TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. ANRÊ KIM TAEGON và CÁC BẠN TỬ ĐẠO Ngày 20.9

Thứ sáu - 30/04/2021 21:20 |   42
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK T. ANRÊ KIM TAEGON và CÁC BẠN TỬ ĐẠO Ngày 20.9
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANRÊ KIM TAEGON
& CÁC BẠN TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
Ngày 20 tháng 9
 
Tin Mừng
 
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
 
24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.
 
25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.
 
26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 12,24
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
a. Bờ hồ.
b. Vườn nho.
c. Lòng đất.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Vinh hoa.
d. Mạng sống.
 
a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Gia nghiệp.
d. Mạng sống.
 
a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì? (Ga 12,26)
a. Hãy theo thầy.
b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy.
c. Hãy vác thập giá mình theo thầy.
d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian.
 
a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào? (Ga 12, 24)
a. Sinh nhiều bông hạt.
b. Trơ trọi một mình.
c. Chờ đợi mùa mưa đến.
d. Chờ mùa gặt tới.
 
B. THÁNH ANRÊ KIM TAEGON & CÁC BẠN TỬ ĐẠO
 
b1. Kitô giáo được những giáo dân đem vào Hàn quốc hồi thế kỷ thứ 17. Các tín hữu đã âm thầm nuôi dưỡng và tăng triển đức tin của họ dựa trên điều gì?
a. Bí tích Thánh Thể.
b. Lời Chúa.
c. Giáo Huấn của Giáo Hội.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b2. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chong Hasang  là người nước nào?
a. Nước Nhật.
a. Nước Trung Quốc.
a. Nước Mã Lai.
a. Nước Đại Hàn.
 
b3. Thánh Anrê Kim Têgon là ai?
a. Người tín hữu đầu tiên đưa đạo Chúa đến với người Đại Hàn.
b. Linh mục đầu tiên của Giáo Hội Đại Hàn.
c. Giám mục đầu tiên của Giáo Hội Đại Hàn.
d. Vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Đại Hàn.
 
b4. Đức Giáo Hoàng nào đã tuyên phong hiển thánh cho thánh Anrê Kim Têgon và các bạn?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan Biển Đức XVI.
 
b5. Đức Giáo Hoàng đã tuyên phong hiển thánh cho thánh Anrê Kim Têgon và các bạn vào năm nào?
a. Năm 1984.
b. Năm 1988.
c. Năm 2000.
d. Năm 2008.
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ thế nào với người ấy? (Ga 12,26)  
 
02. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình? (Ga 12,24 )
 
03. Hạt lúa được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
 
04. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
 
05. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho điều gì ở đời sau? (Ga 12,25)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANRÊ KIM TAEGON
& CÁC BẠN TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
Ngày 20 tháng 9
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Thánh Anrê Kim Têgon
 
* Tin Mừng thánh Gioan 12,24 “
 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
 thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)
a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)
a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)
 
B.
 
b1. b. Lời Chúa.
b2. a. Nước Đại Hàn.
b3. b. Linh mục đầu tiên của Giáo Hội  Đại Hàn.
b4. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
b5. a. Năm 1984.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Quý trọng (Ga 12,26)
02. Hạt lúa (Ga 12,24)
03. Lòng đất (Ga 12,24)
04. Mạng sống (Ga 12,25)
05. Sự sống (Ga 12,25)
 
Hàng dọc : Tử đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 

THÁNH ANRÊ KIM TAEGON, PHAOLÔ CHONG HASANG VÀ CÁC BẠN

 
 
Anrê Kim Taegon là linh mục Ðại Hàn đầu tiên và là con của một người trở lại đạo. Cha của ngài, ông Ignatius Kim, được tử đạo trong thời cấm đạo năm 1839 và được phong thánh năm 1925. Sau khi được rửa tội vào lúc 15 tuổi, Anrê phải trải qua một hành trình dài 1,300 dặm để gia nhập chủng viện ở Macao, Trung Hoa. Sáu năm sau, ngài xoay sở để trở về quê hương qua ngả Mãn Châu. Cùng năm ấy ngài vượt qua eo biển Hoàng Sa đến Thượng Hải và thụ phong linh mục. Khi trở về quê, ngài có nhiệm vụ thu xếp cho các vị thừa sai vào Ðại Hàn qua ngã đường biển, nhằm tránh né sự kiểm soát biên phòng. Ngài bị bắt, bị tra tấn và sau cùng bị chặt đầu ở sông Han gần thủ đô Hán Thành.

Thánh Phaolô Chong Hasang là một chủng sinh, 45 tuổi.
 
Kitô Giáo được du nhập vào Ðại Hàn khi Nhật xâm lăng quốc gia này vào năm 1592, lúc ấy có một số người Ðại Hàn được rửa tội, có lẽ bởi các binh sĩ Công Giáo người Nhật. Việc truyền giáo rất khó khăn vì Ðại Hàn chủ trương bế quan tỏa cảng, ngoại trừ những hành trình đến Bắc Kinh để trả thuế. Một trong những chuyến đi này, khoảng năm 1777, sách vở tài liệu Công Giáo của các cha dòng Tên ở Trung Cộng được lén lút đem về để dạy bảo người tín hữu Kitô Ðại Hàn. Giáo Hội tại gia bắt đầu thành hình. Khoảng mười năm sau đó, khi một linh mục Trung Hoa lén lút đến Ðại Hàn, ngài thấy có đến 4,000 người Công Giáo mà chưa có ai được gặp một vị linh mục. Bảy năm sau, số người Công Giáo ấy lên đến khoảng 10,000 người. Sau cùng, tự do tôn giáo được ban hành vào năm 1883.

Khi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Nam Hàn năm 1984 để phong thánh, ngoài Thánh Anrê và Phaolô, còn 98 người Ðại Hàn và ba vị thừa sai người Pháp, tất cả đều tử đạo trong khoảng 1839 và 1867. Trong số đó có các giám mục và linh mục, nhưng hầu hết là giáo dân: 47 phụ nữ, 45 quý ông.Trong những người tử đạo năm 1839 là Columba Kim, một phụ nữ 26 tuổi. Ngài bị cầm tù, bị tra tấn bằng vật dụng bằng sắt nung nóng và than. Ngài và người em là Agnes bị lột quần áo và bị giam chung với những tù nhân hình sự, nhưng họ không bị làm nhục. Sau khi Columba phàn nàn về sự sỉ nhục này, từ đó về sau không một phụ nữ nào bị nhục nhã như vậy nữa. Hai người bị chém đầu. Một em trai 13 tuổi, Phêrô Ryou, bị tra tấn dã man đến độ em có thể lấy da thịt của mình mà ném vào quan toà. Em bị xiết cổ cho đến chết. Protase Chong, một người quý tộc 41 tuổi, sau khi bị tra tấn ông đã chối đạo và được thả tự do. Sau đó, ông trở lại, tuyên xưng đức tin và bị tra tấn cho đến chết.
Lời Bàn
Chúng ta bàng hoàng khi thấy sau khi được thành lập, Giáo Hội Ðại Hàn hoàn toàn là một Giáo Hội của giáo dân khoảng hơn một chục năm. Làm thế nào mà giáo hội ấy sống còn khi không có bí tích Thánh Thể? Ðiều này cho thấy, không phải các bí tích không có giá trị, nhưng phải có một đức tin sống động trước khi thực sự được hưởng ơn ích của bí tích Thánh Thể. Bí tích là dấu chỉ của sự hoạt động và đáp ứng của Thiên Chúa đối với đức tin sẵn có. Bí tích làm gia tăng ơn sủng và đức tin, nhưng chỉ khi nào sẵn có một điều gì đó để được gia tăng.
 
Lời Trích
"Giáo Hội Ðại Hàn thì độc đáo vì được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo Hội còn non yếu, thật trẻ trung nhưng thật vững mạnh trong đức tin, và đã đứng vững sau những đợt sóng bách hại mãnh liệt. Do đó, chỉ trong vòng một thế kỷ, Giáo Hội đã kiêu hãnh với 10,000 vị tử đạo. Cái chết của các vị tử đạo này trở thành men cho Giáo Hội và đưa đến sự triển nở huy hoàng của Giáo Hội Ðại Hàn ngày nay. Ngay cả bây giờ, tinh thần bất khuất ấy vẫn còn trợ giúp cho người tín hữu của Giáo Hội thầm lặng ở miền bắc bên kia vĩ tuyến" (ÐGH Gioan Phaolô II, bài giảng trong lễ phong thánh).
 
 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây