TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”. (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời, ngày 02.11

Thứ bảy - 30/10/2021 09:02 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   164
“Ý của Cha tôi là  tất cả những ai thấy người Con  và tin vào người Con,  thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
VHTK Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời, ngày 02.11

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Cầu cho các linh hồn đã qua đời
Ngày 2 tháng 11
Tin Mừng thánh Gioan 6,37-40
 
 
TIN MỪNG 
LỄ CÁC ĐẲNG 1
 
37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
 
 
37 Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me,38 because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me.
 
39 And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it (on) the last day.
 
40 For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him (on) the last day."
 
 I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 6,37
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Chúa Giêsu nói : Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, thì thế nào?
a. Tôi sẽ không loại ra ngoài.
b. Tôi sẽ chăm sóc chu đáo.
c. Được sống muôn đời.
d. Được Nước Trời làm gia nghiệp.
 
a2. Chúa Giêsu nói ngài từ đâu xuống? (Ga 6,38)
a. Tự Giêrusalem xuống.
b. Tự trời xuống.
c. Tự trên núi xuống.
d. Tự trên đám mây ngự xuống.
 
a3. Chúa Giêsu nói : ngài tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý ngài, nhưng để làm gì? (Ga 6,38)
a. Kêu gọi mọi người ăn năn sám hối.
b. Làm theo ý Đấng đã sai ngài.
c. Rao giảng Tin Mừng cứu độ.
d. Loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa.
 
a4. Ý của Chúa Cha là gì? (Ga 6,40)
a. Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.
b. Mọi người được nghe rao giảng Tin Mừng.
c. Mọi người được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
d. Mọi người được rửa tội.
 
a5. Ngày sau hết, Chúa Giêsu sẽ làm gì cho họ? (Ga 6,40)
a. Cho họ sống lại.
b. Cho họ thấy vinh quang của Thiên Chúa.
c. Cho họ hưởng gia nghiệp Nước Trời.
d. Cả a, b và c đúng.
B. THÁNG CÁC LINH HỒN
 
01. Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội dành để cầu nguyện cho ai?
a. Những người di dân.
b. Những cô nhi quả phụ.
c. Các linh hồn.
d. Các người dự tòng .
 
02. Khi viếng nghĩa trang vào ngày 1 – 8/11, và làm theo những điều luật định, chúng ta được lãnh nhận ơn gì?
a. Ơn chết lành.
b. Ơn toàn xá.
c. Ơn kính sợ Chúa.
d. Ơn khôn khoan.
 
03. Đâu là những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá?
............................................................................................................................................................
 
04. Ơn toàn xá mà chúng ta lãnh nhận từ ngày 1 – 8/11 được dành cho ai?
a. Các bệnh nhân.
b. Chính chúng ta.
c. Các linh hồn.
d. Người thân.
 
05. Khi đau ốm người tín hữu thường lãnh nhận Bí tích gì?
a. Bí tích Thánh Thể.
b. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
c. Bí tích Thêm Sức.
d. Bí tích Giao Hòa.
 
06. Để lãnh nhận ơn toàn xá trong những ngày 1 – 8/11, chúng ta phải làm những việc gì?
a. Xưng tội, rước lễ.
b. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.
c. Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính.
d. Viếng Đất Thánh.
c. Chỉ a, b và c đúng.
d. Cả a, b, c và d đúng.
 
07. Sau khi chết, linh hồn con người được thanh luyện ở đâu?
a. Thiên đàng.                           
b. Hỏa ngục.
c. Luyện ngục.                          
d. Nước Trời.
 
08. Ai đã quyên tiền gởi về Giêrusalem xin dâng lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi? (2Mcb 12,38-45)
a. Vua Saun.                             
b. Vua Đavít.
c. Ông Tôbia.                           
d. Ông Giuđa Mácabê.
 
09. Việc các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ và cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ, gọi là gì?
a. Lời cầu nguyện chung.
b. Tính duy nhất của Hội Thánh.
c. Các thánh thông công.
d. Sự hợp nhất trong Giáo Hội.
 
10. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. Đây là lời của ai?
a. Thánh Phêrô.
b. Thánh Phaolô.
c. Thánh Giacôbê.
d. Thánh Gioan.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Chúa Giêsu sẽ cho họ làm gì trong ngày sau hết? (Gioan 6,40)
 
02. Ý của Chúa Cha là tất cả những ai thấy người Con và làm gì vào người Con, thì được sống muôn đời? (Gioan 6,40)
 
03. Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống thế nào? (Gioan 6,40)
 
04. Chúa Giêsu sẽ cho họ sống lại trong ngày nào? (Gioan 6,40)
 
05. Tất cả những người ai ban cho tôi đều sẽ đến với tôi ? (Gioan 6,37)
 
06. Chúa Giêsu nói ngài từ đâu xuống? (Ga 6,38) 
 
07. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không làm gì? (Gioan 6,37)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ý của Cha tôi là  tất cả những ai thấy người Con  và tin vào người Con,  thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."
Tin Mừng thánh Gioan 6,40
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Cầu cho các linh hồn đã qua đời
Ngày 2 tháng 11
Tin Mừng thánh Gioan 6,37-40
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thanh luyện
 
* Tin Mừng thánh Gioan 6,37
“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi,
và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Tôi sẽ không loại ra ngoài (Ga 6,37)
a2. b. Tự trời xuống (Ga 6,38)
a3. b. Làm theo ý Đấng đã sai ngài (Ga 6,38)
a4. a. Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời (Ga 6,40)
a5. a. Cho họ sống lại (Ga 6,40)
 
B. THÁNG CÁC LINH HỒN
 
01. c. Các linh hồn.
02. b. Ơn toàn xá.
03. Đoc Kinh Lạy Cha + Kinh Tin Kính + Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng + Xưng tội + Rước lễ + Ăn năn dốc lòng chừa, từ bỏ tội lỗi + Viếng nhà thờ (hay Đất Thánh).
04. c.  Các linh hồn.
05. b.  Bí tích Xức dầu bệnh nhân.
06. d.  Cả a, b, c và d đúng.
07. c.  Luyện ngục.
08. d. Ông Giuđa Mácabê (2Mcb 12,38-45).
09. c. Các thánh thông công.
10. c. Thánh Giacôbê (Gcb 5,14-15).
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Sống lại (Gioan 6,40)
02. Tin (Gioan 6,40)
03. Muôn đời (Gioan 6,40)
04. Sau hết (Gioan 6,40)
05. Chúa Cha (Gioan 6,37)
06. Trời (Ga 6,38)
07. Loại ra ngoài (Gioan 6,37)
 
Hàng dọc : Linh Hồn
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 Tags: pvct 11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây