TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022

15/11/2021 03:54:04 |   1814

Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022

Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho hủy bỏ án tử hình: Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.

01 06.8     X      Thứ Năm đầu tháng.
1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
X      Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.

02   7     X       Thứ Sáu đầu tháng.
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.

1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

03   8     Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

Kỷ niệm:
* 14 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD;
* 05 năm linh mục:
Cha Phanxicô - Trung Trần Hữu Khương, O.CIST.

04   9     X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Kn 9,13-18; Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17; Plm 9b-10.12-17;  Lc 14,25-33.

CMTC:
  
* Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa).
                       
* Các giáo họ:  
- Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập - hạt Đồng Xoài);
- Suối Minh (Giáo xứ Long Điền - hạt Phước Long);
- Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả - hạt Phước Long).


GIÁO HUẤN SỐ 41

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

“Vì Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người, và vì ơn gọi tối hậu của con người thật sự là duy nhất, đó là ơn gọi bởi Thiên Chúa, nên chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua, bằng cách nào đó chỉ có Chúa biết”. Bất kỳ ai, dù không biết Tin Mừng của Đức Kitô và không biết Hội Thánh của Người, nhưng tìm kiếm chân lý và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo như họ hiểu biết, thì có thể được cứu độ. Có thể giả thiết rằng, những người như vậy hẳn đã minh nhiên khao khát lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nếu họ đã biết đến sự cần thiết của bí tích này.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1260).

05   10   X       Thứ Hai.
Thánh Têrêsa Calcutta.
Nữ tu (Tr).
1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

(hoặc bài đọc về Lễ Thánh Têrêsa Calcutta: Is 58,6-11; Mt 25,31-46)
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1838), OP, linh mục và thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1838), OP, tử đạo.
                               
Bổn mạng
:

Các cộng đoàn: Êa Na - NVBH (Giáo xứ Quỳnh Ngọc); Tuy Đức - NVBH (Đăk Nông); Đức Lệ -  Mến Thánh Giá Quy Nhơn (Giáo xứ Đức Lệ).

Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha Phaolô Lê Văn Quyền, CSsR.
  
Xin cầu nguyện cho:

Cha Pet. Trần Anh Kim (+1989)

06   11   X       Thứ Ba.
1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

07   12   X       Thứ Tư.
1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.


Kỷ niệm 22 năm linh mục:
Cha Phêrô Cao Dương Đình Thời, OSB.

08   13   Tr      Thứ Năm.
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

Mk 5,1-4a [Rm 8,28-30]; Tv12,6ab.6cd; Mt 1,1-16.18-23 [Mt 1,18-23].

Bổn mạng:
+ Các cộng đoàn NVHB: Phaolô Kim; Thiên Đăng (Vinh An). Tiền Tập Viện (BMT)
+  Các cộng đoàn MTG Phan Thiết: Bùi Phát (Giáo xứ Bùi Phát); Phước Tín (Giáo xứ Phước Tín).
+  Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Hòa An); Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Xuân Hòa); Đa Minh Thánh Tâm (Thuận Hiếu).

Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).

09   14   X       Thứ Sáu.
Thánh Phêrô Claver, lm (Tr).

1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
                       
Bổn mạng:

Cộng đoàn Tân Việt - MTG (Bù Đăng).

10   15   X       Thứ Bảy.
1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.
Ngày Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.
(Hc 42,15-16;43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).

11   16   X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Xh 32,7-11.13-14; Tv 50,3-4.12-13.17 và 19; 1Tm 1,12-17;  Lc 15,1-32 [Lc 15,1-10].
  
CMTC:
  
* Giáo xứ Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).
  
* Các giáo họ:  
- Sơn Giang (Giáo xứ Nhơn Hòa - hạt Phước Long);
- Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil);
- Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn - hạt Phước Long).

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Phêrô K.M. Phạm Văn Hùng, CMR.

(Thánh Jean Gabriel Perboyre, lm, tđ).
Bổn mạng: cộng đoàn Hòa Nam - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Hòa Nam).

GIÁO HUẤN SỐ 42

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Về các trẻ em chết mà chưa được lãnh bí tích Rửa Tội, Hội Thánh chỉ biết phó dâng các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thật vậy, lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4) và lòng thương mến của Chúa Giêsu đối với trẻ em khiến Người đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14) cho phép chúng ta hy vọng rằng, có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa chịu Phép Rửa. Hội Thánh cũng hết sức khẩn thiết kêu gọi, đừng ngăn cản các trẻ em không cho chúng đến với Đức Kitô nhờ hồng ân của bí tích Rửa Tội.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1261).
12   17   X       Thứ Hai.
Danh Thánh Đức Maria (Tr).
1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6.11-12];  Lc 1,39-47).

13   18   Tr      Thứ Ba.
Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

Kỷ niệm 08 năm linh mục:
Cha Đa Minh Nguyễn Đức Duy, OMI.

14   19   Đ       Thứ .
SUY TÔN THÁNH GIÁ.
Lễ kính.
Ds 21,4b-9 [Pl 2,6-11]. Tv 77,1-2.34-35.36-37.38; Ga 3,13-17.
                       
Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15   20   Tr      Thứ Năm.
Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 [Lc 2,33-35].

Bổn mạng:
Giáo xứ Châu Ninh (hạt Phước Long).
* Cộng đoàn Thống Nhất - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Thống Nhất).

16   21   Đ       Thứ Sáu.
Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
                       
Kỷ niệm 29 năm linh mục:

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Giám mục Giáo phận.

17   22   X       Thứ Bảy.
Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr),
Thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, TSHT (Tr).
1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
                       
GHVN:
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1798), linh mục, tử đạo.

Kỷ niệm 13 năm linh mục:
Cha Đa Minh Lê Văn Đức, SVD.

18   23   X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Am 8,4-7;  Tv 112,1-2.4-6.7-8; 1Tm 2,1-8;  Lc 16,1-13 [Lc 16,10-13]
  
CMTC:
  
* Các giáo xứ:  
- Công Chính (hạt Buôn Hô);
- An Bình (hạt Phước Long).

                       
GHVN:
Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (1840), OP, linh mục, tử đạo.

GIÁO HUẤN SỐ 43

ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

Những hiệu quả khác nhau của bí tích Rửa Tội được nói lên qua các yếu tố khả giác của nghi thức bí tích. Việc dìm xuống nước là biểu tượng của sự chết và việc thanh tẩy, nhưng cũng là biểu tượng của sự tái sinh và sự canh tân. Vậy hai hiệu quả chính là việc thanh tẩy tội lỗi và sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần.
Để tha tội…
Nhờ bí tích Rửa Tội, tất cả mọi tội lỗi đều được tha: tội tổ tông và tất cả các tội cá nhân, cũng như tất cả các hình phạt do tội. Thật vậy, nơi những người đã được tái sinh, không còn gì ngăn cản họ bước vào Nước Thiên Chúa, dù là tội của ông Ađam, dù là tội của bản thân, dù là những hậu quả của tội, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là phải xa lìa Thiên Chúa.    (Giáo lý HTCG, các số 1262, 1263).

19   24   X       Thứ Hai.
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).
Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
                               
Xin cầu nguyện cho:
Cha Gioan Nguyễn Sơn (2020).

20   25   Đ       Thứ Ba.
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
                       
GHVN:
Thánh Jean Charles Cornay – Tân (1837), MEP, linh mục, tử đạo.

21   26   Đ       Thứ .
THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Ep 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; Mt 9,9-13.
                       
GHVN:
Thánh Px. Jaccard - Phan (1838), MEP, linh mục và Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1838), tử đạo.
                       
Bổn mạng:

* Cộng đoàn Hồng Ân-NVHB (Thánh Tâm)
* Quý cha: Nguyễn Quang Tuấn; Nguyễn Phú Cường, OSB.

22   27   X       Thứ Năm.
Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.


23   28   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

                       
Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:

Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).

Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

24   29   X       Thứ Bảy.
Gv 11,912,8; Lc 9,43b-45.

25   30   X       CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Am 6,1a.4-7;  Tv 145,6c-7.8-9a.9bc-10; 1Tm 6,11-16;  Lc 16,19-31.
  
CMTC:

  
* Các giáo xứ:  
- Vinh Phước (hạt Buôn Hô);
- Phúc Lộc (hạt Đăk Mil);
- Thống Nhất (hạt Đồng Xoài);
- Thuận Phúc (hạt Chính Tòa).


Kỷ niệm 08 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Đức Cường; Phêrô Bùi Hãnh Diễn; Giuse Võ Thanh Diệu; Fx. Trần Văn Đoàn; Phêrô Y Krơn; Fx. Vũ Văn Luân; Phaolô Mai Văn Nam; Phaolô Lưu Văn Phan; GB. Nguyễn Công Phi; GB. Phạm Văn Phong; Giuse Nguyễn Văn Quang; GB. Nguyễn Ngọc Sang; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Văn Thiện; Giuse Trần Xuân Thọ; GB. Nguyễn Quốc Thuần; Giuse Hoàng Quang Trí; Phêrô Trần Thanh Truyền; GB. Trần Vinh;

GIÁO HUẤN SỐ 44

ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Tuy nhiên, một số hậu quả tạm thời của tội vẫn còn tồn tại nơi người đã chịu Phép Rửa, như đau khổ, bệnh tật, sự chết, hoặc những mỏng dòn trong cuộc sống như tính tình yếu đuối, v.v…, hoặc cả sự hướng chiều về tội mà Truyền thống gọi là dục vọng (concupiscentia) hay nói cách ẩn dụ là bùi nhùi nhóm lửa của tội(fomes peccati): “Dục vọng, được để lại để chúng ta chiến đấu, không có khả năng làm hại những ai không chiều theo nó mà còn mạnh mẽ chống lại nó nhờ ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Hơn nữa, “không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ” (2 Tm 2,5).      (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1264).

26 01.09  X       Thứ Hai.
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
G 1,6-22;  Lc 9,46-50.         


27   2     Tr      Thứ Ba.
Thánh Vinh Sơn Phaolô, lm. Lễ nhớ.

G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.
                       
Bổn mạng:

* Đức Cha Giáo Phận.
* Giáo họ Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: Ban Mê Thuột (BMT); Đồng Tâm (Giáo xứ Đồng Xoài).
+ Xã Đoài - MTG Đà Lạt (Giáo xứ Xã Đoài); Xã Đoài - MTG Bà Rịa (Xã Đoài).
* Cha Ngô Văn Hùng.

28   3     X       Thứ .
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).
G 9,1-12.14-16;  Lc 9,57-62
.

29   4     Tr      Thứ Năm.
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14
 [Kh 12,7-12a]; Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5;  Ga 1,47-51.
  
Bổn mạng:

* Gia đình Truyền Thông Giáo phận
* Các cộng đoàn: Lasan - Phan Chu Trinh (BMT); Đồng Tâm (Đồng Xoài).

* Quý cha:  Trần Kim Chinh; Trần Thế Hải; Phạm Vũ Giang Đình, OP.

30   5     Tr      Thứ Sáu.
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.

G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây