TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG MƯỜI MỘT - 2024

18/11/2023 07:40:49 |   544

THÁNG MƯỜI MỘT - 2024

 

LPV T11 2024


Ý cầu nguyện:
Cầu cho bất cứ ai bị mất con:
Xin cho các bậc cha mẹ đang đau buồn vì mất con trai hoặc con gái của mình, được cộng đoàn nâng đỡ và được Chúa Thánh Thần an ủi và ban cho tâm hồn được bình an.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01 01.10  Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; 1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.

GHVN: Thánh Giêrônimô Hermosilia - Vọng (Liêm) (1861), OP, giám mục; Thánh Valentinô Berrioochoa - Vinh (1861), OP, giám mục và Thánh Pedro Almatô – Bình (1861), OP, tử đạo.

LƯU Ý:

Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất Thánh.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất Thánh, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng Đất Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

02   2     Tm    Thứ Bảy đầu tháng.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Roger Bianchetti (Bạch) (+1998)

03   3     X       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh Vịnh tuần III.
Đnl 6,2-6; Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34
(Không cử hành lễ thánh Martinô Porres, tu sĩ).

GHVN: Thánh Pierre Néron - Bắc (1860), MEP, linh mục, tử đạo.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa);
Sông Bé (hạt Phước Long).


* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập - Đồng Xoài).

THÁNH MARTINÔ PORRES.
Bổn mạng:

* Giáo xứ Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình - Phước Long).

* Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (Giáo xứ Giang Sơn); Cung Kiệm-Rất Thánh Mân Côi Monteilis - Đa Minh (Giáo xứ Buôn Hô); Mai Sơn Lâm - NVHB (Giáo xứ Giang Sơn); Đaminh Tam Hiệp Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân).

GIÁO HUẤN SỐ 49
TÓM LƯỢC VỀ HY TẾ BÍ TÍCH
VÀ BÀN TIỆC VƯỢT QUA (tt)

Đức Kitô, Vị Thượng Tế đời đời của Giao Ước Mới, Đấng đang hoạt động nhờ thừa tác vụ của các tư tế, dâng hy tế Thánh Thể. Cũng chính Đức Kitô, Đấng thật sự hiện diện trong hình bánh rượu, là lễ vật của hy tế Thánh Thể.

Chỉ các tư tế đã được phong chức thánh thành sự mới có quyền chủ toạ thánh lễ và thánh hiến (truyền phép) để bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa.

Dấu chỉ chính yếu của bí tích Thánh Thể là bánh mì và rượu nho. Lời chúc lành của Chúa Thánh Thần được khẩn cầu xuống trên bánh và rượu này và vị tư tế đọc lời thánh hiến (truyền phép) được Chúa Giêsu nói trong bữa Tiệc Ly: “Này là Mình Thấy, sẽ bị nộp vì các con… Này là Chén Máu Thầy...”
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1410, 1411, 1412).

04   4     Tr      Thứ Hai.
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Pl 2,1-4; Lc 14,12-14

05   5     X       Thứ Ba.
Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (1858), OP, linh mục, tử đạo.

06   6     X       Thứ Tư.
Pl 2,12-18;  Lc 14,25-33.   

07   7     X       Thứ Năm đầu tháng.
Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

GHVN: Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (1773), OP, linh mục và Thánh Jacinto Castaneda - Gia (1773), OP, lm, tử đạo.

Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).

08   8     X       Thứ Sáu.
Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (1840), linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (1840), linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh (1840), linh mục; Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ (1840)  thánh GB. Trần Ngọc Cỏn (1840) , tử đạo.

09   9     Tr      Thứ Bảy.
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12  [1Cr 3, 9c-11.16-17]; Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu (+2022)

10   10   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
1V 17,10-16; Tv 145,7.8-9a.9bc-10; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay 12,41-44).
(Không cử hành lễ thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:

* Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:
Tân Hòa (Giáo xứTân Lợi - Mẫu Tâm);
Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành - Đăk Mil);
Bù Ha (Giáo xứ An Bình - Phước Long).

GIÁO HUẤN SỐ 50
TÓM LƯỢC VỀ HY TẾ BÍ TÍCH
VÀ BÀN TIỆC VƯỢT QUA (tt)

Nhờ lời thánh hiến (truyền phép), đã có sự biến đổi bản thể bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa. Trong hình bánh rượu đã được truyền phép, chính Đức Kitô, hằng sống và vinh hiển, hiện diện cách đích thực, thật sự và theo bản thể, với trọn mình, máu, linh hồn và thần tính của Người.

Với tính cách là một hy tế, bí tích Thánh Thể được dâng lên để đền tội cho người sống cũng như kẻ chết và để đạt được những ơn lành hồn xác từ Thiên Chúa.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1413, 1414).

11   11   Tr      Thứ Hai.
Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
Tt 1,1-9;  Lc 17,1-6.

12   12   Đ       Thứ Ba.
Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

Bổn mạng: cha Hoàng Hữu Đạo, FSF.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha GB Nguyễn Thành Tâm (+2019)

13   13   X       Thứ Tư.
Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.                    

14   14   X       Thứ Năm.
Plm 7-20;  Lc 17,20-25.

Kỷ niệm 16 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Hữu Phú. OP

15   15   X       Thứ Sáu.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
2Ga 1,4-9; Lc 17,26-37.

16   16   X       Thứ Bảy.
Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
3Ga 1,5-8; Lc 18,1-8.

17   17   X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Đn 12,1-3; Tv 15,5.8.9-10.11; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32
(Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Hungari).
Đ       Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991].
* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.  

CMTC:

* Gh. Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc - Đăk Mil).
* Lưu Xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm).

GIÁO HUẤN SỐ 51
TÓM LƯỢC VỀ HY TẾ BÍ TÍCH
VÀ BÀN TIỆC VƯỢT QUA (tt)

Ai muốn đón nhận Đức Kitô qua việc hiệp lễ, phải ở trong tình trạng ân sủng. Ai biết mình đang mắc tội trọng, không được rước lễ nếu chưa lãnh nhận ơn tha tội trong bí tích Hoà Giải.

Việc rước Mình và Máu Thánh Đức Kitô gia tăng sự kết hợp của người rước lễ với Chúa, tha thứ cho họ các tội nhẹ và gìn giữ họ khỏi các tội trọng. Vì việc rước lễ củng cố mối liên hệ tình yêu giữa người rước lễ với Đức Kitô, nên việc lãnh nhận bí tích này cũng củng cố sự hiệp nhất của Hội Thánh là Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1415, 1416).

18   18   X       Thứ Hai.
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
Kh 1,1-4;2,1-5a;  Lc 18,35-43.                               
(hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).

19   19   X       Thứ Ba.
Kh 3,1-6.14-22;  Lc 19,1-10

Kỷ niệm 3 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Duy, OFM

20   20   X       Thứ .
Kh 4,1-11;  Lc 19,11-28

21   21   Tr      Thứ Năm.
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. 
Dcr 2,14-17;  Mt 12,46-50.

Bổn mạng: cộng đoàn Đức Mẹ Người Nghèo - Bù Đăng; Tập viện dòng NVHB.

22   22   Đ       Thứ Sáu.
Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Kh 10,8-11;  Lc 19,45-48.   

Bổn mạng: cộng đoàn Cêcilia - Mẫu Tâm Nha Trang (Giáo xứ Vinh Phước).

Kỷ niệm 3 năm linh mục:
Cha Giêrônimô Nguyễn Đức Tiến, SSS

Tiết khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện).

23   23   X       Thứ Bảy.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
Kh 11,4-12;   Lc 20,27-40.

24   24   Đ       CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.
Đn 7,13-14; Tv 92,1ab.1c-2.5; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
(Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dời qua ngày thứ Hai 25.11).

GHVN: Thánh Pierre Dumoulin Borie – Cao (1838), MEP, giám mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838), linh mục và Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (1838), linh mục, tử đạo.

CMTC:

* Các giáo họ: Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau - Đồng Xoài)
Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh - Phước Long).


ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.
Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Kitô Vua (hạt Đăk Mil);
Nhơn Hòa (hạt Phước Long);    
Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân - Gia Nghĩa).

* Cộng Đoàn Kitô Vua - Mẫu Tâm Quy Nhơn (Giáo xứ Kitô Vua).

- Thành lập HĐGM Việt Nam (1960)

THÁNH PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA
Bổn mạng: cha Phạm Văn Hùng, CMR.

Kỷ niệm 24 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Đình Chung; Giuse Đỗ Minh Hiển; Antôn Nguyễn Phi Hùng; Giuse Vũ Ngọc Toàn.

GIÁO HUẤN SỐ 52
TÓM LƯỢC VỀ HY TẾ BÍ TÍCH
VÀ BÀN TIỆC VƯỢT QUA (tt)

Hội Thánh tha thiết khuyên tín hữu nên rước lễ mỗi khi tham dự thánh lễ. Hội Thánh buộc tín hữu rước lễ mỗi năm ít là một lần.

Vì Đức Khô hiện diện thật sự trong bí tích bàn thờ, nên chúng ta phải tôn vinh Người bằng một phụng tự tôn thờ. “Việc viếng Thánh Thể là một bằng chứng bày tỏ lòng biết ơn, một dấu chỉ tình yêu và một bổn phận thờ lạy đối với Đức Kitô, Chúa chúng ta.”

Trước khi lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha, Đức Kitô ban cho chúng ta, trong bí tích Thánh Thể, bảo chứng vinh quang nơi Người: việc tham dự thánh lễ uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa, nâng đỡ sức lực chúng ta trên đường lữ thứ trần gian, làm cho chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu và ngay từ bây giờ kết hợp chúng ta với Hội Thánh trên trời, với Đức Trinh Nữ diễm phúc và với tất cả các Thánh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1417, 1418, 1419).

25   25   Đ       Thứ Hai.
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. (CD 878/90).
* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
(Không cử hành lễ thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo)

Bổn mạng:

* Hội Thánh Việt Nam

* Các giáo xứ: Dũng Lạc (hạt Chính Tòa); Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô); Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa); Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa); Phước Quả (hạt Phước Long); Long Hà (hạt Phước Long).

* Các giáo họ: Thọ Sơn (Giáo xứ Bù Đăng - Đồng Xoài); Tân Hòa (Giáo xứTân Lợi - Mẫu Tâm); Krông Nô (Giáo xứ Giang Sơn - Giang Sơn); Thanh Bình (Giáo xứ Kitô Vua - Đăk Mil)

* Các cộng đoàn NVHB: Emmau (Giáo xứ Kiến Đức); Thanh Bình (Giáo xứ Nhân Cơ); Chứng Nhân (Tòa Giám Mục).

26   26   X       Thứ Ba.
Thánh vịnh tuần II.
Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.

GHVN: Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (1839), OP, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, (1839), OP, linh mục, tử đạo.

27   27   X       Thứ Tư.
Kh 15,1-4;   Lc 21,12-19.                  

28   28   X       Thứ Năm.
Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a;  Lc 21,20-28.

29   29   X       Thứ Sáu.
Kh 20,1-4.1121,2;  Lc 21,29-33.

30   30   Đ       Thứ Bảy.
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.

Bổn mạng:

* Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa).

* Quý cha:
Trần Xuân Cương; Trần Thế Minh, Lê Lã Ngọc Tuấn; Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST 

Kỷ niệm 29 năm linh mục quý cha:
Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2023-2024

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây