TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG SÁU -2022

14/11/2021 10:42:19 |   1813
Lịch phụng vụ THÁNG SÁU - 2022
 
 


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các gia đình: Xin cho các gia đình Công Giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong cuộc sống thường ngày.


THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 03.05  Đ      Thứ .
Thánh Justinô, Tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.                       

GHVN:

Thánh Giuse Phạm Quang Túc (1862), tử đạo.

02   4     Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).

Cv 22,30;23,6-11;  Ga 17,20-26.
                       
GHVN:
Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh (1862), tử đạo.

Kỷ niệm 05 năm linh mục quý cha:  
Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.
                                          
Xin cầu nguyện cho:

Cha Nguyên Chưởng Ấn FX Nguyễn Kim Long (+2020).

03   5     Đ       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
Cv 25,13b-21;  Ga 21,15-19.
                       
GHVN:

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (1862), tử đạo.

04   6     Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 28,16-20.30-31;  Ga 21,20-25.
Đ       Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
St 11,1-9 [Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5]. Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

05   7     Đ       CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2,1-11;  Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1Cr 12,3b-7.12-13  [Rm 8,8-17]Ga 20.19-23 [Ga 14,15-16.23b-26].
Đọc hay hát Ca tiếp liên.
(Không cử hành lễ Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo).
                       
CMTC:

                     
* Các giáo xứ: 
- Phước Quả (hạt Phước Long);
- Êa H’leo (hạt Buôn Hô);
- Êa Tân (hạt Buôn Hô).
                       
* Giáo họ Kim Thành (Giáo xứ Kim Phát - hạt Giang Sơn);
  
Bổn mạng:

* Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm).
* Giáo họ Thánh Linh (Giáo xứ Thiên Hoa - hạt Gia Nghĩa)
* Cộng đoàn Thánh Linh - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Giáo xứ Thánh Linh).           
           
GHVN: Thánh Luca Vũ Bá Loan (1840), linh mục, tử đạo; Thánh Đa Minh Trần Văn Toại (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên (1862), tử đạo.

Kỷ niệm 04 năm linh mục:  
Cha Phêrô Dương Thái Long, CM.

GIÁO HUẤN SỐ 28

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỀM”
CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Việc xức dầu thánh, dầu được pha hương liệu do Giám mục thánh hiến, có ý nghĩa là hồng ân Chúa Thánh Thần được ban cho người tân tòng. Họ trở nên một Kitô hữu, nghĩa là người “được xức dầu” bằng Chúa Thánh Thần, được tháp nhập vào Đức Kitô, Đấng đã được xức dầu làm Tư tế, Tiên tri và Vương đế.
Trong phụng vụ của các Giáo Hội Đông phương, việc xức dầu sau Phép Rửa là bí tích Xức Dầu Thánh (bí tích Thêm Sức). Trong phụng vụ Rôma, nghi thức này báo trước việc xức dầu thánh lần thứ hai sẽ do Giám mục trao ban: đó là bí tích Thêm Sức, bí tích này như “củng cố” và kiện toàn việc xức dầu trong bí tích Rửa Tội. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1241, 1242).

LƯU Ý :
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

06   8     Tr      Thứ Hai. Tuần X Thường Niên.
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.
Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II.
St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14];
Tv 86,1-2.3 và 5.6-7;  Ga 19,25-34.
(Không cử hành lễ thánh Norbertô, gm).
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (1862); Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (1862) và Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (1862), tử đạo.
                       
Tiết khí: Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).                        

07   9     X       Thứ Ba.
1V 17,7-16;  Mt 5,13-16. 
                       
GHVN:
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (1862), tử đạo;

08   10   X       Thứ Tư.
1V 18,20-39;  Mt 5,17-19.

                                   
Kỷ niệm 59 năm linh mục:

Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự.

09   11   X       Thứ Năm.
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ HT. (Tr).
1V 18, 41-46; Mt 5, 20-26.


10   12   X       Thứ Sáu.
1V 19,9a.11-16;  Mt 5,27-32.


11   13   Đ       Thứ Bảy.
Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10, 6-13.
(hay bài đọc mùa Thường Niên: Mt 5,33-37).
                       
Bổn mạng: Giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô).

Kỷ niệm:
* 12 năm linh mục quý cha:
Giuse Lê Văn Quốc, SVD
Phêrô Ngô Xuân Thịnh, SDB
* 09 năm linh mục:
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lộc, OMI.

12   14   Tr      CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - CHÚA BA NGÔI.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cn 8,22-31;  Tv 8,4-5.6-7.8-9;  Rm 5,1-5;  Ga 16,12-15.

CMTC

* Các giáo xứ:
- Kim Mai (hạt Mẫu Tâm);
- Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa);
- Thuận Tâm (hạt Chính Tòa).
  
*  Các giáo họ:
- Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô);
- Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc – hạt Đăk Mil);
- Long Hưng (Giáo xứ Bù Nho – hạt Phước Long);
- Hra Êa Hning (Giáo xứ Kim Phát – hạt Giang Sơn);
- Thanh Sơn (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).

GIÁO HUẤN SỐ 29

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM”
CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Áo trắng nói lên cách tượng trưng người chịu Phép Rửa đã mặc lấy Đức Kitô, đã sống lại cùng với Đức Kitô. Cây nến được thắp sáng từ nến phục sinh nói lên rằng Đức Kitô đã chiếu dọi ánh sáng cho người tân tòng. Trong Đức Kitô, những người chịu Phép Rửa là “ánh sáng cho trần gian”(Mt 5,14). Người tân tòng lúc đó là con cái Thiên Chúa trong Người Con Duy Nhất. Họ có thể đọc lời kinh của những người con Thiên Chúa: kinh Lạy Cha. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1243).

13   15   Tr      Thứ Hai.
Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh vịnh Tuần III. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
                       
GHVN:
Thánh Nicola Bùi Đức Thể (1839) và Thánh Aug. Phan Viết Huy (1839), Tđ.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Đức Lệ (hạt Đăk Mil); Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa); Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa); Xuân Hòa (hạt Đăk Mil); Vinh Hà (hạt Buôn Hô); Vinh Tân (hạt Buôn Hô); Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa).
* Các giáo họ: Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân - hạt Phước Long); Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức – hạt Buôn Hô). Thanh Sơn (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).
* Quý cha: Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Trương Trọng Tài; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Bùi Văn Thiều, SMV; Đặng Hồng Quảng, SMV; Nguyễn Anh Tuấn, CM; Nguyễn Thanh Tường, CM;

14   16   X       Thứ Ba.
1V 21,17-29;  Mt 5,43-48.


15   17   X       Thứ Tư.
2V 2,1.6-14;  Mt 6,1-6.16-18.


16   18   X       Thứ Năm.
Hc 48,1-15 [Hc 48,1-14]; Mt 6,7-15

                       
GHVN:
Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường (1862); Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên (1862), tử đạo.

17   19   X       Thứ Sáu.
2V 11, 1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23.

                       
GHVN: Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (1862), tử đạo.

18   20   X       Thứ Bảy.
2 Sb 24, 17-25; Mt 6, 24-34.

19   21   Tr      CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

St 14,18-20;  Tv 109,1.2.3.4; 1Cr 11,23-26;  Lc 9,11b-17.
(Không cử hành lễ thánh Rômualđô, viện phụ).
  
CMTC:

  
*  Các giáo xứ: 
- Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)
- Phú Văn (
hạt Phước Long);
- Tân Hòa (hạt Giang Sơn);
- Đồng Tín (hạt Đồng Xoài);
- Đức Liễu (hạt Đồng Xoài);
- Nhơn Hòa (
hạt Phước Long);
- Vinh Hà (hạt Buôn Hô).
  
*  Các giáo họ:
- Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành - hạt Mẫu Tâm);
- Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa – hạt Mẫu Tâm).

GIÁO HUẤN SỐ 30

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM”
CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Rước lễ lần đầu. Người tân tòng, đã trở nên con Thiên Chúa, và đã mặc áo cưới, được đón nhận vào “tiệc cưới của Con Chiên” và lãnh nhận lương thực của đời sống mới, là Mình và Máu Đức Kitô. Các Giáo hội Đông phương ý thức cách sống động về tính duy nhất của việc khai tâm Kitô giáo, nên ban bí tích Thánh Thể cho tất cả những người vừa được rửa tội và thêm sức, kể cả các nhi đồng, vì nhớ lại lời Chúa: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14). Giáo Hội La tinh, dành việc rước lễ lại cho các em đã đến tuổi khôn, nên diễn tả việc mở ngỏ của bí tích Rửa Tội hướng đến bí tích Thánh Thể, bằng cách đưa nhi đồng vừa chịu Phép Rửa đến gần bàn thờ để đọc kinh Lạy Cha.
Phép lành trọng thể kết thúc cuộc cử hành bí tích Rửa Tội. Khi rửa tội cho trẻ sơ sinh, phép lành ban cho người mẹ có một tầm quan trọng đặc biệt. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1244, 1245).

20   22   X       Thứ Hai.
Thánh vịnh Tuần IV.
2V 17,5-8.13-15a.18;  Mt 7,1-5.

21   23   Tr      Thứ Ba.
Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. lễ nhớ
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
                       
Tiết khí: Hạ chí (giữa hè)

22   24   Đ       Thứ Tư.
55 năm THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Tại giáo phận Ban Mê Thuột mừng kính CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN

(Xin quý cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận nhà)
X       Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
2V 22, 8-13; 23,1-3; Mt 7, 15-20.

Kỷ niệm:
* 54 năm linh mục:
Cha Anrê Trần Xuân Cương.
* 02 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Chỉnh, CM.
                       
Xin cầu nguyện cho:

+ Cha Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
+ Cha GB Phan Xuân Bang (+2001).
                       
VÌ NGÀY LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ TRÙNG VÀO LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NÊN ĐƯỢC DỜI VÀO NGÀY 23.06

Tr    Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

23   25   Tr      Thứ Năm.
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Lễ trọng.
Is 49,1-6;  Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26;  Lc 1,57-66.80.
(Đọc kinh chiều I lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)
  
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Êa Tul (hạt Buôn Hô); Kim Hòa (hạt Giang Sơn); Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm); Vinh Hương (hạt Đăk Mil); Thuận Phúc (hạt Chính Tòa); Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).
* Các giáo họ: Hra Êa Hning (Giáo xứ Kim Phát - hạt Giang Sơn); Sơn Giang (Giáo xứ Nhơn Hòa - hạt Phước Long); Hòa Thành (Giáo xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa).
* Cộng đoàn Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam.
* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Hồ Anh Phi; Nguyễn Công Phi; Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Cao Thanh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Nguyễn Minh Tâm; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Nguyễn Quốc Thuần; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Hồ Quang Lâm, CSsR; Đoàn Cao Thuấn, OFM; Phạm Trọng Tình, O.Carm;

24   26   Tr      Thứ Sáu.
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
Ed 34,11-16; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6;  Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.
                        
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Thánh Tâm (hạt Chính Tòa); Thuận Tâm (hạt Chính Tòa); Tình Thương (hạt Chính Tòa); Kim Phát (hạt Giang Sơn); Bù Nho (hạt Phước Long); Long Điền (hạt Phước Long); Bù Đăng (hạt Đồng Xoài); Phước Tín (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng đoàn Đăk Ân - Thánh Tâm Huế (BMT).

25   27   Tr      Thứ Bảy.
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Vinh Hòa (hạt Giang Sơn); Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm).  

Kỷ niệm 08 năm linh mục quý cha:
Giuse Vũ Đức Tân Châu, SMV; Giuse Ngô Quang Hiệp, SMV; Phêrô Phan Khắc Sùng, SMV; Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV;

26   28   X       CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
1V 19,16b.19-21; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Gl 5,1.13-18;  Lc 9,51-62.
                       
GHVN:
Thánh Dom. Henares - Minh (1838), Giám mục OP. và Thánh Px. Đỗ Văn Chiểu (1838), Thầy giảng, tử đạo.
                               
CMTC:


* Các giáo xứ:
- Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa);
- Kitô Vua (hạt Đăk Mil).
                       
* Giáo họ:
- Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước – hạt Gia Nghĩa).

Kỷ niệm 47 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

GIÁO HUẤN SỐ 31

AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI ?

“Tất cả và chỉ những người chưa chịu Phép Rửa, mới có khả năng lãnh nhận bí tích Rửa Tội”.
Rửa tội cho người thành niên
Từ thuở ban đầu của Hội Thánh, việc rửa tội cho người thành niên là hình thức thông thường nhất ở những nơi Tin Mừng mới được rao giảng. Lúc đó thời kỳ dự tòng (chuẩn bị cho bí tích Rửa Tội) là một giai đoạn quan trọng. Vì là việc khai tâm về đức tin và đời sống Kitô giáo, thời kỳ này phải chuẩn bị cho người dự tòng đón nhận hồng ân của Thiên Chúa trong bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1246, 1247).

27   29   X       Thứ Hai.
Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22.
                       
GHVN:
Thánh Tôma Vũ Quang Toán (1840), Thầy giảng OP, tử đạo.
(ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP)
                       
Bổn mạng:
Giáo xứ Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).

Kỷ niệm:
* 53 năm linh mục:
Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
* 08 năm linh mục:
Cha Pio Phạm Đình Tiến, FSF.

28   30   Đ       Thứ Ba.
Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Am 3,1-8;4,11-12;  Mt 8, 23-27.

Kỷ niệm 10 năm linh mục:
Cha Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng, CRM.
Đ       Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29 01.6    Đ       Thứ Tư.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11;  Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Xin các giáo xứ, giáo họ thu quỹ Thánh Phêrô Tông đồ, giúp Chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT.
                              
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Buôn Hằng (hạt Chính Tòa); Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa); Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm); Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa);  Bình Hà (hạt Gia Nghĩa); Phú Văn (hạt Phước Long); Phúc Lộc (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ: Long Tân (Giáo xứ Bù Nho – hạt Phước Long); Tân Hòa (Giáo xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa); Khuê Ngọc Điền (Giáo xứ Đông Sơn - hạt Giang Sơn); Vinh Đức (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil); Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil); Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc - hạt Gia Nghĩa); Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả - hạt Phước Long).
* Cộng đoàn Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Chi Lăng).
* Quý cha: Trần Ngọc Anh; Lê Minh Anh; Phạm Đức Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Minh Hiển; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Nguyễn Tùng Lâm;  Mai Văn Nam; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Văn Thái; Trần Văn Thanh; Vương Đình Thắng;  Nguyễn Thành Thiện; Lưu Thọ; Võ Hữu Thọ; Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục;  Nguyễn Hùng Tiến; Trần Thanh Truyền; Trần Thanh Trực; Nguyễn Đức Tuyên; Nguyễn Thanh Vũ; Nguyễn Văn Yến; Phạm Hữu Chí, OMI; Nguyễn Văn Chỉnh, CM; Nguyễn Anh Dũng, SMV; Trần Thanh Dũng, CM; Hán Huy Hạp, SVD; Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; Lương Văn Hiếu, SMV; Vũ Văn Hiếu, OP; Trần Văn Lực, SMV; Dương Thái Long, CM; Nguyễn Văn Phương, OP; Lê Văn Quyền, CSsR; Phan Khắc Sùng, SMV; Nguyễn Thế, OP. Nguyễn Hữu Thiện, SVD; Ngô Xuân Thịnh, SDB; Cao Dương Đình Thời, OSB; Đỗ Văn Trường, SDB.   
                       
Kỷ niệm 11 năm linh mục:
Cha Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc, SVD.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha GB Nguyễn Thanh Thiện (+1999).

30   2     X       Thứ Năm.
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
Am 7,10-17;  Mt 9,1-8.
                       
GHVN: Thánh Vinh sơn Đỗ Yến (1838) Linh mục OP, tử đạo.
                       
Kỷ niệm 04 năm linh mục:

Cha Giuse Maria Trần Văn Tài, CSsR.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha VS Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây