TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17, 11-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 32 Ôn tập 2

Thứ tư - 10/08/2022 09:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   242
09. Người lãnh nhận Bí tích Thêm sức có bổn phận góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần nào?
Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 32 Ôn tập 2

Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 3
  I. Trắc Nghiệm

01. Phụng vụ gồm những gì?
  a. Thánh Lễ.                                                            b. Các Bí tích và một số Á Bí tích.
  c. Các Giờ Kinh Phụng Vụ.                                  d. Cả a, b và c đúng.

02. Chúng ta phải tham dự Phụng vụ như thế nào?
  a. Cách tích cực.                 b. Ý thức.                   c. Đầy đủ.                              d. Cả a, b và c đúng.

03. Những Bí tích nào chỉ được nhận một lần?
  a. Bí tích Rửa Tội, Thánh Thể, Hôn Phối.
  b. Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân.
  c. Bí tích Truyền Chức Thánh, Rửa Tội, Thêm Sức. 
  d. Bí tích Truyền Chức Thánh, Thêm Sức, Hôn Phối. 

04. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào ba chức vụ, Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của ai?
  a. Tư tế Aharon.                 b. Vua Đavít.             c. Ngôn sứ Êlia.                     d. Chúa Kitô.

05. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh làm cho người thụ phong nên đồng hình đồng dạng với ai trong ba chức vụ Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế?
  a. Tư tế Aharon.                 b. Ngôn sứ Êlia.        c. Vua Đavít.                         d. Đức Kitô.

06. Người muốn lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cần phải làm gì?
  a. Sạch tội trọng.                                                    b. Học giáo lý.
  c. Cầu nguyện sốt sằng và thật lòng ai ước lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
  d. Cả a, b và c đúng. 

07. Việc đặt tay trên các thụ nhân, đọc lời nguyện ban 7 ơn Chúa Thánh Thần và xức dầu thánh trên trán thụ nhân là nghi thức chính yếu của Bí tích nào?
  a. Bí tích Thánh Thể.                                            b. Bí tích Rửa Tội. 
  c. Bí tích Thêm Sức.                                              d. Bí tích Truyền Chức Thánh.

08. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện qua những dấu chỉ nào?
  a. Nơi cộng đoàn phụng vụ.                                 b. Nơi linh mục chủ tế.
  c. Trong Lời của Ngài, trong Thánh Thể.           d. Cả a, b và c đúng.

09. Trong phần Phụng vụ Lời Chứa, ai công bố, lắng nghe và đón nhận Lời Chúa?
  a. Linh mục.            b. Người đọc sách.                c. Cộng đoàn Phụng vụ.                   d. Hội Thánh.

10. Hành vi của người sám hối và lời xá giải của linh mục là nghi thức chính yếu của Bí tích nào?
  a. Bí tích Thánh Thể.                                           b. Bí tích Rửa Tội.
  c. Bí tích Thêm Sức.                                              d. Bí tích Giao Hòa.

11. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân có những hiệu quả nào?
  a. Tha thứ các tội đã phạm nếu chưa xưng được.
  b. Kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
  c. Chữa lành thân xác nếu phù hợp với ý Chúa.
  d. Cả a, b và c đúng.

12. Mục đích hôn nhân công giáo là gì?
  a. Trọn đời yêu thương nhau.                                           b. Tương trợ lẫn nhâu.

  c. Sinh sản và dưỡng dục con cái.                                   d. Cả a, b và c đúng.

II. Ô Chữ

Những gợi ý
01. 7. Gọi gia đình là “Hội Thánh tại gia” vì gia đình biểu lộ và sống bản chất gì của Hội Thánh như là gia đình của Thiên Chúa?
02. Bí tích Rửa tội ghi vào đâu dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa được?
03. Hiệu quả của Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của ai?
04. Người lãnh Bí tích Rửa tội cần người đỡ đầu để nêu gương sáng và giúp họ sống xứng danh người nào?
05. Bí tích là dấu chỉ bên ngoài do ai đã lập?
06. Trong đâu, Chúa Thánh Thần xây dựng tình hiệp thông trong Hội Thánh?
07. Bí tích Thêm sức gia tăng điều gì cho chúng ta?
08. Điều gì là dấu chỉ bên ngoài do Chúa Giêsu đã lập để diễn tả và thông ban cho chúng ta ân sủng bên trong và sự sống thần linh?
09. Người lãnh nhận Bí tích Thêm sức có bổn phận góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần nào?
10. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, ngoài việc Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Ngài, nơi công đoàn phụng vụ, nơi linh mục chủ tế, Ngài còn hiện diện trong đâu nữa?
11. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh là ban tràn đầy Chúa Thánh Thần làm cho người thụ phong nên đồng hình đồng dạng với ai?
12. Năm Phụng vụ là thời gian Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm của ai?
13. Bí tích Giao Hòa Chúa Giêsu đã lập để tha các tội riêng chúng ta đã phạm cùng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và ai?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng


Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lớp Thêm Sức 3
Lời giải đáp  Gặp Gỡ 18 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 19-31)

I. Trắc Nghiệm

01. d. Cả a, b và c đúng.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. c. Bí tích Truyền Chức Thánh, Rửa Tội, Thêm Sức. 
04. d. Chúa Kitô.
05. d. Đức Kitô.
06. d. Cả a, b và c đúng. 
07. c. Bí tích Thêm Sức.
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. d. Hội Thánh.
10. d. Bí tích Giao Hòa.
11. d. Cả a, b và c đúng.
12. d. Cả a, b và c đúng.

II. Ô Chữ


01. Hiệp thông
02. Linh hồn
03. Chúa Kitô
04. Công giáo
05. Chúa Giêsu  
06. Phụng vụ
07. Ân sủng
08. Bí tích
09. Tin mừng
10. Thánh Thể
11. Đức Kitô
12. Đức Kitô
13. Hội Thánh 

Hàng dọc : Phụng Vụ Bí Tích

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây