TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG TƯ - 2024

18/11/2023 02:49:37 |   1005

THÁNG TƯ - 2024
 

LPV T4 2024

Ý cầu nguyện:
Cầu cho vai trò của người phụ nữ:
Xin cho phẩm giá và sự đa năng của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, và xin cho việc phân biệt đối xử với họ chấm dứt tại tất cả các quốc gia trên thế giới.
­­­­
01 23.02  Tr      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,14.22-33; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11 Mt 28,8-15.

02   24   Tr      THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,36-41;  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Ga 20,11-18.
(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước (1839), linh mục, tử đạo.

03   25   Tr      THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Lc 24,13-35.

04   26   Tr      THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26; Tv 8,2a và 5.6-7.8-9; Lc 24,35-48. 

(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Kỷ niệm 63 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Tiến Lễ.

Tiết khí: Thanh minh (trời trong sáng).   

05   27   Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Tv 117,1-2 và 4.22-24.25-27a; Ga 21,1-14.
(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).

Bổn mạng:

* Các giáo họ:
Vinh Sơn (Giáo xứ Phúc Thành –ĐM); Vinh Sơn (Cư Prao –Giáo xứThuận Tâm –CT).

* Quý Cha: Mai Văn Hòa; Phạm Hữu Mạnh.            
   

06   28   Tr      THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  
Cv 4,13-21;  Tv 117,1 và 14-15.16ab và 17-18.19-21;  Mc 16,9-15.

GHVN: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (1857), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ An Bình (hạt Phước Long).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập - Đồng Xoài).

07   29   Tr      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 4,32-35; Tv 117, 2-4.16ab-18.22-24; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, lm).

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1861), linh mục, tử đạo.

CMTC:

* Các giáo xứ: 
Hòa Bình (hạt Giang Sơn);  
Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa);
Tân Hưng (hạt Đồng Xoài);
Phú Xuân (hạt Buôn Hô).


* Các giáo họ:
Vinh Sơn (Giáo xứ Phúc Thành -ĐM);
Vô Nhiễm (Giáo xứ Phúc Bình - Đăk Mil).


Bổn mạng
CĐ Xuân Thành - Mẹ Nhân Ái (Giáo xứVinh An).

Thánh Gioan Lasan, linh mục.
Bổn mạng: CĐ Mỹ Yên - La San (Giáo xứ Vinh An)

GIÁO HUẤN SỐ 19
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Cộng đồng Triđentinô đã tóm tắt đức tin công giáo bằng lời tuyên bố: “Vì Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, đã phán dạy: Điều Người dâng lên dưới hình bánh, đích thực là Thân Mình Người, nên Hội Thánh luôn luôn xác tín như vậy, và Thánh Công Đồng này một lần nữa tuyên bố: Nhờ lời thánh hiến bánh và rượu đã diễn ra sự biến đổi trọn vẹn bản thể bánh thành bản thể Mình Thánh Đức Kitô, Chúa chúng ta, và biến đổi trọn vẹn bản thể rượu thành bản thể Máu Thánh Người; Hội Thánh Công Giáo gọi việc biến đổi này một cách thích hợp và chính xác là sự biến đổi bản thể (transsubstantiatio).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1376).

08   30   Tr      Thứ Hai.
LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14; 8,10;  Tv 39,7-8a.8b-9.10.11; Dt 10,4-10;  Lc 1,26-38.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Nam Thiên (hạt Buôn Hô); Phúc Thành (hạt Đăk Mil).

* Các cộng đoàn: Fiat - NVHB (Giáo xứ Vinh Trung); Truyền Tin - NVHB (Giáo xứ Đăk Ân); Long Điền - Đức Bà Truyền Giáo; Phước Sơn - Mẫu TâmG  Phan Thiết; Phúc Bình - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Thánh Gia; Nô tỳ Thiên Chúa (Giáo xứ Kim Mai).

Kỷ niệm:

* 49 năm linh mục
Cha GB Nguyễn Minh Hảo.

* 12 năm linh mục
Cha Batôlômêô Nguyễn Hoàng Tuấn, OP

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Antôn Phạm Ngọc Lan (+1992).

LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

09 01.03  Tr      Thứ Ba.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

10   2     Tr      Thứ Tư.
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

11   3     Đ       Thứ Năm.
Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo (Đ).
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.     

Kỷ niệm 11 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Minh Hiển; Antôn Phạm Quang Lâm; Phaolô Cao Anh Quốc; Phaolô Trần Văn Thanh; GB. Trịnh Đình Thế; Phaolô Dương Anh Thơ; Đa Minh Vũ Đức Văn.

12   4     Tr      Thứ Sáu.
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

13   5     Tr      Thứ Bảy.
Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). 
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

14   6     Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.
Cv 3,13-15.17-19; Tv 4,2.4.6b-7.9; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Kim Châu (hạt Giang Sơn);
Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm);
Xuân Hòa (hạt Đăk Mil);
Bình Hà (hạt Gia Nghĩa);
Kon H’ring (hạt Buôn Hô).


* Các giáo họ:
Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả - Phước Long);
Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân - Phước Long).

GIÁO HUẤN SỐ 20
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Sự hiện diện Thánh Thể của Đức Kitô bắt đầu từ lúc thánh hiến [a momento consecrationis, quen gọi là lúc truyền phép] và kéo dài bao lâu các hình dạng Thánh Thể còn tồn tại. Đức Kitô hiện diện trọn vẹn trong mỗi hình bánh và rượu, và trong mỗi phần nhỏ của hình bánh và rượu, như vậy việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1377).

15   7     Tr      Thứ Hai.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Kỷ niệm:

* 19 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP.

* 08 năm linh mục:
Cha Phêrô Phạm Hữu Chí, OMI.

16   8     Tr      Thứ Ba.
Cv 7,518,1a; Ga 6,30-35.

(THÁNH BERNADETTE)
Bổn mạng cộng đoàn Bernadette MTG Nha Trang (Giáo xứ Vinh Đức).

17   9     Tr      Thứ Tư.
Cv 8,1b-8;  Ga 6,35-40.

18   10   Tr      Thứ Năm.
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

19   11   Tr      Thứ Sáu.
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Tiết khí: Cốc vũ (mưa rào).

20   12   Tr      Thứ Bảy.
Cv 9,31-42;  Ga 6,60-69.   

21   13   Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Thánh vịnh tuần IV.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 4,8-12; Tv 117,1.8-9.21-23.26.28-29; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
(Không cử hành lễ thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

- Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.

CMTC:

* Nhà nguyện Tòa Giám Mục (hạt Chính Tòa).

* Các giáo xứ:
Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa);
Tân Lập (hạt Đồng Xoài);
Bù Nho (hạt Phước Long);

Vinh Hà (hạt Buôn Hô).

 GIÁO HUẤN SỐ 21
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Việc tôn thờ Thánh Thể. Trong phụng vụ Thánh lễ, chúng ta bày tỏ đức tin vào sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong các hình bánh và rượu bằng nhiều cách, như bái gối hay cúi mình sâu để tỏ dấu tôn thờ Chúa. “Hội Thánh Công Giáo đã và vẫn luôn tôn thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài thánh lễ nữa, bằng cách bảo quản hết sức cẩn thận Bánh đã được thánh hiến (consecratas Hostias), đặt lên cho các tín hữu tôn thờ cách long trọng, và rước kiệu Thánh Thể với đông đảo dân chúng vui mừng tham dự” (Giáo lý HTCG, số 1378).

22   14   Tr      Thứ Hai.
Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.

23   15   Tr      Thứ Ba.
Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ).   Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). 
Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.        
              

24   16   Tr      Thứ Tư.
Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).
Cv 12,24–13,5a;  Ga 12,44-50.

25   17   Đ       Thứ Năm.
THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Pr 5,5b-14;  Tv 88,2-3.6-7.16-17; Mc 16,15-20.

Kỷ niệm 30 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Minh Tâm;
Phêrô Bùi Văn Thục.

26   18   Tr      Thứ Sáu.
Cv 13, 26-33;  Ga 14,1-6.

Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha Phêrô Hoàng Hùng Phi.

27   19   Tr      Thứ Bảy.
Cv 13,44-52;  Ga 14,7-14

GHVN: Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng (1856), Linh mục, tử đạo.

28   20   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 9,26-31; Tv 21,26b-27.28.30.31-32; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
 (Không cử hành lễ thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục).

GHVN: Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (1840), Linh mục, tử đạo; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (1840) Thầy giảng, tử đạo; Thánh GB. Đinh Văn Thanh (1840), Thầy giảng, tử đạo.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Xuân Lộc (hạt Đăk Mil);
Hòa An (hạt Gia Nghĩa);
Giuse (hạt Phước Long);
Sơn Long (hạt Phước Long).


*  Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - Chính Tòa).

GIÁO HUẤN SỐ 22
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Nhà Tạm, trước hết được dùng để lưu giữ Thánh Thể cách xứng đáng để có thể mang đến cho các bệnh nhân và những người vắng mặt rước lễ ngoài thánh lễ. Nhờ đào sâu đức tin vào sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, Hội Thánh ý thức về ý nghĩa của việc thinh lặng tôn thờ Đức Kitô hiện diện trong các hình dạng Thánh Thể. Vì vậy, Nhà Tạm phải đặt nơi đặc biệt xứng đáng trong nhà thờ, và phải được thiết kế như thế nào để nêu cao và bày tỏ chân lý về sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong Bí tích Cực thánh này.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1379).

29   21   Tr      Thứ Hai.
Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 14,5-18;  Ga 14,21-26.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (1861), Linh mục OP, tử đạo.                    

Kỷ niệm:
* 57 năm linh mục:
Cha Gioan Bùi Quang Đạo.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Phêrô Romeuf (Phương) (+1984)

30   22   Tr      Thứ Ba.
Thánh Piô V, giáo hoàng.
Cv 14,19-28;  Ga 14,27-31a.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây