TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10

Thứ sáu - 11/06/2021 08:56 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   453
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10
VUI HỌC THÁNH KINH
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19
Ngày 11 tháng 10
 
 
Tin Mừng
 
13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
 
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
 
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
 
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
 
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
 
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
 
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
II. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 16,19
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.
 
a3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.
 
a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.
 
a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.
 
B. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
 
01. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII tên là gì?
a.  Angelo Giuseppe Roncalli.
b. Karol Josef Wojtyla.
c. Josef Ratzinger.
d. Jorge Mario Bergoglio.
 
02. Phép lạ được công nhận do Ðức Cố Giáo Hoàng  Gioan XXIII thực hiện vào năm 1966 cho Nữ tu người Ý tên Caterina Capitani khi nữ tu này vốn bị bệnh gì mà khoa học bó tay? chứng viêm màng bụng ác tính.
a. Bị chứng viêm màng bụng ác tính.
b. Bị ung thư phổi.
c. Bị bênh Parkison giai đoạn cuối.
d. Bị bệnh Alzheimer.
 
03. Đây là thông điệp của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII :
a. Thông điệp Polorum Progressio.
b. Thông điệp Evangelii Gaudium.
c. Thông điệp Pacem in Terris.
d. Thông điệp Redemptor hominis.
 
04. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã triệu tập công đồng gì?
a. Công đồng Vaticanô I.
b. Công đồng Vaticanô II.
c. Công đồng Nicêa.
d. Công đồng Giêrusalem.
 
05. Đức Giáo Hoàng nào đã chủ sự tuyên xưng chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
c. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.
d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

III.  Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)  
 
02. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16 
 
03. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)  
 
04. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì ở đâu cũng sẽ cầm buộc như vậy? (Mt 16,19)  
 
05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực của ai sẽ không tháng nỗi? (Mt 16,18)  
 
06. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)  
 
07. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)  
 
08. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con của ai? (Mt 16,16)  
 
09. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16,18)  
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,19
 
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)
 
B. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
 
01. a.  Angelo Giuseppe Roncalli.
02. a. Bị chứng viêm màng bụng ác tính.
03. c. Thông điệp Pacem in Terris.
04. b. Công đồng Vaticanô II.
05. b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
 
 
III.  Ô CHỮ
01. Đấng Kitô (Mt 16,16)
02. Đức Giêsu (Mt 16,16)
03. Hội Thánh (Mt 1618)
04. Trên trời (Mt 16,19
05. Tử thần (Mt 16,18)
06. Nước Trời (Mt 16,19)
07. Êlia (Mt 16,14)
08. Thiên Chúa (Mt 16,16)
09. Tảng Đá (Mt 16,18)
 
Hàng dọc : Giáo Hoàng
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây