TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2021

16/04/2021 08:36:04 |   1741

Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2021

 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho tình bằng hữu xã hội: Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

01 22.05  X       Thứ Năm đầu tháng.
St 22,1-19; Mt 9,1-8.

02   23   X       Thứ  Sáu đầu tháng.
St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

03   24   Đ       Thứ Bảy đầu tháng.
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2,19-22;  Tv 116,1.2 ; Ga 20,24-29.

GHVN: Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1853), linh mục, tử đạo.

04   25   X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Ed 2, 2-5; Tv 122,1-2a.2bcd.3-4.2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6.

(Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha).

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (1838) OP, thầy giảng, tử đạo.

05   26   X       Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục  (Tr).
St 28,10-22a;  Mt 9,18-26.

06   27   X       Thứ Ba. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
St 32, 22-32; Mt 9,32-38.

07   28   X       Thứ Tư.
St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a;  Mt 10,1-7.

08   29   X       Thứ Năm.
St 44,18-21.23b-29; 45,1-5;  Mt 10,7-15.           
 
09   30   X       Thứ Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
St 46,1-7.28-30;   Mt 10,16-23.

10 01.06  X       Thứ Bảy.

St 49,29-32; 50,15-26a;  Mt 10,24-33.

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1840), thầy giảng và thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (1840), tử đạo.

11   02   X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Am 7, 12-15; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10); Mc 6,7-13.
(Không cử hành lễ thánh Bênêđictô, viện phụ).

12   03   X       Thứ Hai.
Xh 1,8-14.22;  Mt 10,3411,1.


GHVN: Thánh Ignaxiô Delgado Y (1838), OP, giám mục; thánh Phêrô Hoàng Khanh (1842), linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành (1841), tử đạo.

13   04   X       Thứ Ba. Thánh Henricô (Tr).
Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

14   05   X       Thứ Tư. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr)
Xh 3,1-6.9-12;  Mt 11,25-27.        

15   06   Tr      Thứ Năm. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Xh 3,13-20;  Mt 11,28-30. 

 

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (1838), linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (1855), tử đạo.
 
16   07   X       Thứ Sáu. Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
Xh 11,1012,14;  Mt 12,1-8. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

17   08   X       Thứ Bảy.
Xh 12,37-42;  Mt 12,14-21.

18   09   X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 23,1-6; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

 

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (1839), tử đạo.

19   10   X       Thứ Hai.
Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

20   11   X       Thứ Ba. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
Xh 14,2115,1;  Mt 12,46-50.

GHVN: Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (1857), giám mục OP, tử đạo.

21   12   X       Thứ Tư.
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Xh 16,1-5.9-15;  Mt 13,1-9.

22   13   Tr      Thứ Năm. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA,  Lễ kính.
Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.

23   14   X       Thứ Sáu.
Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).
Xh 20,1-17;  Mt 13,18-23.

 

24   15   X       Thứ Bảy.
Thánh Sarbêliô Makhluf, lm (Tr).
Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

GHVN: Thánh Giuse Fernander Hiền (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

25   16   X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
2V 4,42-44; Tv 144,10-11.15-16.17-18; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15                        
(Không cử hành lễ thánh Giacôbê, Tông Đồ).

26   17   Tr      Thứ Hai. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.
Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.
(hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.9-15; Mt 13,16-17).

 

GHVN: Chân phước Anrê Phú Yên (1644), thầy giảng: người chứng thứ I, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam.        
 

27   18   X       Thứ Ba.
Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

 

28   19   X       Thứ Tư.
Xh 34,29-35;  Mt 13,44-46.

GHVN: Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên (1858), OP, giám mục, tử đạo.

29   20   Tr      Thứ Năm.  Thánh Nữ Martha. Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).
           
30   21   X       Thứ Sáu. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

 

31   22   Tr      Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
Lv 25,1.8-17;  Mt 14,1-12.

GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (1859), linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1859), tử đạo.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây