TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG BA -2022

07/11/2021 03:51:22 |   2129

Lịch phụng vụ THÁNG BA -2022

Lịch phụng vụ THÁNG BA – 2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho Giáo Hội có giải pháp thích hợp cho những thách đố của đạo đức sinh học: Xin cho các Kitô hữu luôn cổ võ việc bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và dấn thân xã hội, khi đối diện với những thách đố mới của đạo đức sinh học.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01 29.01  X       Thứ Ba.
1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.


Kỷ niệm 22 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Huy Bắc; Giuse Vũ Đức Hướng; GB Cao Thanh Tâm; Phêrô Ngô Anh Tấn; Phêrô Nguyễn Văn Thái; Phêrô Nguyễn Thành Thiện; Đa Minh Đinh Công Tiến; GB Phạm Thế Truyền.
                       
Xin cầu nguyện cho:

+ Cha PX Phạm Đình Nhã (+1975).
+ Cha Battôlômêô Đinh Văn Toàn (+1975).

LƯU Ý:

MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV số 238-239).

2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

3) Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.

4) Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và Kinh Vinh Danh.
                
5) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (CM, số 32).


02   30   Tm    Thứ Tư. LỄ TRO.
Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.

Ge 2,12-18; Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17; 2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.

* VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thanh niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* VỀ VIỆC LÀM PHÉP VÀ XỨC TRO
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

03 1.2     Tm    Thứ Năm đầu tháng.
Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

Kỷ niệm 17 năm linh mục:
Cha Giuse Vũ Đức Lợi, SDB.

04   2     Tm    Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Casimirô.
Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.

05   3     Tm    Thứ Bảy đầu tháng.
Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32.

06   4     Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Đnl 26,4-10; Tv 90,1-2.10-11.12-13.14-15; Rm 10,8-13;  Lc 4,1-13.

CMTC:
* Các giáo xứ:
- Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm);
- Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);
- Quảng Đà (hạt Đăk Mil);
- Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa).

                       
*  Giáo họ Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung – hạt Giang Sơn).
                       
Tiết khí: Kinh trập (sâu nở).

GIÁO HUẤN SỐ 15

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG GIAO ƯỚC CŨ
TIÊN BÁO BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Đặc biệt cuộc vượt qua Biển Đỏ, việc giải thoát thật sự nhà Israel khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, loan báo ơn giải thoát nhờ Phép Rửa. “Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua Biển Đỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân tộc mới, là những người được lãnh Phép Rửa sau này”.
Cuối cùng, bí tích Rửa Tội được tiên báo trong việc vượt qua sông Jorđanô, nhờ đó dân Thiên Chúa nhận được hồng ân là Đất đã được hứa ban cho dòng dõi ông Abraham, là hình ảnh của đời sống vĩnh cửu. Lời hứa về gia tài hồng phúc này sẽ được thực hiện trong Giao Ước Mới.  (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1221, 1222).

07   5     Tm    Thứ Hai.
Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, T.đạo.
Lv 19,1-2.11-18;  Mt 25,31-46

08   6     Tm    Thứ Ba.
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.

09   7     Tm    Thứ Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32

10   8     Tm    Thứ Năm.
Et 14,1.3-5.12-14;  Mt 7,7-12.

                       
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha GB Hồ Sĩ Cai (+2013).

11   9     Tm    Thứ Sáu.
Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.
                       
GHVN:
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm (1859), linh mục, tử đạo.

12   10   Tm    Thứ Bảy.
Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.


Kỷ niệm 24 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Ngọc Bích; FX Nguyễn Ngọc Hoàng; Phaolô Nguyễn Thư Hùng; Giuse Nguyễn Quốc Loan; GB Nguyễn Đình Lượng; Phêrô Lưu Thọ; Giuse Trần Hữu Từ.

13   11   Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
St15,5-12.17-18; Tv26,1.7-8a.8b-9abc.13-14; Pl 3,17–4,1 [Pl 3,20–4,1] ; Lc 9, 28b-36.
                       
CMTC: 


* Các giáo xứ:
- Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm);
- Giang Sơn (hạt Giang Sơn);
- Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa);
- Vinh An (hạt Đăk Mil).
                       
* Các giáo họ: 
- Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang – hạt Buôn Hô);
- Bom Bo 1 (Giáo xứ Bình Minh – hạt Đồng Xoài);
- Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân – hạt Gia Nghĩa);
- Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân – hạt Gia Nghĩa);
                       
Kỷ niệm 9 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).


GIÁO HUẤN SỐ 16

PHÉP RỬA CỦA ĐỨC KITÔ

Tất cả các hình ảnh tiên báo của Giao Ước cũ đã được hoàn tất trong Đức Kitô Giêsu. Người bắt đầu đời sống công khai sau khi để cho thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình trong sông Jorđanô. Sau khi phục sinh, Người trao cho các Tông Đồ sứ vụ này: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).      (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1223).

14   12   Tm    Thứ Hai.
Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38.
                  
Xin cầu nguyện cho:

Cha Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

15   13   Tm    Thứ Ba.
Is 1,10.16-20;  Mt 23,1-12.


16   14   Tm    Thứ Tư.
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.                       

Xin cầu nguyện cho:
           
Cha Đa Minh Đinh Minh Hiền (+1996).

17   15   Tm    Thứ Năm.
Thánh Patriciô, giám mục.
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.               

18   16   Tm    Thứ Sáu.
Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

19   17   Tr      Thứ Bảy.
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a  [Lc 2,41-51a].
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Buôn Hô (hạt Buôn Hô); Công Chính (hạt Buôn Hô); Vinh Phước (hạt Buôn Hô); Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm); Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm); Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm); Bác Ái (hạt Đăk Mil); Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa); Quảng Đà (hạt Đăk Mil); Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil); Phước Bình (hạt Phước Long); Phước Vĩnh (hạt Phước Long); Sông Bé (hạt Phước Long); Sơn Long (hạt Phước Long); Đồng Nai (hạt Đồng Xoài).
* Các giáo họ: Kim Tân (Giáo xứ Kim Châu – hạt Giang Sơn); Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân – hạt Gia Nghĩa); Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn – hạt Phước Long); Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lập - hạt Đồng Xoài); Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân – hạt Gia Nghĩa); Đồng Tiến (Giáo xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng đoàn:
 + Các cộng đoàn NVHB:  Công Chính (Long Điền); Thiên Phúc (Phúc Lộc); Lưu Trú Hòa Bình (BMT).
 + Vi Nhân - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Thánh Tâm); Ngôi Lời Giuse - Tuy Đức (Giáo xứ Thiên Ân),
 + Lớp tình thương Vinh Sơn.
* Quý cha: Nguyễn Ngọc Bích; Đặng Sỹ Bình; Trần Ngọc Cầu; Bùi Công Chính; Nguyễn Đình Chung; Cha Chưởng Ấn Nguyễn Quang Diệu; Võ Thanh Diệu; Trần Ngọc Đại; Phan Quảng Đại; Đậu Đình Hà; Trịnh Văn Hân; Đỗ Minh Hiển; Phùng Quốc Hiếu; Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Quý Hồng; Phạm Tấn Hùng; Vũ Đức Hướng; Nguyễn Văn Khánh; Nguyễn Tiến Khẩu;  Trịnh Văn Kính; Nguyễn Tiến Lễ; Nguyễn Quốc Loan; Nguyễn Trung Luật; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Đình Ngọc; Vũ Ngọc Nguyên; Nguyễn Văn Nhiệm; Hoàng Đức Nhung; Phan Văn Phúc; Trần Văn Phúc; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Vinh Quang; Nguyễn Ngọc Quế; Trần Văn Roãn; Bùi Đình Sâm; Nguyễn Tiến Sự; Trần Văn Tam; Nguyễn Thanh Tâm; Trịnh Minh Thanh; Trần Thế Thành; Vũ Văn Thảo; Trần Xuân Thọ; Vũ Văn Tiệp; Vũ Ngọc Toàn; Hoàng Quang Trí; Đậu Quang Trung; Bùi Văn Trường; Trần Hữu Từ; Trần Vũ Thiên Uy; Nguyễn Văn Úy; Hồ Ngọc Vũ; Huỳnh Ngọc Vũ; Trần Lê Hoàng Vỹ; Nguyễn Thế Anh, SSS; Vũ Đức Tân Châu, SMV; Nguyễn Quốc Đạt, CM; Ngô Quang Hiệp, SMV;  Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD; Đinh Đức Huỳnh, SSS; Nguyễn Văn Khiêm, SSS; Vũ Đức Lợi, SDB; Đỗ Văn Phi, OP; Lê Văn Quốc, SVD; Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR; Trần Văn Tài, CSsR; Nguyễn Hữu Thái, OMI; Nguyễn Văn Thiện, O.Carm; Nguyễn Văn Thược, SMV. Lưu Quốc Toàn, SMV; Nguyễn Quang Vinh, O.Carm.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh (+2021)

20   18   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 3,1-8a.13-15; Tv. 102,1-2.3-4.6-7.8 và 11; 1 Cr 10,1-6.10-12;  Lc 13,1-9.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7; Tv 94,1-2.6-7.8-9;  Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 [Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42].
                       
CMTC:
                       
* Các giáo xứ:
- Bác Ái (hạt Đăk Mil);
- Phú Lộc (hạt Buôn Hô)

                       
* Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân – hạt Gia Nghĩa).

GIÁO HUẤN SỐ 17

PHÉP RỬA CỦA ĐỨC KITÔ (tt)

Chúa chúng ta đã tự nguyện chịu phép rửa của thánh Gioan, một phép rửa dành cho những kẻ tội lỗi, để giữ trọn đức công chính. Cử chỉ này của Chúa Giêsu biểu lộ “sự hạ mình” của Người. Chúa Thánh Thần, Đấng xưa kia bay lượn là là trên mặt nước trong công trình tạo dựng thứ nhất, nay ngự xuống trên Đức Kitô như khúc nhạc dạo đầu của công trình tạo dựng mới, và Chúa Cha tỏ cho thấy Chúa Giêsu là Con chí ái của Ngài. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1224).

21   19   Tm    Thứ Hai.
2V 5,1-15a;  Lc 4,24-30.
Để giúp giáo dân hiểu rõ hơn giáo lý về phép rửa tội, bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.
                       
Tiết khí: Xuân phân (giữa xuân).

22   20   Tm    Thứ Ba.
Đn 3,25.34-43;  Mt 18,21-35.     

23   21   Tm    Thứ .
Thánh Turibiô Môgrôvêjô, Giám mục.

Đnl 4,1.5-9;  Mt 5,17-19.

24   22   Tm    Thứ Năm.
Gr 7,23-28;  Lc 11,14-23.

25   23   Tr      Thứ Sáu.
LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14; 8,10;  Tv 39,7-8a.8b-9.10.11;  Dt 10,4-10;  Lc 1,26-38.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Nam Thiên (hạt Buôn Hô); Phúc Thành (hạt Đăk Mil).
* Các cộng đoàn: Fiat - NVHB (Vinh Trung); Truyền Tin - NVHB (Đăk Ân); Long Điền - Đức Bà Truyền Giáo; Phước Sơn - MTG  Phan Thiết; Phúc Bình - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Thánh Gia.

LƯU Ý:
Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

26   24   Tm    Thứ Bảy.
Hs 6,1-6;  Lc 18,9-14.

27   25   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Gs 5,9a.10-12; Tv 33,2-3.4-5.6-7; 2Cr 5,17-21;  Lc 15,1-3.11-32.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 [Ga 9,1.6-9.13-17.34-38].
                       
CMTC:

* Các giáo xứ:
- Vinh Hương (hạt Đăk Mil);
- Châu Ninh (hạt Phước Long).
                       
* Giáo họ Kim Tân (Giáo xứ Kim Châu - hạt Giang Sơn).

GIÁO HUẤN SỐ 18

PHÉP RỬA CỦA ĐỨC KITÔ (tt)

Trong cuộc Vượt Qua của mình, Đức Kitô đã khai mở các nguồn mạch của bí tích Rửa Tội cho tất cả mọi người. Quả vậy, Người đã nói về cuộc khổ nạn Người sẽ phải chịu tại Giêrusalem như một “Phép Rửa” mà Người phải lãnh nhận. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là những điển hình của bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, là những bí tích của đời sống mới: từ lúc đó, người ta có thể được “sinh ra bởi nước và Thần Khí” để vào Nước Thiên Chúa (Ga 3,5). “Hãy xem, bạn được rửa tội ở đâu, bí tích Rửa Tội là từ đâu nếu không phải là từ Thánh Giá của Đức Kitô, từ sự chết của Người. Toàn bộ mầu nhiệm là ở đó, bởi vì Người đã chịu khổ hình vì bạn. Trong Người, bạn được cứu chuộc; trong Người, bạn được cứu độ”. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1225).

28   26   Tm     Thứ Hai.
Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
Để giúp giáo dân hiểu rõ hơn giáo lý về phép rửa tội, bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.

29   27   Tm    Thứ Ba.
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

30   28   Tm    Thứ Tư.
Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

31   29   Tm     Thứ Năm.
Xh 32,7-14;  Ga 5,31-47.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây