TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T Polycarpo, GM tử đạo Ngày 23  tháng 2

Thứ năm - 17/02/2022 19:31 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   921
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK T Polycarpo, GM tử đạo Ngày 23  tháng 2
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH POLYCARPÔ,
Giám mục tử đạo
Ngày 23  tháng 2
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
 
Tin Mừng
 
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
 
24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.
 
25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.
 
26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 polycarp
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 12,24
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
a. Bờ hồ.
b. Vườn nho.
c. Lòng đất.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Vinh hoa.
d. Mạng sống.
 
a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Gia nghiệp.
d. Mạng sống.
 
a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì? (Ga 12,26)
a. Hãy theo thầy.
b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy.
c. Hãy vác thập giá mình theo thầy.
d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian.
 
a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào? (Ga 12, 24)
a. Sinh nhiều bông hạt.
b. Trơ trọi một mình.
c. Chờ đợi mùa mưa đến.
d. Chờ mùa gặt tới.
 
B. Thánh Polycarpô
 
b1. Thánh Polycarpô là môn đệ của ai?
a. Thánh Gioan Tông Ðồ.
b. Thánh Phaolô Tông Ðồ.
c. Thánh Phêrô Tông Ðồ.
d. Thánh Anrê Tông Ðồ.
 
b2. Thánh Polycarpô, là một vị lãnh đạo đáng kính của Kitô Giáo trong tiền bán thế kỷ thứ hai, Giám Mục của Smyrna (bây giờ là Izmir) thuộc nước nào?
a. Nước Ai Cập.
b. Nước Thổ Nhĩ Kỳ.
c. Nước Hy Lạp.
d. Nước Syria.
 
b3. Thánh Polycarpô được Đức Giáo Hoàng nào đón tiếp?
a. Ðức Giáo Hoàng Anicetus.
b. Đức Giáo Hoàng Linô.
c. Đức Giáo Hoàng Mác cô.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan.
 
b4. Khi đối diện với các bất đồng của Kitô Hữu, thánh Polycarpô có thái độ thế nào?
a. Khoan dung.
b. Tôn trọng.
c. Bất khoan nhượng.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Thánh Polycarpô bị quân lính giết chết vào khoảng năm 156 bằng cách nào?
a. Bị dao đâm.
b. Bị treo cổ.
c. Bị chém đầu.
d. Bị bỏ vạc dầu sôi.
 
III. Ô CHỮ
 
oc Polycarpo Những gợi ý
 
01. Ai phục vụ Thầy, cha Thầy sẽ thế nào với người ấy? (Ga 12,26)
 
02. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình? (Ga 12,24)
 
03. Hạt lúa được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
 
04. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
 
05. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH POLYCARPO
GIÁM MỤC  - TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Thánh Polycarp tử đạo
 
* Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình;
 còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)
a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)
a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)
 
B. Thánh Polycarpô
 
b1. a. Thánh Gioan Tông Ðồ.
b2. b. Nước Thổ Nhĩ Kỳ.
b3. a. Ðức Giáo Hoàng Anicetus.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. a. Bị dao đâm.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Quý trọng (Ga 12,26)
02. Hạt lúa (Ga 12,24)
03. Lòng đất (Ga 12,24)
04. Mạng sống (Ga 12,25)
05. Mạng sống (Ga 12,25)
 
HHàng dọc : Tử đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH POLYCARP
(c. 156)
 
Là môn đê của Thánh Gioan Tông Ðồ và là bạn của Thánh Ignatiô ở Antioch, Thánh Polycarp, Giám Mục của Smyrna (bây giờ là Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ), là một vị lãnh đạo đáng kính của Kitô Giáo trong tiền bán thế kỷ thứ hai.
 
Tuy nhiên các vị lãnh đạo Giáo Hội thuộc thế hệ thứ hai đã gặp những thử thách mà thế hệ trước không đề cập đến. Họ phải làm gì khi thế hệ chứng nhân thứ nhất ấy không còn nữa? Lời dạy dỗ xác thực của Chúa Giêsu phải truyền lại như thế nào? Phải trả lời thế nào với các câu hỏi chưa từng có?
 
Khi các tông đồ không còn ở trần gian nữa, các lạc thuyết bắt đầu xuất hiện ngụy trang chính giáo, sự bách hại lại mạnh mẽ và bắt đầu xuất hiện các tranh chấp về vấn đề phụng vụ mà Ðức Giêsu không bao giờ nói đến.
 
Polycarp, một người thánh thiện và là giám mục của Smyrna, chỉ thấy có một câu trả lời - trung thành với đời sống Ðức Giêsu và bắt chước đời sống ấy. Thánh Ignatiô nói với Thánh Polycarp "linh đạo của anh đặt nền móng nơi Thiên Chúa như trên một tảng đá không thể nào lay chuyển nổi."
 
Khi đối diện với lạc giáo, Thánh Polycarp có "bộ mặt bộc trực" đến nỗi Thánh Ignatiô phải thán phục, vì ngài đã bắt chước cách Ðức Giêsu trả lời người Pharisêu. Marcion, người lãnh đạo lạc thuyết nhị nguyên (*), khi đối chất với Ðức Polycarp đã yêu cầu ngài thừa nhận họ, "Polycarp, hãy thừa nhận chúng tôi." Ðức Polycarp trả lời, "Tôi thừa nhận ngài, phải, tôi thừa nhận ngài là đứa con của Satan."
 
Trái lại khi đối diện với các bất đồng của Kitô Hữu, ngài lại rất khoan dung và tôn trọng. Một trong những tương tranh thời ấy là việc cử hành lễ Phục Sinh. Ðông Phương, là xuất xứ của Thánh Polycarp, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua như sự Thương Khó của Ðức Kitô tiếp theo sau bằng một Thánh Lễ vào ngày kế tiếp. Tây Phương cử hành lễ Phục Sinh vào ngày Chúa Nhật sau tuần lễ Vượt Qua. Khi Thánh Polycarp đến Rôma để thảo luận về vấn đề này với Ðức Giáo Hoàng Anicetus, họ bất đồng ý kiến. Nhưng các ngài cũng không thấy sự khác biệt trong đức tin Kitô Giáo. Và Ðức Anicetus đã yêu cầu Thánh Polycarp cử hành Thánh Lễ ngay trong nhà nguyện của Đức giáo hoàng.
 
Thánh Polycarp đối diện với sự bách hại cũng như Ðức Kitô đã làm. Chính giáo đoàn của ngài phải thán phục ngài vì đã theo sát "gương phúc âm" - không tìm cách để tử đạo như một số người đã làm, nhưng trốn tránh sự bách hại cho đến khi thánh ý Chúa được thể hiện như Ðức Giêsu Kitô đã làm. Họ coi đó là "một dấu chỉ tình yêu nói lên sự khao khát không muốn chỉ cứu chuộc có một mình, nhưng còn cứu chuộc tất cả anh chị em Kitô Hữu."
 
Trong thời kỳ đẫm máu tử đạo Kitô Hữu trong đấu trường, dân chúng trở nên điên cuồng đòi hỏi phải tìm bắt Thánh Polycarp, vì ngài nổi tiếng thánh thiện. Thánh Polycarp thật điềm tĩnh nhưng giáo dân thúc giục ngài đi trốn trong một nông trại gần thành phố. Quân lính tìm ra ngài sau khi tra khảo hai đứa bé. Ngài thết đãi họ ăn và xin họ để ngài cầu nguyện trước khi điệu về đấu trường.
 
Thấy đức tin vững vàng không lay chuyển của Thánh Polycarp, quan thống đốc ra lệnh thiêu sống, và khi quân lính châm lửa, nhiều người chứng kể lại họ được nhìn thấy một phép lạ. Lửa cháy thành một vòng cung chung quanh thánh nhân, bao bọc ngài như các cánh buồm, và thay vì bị đốt cháy, ngài lại rực sáng như vàng đang chảy trong lò lửa. Khi quân lính thấy ngài không hề hấn gì, chúng đã lấy dao đâm ngài. Máu ngài chảy ra đã dập tắt ngọn lửa.
 
Quan thống đốc ra lệnh đốt xác thánh nhân mà không để giáo dân lấy xác, vì ông sợ họ sẽ thờ Thánh Polycarp mà không thờ tà thần của người Rôma. "Chứng từ" tử đạo của Thánh Polycarp là chứng từ được ghi nhận một cách xác thực về sự tử đạo của người tín hữu Kitô ngay từ thuở ban đầu. Ngài chết vào khoảng năm 156.
 
Trong nhiều lá thư của Thánh Polycarp, chỉ còn một lá ngài viết cho Giáo Hội Philippi, Macedonia là còn giữ được cho đến ngày nay.
 
Lời Bàn
 
Thánh Polycarp được công nhận là vị lãnh đạo Kitô Giáo bởi tất cả các Kitô Hữu thuộc Giáo Hội Tiểu Á - một thành trì đức tin vững mạnh và trung thành với Ðức Giêsu Kitô. Sức mạnh của ngài là bởi tín thác vào Thiên Chúa, ngay cả khi các biến động của đời sống mâu thuẫn với sự tin tưởng này. Sống giữa những người ngoại giáo và dưới chế độ đàn áp một tôn giáo mới, ngài đã chăn dẫn đàn chiên của ngài. Cũng như vị Mục Tử Tốt Lành, ngài đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên và gìn giữ họ khỏi bị bách hại thêm nữa. Sự tín thác vào Thiên Chúa của ngài được tóm lược trong câu nói trước khi chết: "Lạy Chúa Cha... Con ca tụng Ngài, vì đã giúp con xứng đáng cho đến ngày giờ này..." (Sổ Tử Ðạo, Chương 14).
 
Lời Trích
 
"Hãy vững vàng trong cách ăn ở và noi gương Chúa, 'trung kiên trong đức tin, yêu thương anh chị em, đoàn kết trong chân lý,' giúp đỡ lẫn nhau với sự dịu dàng của Chúa, đừng khinh miệt một ai" (Thánh Polycarp, Thư Gửi Tín Hữu Philippi).
(*) Marcion chủ trương có hai Chúa. Một Chúa trong Cựu Ước thì khác với Chúa của Tân Ước, và Ðức Giêsu là Con của Thiên Chúa trong Tân Ước.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây