TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG TÁM – 2023

22/11/2022 02:04:59 |   1242

THÁNG TÁM – 2023

Ý cầu nguyện:
Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

1   15.06 Tr      Thứ Ba.
Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Xh 33, 7-11;34, 5b-9.28 ;    Mt 13, 36-43.

GHVN: Thánh Bênađô Võ Văn Duệ (1838), linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999,  concessio 33).

02   16   X       Thứ Tư.
Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).

Xh 34, 29-35; Mt 13, 44-46.

03   17   X       Thứ Năm đầu tháng.
Xh 40, 16-21.34-38; Mt 13, 47-53.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04   18   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.

Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13, 54-58.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn Vinh An - MTG Nha Trang.
* Cha Ngô Hồng Phúc, SVD.

Kỷ niệm:
* 11 năm linh mục:
Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP.
* 09 năm linh mục:
Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẫn, OP.

Xin cầu nguyện cho:
Đức Cố Giám mục
Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990).

05   19   X              Thứ Bảy đầu tháng.
Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Lv 25, 1.8-17; Mt 14, 1-12.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21, 1-5a; Lc 11, 27-28).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06   20   Tr      CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Đn 7, 9-10.13-14; Tv 96, 1-2.5-6.9;  Mt 17, 1-9.

CMTC:
* Các giáo xứ: Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa); Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm); Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - hạt Đăk Mil).

07   21   X       Thứ Hai.
Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ) và thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Thánh vịnh tuần II.

Ds 11, 4b-15; Mt 14, 13-21.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Giuse Hoàng Y (+1969)

08   22   Tr      Thứ Ba.
Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.
Ds 12, 1-13; Mt 14, 22-36 (hay Mt 15, 1-2.10-14).

Bổn mạng:
* Giáo xứ Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa)
* Cộng đoàn MTG Phan Thiết (Nhân Cơ).
* Quý cha: Phạm Sỹ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đức Ông Hà Duy Khâm; Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Nguyễn Thế Thành Tâm; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế;  Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu. OP.

Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

09   23   X       Thứ Tư.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo (Đ).

Ds 13, 1-2.25–14, 1.26-29.34-35; Mt 15, 21-28.

10   24   Đ       Thứ Năm.
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.
Lễ kính.
2Cr  9, 6-10;  Tv 111, 1-2.5-6.7-8.9; Ga 12, 24-26.

11   25   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.

Đnl 4, 32-40; Mt 16, 24-28.

12   26   X       Thứ Bảy.
Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu
(Tr).
Đnl 6, 4-13; Mt 17, 14-20.

GHVN: Thánh Giacôbê. Đỗ Mai Năm (1838), linh mục; thánh Antôn. Nguyễn Tiến Đích (1838) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (1838), tử đạo.

13   27   X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
1V 19,  9a.11-13a; Tv 84, 9ab-10.11-12.13-14; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33.
(Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, , và thánh Hippôlytô, linh mục, ). 

CMTC:
* Giáo xứ Tân Tiến (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Phanxicô (Gx. Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm); Bù Tam (Gx. An Bình - hạt Phước Long).

Kỷ niệm 60 năm linh mục:
Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

14   28   Đ       Thứ Hai.
Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Đnl 10, 12-22; Mt 17, 22-27.

Bổn mạng: Cha Nguyễn Thế Hưng, CRM.

Chiều: Có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
1Sb 15, 3-4.15-16;16, 1-2; Tv 131, 6-7.9-10.13-14; 1Cr 15, 54b-57; Lc 11, 27-28.

15   29   Tr      Thứ Ba.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

Kh 11, 19a;12, 1-6a.10ab; Tv 44, 10bc.11.12ab.16; 1Cr 15, 20-27;  Lc 1, 39-56.

Bổn mạng:
* Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (hạt Giang Sơn)
Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Thuận Hòa (hạt Chính Tòa); Vinh Quang (hạt Buôn Hô); Giang Sơn (hạt Giang Sơn); Đức Hạnh (hạt Đăk Mil); Phúc Bình (hạt Đăk Mil); Xuân Lộc (hạt Đăk Mil); Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa); Tân Lập (hạt Đồng Xoài); Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài); Phước Sơn (hạt Phước Long); Đồng Tín (hạt Đồng Xoài); Phú Xuân (hạt Buôn Hô); Quảng Phú (hạt Đăk Mil); Bù Nho (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Bù Tam (Gx An Bình - hạt Phước Long); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil); Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - hạt Đồng Xoài); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - hạt Giang Sơn) ; Êa Lê (Gx. Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm).
* Các cộng đoàn: Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo; Thiên Ân - MTG Khiết Tâm (Hương Sơn); Phúc Thành - NVHB; Thiên Thanh - NVHB (Xuân Lộc).

16 01.07  X       Thứ Tư.
Thánh Stêphanô Hungari (Tr).

Đnl 34, 1-12; Mt 18, 15-20.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17   2     X       Thứ Năm.
Gs 3, 7-10a.11.13-17; Mt 18, 21– 19, 1.

(ĐỨC MẸ LA VANG)
Bổn mạng:
* Giáo họ La Vang (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).
* Cộng đoàn Đoàn Kết - Thánh Thể.                                

Kỷ niệm 05 năm linh mục:
Cha GB Phạm Trọng Tình, O.Carm.

18   3     X       Thứ Sáu.
Gs 24, 1-13; Mt 19, 3-12.

19   4     X       Thứ Bảy.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).

Gs 24, 14-29; Mt 19, 13-15.

20   5     X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Is 56, 1.6-7;  Tv 66, 2-3.5.6 và 8; Rm 11, 13-15.29-32;  Mt 15, 21-28.
(Không cử hành lễ thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:
* Giáo xứ Kim Phát (hạt Giang Sơn).
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập - hạt Đồng Xoài).

THÁNH BERNARĐÔ, VIỆN PHỤ
Bổn mạng:
Cha Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Trần Ngọc Kha (+2012)

21   6     Tr      Thứ Hai.
Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.

Tl 2, 11-19; Mt 19, 16-22.                         

GHVN: Thánh Giuse Đặng Đình Viên, (1838), tử đạo.

Bổn mạng: Cha Phạm Đình Tiến, FSF.

22   7     Tr      Thứ Ba.
Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ.
Is 9, 1-6; Lc 1, 26-38.

Bổn mạng:
* Giáo họ:
Trinh Vương (Gx. Phúc Thành - hạt Đăk Mil).
* Các cộng đoàn: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương - NVHB (Gx. Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương - MTG Nha Trang (Gx. Hòa Bình); Trinh Vương Hóc Môn (Gx. Phúc Bình). Nữ tỳ Thánh Thể (Gx. Vinh An).

Kỷ niệm 04 năm linh mục:
Cha GB Đoàn Cao Thuấn, OFM.

23   8     X       Thứ Tư.
Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

Tl 9, 6-15; Mt 20, 1-16a.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn, CM.

Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

24   9     Đ       Thứ Năm.
THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ.
TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21, 9b-14; Tv 144, 10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1, 45-51.

Kỷ niệm 28 năm linh mục quý cha:                         
Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sỹ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương; Giuse Trần Văn Roãn.

25   10   X       Thứ Sáu.
Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).

R 1, 1.3-6.14b-16.22; Mt 22, 34-40.

Kỷ niệm 07 năm linh mục quý cha:        
Phaolô Lương Văn Hiếu, SMV; Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Phêrô Trần Văn Lực, SMV; Antôn Bùi Văn Thiều, SMV.

26   11   X       Thứ Bảy.
R 2, 1-3.8-11;4, 13-17. Mt 23, 1-12.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Đa Minh Đào Công Roanh (+1989).

27   12   Tr      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 22, 19-23; Tv 137, 1-2a.2bc-3.6 và 8bc; Rm 11, 33-36;  Mt 16, 13-20.
(Không cử hành lễ thánh Mônica).

CMTC:
* Các giáo xứ: Buôn Hằng (hạt Chính Tòa); Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm); Bình Minh (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – hạt Chính Tòa)

28   13   Tr      Thứ Hai.
Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Tx 1, 1-5.8b-10; Mt 23, 13-22.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô).
* Cộng đoàn Bình Hà-Đa Minh Tam Hiệp  (Gx.Bình Hà)
* Cha Hoàng Đức Toàn.

29   14   Đ       Thứ Ba.
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1, 17-19; Mc 6, 17-29.

Kỷ niệm 10 năm linh mục:
Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD.

30          15      X         Thứ .
1Tx 2, 9-13; Mt 23, 27-32.  

31   16   X       Thứ Năm.
1Tx 3, 7-13; Mt 24, 42-51.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây