TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. (Ga 14, 23-29)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Chúa Nhật 9 TN C

Thứ hai - 17/01/2022 20:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   225
"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.”
VHTK Chúa Nhật 9 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH 
CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN C

Tin Mừng thánh Luca 7,1-10


 Tải về file DPF VHTK CN 9 TN C tại đây

TIN MỪNG
 
Đức Giê-su chữa người nô lệ của một đại đội trưởng  
 
1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.
 
4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
 
 
1  When he had finished all his words to the people, he entered Capernaum.
 
2 A centurion  there had a slave who was ill and about to die, and he was valuable to him.
 
3 When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave.
 
4 They approached Jesus and strongly urged him to come, saying, "He deserves to have you do this for him,5 for he loves our nation and he built the synagogue for us."
 
6 And Jesus went with them, but when he was only a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof. 7 Therefore, I did not consider myself worthy to come to you; but say the word and let my servant be healed.
 
8 For I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come here,' and he comes; and to my slave, 'Do this,' and he does it."
 
9 When Jesus heard this he was amazed at him and, turning, said to the crowd following him, "I tell you, not even in Israel have I found such faith."
 
10 When the messengers returned to the house, they found the slave in good health.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

Luca 7,1 10a

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 7,6b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Nhà ông đại đội trưởng có người nô lệ đau nặng ở thành nào? (Lc 7,1)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Samaria.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Xarépta.
 
02. Viên đại đội trưởng này đã làm gì cho người Do thái? (Lc 7,5)
a. Tu sửa đền thờ Giêrusalem.
b. Xây cất hội đường. 
c. Sửa sang đường xá.
d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Viên đại đội trưởng này muốn xin gì với Đức Giêsu? (Lc 7,3)
a. Đến thăm nhà.
b. Đến cứu sống người nô lệ.
c. Đến dự tiệc. 
d. Đến dự tiệc cưới.
 
04. Những ai đến với Đức Giêsu xin người đến cứu sống người nô lệ của viên đại đội trưởng? (Lc 7,3)
a. Các ngoại kiều.
b. Các kỳ mục của người Do thái.
c. Những người Biệt phái.
d. Thượng tế Caipha.
 
05. Trước những lời của viên đại đội trưởng, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 7,9)
a. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
b. Anh hãy về bình an.
c. Anh muốn gì thì được như vậy.
d. Ngay cả trong dân ít raen, tôi cũng chưa thấy 1 người nào có lòng tin mạnh như thế.
 
III. Ô CHỮ  
OC 9 TN C

Những gợi ý
 
01. Các kỳ mục Do thái đến xin ai cứu sống người nô lệ? (Lc 7,3)
 
02. Khi nghe những lời ông đại đội trưởng sai bạn hữu đến nói với Đức Giêsu, Người có thái độ gì? (Lc 7,9)
 
03. Viên đại đội trưởng đã xây cất gì cho người Do thái? (Lc 7,5)
 
04. Các kỳ mục đến với Đức Giêsu khẩn khoản khẩn điều gì? (Lc 7,4)
 
05. Người nào của ông đại đội trưởng được chữa lành? (Lc 7,10)
 
06. Đức Giêsu nói ngay cả trong dân nào cũng chưa thấy 1 người nào có lòng tin mạnh như thế? (Lc 7,9)
 
07. Đức Giêsu khen người đại đội trưởng có điều gì mạnh mẽ? (Lc 7,9)
 
08. Đức Giêsu vào thành này. (Lc 7,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 
"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.”
Tin Mừng thánh Luca 7,6b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 
CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN C

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Viên đại đội trưởng và Chúa Giêsu 
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 7,6b
 
"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, 
vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Thành Caphácnaum (Lc 7,1)
02. b. Xây dựng hội đường (Lc 7,5)
03. b. Đến cứu sống người nô lệ (Lc 7,3)
04. b. Các kỳ mục của người Do thái (Lc 7,3)
05. d. Ngay cả trong dân ít raen, tôi cũng chưa thấy 1 người nào có lòng tin mạnh như thế (Lc 7,9)
 
III. Ô CHỮ  
 
01. Đức Giêsu (Lc 7,3)
02. Thán phục (Lc 7,9)
03. Hội đường (Lc 7,5)
04. Nài xin (Lc 7,4)
05. Nô lệ (Lc 7,10)
06. Ítraen (Lc 7,9)
07. Lòng tin (Lc 7,9)
08. Caphácnaum (Lc 7,1)
 
Hàng dọc : Chữa lành
 
NGUYỄN THÁI HÙNG 
pvc tn

 Tags: pvc tn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây