TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. CORNELIO, GH và T. CYPRIANO, GM TỬ ĐẠO Ngày 16.9

Thứ sáu - 30/04/2021 21:15 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   33
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK T. CORNELIO, GH và T. CYPRIANO, GM TỬ ĐẠO  Ngày 16.9
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CORNELIO, GIÁO HOÀNG
THÁNH CYPRIANO, GIÁM MỤC
TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 16 tháng 9
 
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
 Chủ đề của hình này là gì?
 
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
.……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.
 
B. Đức Giáo Hoàng Corneliô
 
b1. Đức Giáo Hoàng Cornêliô sinh trưởng tại đâu ?
a. Rôma.
b. Ai cập.
c. Liban.
d. Athen.
 
 
b2. Thời Đức Giáo Hoàng Cornêliô mới được bầu chọn làm Giáo hoàng (6-251), một nhà thần học theo trường phái thanh giáo khắc nghiệt, cương quyết khai trừ vĩnh viễn những kẻ chối đạo vì sợ bách hại và còn tự xưng là Giáo hoàng và trở thành ngụy giáo hoàng trong lịch sử Giáo hội. Đó là ai?
a. Linh mục Nôvatianô.
b. Linh mục Lutherô.
c. Linh mục Origene.
d. Linh mục Tertullian.
 
b3. Nhà thần học Nôvatianô phủ nhận Giáo hội có quyền hòa giải không với những ai?
a. Người bội giáo đã trở lại,
b. Những người phạm tội giết người,
c. Tà dâm, thông dâm …
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Vì cương quyết từ chối dâng lễ tế thần để cầu xin sự bình an nên Đức Giáo hoàng bị bắt đi đày ở Civitavecchia, một vùng thuộc nước Ý và qua đời ở đó vào năm 253. Giáo hội xem cái chết ấy như là sự tử đạo, và ngài được an táng ở nhà thờ Đức Maria Trantêvêrê, trong thành Rôma. Vị hoàn đế anaof đã bắt ngài đi lưu đày?
a. Hoàng đế Gallô.
a. Hoàng đế Nêrô.
a. Hoàng đế Augúttô.
a. Hoàng đế Cantantinô.
 
b5. Thành tựu lớn nhất của Đức giáo hoàng Cornelius là gì?
a. Xử lý bè phái Novatian.
b. Giải quyết vấn đề người Kitô hữu bội giáo  trở lại được gia nhập Giáo hội qua bí tích Hòa giải.
c. Xây dựng các nghĩa trang Rô ma.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
 
C. Thánh Cyprianô
 
c1. Thánh Cyprianô sinh năm 200 tại Phi Châu trong một gia đình quý phái ngoại giáo thuộc châu lục nào?
a. Âu Châu.
b. Phi Châu.
c. Á Châu.
d. Mỹ Châu.
 
c2. Sau khi được rửa tội, Thánh Cyprianô được chọn làm giám mục thành nào?
a. Thành Nhã Điển.
a. Thành Carthage.
a. Thành Hippo.
a. Thành Alexandrô.
 
c3. trong thời gian bị bách đạo thánh Cyprianô có những hành động cụ thể nào?
a. Khuyến khích các tín hữu bị tù đày can đảm chịu đau khổ.
b. Khuyên những người chối đạo trở về với Giáo Hội.
c. Khi cuộc bách hại tạm yên ngài kiếm tiền để giải thoát cho hàng trăm ngàn người bị bắt làm nô lệ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
c4. Thánh Cyprianô cùng với Đức giáo hoàng Cornelius phải đương đầu với ly giáo nào?
a. Novatianô.
b. Arius.
c. Ngộ đạo thuyết.
d. Nhị nguyên thuyết.
 
 c5. Năm 257, hoàng đế ban hành sắc lệnh bách hại đạo Công Giáo lần nữa. Thánh Cyprianô bị bắt và đày ở đảo Curubi và người ta buộc ngài phải dâng hương tế thần, nhưng ngài đã cương quyết từ chối. Vì vậy, ngày 14/9/258, ngài được vinh dự lấy máu đào làm chứng cho Chúa. Thánh Cyprianô tử đạo dưới thời hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Valêrianô.
b. Hoàng đế Nêrô.
c. Hoàng đế Xêda.
d. Hoàng đế Claudiô.
 
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Điều gì là sự thật? (Ga 17,18)
 
02. Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đề trong sự gì của Cha ? (Ga 17,12)
 
 
03. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)
 
04. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)
 
05. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)
 
06. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)
 
07. Đức Giêsu xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ làm gì như chúng ta? (Ga 17,11)
 
08. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)
 
09. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 
10. Đức Giêsu xin gìn giữ ai trong danh Cha ? (Ga 17,11b)
 
11. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
12. Đức Giêsu đã canh giữ và khoog một ai trong họ phải hư hỏng, trừ đứa con thế nào? (Ga 17,12)    
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CORNELIO, GIÁO HOÀNG
THÁNH CYPRIANO, GIÁM MỤC
TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 16 tháng 9
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Đức Giáo Hoàng Corneliô
 & Thánh Cyprianô
 
* Tin Mừng thánh Gioan 17,15
 
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
B. Đức Giáo Hoàng Corneliô
 
b1. a. Rôma.
b2. a. Linh mục Nôvatianô.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. a. Hoàng đế Gallô.
b5. d. Chỉ có a và b đúng.
 
C. Thánh Cyprianô
 
c1. b. Phi Châu.
c2. a. Thành Carthage.
c3. d. Cả a, b và c đúng.
c4.  a. Novatianô.
c5. a. Hoàng đế Valêrianô.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Lời Cha (Ga 17,18)
02. Danh (Ga 17,12)
03. Truyền lại (Ga 17,14)
04. Ác thần (Ga 17,15)
05. Thánh hiến (Ga 17,17)
06. Chí thánh (Ga 17,11b)
07. Nên một (Ga 17,11)
08Kinh Thánh (Ga 17,12)
09. Niềm vui (Ga 17,13)
10. Môn đệ (Ga 17,11b)
11. Thế gian (Ga 17,15)
12. Hư hỏng (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chủ chăn tử đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Đức Cornêliô chào đời tại Rôma. là vị Giáo hoàng thứ 21 kế vị Đức Fabianô. Sau khi Đức Fabianô chết ngày 10-1-250, ngôi vị Giáo hoàng bị trống tòa đến 16 tháng. Vì cuộc bách hại khốc liệt đang xảy ra nên các tín hữu phải trốn tránh. Đến tháng 6-251, Đức Cornêliô mới được bầu chọn làm Giáo hoàng . Cuộc bầu cử này diễn ra rất khó khăn, vì lúc ấy, linh mục Nôvatianô, nhà thần học theo trường phái thanh giáo khắc nghiệt, cương quyết khai trừ vĩnh viễn những kẻ chối đạo vì sợ bách hại. Nôvatianô tự xưng là Giáo hoàng và trở thành ngụy giáo hoàng thứ hai trong lịch sử Giáo hội. Theo tài liệu lịch sử, có ba vị Giám mục đã chấp nhận Nôvatianô. Nhưng phần đông các Giáo hội địa phương khác đều công nhận Đức Cornêliô là Giáo hoàng chính thức của Giáo hội. Nôvatianô chỉ trích Đức Giáo hoàng Cornêliô và đức Giám mục Cyprianô là quá nhu nhượng, không đủ cứng rắn đối với các tín hữu đã chối đạo, muốn quay trở về với Giáo hội. Đức Cornêliô đã cho triệu tập công đồng tại Rôma vào năm 251, phần lớn các nghị phụ đều tán thành sự khoan dung của Đức Giáo hoàng Cornêliô và lên án sự nghiêm khắc quá đáng của Nôvatianô. Công đồng đã ra vạ tuyệt thông đối với ông, do đó, cuộc ly giáo đầu tiên đã xảy ra trong lịch sử Giáo hội.
Đức Cornêliô bị hoàng đế Trêbônianô Gallô bắt và kết án vì xúc phạm các vị thần thánh ngoại đạo, khiến cho thành Rôma và một phần của đế quốc bị trừng phạt vì bệnh dịch tả. Hoàng đế truyền lệnh cho Đức Corlêliô phải dâng lễ tế thần để cầu xin sự bình an, Đức Giáo hoàng đã cương quyết từ chối nên ngài bị bắt đi đày ở Civitavecchia, một vùng thuộc nước Ý và qua đời ở đó vào năm 253. Giáo hội xem cái chết ấy như là sự tử đạo, ngài được an táng ở nhà thờ Đức Maria Trantêvêrê, trong thành Rôma.
 
 Cyprianô, Giám Mục Tử Ðạo (200-258)
Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Cyprianô. Ngài sinh năm 200 tại Phi Châu trong một gia đình quý phái ngoại giáo. Sau khi trở lại, ngài phân phát hết của cải cho người nghèo. Dù mới trở lại chưa đầy một năm nhưng lòng nhiệt thành và hoạt động truyền giáo của ngài đã vang dội khắp nơi. Ngài được phong chức linh mục và sau đó được gọi giữ chức Giám Mục thành Carthagô. Chính trong thời thánh nhân làm Giám Mục cũng là lúc bạo vương Ðêciô ra tay tàn sát người Công Giáo. Cả Phi Châu sống trong lo sợ. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ngài thấy cần phải điều khiển địa phận trong âm thầm hơn là công khai đương đầu với địch thủ, nên đã rút vào nơi bí mật. Bằng những thơ luân lưu, ngài khuyến khích các tín hữu bị tù đày can đảm chịu đau khổ và những người chối đạo trở về với Giáo Hội. Khi cuộc bách hại tạm yên được một thời gian, ngài phải lo kiếm tiền để giải thoát cho hàng trăm ngàn người bị bắt làm nô lệ. Ngoài ra, ngài còn phải đương đầu với ly giáo Novatianô. Ngài viết nhiều sách để kêu gọi họ trở về Giáo Hội.
Năm 257, Valêrianô ban hành sắc lệnh bách hại đạo Công Giáo lần nữa. Thánh Cyprianô bị bắt và đày ở đảo Curubi và người ta buộc ngài phải dâng hương tế thần, nhưng ngài đã cương quyết từ chối. Vì vậy, ngày 14/9/258, ngài được vinh dự lấy máu đào làm chứng cho Chúa.
 
 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây