TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

Thứ ba - 27/04/2021 10:55 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   34
"Yêu thương là chu toàn Lề Luật".
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ
VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ
Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19
 
 
 
Tin Mừng
 
13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
 
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
 
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
 
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
 
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
 
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
 
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Thư Rô ma 13,1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

II. TRẮC NGHIỆM

CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

01. Tên gọi của thánh Phaolô tông đồ là gì ? (Cv 13,9)

a. Tácxô
b. Saolô
c. Paun
d. Giôna
 
02. Thành phố nơi thánh Phaolô sinh trưởng tên gọi là gì ? (Cv 9,30)
a. Thành Tácxô
b. Thành Bêlem
c. Thành Samari
d. Thành Đavít
 
03. Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát là ai ? (Cv 9,1..)
a. Ông Matthia
b. Ông Lêvi
c. Ông Phaolô
d. Ông Máccô
 
04. Ai đã tiên đoán rằng thánh Phaolô sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại ở Giêrusalem? (Cv 21,10..)
a. Ông Agabô
b. Ông Apôlô
c. Ông Banaba
d. Ông Khanania
 
05. Thánh Phaolô Tông đồ đã thụ giáo với ai ? (Cv 22,3)
a. Ông Gamaliên
b. Ông Dacaria
c. Ông Gioan
d. Ông Hêli
 
06. Người môn đệ đã đến gặp Saulô khi ông đang ở Đamát, và làm cho mắt Saulô được thấy lại tên là gì ? (Cv 9,1-19)
a. Ông Simêon
b. Ông Giacôbê
c. Ông Khanania
d. Ông Mátthia
 
07. Thánh Phaolô Tông đồ, một khi được kêu gọi trở lại và tin vào Chúa Kitô thì Ngài được lãnh nhận phép rửa tội. Người đã làm phép rửa cho Thánh Phaolô là ai ? (Cv 9,18)
a. Ông Khanania
b. Ông Gamaliên
c. Ông Simon
d. Ông Phêrô
 
08. Tại Êphêxô, khi thấy thánh Phaolô làm những phép lạ phi thường thì 7 người con trai của vị Thượng tế cũng bắt chước làm như vậy. Nhưng tà thần đáp : “Đức Giêsu, tao biết; ông Phaolô, tao cũng tường; còn bay, bay là ai ?”. Rồi xông vào đánh túi bụi họ. Đó là 7 người con của ai ? (Cv 18,11-20)
a. Thượng tế Xikêua
b. Thượng tế Khanan
c. Thượng tế Hêli
d. Thượng tế Caipha
 
09. Tại thành Troa, một người đã té từ cửa sổ lầu 3 xuống và đã chết khi thánh Phaolô đang giảng dạy, song thánh Phaolô đã làm cho sống lại. Người này tên là gì ? (Cv 20,7-12)
a. Anh Êutykhô
b. Bà Tabitha
c. Ông Giaia
d. Anh Ladarô
 
10. Thánh Phaolô bị giam giử, xét xử và được chuyển về Rôma dưới thời vua cai trị tại Giêrusalem là ai ? (x.Cv 25,1-27)
a. Vua Hêrôđê Ácríppa I
b. Vua Hêrôđê Antipa
c. Vua Hêrôđê Ácríppa II
d. Vua Hêrôđê Cả
 
11. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê được thánh Phaolô giới thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như Dân thánh phải đối xử với nhau. Người phụ nữ này tên là gì ? (Rm16,1)
a. Chị Ápphia
b. Chị Gioanna
c. Chị Đơruxila
d. Chị Phêbê
 
12. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu nhiều thì đã chu toàn lề luật.” Đây là lời của ai ? (Rm 13,8)
a. Thánh Giacôbê
b. Thánh Phêrô
c. Thánh Phaolô
d. Thánh Gioan
 

II. Ô CHỮ
CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ 1

 
 
 
 
Những gợi ý
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ 1
 
01. Thư ký của Thánh Phaolô khi chép bức thư của Ngài gởi cho tín hữu Rôma tên là gì ? (Rm 16,22)
 
02. Đại đội trưởng của con thuyền đưa tù nhân về Lamã, trong đó có thánh Phaolô, tên là gì ? (Cv 27,1-41)
 
03. Người tráng niên đã chứng kiến những người Dothái ném đá thánh Têphanô là ai ? (Cv 7,58)
 
04. Vợ của Vua Ácrippa đã gặp thánh Phaolô tại Xêdarê tên là gì ? (Cv 25,13-27)
 
05. Ở Athêna, trên đồi Arê, thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người biết Đấng mà họ thờ kính là : Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật. Một người phụ nữ này đã tin theo. Người phụ nữ này tên là gì ? (Cv 17,16-34).
 
06. Ở Lýtra, sau khi một người què từ khi lọt lòng mẹ được chữa lành, dân chúng đã gọi thánh Phaolô là thần Hécmê thánh Banaba là thần gì ? (Cv 14,8-22 )
 
07. Người nô lệ của ông Philêmon được thánh phaolô rửa tội tên là gì ? (Plm 1…)
 
08. Hòn đảo mà con thuyền của thánh Phaolô dạt vào gọi là gì ? (Cv 28,7-10)
 
09. Tổng trấn thời Thánh Phaolô bị giam và xét xử là ai ? (Tổng trấn Giuđêa) từ năm 52-60)(Cv 23,23-24,27)
 
10. Ngôn sứ đã tiên báo thánh Phaolô sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại tên là gì ? (Cv 21,10…)
 
11. Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ? (1Cor 1,16 & 16,15)
 
12. Cậu bé được thánh Phaolô làm cho sống lại tại thành Troa tên là gì ? (Cv 20,7-12)
 
13. Thánh Phaolô bị giam giử, xét xử và được chuyển về Rôma dưới thời vua nào cai trị tại Giêrusalem ? (x.Cv 25,1-27)
 
14. Ông chủ của anh Ônêximô được thánh Phaolô gởi gắm người nô lệ mà ngài đã rửa tội tên là gì ? (Plm 1..)
 
15. Người môn đệ đã gặp thánh Phaolô tại Đamát sau khi ngài bị ngã ngựa tên là gì ? (Cv 9,10-17)
 
16. Người môn đệ yêu dấu của thánh Phaolô là ai ?
 
17. Tên gọi khác của Bagiêsu người phù thuỷ ở đảo Síp là gì ? (Cv 13,4-12)
 
18. Người mang quà của tín hữu Philipphê đến cho Thánh Phaolô khi ngài bị giam giữ tại Rôma tên là gì ? (Pl 4,18-20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

B. Ô CHỮ THÁNH PHAOLÔ 2

 
Những gợi ý
 
01.  Tại thành Troa, người đã té từ cửa sổ lầu 3 xuống và đã chết khi thánh Phaolô đang giảng dạy, song Thánh Phaolô đã làm cho sống lại. Cậu bé đó tên là gì? (Cv 20,7-12)
 
02.  “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món
nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu nhiều thìđã chu toàn lề luật.” Câu này được trích từ thư nào của thánh Phaolô?  Rôma (Rm 13,8)
 
03. Trong thư gửi cho ông Philêmon, thánh Phaolô muốn trả lại ông người nô lệ đã trốn đi. Anh đã gặp thánh Phaolô và trở lại theo đức tin Kitô giáo. Thấu hiểu tình trạng của anh, thánh Phaolô quyết định gửi trả anh cho ông Philêmon kèm theo thư này. Người mà thánh Phaolô nói tới là ai? (Plm 1)
 
04.  Tại đảo Syp, có một người phù thuỷ Do thái mạo danh là ngôn sứ, ở với thống đốc Xêcghiô Phaolô. Thống đốc ước ao nghe lời Thiên Chúa nên đã mời ông Phaolô và ông Banaba đến để nghe lời rao giảng của các ngài. Song người phù thuỷ này tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Thánh Phaolô nhìn thẳng vào ông và nói : “Hỡi con cái ma quỷ, bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi : ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian !”  Người phù thuỷ ấy là ai? Cv 13,4-12)
 
05.  Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà là ai?. (Cv 16,14-15)
 
06.  Ai đã làm cho cậu thiếu niên Êutykhô sống lại? (Cv 20,7)
 
07. Chúa thương ai thì mới làm gì kẻ ấy và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt? (Dt 12,6)
 
08.  Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát là ai? (Cv 9,1..)
 
09. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa II và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa là tên là gì? (Cv 25,13-27)
 
10.  Người môn đệ đã đến gặp Saulô khi ông đang ở Đamát, và làm cho mắt Saulô được thấy lại.  (Cv 9,1-19)
 
11.  Trong chuyến đi về Rôma, Thánh Phaolô và các tù nhân được giao cho một đại đội trưởng canh giữ. Khi tàu đắm tại đảo Manta, binh lính muốn giết các tù nhân để họ khỏi trốn thoát. Vị đại đội trưởng có cảm tình với thánh Phaolô và muốn cứu thoát ông nên đã ngăn cản họ thực hiện ý định đó. Vị này là tên là gì? (Cv 27,1-41)
 
12.  Một môn đệ yêu dấu của thánh Phaolô.
 
13. Thành phố nơi thánh Phaolô sinh trưởng. (Cv 9,30)
 
14.  Thánh Phaolô Tông đồ đã thụ giáo với  ai? (Cv 22,3)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16

 

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ
Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Thánh Phaolô tông đồ
 
* Thư Rôma 13,1  
 
"Yêu thương là chu toàn Lề Luật".
 

II. TRẮC NGHIỆM

CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

01. Saolô (Cv 13,9)

02. Thành Tácxô (Cv 9,30)
03. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại (Cv 9,1..)
04. Ông Agabô (Cv 21,10..)
05. Ông Gamaliên, thuộc nhóm Phariêu (Cv 22,3)
06. Môn đệ Khanania (Cv 9,1-19)
07. Môn đệ Khanania (Cv 9,18)
08. Thượng tế Xikêua (Cv 18,11-20)
09. Cậu bé Êutykhô (Cv 20,7-12)
10. Vua Hêrôđê Acríppa II (x.Cv 25,1-27)
11. Chị Phêbê (Rm16,1)
12. Thánh Phaolô (Rm 13,8)
 

II. Ô CHỮ
CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ 1

 
01. Ông Técxiô (Rm 16,22)
02. Ông Giuliô (Cv 27,1-41)
03. Saolô (Cv 7,58)
04. Bà Bécnikê (Cv 25,13-27)
05. Bà Đamari (Cv 17,16-34).
06. Thần Dớt (Cv 14,8-22 )
07. Anh Ônêximô (Plm 1…)
08. Đảo Manta (Cv 28,7-10)
09. Tổng trấn Phêlích (Tổng trấn Giuđêa) từ năm 52-60)(Cv 23,23-24,27)
10. Ngôn sứ Agabô (Cv 21,10…)
11. Gia đình Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)
12. Cậu bé Êutykhô (Cv 20,7-12)
13. Vua Ácríppa II (x.Cv 25,1-27)
14. Ông Philêmon (Plm 1..)
15. Ông Khanania (Cv 9,10-17)
16. Anh Timôthê.
17. Êlyma (Cv 13,4-12)
18. Ông Êpáprôđitô (Pl 4,18-20)
 
Hàng dọc: CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ
 

B. Ô CHỮ THÁNH PHAOLÔ 2

 
01. Êutykhô (Cv 20,7-12)
02. Rôma (Rm 13,8)
03. Ônêximô (Plm 1)
04. Bagiêsu (Cv 13,4-12)
05Lyđia (Cv 16,14-15)
06. Phaolô (Cv 20,7)
07. Sửa dạy (Dt 12,6)
08. Phaolô (Cv 9,1..)
09. Bécnikê (Cv 25,13-27)
10. Khanania (Cv 9,1-19)
11. Giuliô (Cv 27,1-41)
12. Timôthê
13Tacxô  (Cv 9,30)
14. Gamaliên (Cv 22,3)
 
Hàng dọc : Tông Đồ Dân Ngoại
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

Thánh Phaolô,

tông đồ của mọi người

 
Tác giả Ernest O. Hauser
Nguồn: longchuathuongxot.net
 
Nếu không nhờ con người mạnh mẽ, thông minh và có ảnh hưởng rộng lớn này thì niềm tin Kitô giáo có thể vẫn chỉ ở phạm vi nhỏ hẹp tại Do Thái.

Từ Jerusalem đến Damascus, sau 3 năm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thập giá, một thanh niên Do Thái ở Tarsus tên Saolê bị ngã ngựa vì một thị kiến ấn tượng. Tiếng Chúa Giêsu gọi: “Saolê! Tại sao anh tìm bắt tôi?”. Bị mù vì thị kiến, thanh niên này phải có người dẫn vào thành phố. Chưa đầy 3 ngày, thanh niên này bình phục và trở nên một thụ tạo mới - một người được tuyển chọn của Thiên Chúa.

Như vậy, nhờ sự thay đổi lớn trong tâm hồn, một trong các nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Kitô giáo đã trở nên một người có đức tin. Chàng đã bỏ tên Do Thái để thay tên Latinh là Phaolô. Với tư cách là Tông đồ của dân ngoại, Phaolô được sai đi truyền giáo ở Địa Trung Hải. Ông chuyển Kitô giáo từ một giáo phái nhỏ Do Thái thành một tôn giáo có tầm cỡ thế giới. Khi thuyết giảng và thư từ, Phaolô đã có hệ tư tưởng mà cho đến nay vẫn là nền tảng của việc giáo huấn Kitô giáo.
 
Ngoài các thư chúng ta có, trong sách Công vụ Tông đồ là nhật ký của bạn bè, Thánh Luca - thầy thuốc và tác giả Phúc Âm thứ ba. Từ các nguồn đó nổi bật một đời sống có nhiều khủng hoảng, quyết định nhanh chóng, lối thoát nhỏ hẹp, những dịp gặp gỡ, và những bùng nổ rải rác tạo nên câu chuyện phiêu lưu kỳ thú.

Thánh Phaolô sinh khoảng năm 5 tại Tarsus, Tiểu Á, ngày nay là thành phố tĩnh lặng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người ở đây đã trở nên công dân của Đế quốc Rôma.

Khi còn nhỏ, Saolê học kinh doanh, có thể vì người cha là người buôn vải. Nhưng Saolê lại có tài lãnh đạo. Hơn 10 tuổi, Saolê đến Jerusalem học với thầy Gamaliel. Trong đền thờ chật người, lần đầu Saolê nghe nói đến Đức Kitô rao giảng ở Galilê. Dù chưa hề gặp Chúa Giêsu, “tiếng gọi” kia vẫn làm ông thay đổi. Ông đã bách hại Giáo Hội sơ khai bằng cách hành hạ các tín hữu cho đến chết, trói và tống ngục cả đàn ông lẫn phụ nữ. Người đầu tiên bị Phaolô thủ tiêu là Thánh Stêphanô, bị ném đá đến chết trước mặt người Pharisiêu. Vô tri bất mộ. Nhưng rồi Phaolô đã nhận là mình được Thiên Chúa thương đặc biệt. Phaolô đã tin tưởng, kiên trì, tự nhận mình yếu đuối, và ơn tha thứ tuôn đổ trên ông. Phaolô cũng đã than phiền về tính vô định của mình: “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Nhưng nhiệm vụ lịch sử của Phaolô là định mệnh không chọn một người khá hơn. Là dân biệt phái, Phaolô đã trích Cựu ước khoảng 200 lần trong các thư gởi các giáo đoàn. Là người Rôma, Phaolô đã đi khắp Đế quốc, nói 3 ngôn ngữ: tiếng Aram, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, đồng thời còn thông thạo tiếng Latinh nữa.

Với tài năng như vậy, Phaolô khả dĩ tự biến thành “mọi sự cho mọi người” - Do Thái đối với người Do Thái, Rôma đối với người Rôma, nguỵ biện đối với người nguỵ biện, chân chất đối với người chân chất. Trổi vượt, khôn ngoan và hoà đồng, Phaolô còn là người rất nhân bản, dám tin rằng mọi người đều bình đẳng dù sống ở thời kỳ phân biệt giai cấp.
 
Hành trình tông đồ của Thánh Phaolô đã đưa ngài tới những miền đất lạ, rảo bước khắp Tiểu Á, đến đảo Cyprus để “thả lưới”, vượt sang Âu châu để rửa tội cho những người ở Macedonia. Ngài đến đâu cũng gặp thuận lợi và được chấp nhận như một người Do Thái. Chỉ khi đến với dân ngoại, Thánh Phaolô mới gặp sự tức giận của người Do Thái. Các tư tế cho rằng nam giới phải chịu cắt bì mới được cứu độ, vì luật đã ghi như vậy. Nhưng với tư cách một nhà truyền giáo, Thánh Phaolô yêu cầu mỗi Kitô hữu phải bỏ luật Môisê, nếu không Kitô giáo không bao giờ là tôn giáo của mọi người, mà vẫn chỉ là sự thay đổi của Do Thái giáo: Đức tin mới là vấn đề chứ không phải lề luật theo nghĩa hạn hẹp của nó. Từ đó phân chia thành Công giáo và Do Thái giáo.
 
Không hiểu bằng cách nào mà Thánh Phaolô “thương lượng” được để có thể đi qua vùng Cilician Gates, nơi có nhiều bọn thảo khấu ẩn nấp trên các vách đá cheo leo và các thác nước hiểm trở như thế. Ngài thường đi bộ, nhiều đêm phải ở lại trong hang động ẩm ướt, gió lộng, tuyết phủ, mưa bão liên tiếp. Chỉ một mục đích duy nhất khiến ngài miệt mài hành trình tông đồ là “tận hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu Kitô”.
Ngài vẫn mưu sinh khi có thể, bằng cách làm vải lều - nghề cũ của ngài. Chẳng hạn ở Côrintô, thành phố trù phú của người Hy Lạp, ngài làm chung với vợ chồng người Ý. Cơ sở phát triển tốt. Mọi tầng lớp dân chúng đều ghé vào mua hoặc tham quan và trò chuyện. Tính cách và sự duyên dáng của ngài đã gây ấn tượng với khách thập phương: Một cộng đoàn mới.
 
Nhiều người ngoại giáo gia nhập đạo. Thánh Phaolô khuyên họ đừng nóng giận, xảo trá, nguyền rủa hoặc mỉa mai người khác. Thời gian ngài ở Côrintô khoảng năm 51 (sau CN), cũng là thời điểm ngài viết các thư gửi các giáo đoàn và các sứ đồ. Kho tàng văn chương độc nhất vô nhị này là một phần trong Tân ước ngày nay, được xuất bản cùng với các Phúc Âm. Được viết bằng tiếng Hy Lạp cho các giáo đoàn sơ khai và các cá nhân, các thư của ngài viết không có ý tạo nên công việc đơn lẻ. Kết hợp với nhau, các thư có cấu trúc chặt chẽ về tư ưởng tôn giáo, làm cho Thánh Phaolô trở nên thần học gia đầu tiên của Kitô giáo. Ngài còn là học giả uyên bác, tử tế, lịch thiệp. Những điều ngài viết ra là những trân châu ngọc bảo.
 
Thư gửi giáo đoàn Rôma là thư dài nhất và là kiệt tác của Thánh Phaolô. Các nền tảng như ân sủng, công trạng và ý muốn tự do, bắt đầu bằng khả năng và chính xác, đó là khởi nguồn cho các thần học gia Kitô giáo. Quan niệm chính của Thánh Phaolô là Ơn Cứu Độ: Loài người sống trong tội cho đến khi Thiên Chúa sai Con Ngài là Đức Giêsu đến cứu thoát. Nhờ cuộc sống và cái chết trên Thập giá, Đức Giêsu đã cứu độ nhân loại. Mọi người thực hiện Ơn Cứu Độ của chính mình bằng ân sủng và đức tin. Thánh Phaolô ẩn dụ bằng việc cởi bỏ “con người cũ” có thể ám chỉ việc thay đổi tâm tính của ngài sau biến cố ở Damascus. “Con người mới” sống trong Đức Kitô và “cái chết không còn thống trị trên Ngài”.
 
Trước đây cô đơn và bị bỏ rơi, nhưng Thánh Phaolô đã tìm thấy nguồn vui nơi chính Đức Kitô và anh em, và hân hoan tuyên bố vào cuối thời gian rằng chúng ta được kết hợp với Chúa trong vinh quang của Ngài, chúng ta sẽ gặp Ngài trực diện.
 
Nhiệm vụ của Thánh Phaolô gọi ngài đến một nơi khác là Jerusalem, dù ngà định đi Rôma. Ngài đến Palestine với điềm chẳng lành. Sự thù ghét manh nha trong giới lãnh đạo Do Thái. Khi Thánh Phaolô vào đền thờ, có tiếng gọi giật ngược. Ngài bị kết án tử vì tội đưa dân ngoại vào đền thờ. Họ kéo ngài ra khỏi đền thờ và hành hạ gần chết. Một binh sĩ Rôma kịp xông vào cùng với vài binh sĩ khác giải cứu Thánh Phaolô. Rồi sau đó ngài lại bị tống ngục ở Rôma. Nhiều học giả cận đại cho rằng Thánh Phaolô bị kết án và được tha bổng. Các tác giả viết sách Kitô giáo cho biết Thánh Phaolô đến tận Tây Ban Nha và Á châu. Đó là thời gian chống Kitô giáo dữ dội. Khoảng năm 60, Thánh Phaolô bị bắt lần nữa và bị giải về Rôma. Tương truyền chính vua Nero, người chống Kitô giáo kịch liệt, đã ngồi ghế thẩm phán kết án Thánh Phaolô bị xử trảm tại Hang Khuynh Diệp gần Rôma. Người ta nói rằng thủ cấp của Thánh Phaolô rơi xuống và nảy lên 3 lần trên đất tạo thành 3 giếng nước. Cách đó khoảng 2 dặm là Đại Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành được xây dựng chỉ sau khi ngài tử đạo một thời gian ngắn.
 
Đức Giêsu đã tạo lập một niềm tin mới, chuyển hoá một Saolê thành một Phaolô hiên ngang đem niềm tin đó tới mọi nơi trên thế giới để có một đạo Công giáo như ngày nay. 
 
 Nguồn : tinmung.net
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây