TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Truyền Tin

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. (Lc 1, 26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ THÁNH AGATHA, Trinh nữ tử đạo Ngày 5 tháng 2

Thứ ba - 01/02/2022 19:53 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   597
“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
VHTK LỄ THÁNH AGATHA, Trinh nữ tử đạo Ngày 5 tháng 2

 

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH AGATHA,
Trinh nữ tử đạo
Ngày 5  tháng 2
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 

17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
 
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
 
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
 
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
 
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
a. Người đời.
b. Thế gian.
c. Kẻ thù.
d. Phái Pharisêu.
 
 
a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế.
b. Các hội đường.
c. Vua chúa.
d. Quân La mã.
 
 
a3. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Quan tòa.
b. Thượng tế.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên Chúa.
 
 
a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ.
b. Thù ghét.
c. Chế nhạo.
d. Loại trừ.
 
 
a5. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu thoát.
d. Gọi là con Thiên Chúa.
 
 
B. Thánh nữ Agatha
 
 
b1. Thánh nữ Agata chào đời khoảng năm 230  trong một gia đình quí phái có danh giá tại đâu?
a. Sicilia.
b. Rôma.
c. Madrid.
d. Alexandria.
 
 
b2.  Vì bị từ chối lời cầu hôn nên quan trấn đã hạ ngục và hành hạ dã man thánh nữ. Quan trấn này tên là gì?
a.  Quiriniô.
b.  Quintianô.
c.  Macrinus.
d.  Severus.
 
 
b3.  Một trong những hình phạt mà thánh nữ phải chịu bởi sự tàn ác của quan trấn là gì?
a. Xẻo mũi.
b. Chặt tay.
c. Cắt nhủ hoa.
d. Móc mắt.
 
 
b4.  Vì can đảm chịu mọi thử thách và hình phạt đau đớn, thân xác ngài bị nhiều thương tích, song Thiên Chúa nhân lành đã sai ai đến chữa lành các vết thương cho thánh nữ?
a.  Thánh Phêrô.
b.  Thánh Phaolô.
c.  Thánh MariaMagdala.
d.  Thánh Anna.
 
 
b5. Trung kiên với đức tin của mình, thánh nữ Agatha được phúc tử đạo năm 251 dưới thời bạo vương nào?
a. Bạo vương Đêciô.
b. Bạo vương Hêrôđê.
c. Bạo vương Nêrô.
d. Bạo vương Trajanô.
 
 
III. Ô CHỮ  
 

 Những gợi ý
 

01. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
 

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
 

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)  
 

04. Khi người ta nộp anh em, … không phải chính anh em nói, mà là ai của cha anh em nói trong anh em? (Mt 10,20)  
 

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết? (Mt 10,18)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“ Không phải chính anh em nói,
 mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh nữ Agatha
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 :
 
“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. d. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
 
B. Thánh nữ Agatha
 
 
b1. a. Sicilia.
b2. b.  Quintianô.
b3. c. Cắt nhủ hoa.
b4. a.  Thánh Phêrô.
b5. a. Bạo vương Đêciô.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
01. Cứu thoát  (Mt 10,22)
02. Thiên Chúa (Mt 10,19)
03. Người đời (Mt 10,27)
04. Thần Khí  (Mt 10,20)
05. Dân ngoại (Mt 10,18)
 
 
Hàng dọc : Tử Đạo
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH AGATA, trinh nữ, tử đạo
(St. Agatha)
Ngày 05/2
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
 
Ca nhập lễ, lễ các thánh trinh nữ viết rằng:” Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô”. Thánh Agata là người trinh nữ khôn ngoan đã làm rạng danh Chúa Kitô.
 
 
THÁNH AGATA: Được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thế giá tại Sicilia. Thánh nhân ngay từ nhỏ đã khấn giữ mình đồng trinh, hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Các chị của thánh nữ là Anê, Lucia và Cécilia đều đã được phước tử vì đạo dưới thời bạo vương Đêciô, năm 251. Thánh Agata chỉ có một chí hướng là hiến toàn thân của mình cho Thiên Chúa để Chúa định liệu cuộc đời của mình. Chính vì thế, khi quan trấn ở Sicilia thấy Người có nhan sắc, thùy mị, tốt lành đã động lòng xin cầu hôn với Agata. Vì đã  khấn hứa giữ mình đồng trinh, thánh nhân đã từ khước lời cầu hôn của quan trấn Quintianô. Quá tức giận trước đề nghị của mình, quan trấn Sicilia đã bắt giam Agata trong ngục vịn cớ Agata có đạo. Quân lính và cai ngục đã hành hạ hết sức dã man thánh nhân và dùng nhiều cực hình để trả thù Agata, khinh khi thánh nữ với dụng ý làm cho thánh nhân bị nhụt chí mà bỏ cuộc. Quan trấn Sicilia trả thù thánh Agata hết sức tàn nhẫn, Ông hạ lệnh nướng thánh nhân trên giường sắt nung đỏ và sau đó lại hạ lệnh tống ngục thánh nữ. Tuy nhiên, Thiên chúa yêu thương thánh nữ, sai  thánh Phêrô đêm hôm ấy đến ngục thất chữa lành cho thánh nữ Agata. Thánh nhân dù nhiều lần bị quan trấn dụ dỗ, trấn áp, tra tấn dã man, vẫn một mực trung kiên với Thiên Chúa. Tức giận, quan trấn càng đàn áp, hạ lệnh nướng thánh nhân trên giường sắt, đau đớn quằn quại và dùng mảnh chai nhọn bắt thánh nữ lăn lộn trên đó, thánh nữ Agata luôn kiên trung, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa nhân từ, vì chỉ có Chúa mới cứu được linh hồn của Ngài. Cử chỉ anh hùng và thái độ dũng mãnh của thánh nhân đã làm cả thành phố náo động, Quintianô sợ dân chúng nổi loạn, đã hạ lệnh truyền giam thánh nữ trong ngục.
 
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NỮ: Bị nhốt trong ngục tù, bị hành hạ trăm bề, thánh nữ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/2/251. Thiên Chúa đã thưởng công thánh nhân bằng muôn vàn phép lạ. Phép lạ lạ lùng là thánh nữ đã che chở thành Catana khỏi hiểm họa núi lửa Eùtna. Dân chúng rất sùng kính thánh nữ ngay từ thời đó.Thánh nữ đã cầu thay nguyện giúp cho dân được muôn vàn ơn phúc. Hội Thánh thưởng công Ngài bằng cách cho tôn kính thánh nữ vào ngày 5/2 mỗi năm.
 
 
Lạy Chúa, thánh nữ Agata đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu cho chúng con được ơn tha thứ( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Agata, trinh nữ, tử đạo).
 
 
 Tags: vhtk tháng 02

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây