này được hành động phụng vụ làm cho hiện diện.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1408, 1409).

28   26   Đ       Thứ Hai.
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.

GHVN: Thánh Gioan Đoàn Viết  Đạt (1798), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng: cha Hoàng Kim Quang.

Kỷ niệm 4 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Minh Tuấn, SSS

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Đình San (+2002)

29   27   X       Thứ Ba.
Ep 5,21-33;  Lc 13,18-21.

30   28   X       Thứ Tư.
Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.             

31   29   X       Thứ Năm.
Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
(Kinh chiều I: Lễ Các Thánh Nam Nữ)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây