TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Lucia, Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 13.12

Thứ hai - 06/12/2021 05:33 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   785
“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
VHTK Thánh Lucia, Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 13.12

Thánh nữ Lucia, Trinh Nữ Tử Đạo

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Ngày 13 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
 
Tin Mừng
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13,9-13; Lc 21: 12 -19).
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
 
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
 
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
 
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
 
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
lucia1
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
a. Người đời.
b. Thế gian.
c. Kẻ thù.
d. Phái Pharisêu.
 
a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế.
b. Các hội đường.
c. Vua chúa.
d. Quân La mã.
 
a3. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Quan tòa.
b. Thượng tế.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên Chúa.
 
a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ.
b. Thù ghét.
c. Chế nhạo.
d. Loại trừ.
 
a5. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu thoát.
d. Gọi là con Thiên Chúa.
 
B. Thánh nữ Lucia
 
b1. Thánh nữ Lucia mồ côi cha ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Người sinh năm 283 tại Syracusas thuộc nước nào?
a. Nước Ý.
b. Nước Đức.
c. Nước Syria.
d. Nước Thổ Nhĩ Kỳ.
 
b2. Thánh nữ Lucia là con gái một gia đình giàu có, đến tuổi cập kê, mẹ Lucia hứa hôn gả cho một thanh niên giàu có song ngài không muốn lấy chồng và tìm mọi cách để tránh mặt vị hôn phu. Người mẹ phản ứng dữ dội nhưng khi được ơn lạ khỏi bệnh, người mẹ đã chiều theo ý của Lucia. Người mẹ của thánh nữ Lucia bị mắc bện gì?
a. Bệnh phong hủi.
b. Bệnh băng huyết.
c. Bệnh sốt rét.
d. Bệnh lao phổi.
 
b3. Tức giận vì bị từ chối kết hôn, chàng trai đáng lẽ là chồng của Lucia đã đang tâm tố cáo với Hoàng đế Lucia có đạo, thánh nữ đã bị bắt và giải tới trước mặt quan nào?
a. Quan Paschase.
b. Quan Titô.
c. Quan Philatô.
d. Quan Phêlích.
 
b4. Quan dùng hết lời lẽ dụ dỗ thánh nữ và dùng đủ mọi cực hình để bắt thánh nữ dâng hương tế thần nhưng quan hoàn toàn thất vọng vì sự quả cảm và lòng tin sắt đá của thánh nữ đối với Chúa, và đây là cách mà quan đã dùng để hủy hoại sự trinh tiết cũng như thân xác của thánh nữ nhưng Thiên Chúa đã gìn giữ Người :
a. Giữa lầu xanh thân xác Lucia trở nên nặng nề như núi đá khiến không ai có thể kéo nổi.
b. Trong ngọn lửa hồng Chúa đã gìn giữ thân xác Người vẹn toàn
c. Trên sóng nước, Thiên Chúa cho thân xác Lucia nhẹ tênh
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Cuối cùng Thánh nữ Lucia đã được lãnh phúc tử đạo năm 304 dưới thời bắt đạo của hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Trajanô.
b. Hoàng đế Diaclêtianô.
c. Hoàng đế Xêda.
d. Hoàng đế Nêrô.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
 
02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
 
03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
 
04. Khi người ta nộp anh em, … không phải chính anh em nói, mà là ai của cha anh em nói trong anh em? (Mt 10,20)
 
05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết? (Mt 10,18)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Lucia, trinh nữ tử đạo
* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 :
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. d. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
B.
b1. a. Nước Ý.
b2. b. Bệnh băng huyết.
b3. a. Quan Paschase.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Hoàng đế Diaclêtianô.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Cứu thoát  (Mt 10,22)
02. Thiên Chúa (Mt 10,19)
03. Người đời (Mt 10,27)
04. Thần Khí  (Mt 10,20)
05. Dân ngoại (Mt 10,18)
 
Hàng dọc : Tử Đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
pvct 12
 
 
 
 
THÁNH LU-XI-A,trinh nữ, tử đạo
( St. Lucy)
Ngày 13/12
 
Mt 11,11-15
 
Một vị thánh đã được Chúa làm phép lạ để tỏ rõ uy quyền của Chúa và để chỉ cho mọi người thấy vị thánh này đã được Chúa tuyển chọn ngay trong những trạng huống khó khăn nhất . Vị thánh này tên là Lucia.
 
LUCIA, NGƯỜI LÀ AI ?
 
Thánh nữ Lucia mồ côi cha ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Người sinh ra tại Syracusas nước ý. Ngay từ nhỏ, thánh nữ Lucia đã quyết dành riêng cho Chúa, hiến toàn thân mình cho Giavê Thiên Chúa làm như của lễ toàn thiêu dâng lên Ngài. Tuy nhiên, con đường của thánh nữ có chỗ quẹo, chỗ ngoằn ngoèo. Mẹ thánh nữ đã quyết tâm ép buộc Người lập gia đình. Thiên Chúa có chương trình của Ngài. Nhờ lời cầu nguyện của Lucia, Chúa đã nhậm lời thánh nữ cho mẹ Người khỏi lập tức cơn bệnh loạn huyết hiểm nghèo, bà đã mắc phải từ lâu. Ðược Chúa yêu thương, làm phép lạ và tỏ ra cho thánh nữ biết, Ngài tuyển chọn thánh nữ. Nên sau biến cố Chúa tỏ mình, chữa lành, thánh nữ đã từ khước cuộc hôn nhân này, bán tất cả gia tài Người có để làm của hồi môn, rồi phân phát cho kẻ nghèo khó như lời Chúa truyền cho chàng thanh niên giầu có. Vì bị từ chối kết hôn, chàng trai đáng lẽ là chồng của Lucia đã đang tâm tố cáo với Hoàng đế Lucia có đạo, thánh nữ đã bị bắt và giải tới trước mặt quan Paschase. Quan Paschase đã dùng hết lời lẽ dụ dỗ thánh nữ và dùng đủ mọi cực hình để bắt thánh nữ dâng hương tế thần nhưng quan hoàn toàn thất vọng vì sự quả cảm và lòng tin sắt đá của thánh nữ đối với Chúa. Quan cho dẫn thánh nữ tới nơi tội lỗi nhất hầu hủy hoại sự trinh tiết của thánh nữ. Nhưng Chúa đã gìn giữ Người, cho thân xác Người trở nên nặng nề như núi đá khiến không ai có thể kéo nổi. Chúa lại một lần nữa gìn giữ thân xác trinh nữ vì rằng khi quan Paschase quá nóng giận đã cho quân lính tẩm dầu vào thân xác trinh nữ hầu hủy hoại thân xác của người, Chúa đã gìn giữ thân xác Người vẹn toàn giữa lửa hồng rực rỡ. Chúa đã dọn chỗ cho trinh nữ Lucia và cho Người được phúc tử đạo vào năm 304 dưới thời bắt đạo của Ðiôclêtianô. Thánh nữ đã tiên báo Giáo Hội sẽ được hưởng bình an, thơ thới. Xác thánh nữ được chôn cất ngay trên quê hương của Người.
 

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Lucia đồng trinh, tử đạo, vinh hiển bước vào trời. Xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp mà khơi lửa yêu mến trong lòng chúng con để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây