TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG NĂM - 2024

18/11/2023 03:16:13 |   1483

THÁNG NĂM - 2024
 

LPV T5 2024


Ý cầu nguyện:
Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh:
Xin cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.


THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01 23.03  Tr      Thứ Tư.
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8
(hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58.

Ngày Quốc tế lao động

GHVN: Thánh Aug Schoeffler Đông (1851), MEP, linh mục và thánh Gioan Louis Bonnar Hương (1852), MEP, lm, tử đạo.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm); Đông Sơn (hạt Giang Sơn); Hòa Bình (hạt Giang Sơn); Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm); Hòa An (hạt Gia Nghĩa); Xã Đoài (hạt Đăk Mil); Đăk Ân (hạt Phước Long); Tân Hưng (hạt Đồng Xoài); Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài); Giuse (hạt Phước Long); Tân Tiến (hạt Phước Long); Thống Nhất (hạt Đồng Xoài). Pơng Drang (hạt Buôn Hô); Chính Tâm (hạt Chính Tòa).

* Các giáo họ: Kim Thành (Giáo xứ Kim Phát - Giang Sơn); Êa Uy (Giáo xứ Buôn Hằng - Chính Tòa); Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả-PL); Tân Thành (Giáo xứ Tân Hưng - Đồng Xoài); Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa - Mẫu Tâm); Dang Kang (Giáo xứ Buôn Hằng – CT); Nâm N’ Dir (Giáo xứ Quảng Đà – Đăk Mil).

* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa: Hòa Tiến (Giáo xứ Hòa Tiến); Nghi Trung (Giáo xứNghi Trung); Xuân Sơn - Mẫu TâmG Bà Rịa (Giáo xứ Vinh An).
+ Bình Phước - XiTô Phước Sơn  (OC); Chính Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ NT (Mẫu Tâm); Pơng Rang - Chúa Quan Phòng (Buôn Hô); Đức Minh -  Đăk Min, Truyền Giáo Ngôi Lời – SVD.

* Quý Cha: Nguyễn Quốc Khánh; Phạm Văn Thưởng; Nguyễn Văn Triều.

02   24   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 15,7-21;  Ga 15,9-11.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (1854), tử đạo. 

03   25   Đ       Thứ Sáu đầu tháng.
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
1Cr 15,1-8;  Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6-14.

Bổn mạng:
Cha Nguyễn Văn Hoàng.

04   26   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 16,1-10;  Ga 15,18-21.

(THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)

Bổn mạng:
Các cộng đoàn Chúa Quan Phòng:  Ban Mê Thuột (BMT); Quỳnh Ngọc (Giáo xứ Quỳnh Ngọc); Đoàn Kết (Giáo xứ Đoàn Kết); Đức Hạnh (Giáo xứ Đức Hạnh); Kim Châu (Giáo xứ Kim Châu).

05   27   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 10,25-26.34-35.44-48; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);
Phước Tín  (hạt Đồng Xoài);
Pơng Drang (hạt Buôn Hô);
Long Hà (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:
Thăng Tiến (Giáo xứThuận Hiếu - Chính Tòa);
Buôn Trấp (Giáo xứ Quỳnh Ngọc - Mẫu Tâm);
Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil).


Tiết khí: Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

GIÁO HUẤN SỐ 23
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Thật rất thích hợp, việc Đức Kitô đã muốn hiện diện với Hội Thánh của Người theo cách thức độc nhất vô nhị này. Bởi vì Đức Kitô dưới hình dạng hữu hình, đã rời bỏ những kẻ thuộc về Người, nên Người muốn ban cho chúng ta sự hiện diện cách bí tích của Người; bởi vì Người đã tự hiến trên thập giá để cứu độ chúng ta, nên Người muốn chúng ta tưởng niệm tình yêu mà Người đã yêu thương ta “đến cùng” (Ga 13,1), đến độ ban cả mạng sống mình. Thật vậy, trong sự hiện diện bí tích của Người, Người vẫn ở giữa chúng ta cách mầu nhiệm với tư cách là Đấng đã yêu mến và nộp mình vì chúng ta, và Người hiện diện dưới những dấu chỉ diễn tả và truyền thông tình yêu này:

“Quả thật, Hội Thánh và trần gian rất cần sự tôn thờ bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong bí tích tình yêu này. Đừng từ chối thời gian đến gặp Người để tôn thờ, để chiêm ngắm tràn đầy đức tin và sẵn sàng đền tạ những tội lỗi và tội ác nặng nề của trần gian. Chúng ta hãy không ngừng tôn thờ Thánh Thể.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1380).

06   28   Tr      Thứ Hai.
Cv 16,11-15;  Ga 15,26–16,4a.

07   29   Tr      Thứ Ba.
Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.             

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Micae Trần Kim Chinh (+2023).

08 01.04  Tr      Thứ .
Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.  

09   2     Tr      Thứ Năm.
Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20.   

GHVN: Thánh Giuse Ngô Duy Hiển (1840), lm OP, Tử đạo.

10   3     Tr      Thứ Sáu.
Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sỹ Hội Thánh.  
Cv 18,9-18;  Ga 16,20-23a.

Kỷ niệm 6 năm linh mục quý cha:
Phaolô Phạm Đức Chương; Phaolô Nguyễn Đình Cương; Giuse Đậu Đình Hà; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;  Giuse Nguyễn Quý Hồng; Đa Minh Nguyễn Quang Huy; Đa Minh Nguyễn Vũ Hoàng Long; Giuse Hoàng Đức Nhung; Giuse Trần Văn Tam; Giuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo; Phaolô Võ Hữu Thọ; Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

11   4     Tr      Thứ Bảy.
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

GHVN: Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (1847), tử đạo.

Tr          Chiều: LẾ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. (Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ)

12   5     Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.

(Không cử hành lễ thánh Nêrêô, thánh Achilêô, và thánh Pancratiô, tử đạo)

CMTC:

* Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa).

* Các giáo xứ:
Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô);

Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa);
Thanh Hòa (hạt Phước Long).


Bổn mạng: giáo xứ Thiên Đăng (hạt Buôn Hô)

Kỷ niệm 15 năm Giám mục:
Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô.

Kỷ niệm 1 năm linh mục quý cha: 
Giuse Nguyễn Công Anh; Giuse Nguyễn Đức Bắc; Phêrô Nguyễn Văn Chiến; Giuse Trần Văn Chương; Augustinô Phan Minh Danh; Phêrô Nguyễn Tiến Đạt; Phaolô Nguyễn Minh Hoan; Giuse Nguyễn Minh Khôi; Tôma Ai Sóng Sa Lứng; Giuse Vũ Văn Quyến; Phêrô Lê Chí Thông; Giuse Hoàng Văn Toan; Đa Minh Trần Quang Trung; Phaolô Nguyễn Duy Trường; Phaolô Trần Khắc Tuân; Anrê Lê Lã Ngọc Tuấn; Tôma-Thiện Nguyễn Quang Vũ.      

GIÁO HUẤN SỐ 24
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Thánh Tôma đã nói: “Không thể nhận biết bằng giác quan Mình thật và Máu thật của Đức Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể, nhưng chỉ bằng đức tin, một đức tin dựa vào thẩm quyền của Thiên Chúa. Vì thế, khi chú giải câu Luca 22,19: ‘Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con’, thánh Cyrillô đã nói: ‘Bạn đừng hồ nghi điều này có thật hay không, nhưng tốt hơn nên đón nhận bằng đức tin các lời của Đấng Cứu Độ, bởi vì Người là chân lý, Người không lừa dối bao giờ’”:

“Con sốt sắng thờ lạy Chúa, ôi Thần tính ẩn mình
đang thật sự hiện diện dưới các hình dạng này;
trọn vẹn tâm hồn con suy phục Chúa,
bởi vì khi chiêm ngắm Chúa, trọn hồn con biến tan.
Thị giác, vị giác và xúc giác
không chạm được đến Chúa,
nhưng chỉ tin vững điều đã được nghe dạy;
con tin tất cả những gì Con Thiên Chúa đã nói,
không gì thật hơn lời chân lý này”.   
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1381)

13   6     Tr             Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần III.
Đức Mẹ Fatima (Tr).  

Cv 19,1-8;  Ga 16,29-33.

(hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Tv 44,11-12.14-15.16-17; Lc 11,27-28).

Bổn mạng:
Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Fatima (Giáo xứ Long Điền); Fatima Mân Côi (nhà Hưu Dưỡng); Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hòa (Giáo xứ Xuân Hòa); Quảng Phú - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (Giáo xứ Quảng Phú).

14   7     Đ       Thứ Ba.
THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26;  Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.

Kỷ niệm 9 năm linh mục:
Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15   8     Tr      Thứ Tư.
Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.

16   9     Tr      Thứ Năm.
Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

17   10   Tr      Thứ Sáu.
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

18   11   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Đ  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14;
hay Ge 3,1-5). Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

19   12   Đ       CHÚA NHẬT.
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11;  Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34;  1Cr 12,3b-7.12-13
(hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15)

Đọc hay hát Ca tiếp liên.

CMTC:

* Các giáo xứ: 
Phước Quả (hạt Phước Long);

Êa H’leo (hạt Buôn Hô);
Êa Tân (hạt Buôn Hô).


* Các giáo họ:
Kim Thành (Kim Phát - Giang Sơn);

Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil).

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm).
* Giáo họ Thánh Linh (Giáo xứ Thiên Hoa - Gia Nghĩa).
* Các cộng đoàn:  Chúa Thánh Thần - Carmel (Giáo xứ Kim Mai);  Thánh Linh - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Giáo xứ Thánh Linh).

Kỷ niệm 4 năm linh mục quý cha:
Phêrô Lê Minh Anh; Phaolô Nguyễn Quang Hải; Giuse Nguyễn Văn Hiếu; Phaolô Nguyễn Tùng Lâm; GB Hồ Anh Phi; Gioan Nguyễn Hoàng Tâm; Phêrô Vương Đình Thắng; Giuse Vũ Văn Tiệp;  Ambrôsiô Trần Đức Trạng; Giuse Nguyễn Văn Triều; Phaolô Nguyễn Văn Yến.

GIÁO HUẤN SỐ 25
BÀN TIỆC VƯỢT QUA

Thánh lễ, một cách không thể tách biệt, vừa là việc tưởng niệm Hy tế thập giá muôn đời tồn tại, vừa là bàn tiệc thánh thiêng để hiệp thông với Mình và Máu Chúa. Nhưng việc cử hành hy tế Thánh Thể hoàn toàn hướng đến sự kết hợp mật thiết của các tín hữu với Đức Kitô qua việc rước lễ. Rước lễ là lãnh nhận chính Đức Kitô, Đấng đã tự hiến vì chúng ta.   (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1382).

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 99).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

20   13   Tr      Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên.
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.
Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần III.
St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Tv 86,1-2.3 và 5.6-7;  Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Bernarđinô Siêna, linh mục).

Bổn mạng: Cộng đoàn Châu Ninh - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (Giáo xứ Châu Ninh).

Kỷ niệm 52 năm linh mục:
Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

21   14   X       Thứ Ba.
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

22   15   X       Thứ Tư.
Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
Gc 4,13-17; Mc 9, 38-40.

GHVN: Thánh Micae Hồ Đình Hy (1857); Thánh Lôrenxô Phạm Viết Ngôn (1862), tđ

23  16    Tr             Thứ Năm.
Chúa Giêsu linh mục Thượng Phẩm, Lễ Kính.
(Thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống).
St 22,9-18; Tv 39,7-8a.8b-9.10-11ab.17. Mt 26,36-42.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:
Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24   17   X       Thứ Sáu.
Gc 5, 9-12; Mc 10, 1-12.

Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, O.Carm.

25   18   X       Thứ Bảy.
Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
Gc 5,13-20; Mc 10, 13-16.

GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (1857), Thầy giảng, tử đạo.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Anh Dũng, SMV.

26   19   Tr           CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.
CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.
Đnl 4, 32-34.39-40; Tv 32,4-5.6.9.18-19.20.22; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.     

(Không cử hành lễ thánh Philipphê Nêri, lm)

GHVN: Thánh Gioan Đoàn Trịnh Hoan (1861), linh mục, tử đạo và Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (1861), tử đạo.

CMTC

* Các giáo xứ:
Kim Mai (hạt Mẫu Tâm);
Thuận Tâm (hạt Chính Tòa);
Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa).

* Các giáo họ:
Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức - BH);
Long Hưng (Giáo xứ Bù Nho – PL);
Hra Êa Hning (Giáo xứ Kim Phát - Giang Sơn);
Thanh Sơn (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil).

Kỷ niệm 57 năm linh mục:
Cha Đa Minh Phạm Bá Tòng.

GIÁO HUẤN SỐ 26
BÀN TIỆC VƯỢT QUA (tt)

Bàn thờ, quanh đó Hội Thánh được quy tụ để cử hành bí tích Thánh Thể, nói lên hai phương diện của cùng một mầu nhiệm - bàn thờ hy tế và bàn tiệc của Chúa; hơn nữa, bàn thờ Kitô giáo là biểu tượng của chính Đức Kitô đang hiện diện giữa cộng đoàn các tín hữu, vừa như lễ vật được dâng lên để chúng ta được giao hoà, vừa như lương thực trên trời trao ban chính mình cho chúng ta. Thánh Ambrôsiô nói: “Bàn thờ của Đức Kitô là gì, nếu không phải là hình ảnh Thân thể của Đức Kitô?”, và trong đoạn văn khác, thánh nhân nói: “Bàn thờ tượng trưng Thân thể của Đức Kitô và Thân thể của Đức Kitô thì ở trên bàn thờ.”  Phụng vụ diễn tả tính thống nhất này của hy tế và rước lễ trong nhiều lời nguyện. Giáo Hội Rôma cầu nguyện trong Kinh nguyên Thánh Thể như sau:

“Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thẩy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực thánh Con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời.” (Giáo lý HTCG, số 1383).

27   20   X       Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần IV.
Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
1 Pr 1, 3-9; Mc 10,17-27.

28   21   X       Thứ Ba.
1Pr 1, 10-16; Mc 10, 28-31.

GHVN: Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (1859), tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972).

29   22   X       Thứ Tư.
Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr).
1Pr 1, 18-25; Mc 10, 32-45.

Kỷ niệm:
* 51 năm linh mục:
Cha Giuse Trần Văn Phúc.

* 12 năm linh mục:
Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh.

30   23   X           Thứ Năm.
1 Pr 2,2-5,9-12; Mc 10,46-52.       

Kỷ niệm 16 năm linh mục:
Cha Josaphat Hoàng Hữu Đạo, FSF.

31   24   Tr      Thứ Sáu.
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.
Xp 3,14-18  [Rm 12,9-16b]. Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Lc 1,39-56.

Bổn mạng:
* Các cộng đoàn: Đăk Som - Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu; Tân Hưng - Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế SMMR.

Kỷ niệm:

* 61 năm linh mục:
  Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.

* 58 năm linh mục:
   Cha Giuse Đặng Sỹ Bình.

Xin cầu nguyện cho quý cha:
+ Giuse Phạm Quang Đoan (+1990).
+ Giuse Trần Mạnh Cường (+2021).

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây