TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022

15/11/2021 03:38:41 |   1908

Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022

Lịch phụng vụ THÁNG TÁM -2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

1   4.07   Tr      Thứ Hai.
Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Lễ nhớ.
Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
                       
GHVN:
Thánh Bênađô Võ Văn Duệ (1838), linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (1838), OP, Linh mục, tử đạo.
                              
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).

02   5     X       Thứ Ba.
Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).
Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 [Mt 15,1-2.10-14].

03   6     X       Thứ Tư.
Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha GB Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04   7     Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
              
Bổn mạng:

* Cộng đoàn Vinh An - MTG Nha Trang.
* Cha Ngô Hồng Phúc, SVD.

Kỷ niệm:
* 10 năm linh mục:
   Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP.
* 08 năm linh mục:
   Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP.
* 04 năm linh mục:
   Cha Giuse Đỗ Văn Phi, OP.
                  
Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:

Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990).

05   8     X       Thứ Sáu đầu tháng.
Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06   9     Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 [2Pr 1,16-19]; Tv 96,1-2.5-6.9;  Lc 9,28b-36.

07   10   X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Kn 18,6-9; Tv 32,1 và 12.18-19.20 và 22; Dt 11,1-2.8-19 [Dt 11,1-2.8-12]; Lc 12,32-48 [Lc 12,35-40].  
(Không cử hành lễ thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo và thánh Cajêtanô, linh mục).
                           
CMTC:


* Giáo xứ Tân Tiến (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:
- Phanxicô (Giáo xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm);
- Bù Tam (Giáo xứ An Bình - hạt Phước Long).
                       
Xin cầu nguyện cho:

                        Cha Giuse Hoàng Y (+1969)
                        Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

GIÁO HUẤN SỐ 37

ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Để ân sủng của bí tích Rửa Tội có thể được triển nở, sự hỗ trợ của cha mẹ là rất quan trọng. Cha mẹ đỡ đầu cũng có nhiệm vụ trong công việc này. Họ phải là những tín hữu kiên vững, có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ người mới chịu Phép Rửa, nhi đồng cũng như người thành niên, trên con đường của đời sống Kitô hữu. Nhiệm vụ của cha mẹ đỡ đầu thực sự là một chức vụ chính thức (officium) trong Hội Thánh. Toàn thể cộng đoàn giáo hội đều dự phần trách nhiệm trong việc làm triển nở và giữ gìn ân sủng đã được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1255).

08   11   Tr      Thứ Hai.
Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.
Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
                              
Bổn mạng:

* Giáo xứ Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa)
* Cộng đoàn MTG Phan Thiết (Nhân Cơ).
* Quý cha: Phạm Sỹ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đức Ông Hà Duy Khâm; Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế;  Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

09   12   X       Thứ Ba.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ).

Ed 2,83,4;  Mt 18,1-5.10.12-14.

10   13   Đ       Thứ .
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.
Lễ kính.
2Cr 9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 12,24-26.

11   14   Tr      Thứ Năm.
Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.
Ed 12,1-12;  Mt 18,2119,1.

12   15   X       Thứ Sáu.
Thánh Joanna Phanxica Chantal,
nữ tu (Tr).
Ed 16,1-15.60.63 [Ed 16,59-63];  Mt 19,3-12.
                       
GHVN:
Thánh Giacôbê. Đỗ Mai Năm (1838), linh mục; thánh Antôn. Nguyễn Tiến Đích (1838) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (1838), tử đạo.

13   16   X       Thứ Bảy.
Lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).

Ed 18, 1-10.13b.30-32; Mt 19, 13-15.
                       
Kỷ niệm 5
9 năm linh mục:

Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

14   17   X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 38,4-6.8-10;  Tv 39,2.3.4.18;   Dt 12,1-4;  Lc 12,49-53.
(Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Kolbê, linh mục, tử đạo)
  
CMTC:

  
* Giáo xứ Kim Phát (hạt Giang Sơn).
  
* Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập - hạt Đồng Xoài).
             
Tr      Chiều: Có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2;
Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54-57; Lc 11,27-28.
Đọc kinh chiều I Đức Mẹ Lên Trời.

(THÁNH MAXIMILIANÔ KOLBÊ)
Bổn mạng: Cha Nguyễn Thế Hưng, CRM.

GIÁO HUẤN SỐ 38

AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI ?

Thừa tác viên thông thường của bí tích Rửa Tội là Giám mục, linh mục, và trong Giáo Hội La tinh, cả phó tế nữa. Trong trường hợp khẩn thiết, thì bất cứ người nào, kể cả những người chưa chịu Phép Rửa, mà có ý hướng cần thiết, đều có thể cử hành Phép Rửa, bằng cách sử dụng công thức Rửa Tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Ý hướng cần thiết là muốn làm điều Hội Thánh làm khi ban Phép Rửa. Lý do của việc người ngoại giáo cũng có thể cử hành Phép Rửa như vậy, là vì Hội Thánh thấy rõ rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và bí tích Rửa Tội là cần thiết để được cứu độ.  (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1256).

15   18   Tr      Thứ Hai.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; Tv 44,10bc.11.12ab.16; 1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.
                       
Bổn mạng:

* Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (hạt Giang Sơn) Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Thuận Hòa (hạt Chính Tòa); Vinh Quang (hạt Buôn Hô); Giang Sơn (hạt Giang Sơn); Đức Hạnh (hạt Đăk Mil); Phúc Bình (hạt Đăk Mil); Xuân Lộc (hạt Đăk Mil); Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa); Tân Lập (hạt Đồng Xoài); Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài); Phước Sơn (hạt Phước Long); Đồng Tín (hạt Đồng Xoài); Phú Xuân (hạt Buôn Hô); Quảng Phú (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ: Bù Tam (Giáo xứ An Bình - hạt Phước Long); Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil); Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau - hạt Đồng Xoài); Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung - hạt Giang Sơn); Êa Lê (Giáo xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm).
* Các cộng đoàn: Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo; Thiên Ân - MTG Khiết Tâm (Hương Sơn); Phúc Thành - NVHB; Thiên Thanh - NVHB (Xuân Lộc).

16   19   X       Thứ Ba.
Thánh Stêphanô Hungari (Tr).

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17   20   X       Thứ .
Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
(ĐỨC MẸ LA VANG)
                       
Bổn mạng:

* Giáo họ La Vang (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).
* Cộng đoàn Đoàn Kết - Thánh Thể.
                       
Kỷ niệm 04 năm linh mục:

Cha GB Phạm Trọng Tình, O.Carm.

18   21   X       Thứ Năm.
Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.


19   22   X       Thứ Sáu.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).

Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

20   23   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.
                       
Bổn mạng:

Cha Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Trần Ngọc Kha (+2012)

21   24   X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 66,18-21;  Tv 116,1.2; Dt 12,5-7.11-13;  Lc 13,22-30.
(Không cử hành lễ thánh Piô X, giáo hoàng).
  
CMTC:

  
* Các giáo xứ:
- Buôn Hằng (hạt Chính Tòa);
- Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm);
- Bình Minh (hạt Đồng Xoài).

  
* Giáo họ Vụ Bổn (Giáo xứ Thuận Phúc - hạt Chính Tòa).
                       
GHVN:
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, (1838), tử đạo.
                                   
Bổn mạng:
Cha Phạm Đình Tiến, FSF.

GIÁO HUẤN SỐ 39

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

Chính Chúa khẳng định rằng bí tích Rửa Tội là cần thiết để được cứu độ. Vì vậy, Người đã truyền lệnh cho các môn đệ Người rao giảng Tin Mừng và làm Phép Rửa cho muôn dân. Bí tích Rửa Tội cần thiết cho ơn cứu độ đối với những người đã được loan báo Tin Mừng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này. Ngoài bí tích Rửa Tội, Hội Thánh không biết đến một phương thế nào khác để bảo đảm cho người ta được vào vinh phúc vĩnh cửu; vì vậy, Hội Thánh không xao lãng sứ vụ mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa là phải làm cho tất cả những người có thể lãnh bí tích này được sinh ra “bởi nước và Chúa Thánh Thần”. Thiên Chúa đã ràng buộc ơn cứu độ với bí tích Rửa Tội, nhưng chính Ngài không bị ràng buộc bởi các bí tích của Ngài.          (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1257).

22   25   Tr      Thứ Hai.
Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ.
Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
                       
Bổn mạng:

* Giáo họ: Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành - hạt Đăk Mil).
* Các cộng đoàn: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương - NVHB (Giáo xứ Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương - MTG Nha Trang (Giáo xứ Hòa Bình); Trinh Vương Hóc Môn (Giáo xứ Phúc Bình). Nữ tỳ Thánh Thể (Giáo xứ Vinh An).

Kỷ niệm 03 năm linh mục:
Cha GB Đoàn Cao Thuấn, OFM.

23   26   X       Thứ Ba.
Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
         
Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)


24   27   Đ       Thứ .
THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ.
TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14;
Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.
                       
Kỷ niệm 27 năm linh mục quý cha:

Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sỹ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương; Giuse Trần Văn Roãn.

25   28   X       Thứ Năm.
Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).

1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.
                       
Kỷ niệm 06 năm linh mục quý cha:
Phaolô Lương Văn Hiếu, SMV; Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Phêrô Trần Văn Lực, SMV; Antôn Bùi Văn Thiều, SMV.

26   29   X       Thứ Sáu.
1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Đa Minh Đào Công Roanh (+1989).

27 01.8   Tr      Thứ Bảy.
Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.  

1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

28   2     X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Hc 3,19-21.30-31; [Hc 3,17-18.20.28-29]; Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11; Dt 12,18-19.22-24a;  Lc 14,1.7-14.
(Không cử hành lễ Thánh Augustinô, gm).
                       
CMTC: Giáo xứ Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).

(THÁNH AUGUSTINÔ, GIÁM MỤC).
Bổn mạng:
* Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô).
* Cộng đoàn Bình Hà - Đa Minh Tam Hiệp (Giáo xứ Bình Hà)
* Cha Hoàng Đức Toàn.

GIÁO HUẤN SỐ 40

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Từ đầu, Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết vì đức tin, mặc dầu chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tội, thì họ đã được tẩy rửa bằng cái chết của họ vì Đức Kitô và với Đức Kitô. Được tẩy rửa bằng máu như vậy, cũng như ước muốn chịu Phép Rửa, vẫn mang lại hiệu quả của bí tích Rửa Tội, tuy đó không phải là bí tích.
Đối với những người dự tòng chết trước khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, việc họ khao khát tỏ tường muốn lãnh nhận bí tích này, liên kết với việc thống hối các tội lỗi của họ và với đức mến, bảo đảm cho họ ơn cứu độ mà họ đã không thể lãnh nhận qua bí tích. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1258, 1259).

29   3     Đ       Thứ Hai.
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Kỷ niệm 09 năm linh mục:
Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD.

30   4     X       Thứ Ba.
1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.             

31   5     X       Thứ Tư.
1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây