TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5

Thứ ba - 10/05/2022 08:15 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1395
Thân mẫu Người nói với gia nhân:"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ ĐỨC MẸ FATIMA
Ngày 13 tháng 5
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11
Ngày 13 tháng 5
 
Tin Mừng
 
Tiệc cưới Ca-na
 
1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
 
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
 
1 On the third day there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.
 
2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.
 
3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."
 
4 (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."
 
5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."
 
6 Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.
 
7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.
 
8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." So they took it.
 
9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."
 
11 Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galileeand so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
FATI (17)
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
01. Tiệc cưới Cana diễn ra tại miền nào? (Ga 2, 1)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđêa.
d. Miền Thập tỉnh.
 
02. Những ai đi tham dự tiệc cưới Cana? (Ga 2,1-2)
a. Đức Giêsu.
b. Mẹ Maria.
c. Các môn đệ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Ai pháp hiện ra tiệc cưới thiếu rượu? (Ga 2,3)
a. Ông quản tiệc.
b. Đức Giêsu.
c. Thân mẫu Đức Giêsu.
d. Các môn đệ.
 
04. Tại Cana, Đức Giêsu đã làm phép lạ gì? (Ga 2, 9)
a. Bánh hóa ra nhiều.
b. Người mù thấy được.
c. Nước hóa thành rượu.
d. Kẻ câm nói được.
 
05. Đức Giêsu làm phép lạ đều tiên này để làm gì? (Ga 2, 11)
a. Các môn đệ tin vào Người.
b. Bày tỏ vinh quang của Người.
c. Chứng thực người là Đấng Mêsia.
d. Chỉ a và b đúng.
 
B. Đức Mẹ Fatima
 
b1. Ngày 13 tháng 5 năm 1917 đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ trên đồi Cova da Iria thuộc làng Fatima thuộc nước nào?
a. Bồ Đào Nha.
b. Tây Ban Nha.
c. Pháp.
d. Ý.
 
b2. Những đứa trẻ được Đức Mẹ Fatima hiện ra là ai?
a. Lucia.
b. Jacinta.
c. Phanxicô.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Một hiện tượng lạ lùng xảy ra trong một lần Đức Mẹ hiện ra :
a.  Đức Mẹ đi trên sóng nước.
b. Hoa hồng đổ xuống trên mọi người.
c. Mặt trời quay.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Đây là sứ điệp Mẹ Fatima gởi đến mọi người :
a. Hãy siêng năng cầu nguyện.
b. Hãy năng lần hạt Mân Côi.
c. Hãy ăn năn thống hối.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Đức Giáo Hoàng nào đã lập Lễ kính Đức Mẹ Fatima?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
OC MẸ FATIMA
 
Những gợi ý
 
01. Ai đã nói với các gia nhân : “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”? (Ga 2,5)
 
02. Ai là người nếm thử nước đã biến thành rượu? (Ga 2,9)
 
03. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên tại Cana và bày tỏ vinh quang của Người. Và ai đã tin vào Người? (Ga 2,11)
 
04. Khi làm dấu lạ này, Đức Giêsu đã bày tỏ điều gì của Người? (Ga 2,11)
 
05. Thân mẫu Đức Giêsu phát hiện thấy điều gì xảy ra nơi bữa tiệc cưới này? (Ga 2,3)
 
06. Ai đã làm cho nước hóa thành rượu ngon? (Ga 2,1-11)
 
07. Tiệc cưới mà thân mẫu Đức Giêsu, Đức Giêsu và các môn đệ tham dự ở đâu? (Ga 2,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Thân mẫu Người nói với gia nhân:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Tin Mừng thánh Gioan 2,5
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ ĐỨC MẸ FATIMA
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11
Ngày 13 tháng 5
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề
Đức Mẹ Ftima
 
* Tin Mừng thánh Gioan 2,5
 
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
01. a. Miền Galilê (Ga 2, 1)
02. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2,1-2)
03. c. Thân mẫu Đức Giêsu (Ga 2,3)
04. c. Nước hóa thành rượu (Ga 2, 9)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 2, 11)
 
B. Đức Mẹ Fatima
 
b1. a. Bồ Đào Nha.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thân mẫu Người (Ga 2,5)
02. Quản tiệc (Ga 2,9)
03. Môn đệ (Ga 2,11)
04. Vinh quang (Ga 2,11)
05. Thiếu rượu (Ga 2,3)
06. Đức Giêsu (Ga 2,1-11)
07. Cana (Ga 2,1)
 
Hàng dọc : Mẹ Maria
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Lễ Ðức Mẹ Fatima
 Fatima biến cố lịch sử của Thế giới và của
Giáo hội Công giáo trong thế kỷ XX
LM Nguyễn Hữu Thy
 
Fatima, biến cố lịch sử của Thế giới và của Giáo hội Công giáo trong thế kỷ XX.
 
(Radio Veritas Asia - 14/05/2002) - Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1917, lúc Ðệ nhị thế chiến (1914-1918), bước vào giai đoạn khốc liệt, ÐTC Benoit XV (1914-1922) kêu gọi các người Công giáo trên cả thế giới tham dự chiến dịch cầu nguyện, để xin Ðức Maria bầu cử, cách riêng trong Tháng năm, tháng đâng kính Mẹ Thiên Chúa, để chấm dứt những cuộc tàn phá, đau khổ, chết chóc. Ngoài ra, ngài còn đặt tượng Ðức Mẹ bế Chúa Con bằng cẩm thạch, trong Ðền thờ Ðức Bả Cả, với hàng chữ : "Regina Pacis " (Nữ vương hòa bình).
 
Tám ngày sau, tức 13 tháng 5/1917, tại thung lũng Cova da Iria (Fatima) bên Bồ đào nha, Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra với ba em mục đồng: Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Phanxicô và Giaxinta, hai anh em ruột, đã qua đời sau ít năm. Mộ của hai em hiện nay trong nhà thờ Fatima.
 
Ngày 13 tháng 5, trong Năm Ðại Toàn xá 2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã đích thân đến hành hương lần thứ ba tại Fatima, để tôn phong hai em lên bậc Chân phước. Ðây là hai vị thánh trẻ nhất, không tử đạo, được cất nhắc lên danh dự bàn thờ. Cũng trong dịp này, vào cuối thánh lễ, nhân danh ÐTC, ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, đã tiết lộ "Phần thứ ba của Bí mật Fatima", sau khi đã tham khảo ý kiến  Nữ Tu Lucia (95 tuổi), hiện còn sống trong Tu viện kín ở Coimbra, và thỉnh thoảng vẫn còn được Ðức Mẹ hiện ra. Phần thứ ba của Bí mật Fatima, được giữ kín trong nhiều năm, gây thắc mắc và lo sợ trong dân chúng, bởi vì có một số người đã giải thích như một "biến cố kinh khủng", giống những hiện tượng và dấu hiệu  được báo trước về ngày tận thế.  Nhưng thực sự không phải vậy. "Phần thứ ba của Bí mật Fatima", theo sự tiết lộ chính thức của Tòa Thánh trong ngày 13 tháng 5 năm 2000, là việc bách hại đẩm máu, dữ dội, xẩy đến trong thời chế độ cộng sản Liên xô cầm quyền, nhất là "vụ mưu sát Vị lãnh đạo tối cao Giáo hội". Bí mật thứ ba đã nói đến hình ảnh: "Một vị giám mục mặc áo trắng bước qua những xác chết ngổn ngang và chính vị đó cũng bị mưu sát". Việc tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima, hôm ngày 13.5.2000,   không thuyết  phục một số người, nhất là những người đã giải thích "Bí mậtFatima" theo cái nhìn riêng của họ, căn cứ trên  "hình ảnh": "vị mặc áo trắng bị mưu  sát". Thực ra, nếu không có phép lạ Ðức Mẹ Fatima, thì "Vị giám mục mặc áo trắng  này không thể thoát chết". Chính anh Ali Ag�a, người đã bắn những cú chí tử vào Ðức Gioan Phaolô II, đã  hết sức ngạc nhiên, tại sao bị thương như vậy, mà ÐTC đã không chết. Việc ÐTC không chết, là vì có bàn tay Ðức Mẹ Fatima. Chính ÐTC đã công nhận như vậy và ngày 12-13/05/1982, ngài đã đến Fatima hành hương, để tạ ơn Ðức Mẹ và tuyên bố rõ ràng: "Ðức Mẹ Maria đã cứu sống tôi".
 
Ðể ghi nhớ muôn đời, một trong các viên đạn được lấy ra lúc giải phẫu cho ÐTC,  tại Bệnh viện Bách Khoa Gemelli ở Roma, đã được ghép vào triều thiên của Ðức Mẹ tại Ðền Thánh Fatima trong dịp ÐTC đến hành hương tạ ơn 13/05/1982. Trong cuộc hành hương Năm Thánh 2000, ÐTC còn để lại một kỷ niệm khác nữa: đặt dưới chân Mẹ chiếc nhẫn Giám mục quí giá, do Ðức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski, Giáo chủ Ba lan và TGM Varsovie, tặng cho ngài khi được bầu làm Giáo Hoàng (16/10/1978).  Còn chiếc giây lưng trắng bị đẩm máu trong vụ mưu sát tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 17giờ 10 phút ngày 13/05/1981, đã được để lại làm kỷ niệm tại Czestochowa, Ðền Thánh quốc gia Ba lan, nơi ÐTC đã đến hành hương nhiều lần trong những năm sinh sống tại Ba lan và cả sau khi đã làm Giáo Hoàng.
 
Nhưng một cử chỉ có tính cách hoàn vũ và để nhớ ơn Mẹ Maria Fatima trong muôn thế hệ tương lai, là việc ÐTC lập lễ kính các lần Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Fatima, và năm nay (2002), ngày 13/05/2002 là lần thứ nhất lễ kính này được cử hành trên cả thế giới công giáo. Nhật báo "Người đưa Tin (Il Messaggero), một trong các tờ báo  lớn xuất bản ở Roma, số ra ngày Chúa nhật 12/03/2002, đã viết nơi trang nhất, với tít đề khá lớn như sau: "ÐTC thánh hiến niên hiệu của vụ mưu sát". Bên cạnh tít này, nhật báo Roma viết: "Trong năm 1981, ngày 13 tháng 5, ngày mà những phát đạn của Ali Ag�a bắn vào Ðức Gioan Phaolô II, được dâng kính Ðức Mẹ Fatima". Từ nay, theo Lịch phụng vụ, ngày 13/05, lễ kính Ðức Mẹ Fatima sẽ được cử hành trong toàn Giáo hội,  cũng như ngày 11 tháng 2, ngày kính nhớ những lần Ðức Mẹ hiện ra với cô Bernardette (từ 11 tháng 2 năm 1858 đến ngày 16 tháng 7 cũng năm 1858), trong 18 lần tại Hang đá, kế bên sông Gave, thuộc thành phố Lourdes (Lộ đức), miền nam nước Pháp.
 
Ngày 13/05/1917, sẽ được ghi nhớ như ngày kính các lần Ðức Mẹ hiện ra với ba em mục đồng, để kêu gọi thế giới trở lại với Thiên Chúa, lần hạt Mân côi và cầu nguyện cho nước Nga-cộng sản trở lại; những cũng là ngày được ghi vào lịch sử nhân loại, cách riêng lịch sử Giáo hội công giáo: ngày anh Ali Ag�a xả súng bắn vào Ðức Gioan Phaolô II, trùng hợp với ngày  Ðức Mẹ hiện tại Fatima và Ðức Mẹ đã cứu ÐTC khỏi chết.
 
Biến cố Fatima -  Cách mạng tháng 10 tại Liên xô năm 1917 - và vụ mưu sát Ðức Gioan Phaolô II có liên lạc mật thiết với nhau. Nước Nga trở lại đã được Ðức Mẹ nói với ba em,  khi Mẹ dạy các em hy sinh và cầu nguyện . "Nếu không, nước Nga sẽ tiếp tục phổ biến chủ nghĩa cộng sản vô thần trên cả thế giới". Nước Nga ngày nay như thế nào, ai cũng biết. Chế độ cộng sản tại Liên Sô và các nước thuộc khối Trung-Ðông-Âu sụp đổ cuối năm 1989.  Vụ mưu sát xẩy ra đã được Ðức Mẹ loan báo cho ba em biết và nay chỉ còn mình Nữ Tu Lucia là người giữ bí mật này. Ngày 13/05/2000, Chị Lucia  đã hiện diện tại Fatima,  trong lúc tiết lộ  Bí mật, sau thánh lễ Phong Chân phước cho hai em Phanxicô và Giaxinta.
 
Trước khi tuyên bố "Phần thứ ba của bí mật Fatima", Ðức TGM Tarcisio Bertone, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin, đã nhiều lần đến Tu viện Coimbra để tiếp xúc với Nử Tu Lucia. Và nữ tu Lucia đã xác nhận  bản tuyên bố là đúng với những điều Ðức Mẹ đã tiết lộ cho ba em.
 
Biến cố Fatima -  Cách mạng vô sản Liên Sô bùng nổ -  Chế độ cộng sản bách hại Giáo hội và các tín hữu Kitô - Ðệ nhất thế chiến chấm dứt năm 1918 và Ðệ nhị thế chiến (1939-1945) bùng nổ dữ dội hơn (vì thế giới không nghe lời cảnh cáo Fatima) - Chế độ cộng sản lan tràn khắp nơi, chiếm nửa thế giới với lực lượng hùng hậu đe dọa trầm trọng hòa bình, gây căng thẳng giữa hai khối Ðông và Tây trong hơn nửa thế kỷ. Tiếp đến việc sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ chế độ cộng sản và bức tườngBerlin. Sau đó Nước Nga trở lại, tuy còn nhiều khó khăn, do Giáo hội chính thống hơn là do quyền bình chính trị hiện nay tại Nga. Nhìn vào những biến cố kinh khủng của  thế giới trong thập niên vừa qua, không thể phủ nhận vai trò chủ chốt của Ðức Mẹ Fatima và của Ðức Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng đã được Ðức Mẹ chuẩn bị và chọn cách lạ lùng, để lãnh nhận việc hướng dẫn Giáo hội trong giai đoạn cực kỳ khó khăn.
 
Lập lễ kính Ðức  Mẹ hiện ra tại Fatima, để ghi nhớ các lần Mẹ  hiện ra, nhưng cũng để ghi nhớ một biến cố thê thảm của Triều Hoàng của Ðức Karol Wojtyla, vị Giáo hoàng đã nhận khẩu hiệu "Totus Tuus" (tất cả cho Mẹ),  mang một ý nghĩa rất sâu xa, bởi vì ngày 13/05 không phải chỉ để nhớ lại biến cố tôn giáo: là việc hiện ra tại Fatima, nhưng còn kính nhớ tất cả một thế kỷ đầy  đau khổ của thế giới và của Giáo hội: hai đại chiến thế giới, chủ nghĩa cộng sản vô thần và cuộc bách hại giáo hội.
 
Nhật báo Il Messaggero viết: "Trong vòng vài thế kỷ nữa, chỉ còn có các sử gia nhớ đến những biến cố và những công việc của Triều Giáo Hoàng Ðức Karol Wojtyla. Người dân sẽ không còn nhớ đến nũa". Tác giả bài báo đặt câu hỏi: "Ai trong chúng ta nhớ  đến Ðức Gioan II (532-535), vị Giáo Hoàng đầu tiên đổi tên của mình "Mercurio" (tên của một vị thần, có tính cách ngoại giáo) và nhận tên khác là Gioan II?  Chỉ ít người còn nhớ Ðức Phaolô II (1464-1471)  cho xây cất toà nhà thời danh "Palazzo Venezia" ở trung tâm Roma, còn cho tới lúc này. Trái lại, sau ngàn năm nữa  và có thể mãi mãi, mỗi lần người Công giáo cử hành lễ kính ngày 13/05, ngày Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, tức khắc nhớ đến vụ mưu sát Ðức Gioan Phaolô II và công việc của Triều Giáo Hoàng đặc biệt này, cũng như hằng năm, ngày 7 tháng 10, lễ kính Ðức Mẹ rất thánh Mân côi, các tín hữu Công giáo nhớ lại chiến thắng người Hồi giáo tại vụng Lepanto, đồng thời cũng nhớ đến Ðức Thánh Giáo Hoàng Pio V (1566-1572) đã lập lễ này, và là vị Giáo Hoàng  có công lớn lao trong việc áp dụng giáo huấn Công đồng chung Trento (1545-1563), cách riêng về phương diện kỷ luật và phụng vụ.
 
Nói tóm lại: Từ nay trở đi, ngày 13 tháng 5 hằng năm,  sẽ giúp  con cái Giáo hội nhớ đến Ðức Gioan Phaolô II, với những biến cố liên, hệ đến đời sống đau khổ của Triều Giáo Hoàng hơn là những cử chỉ, những văn kiện và những chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế.
 
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2014/04/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-4-phuc.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây