TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG BA – 2023

21/11/2022 10:39:54 |   1329

THÁNG BA – 2023


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01 10.02  Tm     Thứ Tư.
Gn 3, 1-10;  Lc 11, 29-32.

Kỷ niệm 23 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Huy Bắc; Giuse Vũ Đức Hướng; GB Cao Thanh Tâm; Phêrô Ngô Anh Tấn; Phêrô Nguyễn Văn Thái; Phêrô Nguyễn Thành Thiện; Đa Minh Đinh Công Tiến; GB Phạm Thế Truyền.

Xin cầu nguyện cho:
+ Cha PX Phạm Đình Nhã (+1975).
+ Cha Battôlômêô Đinh Văn Toàn (+1975).

02   11   Tm     Thứ Năm đầu tháng.
Et 4, 17k-17m.17r-17t;  Mt 7, 7-12.

03   12   Tm     Thứ Sáu đầu tháng.
Ed 18, 21-28;  Mt 5, 20-26.

Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha Giuse Vũ Đức Lợi, SDB.

04   13   Tm     Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô.
Đnl 26, 16-19;  Mt 5, 43-48.

05   14   Tm     CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
St 12, 1-4a;  Tv 32, 4-5.18-19.20 và 22; 2Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9.

CMTC: 
* Các giáo xứ: Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm); Giang Sơn (hạt Giang Sơn); Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa); Vinh An (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Vinh Quang - hạt Buôn Hô); Bom Bo 1 (Gx. Bình Minh – ĐX); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).

06   15   Tm     Thứ Hai.
Đn 9, 4b-10;  Lc 6, 36-38.

Tiết khí: Kinh trập (sâu nở).

07   16   Tm     Thứ Ba.
Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.

Is 1, 10.16-20;  Mt 23, 1-12.

08   17   Tm     Thứ Tư.
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.

Gr 18, 18-20; Mt 20, 17-28.

09   18   Tm     Thứ Năm.
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.

Gr 17, 5-10; Lc 16, 19-31.

10   19   Tm     Thứ Sáu.
St 37, 3-4.12-13a.17b-28; Mt 21, 33-43.45-46.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha GB Hồ Sĩ Cai (+2013).

11   20   Tm     Thứ Bảy.
Mk 7, 14-15.18-20; Lc 15, 1-3.11-32.

GHVN: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm (1859), linh mục, tử đạo.

12   21   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 17, 3-7; Tv 94, 1-2.6-7.8-9; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42.  [Ga 4, 5-15.19b-26.39a.40-42].

CMTC:
* Các giáo xứ: Bác Ái (hạt Đăk Mil); Phú Lộc (hạt Buôn Hô)
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).

Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Ngọc Bích; FX Nguyễn Ngọc Hoàng; Phaolô Nguyễn Thư Hùng; Giuse Nguyễn Quốc Loan; GB Nguyễn Đình Lượng; Phêrô Lưu Thọ; Giuse Trần Hữu Từ.

13   22   Tm     Thứ Hai.
2V 5, 1-15a;  Lc 4, 24-30.


Kỷ niệm 10 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

Kỷ niệm 2 năm linh mục:
Cha Giuse Cao Đức Đạt, O.Carm.

14   23   Tm Thứ Ba.
Đn 3, 25.34-43; Mt 18, 21-35.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)


15   24   Tm     Thứ Tư.

Đnl 4, 1.5-9;  Mt 5, 17-19.


16   25   Tm     Thứ Năm.

Gr 7, 23-28; Lc 11, 14-23.


Xin cầu nguyện cho:         
Cha Đa Minh Đinh Minh Hiền (+1996).

17   26   Tm     Thứ Sáu.
Thánh Patriciô, giám mục.

Hs 14, 2-10;  Mc 12, 28b-34.        

Kỷ niệm 1 năm linh mục:
Cha Giuse Trần Văn Thịnh, O.Carm.

18   27   Tm     Thứ Bảy.
Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.

Hs 6, 1-6;  Lc 18, 9-14.

19   28   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần IV.
Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
1Sm 16, 1b.6-7.10-13a; Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6; Ep 5, 8-14; Ga 9, 1-41. (hay Ga 9, 1.6-9.13-17.34-38).

(Lễ Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria dời qua ngày thứ Hai 20.03)

CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Hương (hạt Đăk Mil); Châu Ninh (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Kim Tân (Gx. Kim Châu - hạt Giang Sơn); Bình An (Gx. Nghi Xuân - hạt Gia Nghĩa).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh (+2021).

20   29   Tr      Thứ Hai.
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
2Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Tv 88, 2-3.4-5.27 và 29; Rm 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a [Lc 2, 41-51a].

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Buôn Hô (hạt Buôn Hô); Công Chính (hạt Buôn Hô); Vinh Phước (hạt Buôn Hô); Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm); Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm); Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm); Bác Ái (hạt Đăk Mil); Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa); Quảng Đà (hạt Đăk Mil); Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil); Phước Bình (hạt Phước Long); Phước Vĩnh (hạt Phước Long); Sông Bé (hạt Phước Long); Sơn Long (hạt Phước Long); Đồng Nai (hạt Đồng Xoài).
* Các giáo họ: Kim Tân (Gx. Kim Châu - hạt Giang Sơn); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa); Trung Kiên (Gx. Phú Văn - hạt Phước Long); Tân Hòa (Gx. Tân Lập - hạt Đồng Xoài); Bình An (Gx. Nghi Xuân - hạt Gia Nghĩa); Đồng Tiến (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng đoàn:
 + Các cộng đoàn NVHB: Công Chính (Long Điền); Thiên Phúc (Phúc Lộc); Lưu Trú Hòa Bình (BMT).
 + Vi Nhân - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Thánh Tâm); Ngôi Lời Giuse - Tuy Đức (Gx Thiên Ân),
 + Lớp tình thương Vinh Sơn.
* Quý cha: Nguyễn Xuân Anh; Nguyễn Ngọc Bích; Đặng Sỹ Bình; Trần Ngọc Cầu; Bùi Công Chính; Nguyễn Đình Chung; Cha Chưởng Ấn Nguyễn Quang Diệu; Võ Thanh Diệu; Đinh Tiến Dương; Trần Ngọc Đại; Phan Quảng Đại; Đậu Đình Hà; Trịnh Văn Hân; Đỗ Minh Hiển; Phùng Quốc Hiếu; Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Đức Hoàng; Dương Minh Hoàng; Nguyễn Quý Hồng; Phạm Tấn Hùng; Nguyễn Văn Huyền; Vũ Đức Hướng; Nguyễn Văn Khánh; Nguyễn Tiến Khẩu;  Trịnh Văn Kính; Đặng Văn Khuyến; Nguyễn Tiến Lễ; Nguyễn Quốc Loan; Nguyễn Trung Luật; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Đình Ngọc; Vũ Ngọc Nguyên; Nguyễn Văn Nhiệm; Hoàng Đức Nhung; Phan Văn Phúc; Trần Văn Phúc; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Vinh Quang; Nguyễn Ngọc Quế; Trần Văn Roãn; Bùi Đình Sâm; Trần Văn Tam; Nguyễn Thanh Tâm; Trịnh Minh Thanh; Trần Thế Thành; Vũ Văn Thảo; Trương Đình Thiệu; Trần Xuân Thọ; Trần Đoàn Nhân Tiếng; Vũ Văn Tiệp; Vũ Ngọc Toàn; Hoàng Quang Trí; Đậu Quang Trung; Bùi Văn Trường; Trần Hữu Từ; Trần Vũ Thiên Uy; Nguyễn Văn Úy; Hồ Ngọc Vũ; Huỳnh Ngọc Vũ; Trần Lê Hoàng Vỹ; Nguyễn Thế Anh, SSS; Vũ Đức Tân Châu, SMV; Cao Đức Đạt, O.Carm. Nguyễn Quốc Đạt, CM; Ngô Quang Hiệp, SMV;  Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD; Nguyễn Văn Khiêm, SSS; Vũ Đức Lợi, SDB;; Lê Văn Quốc, SVD; Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR; Trần Văn Tài, CSsR; Nguyễn Hữu Thái, OMI; Nguyễn Văn Thiện, O.Carm; Trần Văn Thịnh, O.Carm; Nguyễn Văn Thược, SMV. Lưu Quốc Toàn, SMV.

21   30   Tm     Thứ Ba.
Ed 47, 1-9.12; Ga 5, 1-3a.5-16.

Tiết khí: Xuân phân (giữa xuân).

22 1.2(N) Tm     Thứ Tư.
Is 49, 8-15; Ga 5, 17-30.    

23   2     Tm     Thứ Năm.
Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.

Xh 32, 7-14;  Ga 5, 31-47.

24   3     Tm     Thứ Sáu.
Kn 2, 1a.12-22;  Ga 7, 1-2.10.25-30.

Xin cầu nguyện cho:                      
Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự (+2022).

25   4     Tr      Thứ Bảy.
LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7, 10-14;8, 10;  Tv 39, 7-8a.8b-9.10.11; Dt 10, 4-10;  Lc 1, 26-38.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ:
Nam Thiên (hạt Buôn Hô); Phúc Thành (hạt Đăk Mil).
* Các cộng đoàn: Fiat - NVHB (Vinh Trung); Truyền Tin - NVHB (Đăk Ân); Long Điền - Đức Bà Truyền Giáo; Phước Sơn - MTG  Phan Thiết; Phúc Bình - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Thánh Gia.

26   5     Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Ed 37, 12-14;  Tv 129, 1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Rm 8, 8-11; Ga 11, 1-45 (hay Ga 11, 3-7.17.20-27.33b-45).  

CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Đức (hạt Buôn Hô); Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa); Đức Hạnh (hạt Đăk Mil); Phước Long (hạt Phước Long).

27   6     Tm     Thứ Hai.
Đn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13, 41c-62); Ga 8, 1-11.

28   7     Tm     Thứ Ba.
Ds 21, 4-9; Ga 8, 21-30.

29   8     Tm     Thứ Tư.
Đn 3, 14-20.24-25.28; Ga 8, 31-42.

30   9     Tm     Thứ Năm.
St 17, 3-9; Ga 8, 51-59.

31   10   Tm     Thứ Sáu.
Gr 20, 10-13; Ga 10, 31-42.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây