TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG BA – 2024

17/11/2023 11:53:27 |   1478

THÁNG BA – 2024
 

LPV T3 2024

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các vị tử đạo mới:
Xin cho những ai đang hy sinh mạng sống vì Tin Mừng, trong những miền khác nhau trên thế giới, làm cho Giáo Hội trở nên phong phú nhờ lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ.

 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01 21.01  Tm     Thứ Sáu đầu tháng.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Kỷ niệm 24 năm linh mục quý cha:
GB Nguyễn Huy Bắc; Giuse Vũ Đức Hướng; GB Cao Thanh Tâm; Phêrô Ngô Anh Tấn; Phêrô Nguyễn Văn Thái; Phêrô Nguyễn Thành Thiện; Đa Minh Đinh Công Tiến; GB Phạm Thế Truyền.

Xin cầu nguyện cho:
+ Cha PX Phạm Đình Nhã (+1975).
+ Cha Battôlômêô Đinh Văn Toàn (+1975).

02   22   Tm     Thứ Bảy đầu tháng.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

03   23   Tm     CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); Tv 18,8.9.10.11; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7; Tv 94 ,1-2.6-7.8-9; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).


CMTC:

* Các giáo xứ: Bác Ái (hạt Đăk Mil);
Phú Lộc (hạt Buôn Hô)


* Các giáo họ:
Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân - GN);
Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung - Giang Sơn).

GIÁO HUẤN SỐ 14
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Hy tế Thánh Thể cũng được dâng lên để cầu cho các tín hữu đã qua đời, “cho những người đã chết trong Đức Kitô mà chưa được thanh luyện trọn vẹn”, để họ được vào hưởng ánh sáng và bình an của Đức Kitô:

“Các con hãy chôn xác này ở bất cứ nơi đâu: đừng lo lắng gì về chuyện đó; mẹ chỉ xin các con điều này, là bất cứ các con ở đâu, các con hãy nhớ tới mẹ nơi bàn thờ của Chúa.” (Lời thánh nữ Mônica, trước khi chết, trối cho anh em thánh Augustinô).

“Sau đó (trong Kinh nguyện Thánh Thể), chúng ta cầu cho các Giáo hoàng và các Giám mục đã an nghỉ, và cách chung, cho các tín hữu đã qua đời giữa chúng ta, vì chúng ta tin rằng các linh hồn sẽ được trợ giúp tối đa nhờ lời cầu nguyện cho họ, khi Của Lễ hiến tế thánh và đáng kính sợ đang hiện diện – Khi dâng lên Thiên Chúa những lời chuyển cầu của chúng ta cho những người đã an giấc, dù họ là những tội nhân, chúng ta dâng chính Đức Kitô bị sát tế vì tội lỗi chúng ta, để xin ơn giao hoà với Thiên Chúa, Bạn của loài người, cho họ và cho chúng ta.”
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1371).

04   24   Tm     Thứ Hai.
Thánh Casimirô.
2V 5,1-15a;  Lc 4,24-30.

05   25   Tm     Thứ Ba.
Đn 3,25.34-43;  Mt 18,21-35

Tiết khí: Kinh trập (sâu nở).

06   26   Tm     Thứ Tư.
Đnl 4,1.5-9;  Mt 5,17-19.

07   27   Tm     Thứ Năm đầu tháng.
Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
Gr 7,23-28;  Lc 11,14-23.

08   28   Tm     Thứ Sáu.
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
Hs 14,2-10;  Mc 12,28b-34.

09   29   Tm     Thứ Bảy.
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Hs 6,1-6;  Lc 18,9-14.

10 01.02  Tm     CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
2Sb 36,14-16.19-23; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.

Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A:
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).           

CMTC:

* Các giáo xứ:
Vinh Hương (hạt Đăk Mil);
Châu Ninh (hạt Phước Long).

* Các giáo họ: Kim Tân (Giáo xứ Kim Châu - Giang Sơn).

Xin cầu nguyện cho:         
Cha GB Hồ Sĩ Cai (+2013).

GIÁO HUẤN SỐ 15
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Thánh Augustinô tóm tắt một cách tuyệt vời giáo lý này, một giáo lý thúc giục chúng ta tham dự ngày càng trọn vẹn hơn vào hy tế của Đấng cứu chuộc chúng ta mà chúng ta cử hành trong thánh lễ:

“Chính toàn thể đô thành đã được cứu chuộc, tức là cộng đoàn và tập thể các Thánh, là một hy tế phổ quát được dâng lên Thiên Chúa nhờ vị Thượng Tế, Đấng trong hình dạng một kẻ nô lệ, đã tự hiến mình chịu khổ nạn vì chúng ta, để chúng ta trở thành Thân Thể của Đấng là Đầu cao cả dường ấy... Đây là hy tế của các Kitô hữu: ‘Chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô’ (Rm 12,5). Hy tế này được Hội Thánh tiếp tục cử hành qua bí tích bàn thờ mà các tín hữu đã biết, trong đó Hội Thánh hiến dâng chính mình trong Hy tế mà Hội Thánh tiến dâng.” (Giáo lý HTCG, số 1372).

11   2     Tm     Thứ Hai.
Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

GHVN: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm (1859), linh mục, tử đạo.

12   3     Tm    Thứ Ba.
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.


Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Ngọc Bích; FX Nguyễn Ngọc Hoàng; Phaolô Nguyễn Thư Hùng; Giuse Nguyễn Quốc Loan; GB Nguyễn Đình Lượng; Phêrô Lưu Thọ; Giuse Trần Hữu Từ.

13   4     Tm     Thứ .
Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Kỷ niệm 11 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

Kỷ niệm 3 năm linh mục:
Cha Giuse Cao Đức Đạt, O.Carm.

14   5     Tm  Thứ Năm.
Xh 32,7-14;  Ga 5,31-47.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

15    6     Tm     Thứ Sáu.
Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.


16    7     Tm     Thứ Bảy.
Gr 11,18-20;  Ga 7,40-53.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Đa Minh Đinh Minh Hiền (+1996).

17   8     Tm     CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Gr 31,31-34; Tv 50,3-4.12-13.14-15; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).
(Không cử hành thánh Patriciô, giám mục)

CMTC:

* Các giáo xứ:
Vinh Đức (hạt Buôn Hô);
Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa);
Đức Hạnh (hạt Đăk Mil);
Phước Long (hạt Phước Long).


* Giáo họ Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân – GN).

Kỷ niệm 2 năm linh mục:
Cha Giuse Trần Văn Thịnh, O.Carm.

GIÁO HUẤN SỐ 16
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

“Đức Kitô Giêsu, Đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta” (Rm 8,34) đang hiện diện trong Hội Thánh Người dưới nhiều hình thức: trong Lời của Người, trong kinh nguyện của Hội Thánh Người, “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20), trong những người nghèo khổ, những bệnh nhân, những người bị cầm tù, trong các bí tích mà chính Người là tác giả, trong Hy tế Thánh lễ và trong con người thừa tác viên. Nhưng “nhất là Người hiện diện dưới các hình dạng Thánh Thể”.  (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1373).

18   9     Tm     Thứ Hai.
Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 [Đn 13,41c-62]; Ga 8,1-11.

(Kinh chiều I, lễ thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria)

19   10   Tr      Thứ Ba.
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a  [Lc 2,41-51a].

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Buôn Hô (hạt Buôn Hô); Công Chính (hạt Buôn Hô); Vinh Phước (hạt Buôn Hô); Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm); Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm); Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm); Bác Ái (hạt Đăk Mil); Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa); Quảng Đà (hạt Đăk Mil); Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil); Phước Bình (hạt Phước Long); Phước Vĩnh (hạt Phước Long); Sông Bé (hạt Phước Long); Sơn Long (hạt Phước Long); Đồng Nai (hạt Đồng Xoài).

* Các giáo họ: Kim Tân (Giáo xứ Kim Châu - Giang Sơn); Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân – GN); Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn - Phước Long); Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập - Đồng Xoài); Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân - Gia Nghĩa); Đồng Tiến (Giáo xứ Gia Nghĩa - Gia Nghĩa).

* Cộng đoàn:
 + Các cộng đoàn NVHB:  Công Chính (Giáo xứ Long Điền); Thiên Phúc (Giáo xứ Phúc Lộc); Lưu Trú Hòa Bình (BMT).
 + Vi Nhân - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Thánh Tâm); Ngôi Lời Giuse - Tuy Đức (Giáo xứ Thiên Ân); Đức Lệ - Mẫu Tâm Quy Nhơn (Giáo xứ Đức Lệ).
 + Lớp tình thương Vinh Sơn.

* Quý cha: Nguyễn Xuân Anh; Nguyễn Công Anh; Nguyễn Đức Bắc; Nguyễn Ngọc Bích; Đặng Sỹ Bình; Trần Ngọc Cầu; Bùi Công Chính; Nguyễn Đình Chung; Trần Văn Chương; Cha Chưởng Ấn Nguyễn Quang Diệu; Võ Thanh Diệu; Đinh Tiến Dương; Trần Ngọc Đại; Phan Quảng Đại; Đậu Đình Hà; Trịnh Văn Hân; Đỗ Minh Hiển; Phùng Quốc Hiếu; Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Đức Hoàng; Dương Minh Hoàng; Nguyễn Quý Hồng; Phạm Tấn Hùng; Nguyễn Văn Huyền; Vũ Đức Hướng; Nguyễn Văn Khánh;  Trịnh Văn Kính; Nguyễn Minh Khôi; Đặng Văn Khuyến; Nguyễn Tiến Lễ; Nguyễn Quốc Loan; Nguyễn Trung Luật; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Đình Ngọc; Vũ Ngọc Nguyên; Nguyễn Văn Nhiệm; Hoàng Đức Nhung; Phan Văn Phúc; Trần Văn Phúc; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Vinh Quang; Nguyễn Ngọc Quế; Vũ Văn Quyến; Trần Văn Roãn; Bùi Đình Sâm; Trần Văn Tam; Nguyễn Thanh Tâm; Trịnh Minh Thanh; Trần Thế Thành; Vũ Văn Thảo; Trương Đình Thiệu; Trần Xuân Thọ; Trần Đoàn Nhân Tiếng; Vũ Văn Tiệp; Hoàng Văn Toan; Vũ Ngọc Toàn; Hoàng Quang Trí; Đậu Quang Trung; Bùi Văn Trường; Trần Hữu Từ; Trần Vũ Thiên Uy; Nguyễn Văn Úy; Hồ Ngọc Vũ; Huỳnh Ngọc Vũ; Trần Lê Hoàng Vỹ; Vũ Đức Tân Châu, SMV; Trần Duy Đại, OMI; Cao Đức Đạt, O.Carm; Ngô Quang Hiệp, SMV;  Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD; Nguyễn Hữu Phú. OP; Lê Văn Quốc, SVD; Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR; Trần Văn Tài, CSsR; Vũ Ngọc Thanh, OP; Nguyễn Ngọc Thảo, SMV; Nguyễn Văn Thiện, O.Carm; Trần Văn Thịnh, O.Carm; Nguyễn Văn Thược, SMV. Lưu Quốc Toàn, SMV

Xin cầu nguyện cho:
Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh (+2021).

20   11   Tm     Thứ Tư.
Đn 3,14-20.91-92.95 [Đn 3,14-20.24-25.28];  Ga 8,31-42.

Tiết khí: Xuân phân (giữa xuân).

21   12   Tm     Thứ Năm.
St 17,3-9; Ga 8,51-59.

22   13   Tm     Thứ Sáu.
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42. 

23   14   Tm     Thứ Bảy.
Thánh Turibiô Môgrôvêjô, gm.
Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

Tam nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho hiệu quả.

24   15   Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16)
Thánh lễ: Is 50,4-7;  Tv 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Mc 14,115,47 (hay Mc 15,1-39).

Xin cầu nguyện cho:                      
Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự (+2022).

GIÁO HUẤN SỐ 17
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Cách thức hiện diện của Đức Kitô dưới các hình dạng Thánh Thể là độc nhất vô nhị. Người nâng bí tích Thánh Thể vượt lên trên các bí tích khác và vì vậy bí tích này là “như sự trọn hảo của đời sống thiêng liêng và cùng đích của mọi bí tích”. Trong bí tích Thánh Thể cực thánh, Mình và Máu cùng với linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và như vậy là Đức Kitô toàn thể (totus Christus), hiện diện một cách đích thực, thật sự, và theo bản thể. “Sự hiện diện này được gọi là thật sự, không theo nghĩa loại trừ, nghĩa là không coi các hình thức hiện diện khác như không thật sự, nhưng theo nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là cách hiện diện theo bản thể, và qua đó Đức Kitô toàn thể và trọn vẹn (totus atque integer Christus), vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện một cách chắc chắn.” (Giáo lý HTCG, số 1374).

LƯU Ý:

1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

2. Lá đã được làm phép được lưu trữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó và không bỏ các bài đọc trước đó.

6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.

Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. cũng có thể giữ thing lặng một lúc.

7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

LƯU Ý:
Năm nay lễ Truyền Tin nhằm vào thứ Hai Tuần Thánh nên phải dời qua ngày thứ Hai sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh 08-04-2024.

25   16   Tm     THỨ HAI TUẦN THÁNH.  
Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Giáo phận Ban Mê Thuột:
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Xoài, Giáo hạt Đồng Xoài.        
Tr                 THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

LƯU Ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.    

26   17   Tm     THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

27   18   Tm     THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý:

1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phục trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.

Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.

3. Về việc rước lễ:
a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.
Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.
b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.
Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.
c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.

28   19   Tr      THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18; 1Cr 11,23-26;  Ga 13,1-15.

LƯU Ý:

1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng.

2. Thánh Lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục.

Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

3. Thánh lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.

4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên giám mục, Thánh Lễ làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.

29   20   Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13–53,12;  Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16.17 và 25;  Dt 4,14-16; 5,7-9;  Ga 18,1–19,42.

Số tiền hôn chân Chúa hôm nay góp quỹ bác ái của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

LƯU Ý:

1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.

2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể.

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

4. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.

Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục Sinh (PV, số 110).

5. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.

7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.

8. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa Nhật lễ Lá.

9. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh gia lên trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

10. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.

11. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn.

Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.

12. Từ sau khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.

13. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ, v.v…

30   21   Tm     THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

LƯU Ý:

1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.

2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay làm việc đạo đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.

3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ Sầu Bi.

4. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như của Ăn Đàng.

Tr     CANH THỨC VƯỢT QUA

Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 95).

1. St 1,1–2,2  [St 1,1.26-31a]. Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35c.  [Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 và 22].

2. St 22,1-18  [St 22,1-2.9a.10-13.15-18]. Tv 15,5 và 8.9-10.11.

3. Xh 14,15–15,1a. Tv Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18.

4. Is 54,5-14. Tv 29,2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b.

5. Is 55,1-11. Tv  Is 12,2-3.4bcd.5-6.

6. Br 3,9-15.32–4,4. Tv 18,8.9.10.11.

7. Ed 36,16-17a.18-28. Tv 41,3.5bcd; 42,3.4.
 (Nếu có rửa tội: Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6. [Tv 50, 12-13.14-15.18-19] ).

8. Rm 6, 3-11. Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23.

9. Mc 16,1-8.

LƯU Ý:

1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.

2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.

3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.

4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.

5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ.

6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:

-  Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh.
- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân người, ngay từ lúc khởi nguyên.
- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.

7. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.

8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế gian.

9. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”.

Có thể hát bản dài hay ngắn.

10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo.

11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.

12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.

13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.

14. Lễ Đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.

 

MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia” (AC 22).

31   22   Tr      CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 10, 34a.37-43;  Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23; Cl 3, 1-4 [1Cr 5, 6b-8]; Ga 20, 1-9 [Mc 16,1-8]
(trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.

GIÁO HUẤN SỐ 18
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ NHỜ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI NGƯỜI VÀ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (tt)

Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô hiện diện nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Đức Kitô. Các Giáo phụ mạnh mẽ khẳng định đức tin của Hội Thánh vào hiệu lực của lời Đức Kitô và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần trong việc thực hiện sự biến đổi này. Thánh Gioan Kim Khẩu tuyên bố:

“Không phải người ta, nhưng chính Đức Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta, làm cho các lễ vật trở thành Mình và Máu Đức Kitô. Vị tư tế, hình ảnh của Đức Kitô, đọc các lời này, nhưng hiệu quả và ân sủng là do Thiên Chúa. Ngài đọc “Này là Mình Thầy. Lời này biến đổi các lễ vật.”

Và thánh Ambrôsiô nói về sự biến đổi như sau: Chúng ta hãy tin chắc rằng: “Đây không phải là vấn đề bản chất đã tạo ra, nhưng là điều lời chúc lành đã thánh hiến. Sức mạnh của lời chúc lành vượt trên sức mạnh của bản chất, vì nhờ lời chúc lành mà chính bản chất đã biến đổi.” “Lời Đức Kitô có khả năng làm ra, từ hư không, cái trước đó chưa từng hiện hữu, chẳng lẽ lời đó lại không thể biến đổi những sự vật đang hiện hữu thành những sự vật trước đó chưa có hay sao? Việc ban bản chất đầu tiên cho sự vật cũng tương đương như biến đổi bản chất của chúng.”
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1375).

LƯU Ý:

1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước) để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy.

2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống.

3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).

4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.

5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.

6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

Linh mục có thể chọn hoặc thánh lễ theo ngày trong tuần, hoặc thánh lễ vị thánh được nhớ hay vị thánh có ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày đó.

7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh:

Giáo Luật điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ, số VII, ngày 10/08/1971.

Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo Luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây