TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTKTHÁNH GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7

Thứ năm - 29/04/2021 22:59 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   31
"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy,tai anh em thật có phúc, vì được nghe”.
VHTKTHÁNH GIOAKIM VÀ ANNA  Ngày 26 tháng 7
Hc 44, 1.10-15
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,16-17
Ngày 26 tháng 7
 
Tin Mừng
 
16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
 
'16 "But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear.
 
17 Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 13,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Anh em thật có gì vì tai anh em được nghe? (Mt 13,17)
a. Tinh thần nghèo khó.
b. Tình yêu Thiên Chúa.
c. Phúc.
d. Ơn nghĩa của Thiên Chúa.
 
a2. Những ai mong mỏi điều anh em thấy mà chẳng được? (Mt 13,17)
a. Người công chính.
b. Các ngôn sứ.
c. Các tông đồ.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
a3.  Những người công chính mong mỏi điều gì? (Mt 13,17)
a. Thấy những điều anh em thấy.
b. Nghe những điều anh em nghe.
c. Chịu phép rửa anh em sẽ chịu.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
a4. Điều gì nơi anh em thật có phúc? (Mt 13,16-17)
a. Miệng.
b. Mắt.
c. Tai.
d. Chỉ có b và c đúng.
 
a5. Đối với những điều mắt anh em thấy, tai anh em nghe … các ngôn sứ thì thế nào? (Mt 13,16-17)
a. Hân hoan.
b. Tiên báo.
c. Vui mừng.
d. Mong mỏi.
 
B. Thánh Gioakim và Anna 
 
b1. Thánh Anna là thân mẫu của ai?
a. Đức Maria.
b. Bà Êlisabét.
c. Bà Anna.
d. Bà Hêrôđia.
 
b2. Đây là đời sống của song thân đức Maria:
a. Luôn phó thác vào Chúa.
b. Luôn cậy trông vào Chúa.
c. Luôn tin tưởng vào Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Thánh Gioakim và Anna là mẫu gương của ai?
a. Giới hiền mẫu.
b. Những người thợ thuyền.
c. Các gia đình.
d. Những người bị bỏ rơi.
 
b4. Thánh Gioakim là một  người thế nào?
a. Người cha gương mẫu biết dạy dỗ con cái.
b. Người chồng biết kính sợ Thiên Chúa.
c. Người công chính chu toàn lề luật Thiên Chúa cách trọn hảo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Các gia đình ngày nay học được gì từ cuộc sống của song thân Đức Maria?
a. Sống đẹp lòng Thiên Chúa.
b.  Nuôi và dạy dỗ con cái.
c.  Dâng con cho Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Đây là những người mong mỏi điều anh em thấy mà chẳng được? (Mt 13,17)
 
02. Anh em thật có gì vì mắt anh em được thấy?  (Mt 13,17)
 
03. Anh em thật có phúc vì cái gì của anh em được thấy? (Mt 13,17)
 
04. Các ngôn sứ và người công chính đã làm gì thấy điều anh em đang thấy? (Mt 13,17)
 
05. Anh em thật có phúc vì tai anh em được gì? (Mt 13,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy,
tai anh em thật có phúc, vì được nghe”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,16
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề :
Thánh Anna và Đức Maria
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 13,16 :
 
 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy,
tai anh em thật có phúc, vì được nghe.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Phúc (Mt 13,17)
a2. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 13,17)
a3.  d. Chỉ có a và b đúng (Mt 13,17)
a4. d. Chỉ có b và c đúng (Mt 13,16-17)
a5. d. Mong mỏi  (Mt 13,16-17)
 
B.
b1. a. Đức Maria.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. c. Các gia đình.
b4. d. Cả a, b và c đúng.  
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Công chính (Mt 13,17)
02. Phúc (Mt 13,17)
03. Mắt (Mt 13,17)
04. Mong mỏi (Mt 13,17)
05. Nghe (Mt 13,16)
 
Hàng dọc : Cha Mẹ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây