TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh ÐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6

Thứ bảy - 28/05/2022 20:32 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1120
“Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh ÐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ða-Minh Ninh, Giáo dân 
Ngày 02 tháng 6
 
Tin mừng Máccô 8,34-38
Những điều kiện để theo Đức Giê-su
 
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."
 
34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.
 
35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.
 
36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ?  (Mc 8,34)
a.  Ông Môsê
b.  Đức Giêsu
c.  Thánh Phaolô
d. Thánh Phêrô
 
a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34)
a.  Đau khổ
b.  Thập giá
c.  Gánh nặng
d.  Thập hình
 
a3. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ sự gì, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)
a.  Mạng sống
b.  Tình yêu
c.  Nết xấu
d. Chính mình
 
a4. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)
a. Hy sinh
b. Quý Trọng
c. Yêu thương
d. Từ bỏ
 
a5. Giữa thế hệ gì, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)
a.  Ngoại tình
b.  Tội lỗi
c.  Chai lì
d. Chỉ có a và b đúng.
 
B. Giáo dân Ða-Minh Ninh
 
b1. Giáo dân Ða-Minh Ninh, Sinh năm 1835 tại Trung Linh, Nam Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)
c. Vua Minh Mạng (1820-1841)
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
 
b2. Giáo dân  Ða-Minh Ninh chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                                   
b. Bị xử trảm
c. Bị thiêu sống                              
d. Xử lăng trì
 
b3. Giáo dân  Ða-Minh Ninh chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?
a. Năm 1835                                   
b. Năm 1839
c. Năm 1858                                   
d. Năm 1862
 
b4. Giáo dân Ða-Minh Ninh được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b5. Thánh Ða-Minh Ninh được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 02 tháng 6               
b. Ngày 21 tháng 12
c. Ngày 05 tháng 11    
d. Ngày 11 tháng 3
 
III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34) 
 
02. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)
 
03. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ?(Mc 8,34) 
 
04. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35) 
 
05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, và làm gì với thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)
 
06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ?(Mc 8,38)
 
07. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)
 
08. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Tin mừng thánh Máccô 8,34b
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Ðaminh Ninh, giáo dân
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
 Thánh Ðaminh Ninh
 
* Tin mừng thánh Máccô 8,34b
 
“Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Đức Giêsu (Mc 8,34)
a2. b. Thập giá (Mc 8,34)
a3. d. Chính mình (Mc 8,34)
a4. d. Từ bỏ (Mc 8,34)
a5. d. Chỉ có a và b đúng (Mc 8,38)
 
B. Giáo dân Ða-Minh Ninh
 
b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b2. b. Bị xử trảm
b3. d. Năm 1862
b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII
b5. a. Ngày 02 tháng 6
 
III. Ô CHỮ
 
01. Từ bỏ (Mc 8,34) 
02. Hổ thẹn (Mc 8,38)
03. Đức Giêsu  (Mc 8,34) 
04. Mạng sống (Mc 8,35 ) 
05. Vác (Mc 8,34)
06. Vinh quang (Mc 8,38)
07. Tin mừng (Mc 8,35)
08. Thập giá (Mc 8,34) 
 
Hàng dọc : Theo Chúa
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây