TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG TÁM – 2024

18/11/2023 05:12:20 |   413

THÁNG TÁM – 2024
 

LPV T8 2024

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới:
Xin cho các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới toàn tâm toàn ý phục vụ dân tộc mình, qua việc giúp phát triển toàn diện con người và vì thiện ích chung, đặc biệt là chăm lo cho những người nghèo khổ và những ai đang thất nghiệp.

1   27.06 Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

GHVN: Thánh Bênađô Võ Văn Duệ (1838), linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

Kỷ niệm 16 năm linh mục:
Cha GB Phan Huy Chương, SDB.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

LƯU Ý:

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

02   28   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).
Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

03   29   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04 01.07  X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Xh 16, 2-4.12-15; Tv 77,3 và 4bc.23-24.25 và 54; Ep 4,17.20-24; Ga 6, 24-35.                 
(Không cử hành lễ thánh Gioan Maria Vianney, linh mục).

CMTC:

* Các giáo xứ:
Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa);
Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm);
Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Thanh Bình (Giáo xứ Kitô Vua - Đăk Mil).

THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY
Bổn mạng:

* Cộng đoàn Vinh An - Mẫu TâmG Nha Trang.

* Cha Ngô Hồng Phúc, SVD.

Kỷ niệm 12 năm linh mục:
Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:
Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990).

GIÁO HUẤN SỐ 36
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Nhờ tình yêu mà bí tích Thánh Thể đã đốt lên trong chúng ta, bí tích này gìn giữ chúng ta khỏi các tội trọng trong tương lai. Chúng ta càng tham dự vào sự sống của Đức Kitô, và càng tiến thêm trong tình bằng hữu với Người, thì càng khó phạm tội trọng mà cắt đứt sự liên kết với Người. Bí tích Thánh Thể không được thiết lập để tha các tội trọng. Đó là chức năng riêng của bí tích Hoà Giải. Bí tích Thánh Thể có chức năng riêng, là bí tích của những người đang sống trong sự hiệp thông đầy đủ với Hội Thánh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1395).

05   2     X              Thứ Hai.
Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06   3     Tr      Thứ Ba.
CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Tv 96,1-2.5-6.9;  Mc 9,2-10.

Kỷ niệm 11 năm linh mục:
Cha Giuse Vũ Ngọc Thanh, OP

07   4     X       Thứ .
Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ) và thánh Cajêtanô, lm (Tr).
Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Giuse Hoàng Y (+1969)

Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

08   5     Tr      Thứ Năm.
Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.
Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

Bổn mạng:

* Giáo xứ Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa)

* Cộng đoàn MTG Phan Thiết (Nhân Cơ).

* Quý cha: Phạm Sỹ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đức Ông Hà Duy Khâm; Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Nguyễn Thế Thành Tâm; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế;  Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Trần Quang Trung; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm.; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

09   6     X       Thứ Sáu.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

10   7     Đ       Thứ Bảy.
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2Cr  9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 12,24-26.

11   8     X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.         
1V 19, 4-8; Tv33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ep 4, 30–5,2; Ga 6, 41-51.
(Không cử hành lễ thánh Clara, Trinh nữ). 

CMTC:

* Giáo xứ Tân Tiến (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:
Phanxicô (Giáo xứ Châu Sơn - Mẫu Tâm);
Bù Tam (Giáo xứ An Bình – PL).

GIÁO HUẤN SỐ 37
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Sự hợp nhất của Nhiệm Thể: Bí tích Thánh Thể làm nên Hội Thánh. Những ai đã lãnh nhận Thánh Thể, đều được kết hợp cách chặt chẽ hơn với Đức Kitô. Nhờ đó, Đức Kitô kết hợp mọi tín hữu thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Việc tháp nhập vào Hội Thánh như vậy, vốn đã được bí tích Rửa Tội thực hiện, nay được việc rước lễ canh tân, củng cố và làm cho thâm sâu hơn. Trong bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được kêu gọi để làm thành một thân thể duy nhất. Bí tích Thánh Thể thực hiện lời kêu gọi này: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,16-17):

“Nếu anh em là Thân Thể và là các chi thể của Đức Kitô, thì mầu nhiệm của anh em đang được đặt trên Bàn của Chúa: anh em lãnh nhận mầu nhiệm của anh em. Anh em đáp Amen (Vâng, đúng như thế) đối với điều anh em là, và anh em xác nhận bằng câu đáp đó. Anh em nghe: ‘Mình Thánh Chúa Kitô’ và anh em đáp: ‘Amen.’ Vậy hãy là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, để lời đáp Amen của anh em là chân thật.” 
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1396).

12   9     X       Thứ Hai.
Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

GHVN: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (1838), linh mục; thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích (1838) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (1838), tử đạo.

13   10   X       Thứ Ba.
Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).
Ed 2,83,4;  Mt 18,1-5.10.12-14.

Kỷ niệm 61 năm linh mục:
Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

14   11   Đ       Thứ .
Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Ed 9,1-7;10,18-22;  Mt 18,15-20.

Bổn mạng: Cha Nguyễn Thế Hưng, CRM.

Tr                 Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
 (Kinh chiều I: lễ Đức Mẹ Lên Trời)

15   12   Tr      Thứ Năm.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; Tv 44,10bc.11.12ab.16; 1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.

Bổn mạng:

* Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (hạt Giang Sơn)
Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.

* Các giáo xứ: Thuận Hòa (hạt Chính Tòa); Vinh Quang (hạt Buôn Hô); Giang Sơn (hạt Giang Sơn); Đức Hạnh (hạt Đăk Mil); Phúc Bình (hạt Đăk Mil); Xuân Lộc (hạt Đăk Mil); Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa); Tân Lập (hạt Đồng Xoài); Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài); Phước Sơn (hạt Phước Long); Đồng Tín (hạt Đồng Xoài); Phú Xuân (hạt Buôn Hô); Quảng Phú (hạt Đăk Mil); Bù Nho (hạt Phước Long).

* Các giáo họ: Bù Tam (Giáo xứ An Bình – PL); Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil); Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau - Đồng Xoài); Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung - Giang Sơn) ; Êa Lê (Giáo xứ Tân Lợi - Mẫu Tâm).

* Các cộng đoàn: Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo; Thiên Ân - Mẫu TâmG Khiết Tâm (Giáo xứ Hương Sơn); Phúc Thành - NVHB; Thiên Thanh - NVHB (Giáo xứ Xuân Lộc); Trinh Vương - Khắc Khoan (Bình Phước).

16   13   X       Thứ Sáu. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
Ed 16,1-15.60.63 (hay 16,59-63);  Mt 19,3-12.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17   14   X       Thứ Bảy.
Ed 18, 1-10.13b.30-32; Mt 19, 13-15.

(ĐỨC MẸ LA VANG)
Bổn mạng:

* Giáo họ La Vang (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil).

* Cộng đoàn Đoàn Kết - Thánh Thể.        

Kỷ niệm 6 năm linh mục:
Cha GB Phạm Trọng Tình, O.Carm.

18   15   X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Cn 9, 1-6; Tv 33, 2-3.4-5.6-7; Ep 5,15-20; Ga 6, 51-58.

CMTC:

* Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập - Đồng Xoài).

GIÁO HUẤN SỐ 38
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Bí tích Thánh Thể đòi buộc dấn thân cho người nghèo: Để lãnh nhận trong sự thật Mình và Máu Đức Kitô bị nộp vì chúng ta, chúng ta phải nhận ra Đức Kitô trong những kẻ nghèo nhất, là các anh em của Người.

“Bạn nếm Máu Thánh Chúa, vậy mà bạn lại không nhận ra người anh em;... Bạn làm hổ thẹn Bàn tiệc này, khi người được coi là xứng đáng tham dự Bàn tiệc này, lại bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn. Thiên Chúa đã giải thoát bạn khỏi mọi tội lỗi và cho bạn vào bàn tiệc, vậy mà quả thật bạn đã chẳng nhân hậu hơn chút nào.” (Thánh Gioan Kim Khẩu)   
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1397).

19   16   X       Thứ Hai.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

20   17   Tr      Thứ Ba.
Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ HT. Lễ nhớ.
Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

Bổn mạng:
Cha Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Trần Ngọc Kha (+2012)

21   18   Tr      Thứ .
Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.                           

GHVN: Thánh Giuse Đặng Đình Viên, (1838), tử đạo.

Bổn mạng: Cha Phạm Đình Tiến, FSF.

22   19   Tr      Thứ Năm.
Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ.
Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

Bổn mạng:

* Giáo họ:
Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành -ĐM).

* Các cộng đoàn: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương - NVHB (Giáo xứ Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương - Mẫu TâmG Nha Trang (Giáo xứ Hòa Bình); Trinh Vương Hóc Môn (Giáo xứ Phúc Bình). Nữ tỳ Thánh Thể (Giáo xứ Vinh An); Đa Minh Rosa Lima (Giáo xứ Phúc Thành).

Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

23   20   X       Thứ Sáu.
Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn, CM.

24   21   Đ       Thứ Bảy.
THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ.TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.

Kỷ niệm 29 năm linh mục quý cha:
Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sỹ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương; Giuse Trần Văn Roãn.

Bổn mạng:
Cha Nguyễn Hoàng Tuấn, OP.

25   22   X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Tv 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
(Không cử hành lễ thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục).

CMTC:

* Các giáo xứ:
Buôn Hằng (hạt Chính Tòa);
Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm);
Bình Minh (hạt Đồng Xoài);

Kim Phát (hạt Giang Sơn).

* Giáo họ Vụ Bổn (Giáo xứ Thuận Phúc – CT)

Kỷ niệm 8 năm linh mục quý cha:
Phaolô Lương Văn Hiếu, SMV; Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Ngọc Thảo, SMV.

GIÁO HUẤN SỐ 39
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RƯỚC LỄ  (tt)

Bí tích Thánh Thể và sự hợp nhất các Kitô hữu. Trước sự cao cả của mầu nhiệm này, thánh Augustinô đã thốt lên: “Ôi bí tích tình yêu! Ôi dấu chỉ hợp nhất! Ôi mối dây bác ái!” Người ta càng đau lòng vì sự chia rẽ trong Hội Thánh vốn làm cho các Kitô hữu không thể tham dự chung với nhau bàn tiệc của Chúa, thì những lời nguyện dâng lên Chúa càng khẩn thiết hơn, để những ngày hợp nhất trọn vẹn, của mọi kẻ tin vào Người, được trở lại.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1398).

26   23   X       Thứ Hai.
2 Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22

Xin cầu nguyện cho:
Cha Đa Minh Đào Công Roanh (+1989).

27   24   Tr      Thứ Ba.
Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ
2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26

28   25   Tr      Thứ .
Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

Bổn mạng:

* Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô).

* Cộng đoàn Chúa Kitô Vua - Đa Minh Tam Hiệp  (Giáo xứ Bình Hà)

* Quý cha: Phan Minh Danh; Hoàng Đức Toàn.

29   26   Đ       Thứ Năm.
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.                            

Kỷ niệm 11 năm linh mục:
Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD.

30          27      X         Thứ Sáu.
1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.     

31   28   X       Thứ Bảy.
1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây