TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG HAI – 2023

21/11/2022 10:29:28 |   1303

THÁNG HAI – 2023


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các giáo xứ
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

01 11.1   X       Thứ Tư.
Dt 12, 4-7.11-15; Mc 6, 1-6.

02   12   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.

Ml 3, 1-4 [Dt 2, 14-18]; Tv 23, 7.8.9.10; Lc 2, 22-40 (hay Lc 2, 22-32). 

Kỷ niệm 46 năm linh mục:
Cha FX Phạm Bá Lễ.

03   13   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục. (Tr).

Dt 13, 1-8; Mc 6, 14-29.

Kỷ niệm 17 năm linh mục quý cha:
Cha Vinh Sơn Ngô Văn Hùng.
Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD.

04    14   X     Thứ Bảy đầu tháng.

Dt 13, 15-17.20-21; Mc 6, 30-34.
Tiết khí: Lập xuân (bắt đầu mùa xuân).

05   15   X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 58, 7-10;  Tv 111, 4-5.6-7.8a và 9; 1Cr 2, 1-5; Mt 5, 13-16.
(Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo).

CMTC: Giáo xứ Êa Tul (hạt Buôn Hô).

THÁNH AGATHA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO.
Bổn mạng:
Cộng đoàn Vinh Hương - MTG Nha Trang.

06   16   Đ       Thứ Hai.
Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
St 1, 1-19; Mc 6, 53-56.

Kỷ niệm 13 năm linh mục:
Cha Luca Vũ Đình Lưu, O.Cist.         

07   17   X       Thứ Ba.
St 1, 20–2, 4a; Mc 7, 1-13.

08   18   X       Thứ Tư.
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).

St 2, 4b-9.15-17; Mc 7, 14-23.

09   19   X       Thứ Năm.
St 2, 18-25; Mc 7, 24-30.
10   20   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.

St 3, 1-8; Mc 7, 31-37.

11   21   X       Thứ Bảy.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

St 3, 9-24; Mc 8, 1-10.
(hay lễ về Đức Mẹ: Is 66, 10-14c;  Ga 2, 1-11)

Bổn mạng:
Giáo họ Lộ Đức (Gx. Phú Long - hạt Chính Tòa).

12   22   X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Hc 15, 16-21; Tv 118, 1-2.4-5.17-18.33-34; 1Cr 2, 6-10; Mt 5, 17-37
(hay Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37).

CMTC: Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).

13   23   X       Thứ Hai.
St 4, 1-15.25; Mc 8, 11-13.

GHVN: Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (1859), linh mục, tử đạo.

14   24   Tr      Thứ Ba.
Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.

St 6, 5-8;7, 1-5.10    Mc 8, 14-21.

Xin cầu nguyện cho:
+ Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017). Nguyên Giám quản Gp. Ban Mê Thuột.
+ Cha Anrê Lê Trần Bảo (+2017).

15   25   X       Thứ Tư.
St 8, 6-13.20-22; Mc 8, 22-26.

16   26   X       Thứ Năm.
St 9, 1-13; Mc 8, 27-33.

17   27   X       Thứ Sáu.
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).

St 11, 1-9; Mc 8, 34–9, 1

18   28   X       Thứ Bảy.
Dt 11, 1-7; Mc 9, 2-13.

Kỷ niệm 01 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Xuân Anh; Phêrô Vũ Hồng Ân; Phêrô Dương Nguyễn Bảo Chương; Phanxicô Xaviê Vũ Văn Dũng; Giuse Đinh Tiến Dương; Phaolô Trần Quốc Đạt; Giuse Nguyễn Đức Hoàng; Giuse Nguyễn Quốc Khánh; Phêrô Maria Nguyễn Khánh Luyện; Phêrô Trần Hiền Ngự; Phêrô Nguyễn Lê Hồng Phương; Đa Minh Nguyễn Thế Thành Tâm; Giuse Trần Đoàn Nhân Tiếng; Gioan Baotixita Nguyễn Vương.

19   29   X       CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Lv 19, 1-2.17-18; Tv 102, 1-2.3-4.8.10.12-13;  1Cr 3, 16-23; Mt 5, 38-48

CMTC:
* Các giáo xứ: Kim Hòa (hạt Giang Sơn); Đức Lệ (hạt Đăk Mil).  

Xin cầu nguyện cho:
Cha FX Vũ Cát Đại (+1991).
Tiết khí: Vũ thủy (mưa ẩm).

20 01.02  X       Thứ Hai.
Hc 1, 1-10; Mc 9, 14-29.

21   2     X       Thứ Ba.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Hc 2, 1-13 [H] 2, 1-11; Mc 9, 30-37.

22   3     Tm     Thứ Tư. LỄ TRO.
Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.

Ge 2, 12-18; Tv 50,  3-4.5-6a.12-13.14 và 17; 2Cr 5, 20–6, 2;  Mt 6, 1-6.16-18.      
(Không cử hành lễ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ).

Kỷ niệm 06 năm linh mục Quý cha:
Đa Minh Maria Nguyễn Đức Hùng, O.Carm;
FX Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

23   4       Tm     Thứ Năm sau lễ Tro.
Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ).
Đnl 30, 15-20; Lc 9, 22-25.

24   5     Tm     Thứ Sáu sau lễ Tro.
Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Đăng Khoa (+1986).

25   6     Tm    Thứ Bảy sau lễ Tro.
Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.

26   7     Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
St 2, 7-9;3, 1-7; Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17; Rm 5, 12-19 (hay 5, 12.17-19);  Mt 4, 1-11.

CMTC:
* Các giáo xứ: Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm); Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Quảng Đà (hạt Đăk Mil); Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa).
*  Giáo họ Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - hạt Giang Sơn).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Antôn Đỗ Văn Tài (+2013).

27   8     Tm    Thứ Hai.
Thánh Gregorio di Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh.
Lv 19, 1-2.11-18; Mt 25, 31-46.

Xin cầu nguyện cho:
Cha FX Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009).

28    9     Tm    Thứ Ba.

Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây