TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”. (Mc 9, 43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2021

16/04/2021 09:05:28 |   50

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2021

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người đang bị trầm cảm: Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01 27.09  Tr      Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; 1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.

GHVN: Thánh Giêrônimô Hermosilia - Vọng (Liêm) (1861), OP, giám mục; Thánh Valentinô Berrioochoa - Vinh (1861), OP, giám mục và Thánh Pedro Almatô – Bình (1861), OP, tử đạo.

02   28   Tm    Thứ Ba. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

03   29   X       Thứ Tư.
Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).

Rm 13,8-10;  Lc 14,25-33.

GHVN: Thánh Pierre Néron - Bắc (1860), MEP, linh mục, tử đạo.

04   30   Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.
 
05 01.10  X       Thứ Sáu đầu tháng.
Rm 15,14-21;  Lc 16,1-8.

 

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (1858), OP, linh mục, tử đạo.

06   02   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

07   03   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
1V 17,10-16; Tv 145,7.8-9a.9bc-10; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay 12,41-44).

GHVN: Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (1773), OP, linh mục và Thánh Jacinto Castaneda - Gia (1773), OP, linh mục, tử đạo.

 

08   04   X       Thứ Hai.
Kn 1,1-7;  Lc 17,1-6.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (1840), linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (1840), linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh (1840), linh mục; Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ (1840)  thánh GB. Trần Ngọc Cỏn (1840) , tử đạo.

09   05   Tr      Thứ Ba. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9b-11.16-17); Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

10   06   Tr      Thứ Tư. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Kn 6,1-11;  Lc 17,11-19.

11   07   Tr      Thứ Năm. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
Kn 7,22–8,1;  Lc 17,20-25.

12   08   Đ       Thứ Sáu. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Kn 13,1-9;  Lc 17,26-37.

13   09   X       Thứ Bảy.
Kn 18,14-16; 19,6-9;  Lc 18,1-8.

14   10   X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Đn 12,1-3; Tv 15,5.8.9-10.11; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ).
[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
 

15   11   X       Thứ Hai.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43

16   12   X       Thứ Ba.
Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).                       
2Mcb 6,18-31;  Lc 19,1-10.

17   13   Tr      Thứ Tư. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
2Mcb 7,1.20-31;  Lc 19,11-28.

18   14   X       Thứ Năm. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.                                  
(hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).

 
19   15   X       Thứ Sáu.
1Mcb 4,36-37.52-59;  Lc 19,45-48.

20   16   X       Thứ Bảy.
1Mcb 6,1-13;  Lc 20,27-40.

21   17   Tr      CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
Đn 7,13-14; Tv 92,1ab.1c-2.5; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37. 
(Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ).

22   18   Đ       Thứ Hai. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần II.                        
Đn 1,1-6.8-20;  Lc 21,1-4.

23   19   X       Thứ Ba.                       
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).                       
Đn 2,31-45;  Lc 21,5-11.

24   20   Đ       Thứ Tư.                       
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19                       
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.                        
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.
                    
* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
                       
GHVN: Thánh Pierre Dumoulin Borie – Cao (1838), MEP, giám mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838), linh mục và Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (1838), linh mục, tử đạo.
Thành lập HĐGM Việt Nam (1960)

25   21   X       Thứ Năm. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Đn 6,12-28;  Lc 21,20-28.

26   22   X       Thứ Sáu.
Đn 7,2-14;  Lc 21,29-33.

                       
GHVN:
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (1839), OP, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, (1839), OP, linh mục, tử đạo.

27   23   X       Thứ Bảy.
Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2020-2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây