TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh PHANXICA RÔMA  nữ tu Ngày 9 tháng 3

Thứ tư - 02/03/2022 19:31 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1129
“Vậy anh em hãy canh thức,vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
VHTK Thánh PHANXICA RÔMA  nữ tu Ngày 9 tháng 3

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh PHANXICA RÔMA  nữ tu
Ngày 9 tháng 3
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
 
Tin Mừng
 
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
 
 
1 1"Then 2 the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
 
2 3 Five of them were foolish and five were wise.
 
3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.
 
5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.
 
6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.
 
8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.
 
11 4 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake, 5 for you know neither the day nor the hour.
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
PHANXICA ROMA
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,10b
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)
a. 10
b. 7
c. 5
d. 3
 
a2. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
a. Chú rể.
b. Đức Vua.
c. Cô dâu.
d. Quản tiệc.
 
a3. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)
a. Nửa đêm.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 11.
d. Canh tư.
 
a4. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)
a. Dầu.
b. Đèn.
c. Lửa.
d. Lồng để che.
 
a5. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)
a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?
b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.
c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.
d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.
 
B. THÁNH PHANXICA ROMANA
 
b1.Thánh nữ Phanxica Romana được sinh ra trong một gia đình phú quí, giầu có vào năm 1384 tại nước nào? 
a. Nước Hunggari.
b. Nước Ireland.
c. Nước Ý Đại Lợi.
d. Nước Ai Cập.
 
b2. Đây là những việc thánh nữ Phanxica  hay thương làm:
a. Thăm hỏi các bệnh nhân 
b. Giúp đỡ các người đau yếu, tật nguyền
c. Dạy học cho các trẻ em nghèo
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b3. Thánh nhân đã để lại cho Giáo Hội một Dòng tu chuyên làm việc gì?
a. Giáo dục các trẻ em.
b. Chuyên lo việc bác ái,
c. Chăm sóc bệnh nhân và giúp đỡ các người khó nghèo.
d. Chỉ có b và c đúng.
 
b4. Lời khuyên cuối cùng của thánh nữ Phanxica Romana cho các nữ tu là gì?
a. Hãy trung tín đến chết, 
b. Không thử thách nào quá độc dữ nếu các chị trung thành với Chúa Giêsu.
c. Satan sẽ tấn công các chị như đã tấn công tôi.
d. Cả a, b và c đúng
 
b5. . Vào năm 1608, Đức Thánh cha nào  đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.
a. Đức Thánh cha Phaolô V.
b. Đức Thánh cha Gioan XXIII.
c. Đức Thánh cha Grêgôriô III.
d. Đức Thánh cha Phaolô VI.
 
 
III.  Ô CHỮ 
oc phanxica 9 3
 
 
Những gợi ý
 
01. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! " Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều làm gì  và sửa soạn đèn? (Mt 25,7)
 
02.  Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể?  (Mt 25,1)
 
03. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
 
04. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)
 
05. Những người này đi đón chú rể, họ là những ai? (Mt 25,1)
 
06. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)
 
07. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1) 
 
08. “Anh em hãy … … … , vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13)
 
09. Đức Giêsu nói với mọi người ‘Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết điều gì?  (Mt 25,13)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Phanxica Romana
* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,10b
 
“Những cô đã sẵn sàng
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới”.
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. 10 (Mt 25,1)
a2. a. Chú rể (Mt 25,1)
a3. a. Nửa đêm (Mt 25,6)
a4. a. Dầu (Mt 25,8)
a5. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)

B. THÁNH PHANXICA ROMANA
b1.c. Nước Ý Đại Lợi.
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. d. Chỉ có b và c đúng.
b4. d. Cả a, b và c đúng
b5. a. Đức Thánh cha Phaolô V
 
III. Lời giải đáp Ô CHỮ 
 
01. Thức dậy (Mt 25,7)
02.  Đèn (Mt 25,1)
03. Chú rể (Mt 25,1)
04. Nước Trời (Mt 25,1)
05. Trinh nữ (Mt 25,1)
06. Tiệc cưới (Mt 25,10)
07. Mười (Mt 25,1)
08. Canh thức (Mt 25,13)
09. Ngày nào (Mt 25,13)
 
Hàng dọc : Yêu Thương
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH PHANXICA ROMANA,
(St. Frances of Rome)
Nữ tu ngày 09/3
 
Thiên Chúa tuyển chọn bất cứ một con người nào tùy ý của Ngài. Việc chọn lựa của Ngài hoàn toàn tự do và nhưng không. Cuộc đời của thánh nữ quả phụ Phanxica Romana là gương chói lòa của một bà mẹ gia đình, đã làm tròn bổn phận người vợ hiền, người mẹ nhân hậu và sau này đã trở nên một nữ tu sáng lập Dòng gương mẫu.
 

CUỘC ĐỜI CỦA THÁNH NỮ PHANXICA ROMANA

 
Thánh nữ Phanxica Romana được sinh ra trong một gia đình phú quí, giầu có vào năm 1384 tại La Mã, nước Ý Đại Lợi. ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được hấp thụ một nền giáo dục đạo hạnh và đầy bác ái theo gương Chúa Kitô. Thánh nhân không hề chạy theo những thói xa hoa, phù phiếm, thác loạn của những con người ăn chơi đàng điếm lúc đó. Thánh nhân đã có tấm lòng bác ái vị tha ngay từ lúc còn thơ bé. Ngài thường lui tới các bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân và giúp đỡ các người đau yếu, tật nguyền. Thánh nhân tâm niệm:” Chúa đã yêu thương mọi người, nên lui tới các bệnh viện, giúp đỡ những bệnh nhân là trường Chúa đào tạo Ngài “. Lớn lên, vâng lời Cha mẹ, thánh nữ đã kết hôn và sinh được hai trai, một gái. Trong đời sống gia đình, thánh nhân luôn tỏ ra là một người vợ hiền lành, khéo léo, đảm đang và là một người mẹ nhân hậu, tận tâm, tận tình.
 

THÁNH NHÂN TRỞ THÀNH NỮ TU

 
Hoàn tất việc gia đình, thánh nhân đã quyết định dấn thân tận hiến cuộc đời cho Chúa trong tu viện do chính Ngài sáng lập. Thánh nhân đã để lại cho Giáo Hội một Dòng tu chuyên lo việc bác ái, chăm sóc bệnh nhân và giúp đỡ các người khó nghèo. Thánh nhân đã được Chúa gọi về khi mới 56 tuổi đời. Xác Ngài được an táng trong nhà thờ của tu viện. Để thưởng công Ngài, Chúa đã cho Ngài làm nhiều phép lạ để chứng tỏ uy quyền và tình thương của Chúa. Vào năm 1608, Đức Thánh cha Phaolô V đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.
 
“Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh nữ Phanxica trở nên một gương sáng đặc biệt về đời sống hôn nhân cũng như đời sống tu trì. Xin cho chúng con được bền lòng phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phanxica Romana ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây