TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. (Lc 13, 22-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 1 – Gặp Gỡ 32 Ôn tập 3

Chủ nhật - 06/03/2022 09:03 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   214
1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” (Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38)
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 1 – Gặp Gỡ 32 Ôn tập 3
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 1
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 20-31)

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” (Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38)
2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Tin mừng thánh Mátthêu 4,10b)
3. “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng.” (Xuất hành 20,7a)
4. “Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày thánh.” (Xuất hành 20,8)
5. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.” (Thư Êphêxô 6,1)
6. “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (Thư 1 Gioan 4,20b)
7. “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.” (Tin mừng thánh Mátthêu 5,21)
8. “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.” (Thư 1 Côrintô 6,13b)
9. “Ngươi không được trộm cắp.” (Xuất hành 20,15)
10. “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không.” (Tin mừng thánh Mátthêu 5,37a)
11. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Tin mừng thánh Mátthêu 5,8)
12. “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất ..., nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” (Tin mừng thánh Mátthêu 6,19a.20a)

II. Ghi Nhớ

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.”
2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”
3. “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa một cách bất xứng.”
4. “Ngươi hãy nhớ ngày sabát.”
5. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ.”
6. “Ai không yêu thương người anh em …, thì không thể yêu mến Thiên Chúa.”
7. “Chớ giết người.”
8. “Thân xác con người … để phụng sự Chúa.”
9. “Ngươi không được trộm cắp.”
10. “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”.
11. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch.”
12. “Anh em … hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.”III. Ô Chữ

Những gợi ý
01. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói thế nào? (Mt 5,37a)
02. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, là gì của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi?  (Mt 22,37-38)
03. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất ..., nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở đâu? (Mt 6,19a.20a)
04. Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến ai mà họ không trông thấy? (1Ga 4,20b)
05. “Kẻ làm con, hãy làm gì cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo? (Ep 6,1)
06. Ngươi phải bái lạy ai là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi? (Mt 4,10b)
07. Điều gì con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác? (1Cr 6,13b)
08. Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là gì? (Xh 20,8)
09. Ngươi không được làm gì? (Xh 20,15)
10. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)
11. Ngươi không được dùng danh ai, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng? (Xh 20,7a)
12. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị thế nào? (Mt 5,21)

Hàng dọc :
Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lớp Thêm Sức 1
Lời giải đáp Gặp Gỡ 32 : Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 20-31)

II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ sách:

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.” (Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38)
2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Tin mừng thánh Mátthêu 4,10b)
3. “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa một cách bất xứng.” (Xuất hành 20,7a)
4. “Ngươi hãy nhớ ngày sabát.” (Xuất hành 20,8)
5. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ.” (Thư Êphêxô 6,1)
6. “Ai không yêu thương người anh em …, thì không thể yêu mến Thiên.” (Thư 1 Gioan 4,20b)
7. “Chớ giết người.” (Tin mừng thánh Mátthêu 5,21)
8. “Thân xác con người … để phụng sự Chúa.” (Thư 1 Côrintô 6,13b)
9. “Ngươi không được trộm cắp.” (Xuất hành 20,15)
10. “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”. (Tin mừng thánh Mátthêu 5,37a)
11. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch.” (Tin mừng thánh Mátthêu 5,8)
12. “Anh em … hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” (Tin mừng thánh Mátthêu 6,19a.20a)

III. Ô Chữ

01. Không (Mt 5,37a)
02. Thiên Chúa (Mt 22,37-38)
03. Trên trời (Mt 6,19a.20a)
04. Thiên Chúa (1Ga 4,20b)
05. Vâng lời (Ep 6,1)
06. Đức Chúa (Mt 4,10b)
07. Thân xác (1Cr 6,13b)
08. Ngày thánh (Xh 20,8)
09. Trộm cắp (Xh 20,15)
10. Thiên Chúa (Mt 5,8)
11. Đức Chúa (Xh 20,7a)        
12. Đưa ra toà (Mt 5,21)
                                                                      Chủ đề: Giới Luật Chúa

Gb. Nguyễn Thái Hùng


 


Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 1 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: vhgl ts1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây